De Eeuwige Ademhaling van de Goddelijke Moeder

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juli 2005

Introductie door Kim Michaels:

Veel dingen in het leven, we kunnen wel stellen alles in het leven, is maar hoe je het kijkt. De lering die Moeder Maria in het nieuwe boek geeft, is waar Jezus het over had, dat wij werkelijk de bewuste ons zijn. De Bewuste Jij is de kern van jouw identiteit. En het wezen van de Bewuste Jij is dat je op elk moment bent die je denkt dat je bent. En daarom kun je, op elk moment, veranderen wie jij denkt te zijn, de manier veranderen waarop jij naar jezelf en de wereld kijkt.

Dus als voorbeeld, wanneer je hiernaar kijkt, zie je een lijn, heen en weer, heen en weer. (Tekent een zigzaglijn). En elke keer als de lijn hier komt, stopt hij. Stop, stop, en stop. Adem in, stop. Adem uit, stop. Adem in, stop. Adem uit, stop.

Maar dit is een tweedimensionale tekening van een driedimensionaal object dat jullie allemaal kennen. (Tekent een spiraal.) Wanneer je die winding recht van opzij ziet, zal het op deze zigzaglijn lijken. Maar als je het in driedimensionaal ziet, in plaats van stop, stop en stop, is het een doorgaande, continu, opstijgende spiraal. En dat is alles wat je nodig hebt om te begrijpen wat Moeder Maria gaat zeggen.

Moeder Maria:

Mijn geliefde harten, ik kom meteen achter de Aanwezigheid van Overwinning aan om jullie een instrument te geven dat jullie misschien helpt om de overgang te maken van het oude loslaten en opstijgen naar iets nieuws, het loslaten van het gevoel van strijd en het opstijgen naar een gevoel van voortdurende, eeuwigdurende vreugde die de Rivier van Leven waarlijk is die naar steeds grotere vreugde stroomt door meer van God te worden, terwijl God het meer in jou wordt.

Mijn grootste wens is jullie allemaal de Rivier van Leven in te zien gaan en erin mee te drijven, zodat jullie pad en leven niet een heen en weer proces is tussen de hoogten en diepten van het menselijke bewustzijn – dat de meeste mensen ervaren en dat een aantal mensen tot in het extreme ervaart, en dat manische depressiviteit heet. Je zou kunnen zeggen dat alle mensen die nog steeds in het dualiteitsbewustzijn vastzitten, in een staat van manische depressiviteit zijn, of schizofrenie, en door de dualistische extremen in alle richtingen worden getrokken waar ze zich niet vanaf kunnen scheiden.

Het decreet dat jullie zojuist hebben opgezegd (IK BEN DE OVERWINNING!) wordt opgezegd om jullie te helpen het oude los te laten en in die vreugde van de stroom van het leven te komen. Maar ik zal jullie nog een hulpmiddel geven om je op de voortdurende stroming in de Rivier van Leven af te stemmen. En dat instrument is de Ademhaling van de Goddelijke Moeder.

De eeuwige ademhaling
Jullie hebben wel eens gehoord van het concept de inademing en de uitademing van God. En de Vader God is natuurlijk de in- en uitademing. Maar de Moeder van God heeft een ander soort ademhaling, een ademhaling die geen lijn is die heen en weer gaat, maar een winding, een spiraal, die opstijgt naar haar Heer, de Vader God. En het geschenk dat ik jullie dus geef, is de visualisatie van de Eeuwige Ademhaling van de Goddelijke Moeder. De ademhaling die niet naar binnen gaat, stopt, naar buiten gaat, stopt, maar die werkelijk een doorgaande spiraal is.

Jullie hebben misschien ook gehoord dat bepaalde Oosterse religies onderwijzen dat wanneer iemand incarneert, hij een bepaald aantal ademhalingen, een bepaald aantal hartslagen krijgt en wanneer dat aantal bereikt is, het lichaam sterft. Maar ik zeg dat er een manier is om de vibratie van het lichaam boven het dualiteitsniveau te verheffen. Want als je adem een doorgaande ademhaling is, hoe kun je dan het aantal ademhalingen dat je hebt, tellen? Als er geen in- en uitademing met een stop ertussen is, waarom zou jij je lichaam dan door de ademhaling beperken? En daarom moedig ik jullie aan je ademhaling als een winding, als een ascenderende spiraal te visualiseren, in plaats van een zigzaglijn, het heen en weer dat je nu visualiseert.

En ik stel voor dat jij aandacht nu op je hart concentreert en visualiseert dat er onder je voeten een winding begint. Het witte licht van de Moeder begint door deze spiraal omhoog te stromen. En naarmate die hoger komt, stroomt je ademhaling met die winding omhoog. In plaats van naar binnen en naar buiten te gaan, wordt het een eeuwigdurende stroom. Je fysieke lichaam zal nog wel in- en uitademen, maar in gedachten, visualiseer jij je adem als deze ascenderende spiraal.

En bij elke inademing zeg je: “IK BEN de Overwinning.” En bij elke uitademing, zeg je: “De Overwinning BEN IK.”
Dit hoef je niet hardop te zeggen. Je kunt deze visualisatie in feite op elk moment gebruiken. Je kunt haar zelfs gebruiken zonder de affirmatie van overwinning te zeggen. En als je in staat bent dit te doen, kun jij je ademhaling als de opwaartse spiraal visualiseren, terwijl je een rozenkrans opzegt of overdag andere activiteiten doet.

Als je dit een tijdje doet, kun je op het punt komen, dat het bijna onderbewust, bijna automatisch, gebeurt. En in je achterhoofd zit altijd de ascenderende spiraal van de Ademhaling van de Moeder van God, de Eeuwige Adem.

Dus laten we nu samen, zonder hardop te spreken, visualiseren dat we de spiraal laten beginnen en laten opstijgen.

(Stilte tijdens de visualisatieoefening)

En laten we nu visualiseren terwijl ik de woorden zeg en jullie stil blijven en inademen wanneer ik zeg: “IK BEN de Overwinning” en uitademen wanneer ik zeg: “De Overwinning BEN IK.”

IK BEN de Overwinning, de Overwinning BEN IK (9x)

En als je mijn woorden niet kunt volgen, ga je gewoon door met ademen zonder je aandacht op je ademhaling te richten. Maar concentreer je op het visualiseren van de ascenderende spiraal van de overwinning, de winding van het witte licht die vanonder je voeten tot boven je hoofd uitstijgt. Laten we het nu opnieuw visualiseren, te beginnen onder je voeten en luister dan naar mijn woorden terwijl je winding na winding oprolt, totdat je ver omhoog stijgt, zover omhoog als jij maar wilt.

IK BEN de Overwinning, de Overwinning BEN IK (18x)

En zo geef ik jullie dit eenvoudige geschenk. Want in de eenvoud schuilt natuurlijk vaak de immense kracht van God. En ik verzegel jullie nu in de liefde van mijn hart, de liefde van een Moeder die jullie graag wil helpen de sterfelijke vorm los te laten om in de spiraal van de overwinning van de Christusoverwinning herboren te worden. Dus in naam van Jezus Christus, in naam van Saint Germain, in naam van de Aanwezigheid van Victorie en in naam van Maria, de Moeder, wordt het verzegeld.

De instructies van Moeder Maria bij de Oefening van de Eeuwige Ademhaling:
Laat mij nog zeggen over de oefening die ik jullie hebben gegeven dat jij je niet druk moet maken of de spiraal die jij visualiseert met de klok mee gaat of ertegenin. Visualiseer wat jou het meest natuurlijk overkomt, omdat de diepere betekenis  van de spiraal is dat er een Alpha- en Omega-aspect aan zit. Er bestaat natuurlijk een opgaande en een neergaande spiraal.

Toch zeg ik de opgaande spiraal tegen jullie, omdat jij eerst het Moederlicht naar de kruin moet brengen, voor je het instrument kunt zijn om het volmaakte concept in de fysieke wereld terug te brengen en het hier te manifesteren. Enkelen van jullie hebben het Moederlicht al verhoogd en je merkt misschien dat een bepaalde richting voor jou het best werkt. Doe wat voor jou het beste voelt en laat het op een natuurlijke manier stromen.