WIN16: Invocatie voor het Eerherstel van het WOORD wereldwijd

Roep op tot het in ere herstellen van het WOORD in Amerika. Het Woord is de erkenning dat er een werkelijkheid bestaat die buiten de door mensen gemaakte, op hun ego gebaseerde illusies omgaat. Alleen door je af te stemmen op die werkelijkheid kunnen wij de problemen oplossen die onze samenleving kwellen.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Met het gezag van mijn Christusvlam, roep ik de hele LOGOS op, alle wezens die Eén zijn met de universele Christusgeest, de bron van het spirituele leven, de bron van alle waarheid en de bron van het Levende Woord. Ik eis dat de sluier van illusies die gecreëerd werd door de leugenaar en de leugen, wordt vernietigd. Ik eis dat alle leugens aan het licht gebracht worden en hoe zij het WOORD van Waarheid hebben verdraaid. Ik eis dat alle mensen de echte keus krijgen om de geest van de dualistische illusies op te geven en het eeuwige leven van de Christuswaarheid te aanvaarden. Ik eis dat het WOORD van Waarheid in ere hersteld wordt op elk gebied van de regering en de samenleving, vooral… (Beschrijf de situaties en omstandigheden, die jij wilt, dat deze invocatie oplost.)

Wij eren de LOGOS
In het begin is er de LOGOS, en deze Universele Christusgeest is met God en de Christusgeest is God. Alles wordt gemaakt door de LOGOS; en zonder de Christusgeest wordt niets gemaakt, dat gemaakt is. In de LOGOS is het leven; en het leven van de Universele Christusgeest – verpersoonlijkt als de Levende Christus – is het licht van medescheppers.

Het licht van de Christusgeest schijnt in het duister; en degenen die verblind zijn door de duisternis van het dualiteitsbewustzijn begrijpen het niet. De LOGOS is het ware Licht dat elke medeschepper die ter wereld komt, licht geeft. De LOGOS is op de wereld, en de wereld wordt eruit gemaakt, en de wereld kent het Levende Woord van de LOGOS niet. De LOGOS krijgt eindelijk de kans als het Levende Woord, en degenen die verblind zijn door de dualiteit, ontvangen het Levende Woord niet. Maar aan even zovelen als degenen die het Levende Woord ontvangen, geeft de LOGOS de kracht om de Zon van God te ZIJN, zelfs aan degenen die het WOORD geloven. Degenen die het Levende Woord aanvaarden, worden herboren, niet lichamelijk, noch door de wil van het vlees, noch door de wil van de mens, maar door God.

En de LOGOS wordt tot vlees en woont onder ons als de Levende Christus, het vleesgeworden WOORD. En wij aanschouwen de glorie van de Levende Christus in Jezus, de glorie van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan aanvaarden wij ons potentieel om één te ZIJN met het Levende Woord en zo de Zon van God te ZIJN, de Levende Christus in deze tijd. En wij beloven aan het mandaat dat ons door God geschonken is, te voldoen om het WOORD in ons te vermenigvuldigen en de open deur te ZIJN, waardoor de LOGOS als het Levende Woord in ons, de heerschappij over de aarde krijgt.

 

Aartsengel Michaël, snijd ons los van de sluier van onwetendheid
1. Aartsengel Michaël, verteer alle energie van het antiwoord om en in onze geest en energieveld van de top tien procent van de meest spiritueel bewuste mensen in iedere natie. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

Aartsengel Michaël, neem de leiding (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
De mensheid wordt nu bevrijd om één volk onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
We vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar Genade door heen stroomt.
Nu wij snel in actie komen,
zullen wij zeker de Gouden Eeuw brengen.

2. Aartsengel Michaël, hul de geest en het energieveld van de meest spiritueel bewuste mensen in jouw schild van Blauwe Vlambescherming. Bescherm ons tegen de aanvallen van verwarring en agressieve mentale suggesties die door de machtselite worden geleverd in hun zoektocht om ons rustig te houden en daardoor de aarde in hun macht te houden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

3. Aartsengel Michaël, snijd de meest spiritueel bewuste mensen los van de programmering die probeert te voorkomen dat wij onze reden om hier te zijn ontdekken en accepteren. Help ons in te zien dat wij Gods medescheppers zijn en dat het de bedoeling is dat wij de heerschappij over de aarde hebben. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

4. Aartsengel Michaël, verteer de energie van zelfveroordeling die de meest spiritueel bewuste mensen van hun eigenwaarde beroven. Snijd ons los opdat wij kunnen accepteren dat wij een intrinsieke waarde hebben, omdat wij spirituele wezens zijn die naar het beeld en de gelijkenis van onze Schepper zijn geschapen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

5. Aartsengel Michaël, verteer de energie van veroordeling die de meest spiritueel bewuste mensen beroven van de moed om op te komen voor een hogere waarheid. Snijd ons los om ons door God gegeven recht te accepteren om op te komen voor de waarheid en de leugens van de machtselite aan te vechten. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

6. Aartsengel Michaël, verteer de sluier van verwarring en illusies die de geest van de meest spiritueel bewuste mensen en de hele planeet omgeeft. Snijd ons los opdat wij de visie kunnen hebben dat er een machtselite is en dat haar leden de geschiedenis hebben beïnvloed vanaf het allereerste begin van de geschiedenis tot aan vandaag de dag toe. Daardoor kun je de geschiedenis niet begrijpen zonder de invloed van de machtselitegroepen daarin mee te nemen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

7. Aartsengel Michaël, verteer de sluier van onwetendheid die voorkomt dat de spirituele mensen zien dat er een gevestigde machtselite is die hun privileges en macht probeert te behouden en dat er een opkomende machtselite is die de macht probeert over te nemen. Beide groepen beweren dat zij de mensheid, het grotere goed en zelfs God dienen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

8. Aartsengel Michaël, verteer de sluier van onwetendheid die voorkomt dat de spirituele mensen zien dat deze strijd tussen de gevestigde machtselite en de opkomende machtselite al eeuwen aan de gang is – en tot in het oneindige kan doorgaan. Snijd ons los om te beseffen dat wij het potentieel hebben om deze nooit eindige strijd te laten ophouden door onze door God gegeven vrije wil te gebruiken door te besluiten dat genoeg genoeg is. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

9. Aartsengel Michaël, verteer de sluier van illusie die voorkomt dat de spirituele mensen op aarde zien dat er een machtselite bestaat die de macht verovert en behoudt door het woord verkeerd te gebruiken. Snijd ons los opdat wij de vele dualistische mentale kaders en geloofssystemen kunnen zien die door de machtselitegroepen zijn gemaakt opdat wij zo vastberaden worden dat wij de macht van het WOORD terugnemen en die gebruiken om hun geheime agenda’s te ontmaskeren. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

 

Bescherm ons tegen de krachten van het antiwoord
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik Aartsengel Michaël op om de absolute Godbescherming te geven aan allen die bestemd zijn deel te nemen aan de wereldwijde initiatieven om het WOORD op aarde in ere te herstellen. Bescherm ons tegen alle agressieve mentale suggesties en alle emotionele programmeringen die ons proberen rustig te houden en voorkomen dat wij aan onze reden om te ZIJN voldoen.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze natie.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan ons doel beantwoorden.

Planeet aarde wordt nu bevrijd
om haar bedoeling te manifesteren.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. De mensheid is dan bevrijd
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor de aarde is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder hogerop te brengen.

 

Geliefde Jezus, maak ons bewust van het wezen van Christus
1. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste mensen bewust van het feit dat er zoiets bestaat als Gods realiteit en dat er een waarheid bestaat die boven alle geloofssystemen of instellingen op aarde staat. De Levende Waarheid kan niet door de machtselite worden gemanipuleerd of misbruikt. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de machtselite.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste mensen bewust van het feit dat een machtselite niet kan regeren of zelfs maar kan bestaan in het licht van de waarheid. Daardoor kan een machtselite alleen maar bestaan wanneer er een grijs gebied is, een sluier van illusies die voorkomt dat mensen zien dat boven de dualistische ideeën het wezen van God bestaat. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de machtselite.

3. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste mensen bewust van het feit dat de krachten van de antichrist begonnen zijn met het maken van dit grijze gebied en dat hebben ze gedaan door het element twijfel in de geest van alle mensen op aarde te plaatsen, dat bij ons twijfel zaaide over onze vaardigheid om de waarheid in ons hart te kennen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de machtselite.

4. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste mensen bewust van het feit dat de krachten van de antichrist een conglomeraat aan ideeën heeft bedacht die van Gods realiteit gescheiden is. Dit is gedaan door twee tegengestelde polariteiten te definiëren voor alles en dan te beweren dat de waarheid in één van die twee polariteiten zit. Dit zorgt ervoor dat mensen zich richten op het dualistische mentale kader en voorkomt dat ze de non-dualistische waarheid van Christus erachter zien. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de machtselite.

5. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste mensen bewust van het feit dat er in iedere historische periode, zelfs tegenwoordig, een machtselite bestaat waarin de leiders een relatieve ‘waarheid’ proberen te definiëren. Vervolgens proberen ze de mensen deze als absolute waarheid, die hen absolute macht over ons geeft, te laten accepteren. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de machtselite.

6. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste mensen bewust van het feit dat Gods waarheid de Levende Waarheid is, wat inhoudt dat ze voortdurend zichzelf transcendeert en méér wordt. Als we de machtselite elke uitdrukkingsvorm van het Levende Woord in een niet veranderlijke doctrine laten veranderen, dan krijgen we het dode woord. Elke uitdrukkingsvorm van de waarheid die bekleed is met de woorden van de wereld, zal onvermijdelijk het WOORD verbergen. We verbinden ons alleen maar met het WOORD door verder te kijken dan de woorden die geuit worden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de machtselite.

7. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste mensen bewust van het feit dat de ‘waarheid’ laten definiëren door een dualistisch systeem er alleen maar voor zorgt dat groepen mensen op één van de twee tegenpolen overgaan. Wanneer we het Levende Woord hebben, zullen we weten dat de Levende Waarheid op veel deugdelijke manieren tot uitdrukking kan worden gebracht, omdat ze altijd kloppen, omdat het uitdrukkingsvormen zijn van die zelfde realiteit. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de machtselite.

8. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste mensen bewust van het feit dat de ENIGE manier om de Levende Waarheid te kennen, is door het WOORD, het Levende Woord. Het WOORD is de enige manier om boven de dualistische strijd uit te komen, omdat ze het echte van het onechte scheidt. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de machtselite.

9. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste mensen bewust van het feit dat de ENIGE sleutel om de onderdrukking en strijd op aarde te overwinnen, is door het WOORD in ere te herstellen als het allerhoogste gezag. Alleen door één te worden met het WOORD en het te verheffen tot richtlijn voor de maatschappij, kunnen wij ware vrijheid krijgen in onze psyche en onze samenleving. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de machtselite.

 

Maak ons bewust van onze liefde voor de waarheid
Geliefde Jezus, maak ons bewust van onze liefde voor God en Gods waarheid die we al bezitten in de innerlijke schuilhoeken van ons wezen. Help ons te beseffen dat het ware doel van elke spirituele lering NIET is om ons de absolute waarheid te geven, maar om het als hulpmiddel te laten dienen om ons bewustzijn te verhogen, zodat wij contact maken met de Geest van Waarheid in ons. Door de Geest van Waarheid te zoeken, kunnen wij zowel de mentale als de fysieke slavernij overwinnen en Gods koninkrijk op aarde vestigen. Inspireer ons om het pad van Christusschap te omarmen, zodat de ware wederkomst van Christus kan plaatsvinden doordat de Christus in ons geboren wordt.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Moeder Maria, wek onze liefde voor de aarde
1. Moeder Maria, maak de meest spirituele mensen bewust van het feit dat het WOORD niet kan worden gemonopoliseerd door een individu of instelling op aarde. Omdat wij naar Gods beeld geschapen zijn, hebben wij allemaal toegang tot het Levende Woord. We maken contact met het WOORD door te weigeren de waarheid buiten ons te zoeken, door de sleutel van kennis te gebruiken in het koninkrijk van God binnenin ons. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde bij de spirituele mensen op aarde in evenwicht brengt.

Wees gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is rustig.
Alle problemen in het hart lossen nu op.

De keel schijnt o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene tint uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. Moeder Maria, maak de meest spirituele mensen bewust van het feit dat wij op onze zoektocht naar vrijheid, gerechtigheid en het overvloedige leven, moeten beginnen met eerst het koninkrijk van God te zoeken. We moeten innerlijk contact leggen met het WOORD, zodat wij het echte van het onechte kunnen scheiden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde bij de spirituele mensen op aarde in evenwicht brengt.

3. Moeder Maria, maak de meest spirituele mensen bewust van het feit dat wij geen aardse instelling of gezag nodig hebben om de waarheid voor ons vast te stellen. Wij hebben toegang tot de Levende Waarheid in ons door gebruik te maken van de Pleitbezorger, namelijk ons Christuszelf. Zo kunnen we ontsnappen uit de gevangenis van dualistische illusies die door de krachten van de antichrist zijn gemaakt. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde bij de spirituele mensen op aarde in evenwicht brengt.

4. Moeder Maria, maak de meest spirituele mensen bewust van het feit dat als wij eenmaal het Levende Woord weer hebben veroverd, wij aan de kaak kunnen stellen hoe de machtselite religieuze doctrines, wetenschappelijke theorieën en politieke ideologieën hebben gebruikt om ons denken en zelfbeeld te beheersen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde bij de spirituele mensen op aarde in evenwicht brengt.

5. Moeder Maria, maak de meest spirituele mensen bewust van de waarheid van Jezus’ woorden dat het bij mensen onmogelijk is om de meeste problemen op te lossen, maar dat met God alles mogelijk is. Alle problemen worden door het dualiteitsbewustzijn geschapen en wij kunnen eenvoudig geen oplossingen vinden, zolang wij nog door die bewustzijnsstaat worden verblind. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde bij de spirituele mensen op aarde in evenwicht brengt.

6. Moeder Maria, maak de meest spirituele mensen bewust van het feit dat wij door het Levende Woord oplossingen kunnen vinden, zelfs voor schijnbaar onmogelijke oplossingen. Het WOORD kan ons tonen hoe wij oorlogen overwinnen, armoede en ziekten verwijderen, vrede en gerechtigheid brengen aan alle mensen, een evenwichtige en groeiende economie creëren, milieuproblemen oplossen en natuurrampen stoppen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de spirituele mensen op aarde in evenwicht brengt.

7. Moeder Maria, maak de meest spirituele mensen bewust van het feit dat wanneer het woord verdraaid wordt, er geen evenwicht meer is tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten in ons wezen. Het WOORD is de sleutel op dit evenwicht opnieuw te herstellen en dit gebeurt door de Goddelijke Zoon, namelijk de Christusgeest die door het Levende Woord tot uitdrukking wordt gebracht. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde bij de spirituele mensen op aarde in evenwicht brengt.

8. Moeder Maria, maak de meest spirituele mensen bewust van het feit dat wij de enigen zijn die het potentieel hebben om een instrument voor het WOORD te worden. Daarom moeten wij elke geneigdheid om ons op onszelf te richten overwinnen en het evenwicht tussen liefde en macht vinden om de machtselite aan te vechten. Want als de spirituele mensen niets doen, blijft de machtselite triomferen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde bij de spirituele mensen op aarde in evenwicht brengt.

9. Moeder Maria, maak de meest spirituele mensen bewust van het feit dat de meeste problemen worden veroorzaakt door de onevenwichtige uitdrukkingsvorm van de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen van God, namelijk macht en liefde. We kunnen alleen maar evenwicht bereiken door het WOORD, zodat macht niet al te overheersend wordt en liefde niet al te toegevend. Moeder Maria, help ons onze liefde voor de aarde opnieuw te ontdekken opdat wij de open deur kunnen zijn voor het Levende Woord zowel op de fysieke planeet als in de menselijke samenleving. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde bij de spirituele mensen op aarde in evenwicht brengt.

 

Help ons alle onevenwichtigheden in de liefde en macht te overwinnen
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik het ontwaken op van de meest spiritueel ontwikkelde mensen voor ons ware potentieel in deze tijd. Moeder Maria, help ons om al het opgaan in onszelf te overwinnen en het juiste evenwicht tussen liefde en macht te verwerven opdat wij de machtselite kunnen aanvechten zonder meegezogen te worden in de eeuwige dualistische strijd. Help ons om ware vertegenwoordigers van Christus te worden en de werken te doen van de Levende Christus voor dit tijdperk en zo het Moederlicht in ons en de hele planeet te verhogen.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik aanvaard dat Moeder Maria en Moeder Liberty de aarde hullen in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat de aarde een zon is die goddelijke liefde naar het universum uitstraalt.

 

Saint Germain, maak ons bewust van het potentieel voor een Gouden Eeuw
1. Saint Germain, laat vloedgolven van de Violette Vlam los die aan het licht brengen hoe het verdraaien van het WOORD een staat van verdeeldheid creëert met twee uitersten. Dit is door de machtselite gebruikt om de mensen te verdelen in tegengestelde groeperingen en om ons te veroveren door ons gevangen te houden in deze nooit eindigende dualistische strijd. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar een Gouden Eeuw.

O, Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht,
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Voor allen zichtbaar wordt door Michael
de banier van de Christuszege omhoog gehouden.

2. Saint Germain, laat vloedgolven van de Violette Vlam los die aan het licht brengen dat het WOORD de enige manier is om verder dan de dualiteit te reiken. Dit is de enige manier om de verdeel-en-heersstrategie van de krachten van de antichrist te neutraliseren. Alleen door het Levende Woord weer te veroveren, kunnen we het potentieel voor een oorlog op grote schaal of veel oorlogen op kleinere schaal verteren en de ware vrede op aarde brengen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

3. Saint Germain, laat vloedgolven van de Violette Vlam los die aan het licht brengen dat alle mensen deel uitmaken van het ene Lichaam van God. Wanneer wij weer contact maken met dit gemeenschappelijke erfgoed, zullen uiterlijke kenmerken, zoals sekse, ras, etniciteit, nationaliteit, religie of politieke overtuigingen ons niet meer verdelen. Ze zullen gezien worden als nuances die het levenstapijt verrijken. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

4. Saint Germain, laat vloedgolven van de Violette Vlam los die aan het licht brengen hoe de machtselite en de krachten van de antichrist het privilege hebben veroverd dat zij mogen formuleren wat het probleem is en de toon voor het debat erover zetten. Zij hebben dit gedaan door hun eigen relatieve ‘waarheid’ te verheffen tot absolute waarheid. Ze beweren vervolgens dat ieder idee vergeleken moet worden met hun systeem, wat een rookgordijn schept dat de realiteit van God verbergt. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

5. Saint Germain, laat vloedgolven van de Violette Vlam los die aan het licht brengen hoe de verdraaiing van het woord het mogelijk maakt dat de machtselite elk gedachtesysteem kan gebruiken om haar positie van privileges en macht te versterken. Het wordt tijd dat wij het Levende Woord in het debat terugbrengen op elk gebied van de maatschappij, zodat mensen een alternatief krijgen voor het dode woord van de elite. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

6. Saint Germain, laat vloedgolven van de Violette Vlam los die aan het licht brengen dat geen enkel menselijk systeem onfeilbaar is. In feite zal elk dualistisch systeem haar eigen tegengestelde kracht creëren die de maatschappij afbreekt. Bijvoorbeeld, een economie die wordt gebaseerd op hebzucht, zal onvermijdelijk door cycli van inflaties en recessie gaan. Alleen het WOORD kan een evenwichtige samenleving creëren en het fundament leggen voor een Gouden Eeuw. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

7. Saint Germain, laat vloedgolven van de Violette Vlam los die aan het licht brengen hoe de machtselite probeert zichzelf als het allerhoogste gezag op aarde op te stellen. Door het WOORD te verdraaien, hebben ze een aantal afgoden gecreëerd en mensen hun gesneden beelden laten aanbidden. Het wordt tijd dat de spirituele mensen demonstreren dat alle mensen de vrijheid hebben om contact te legen met de Levende God binnenin hen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

8. Saint Germain, laat vloedgolven van de Violette Vlam los die aan het licht brengen hoe God heeft verklaard dat de vrije wil van de mensen de allerhoogste wet is die voor planeet aarde geldt. Alleen wanneer een kritieke massa mensen zich bewust wordt van de machtselite en besluit dat genoeg genoeg is, kunnen de krachten van God de elite en de krachten van de antichrist van de aarde verwijderen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

9. Saint Germain, laat vloedgolven van de Violette Vlam los die het feit aan het licht brengen dat machtselite waarachtig helemaal geen macht bezit, behalve dan die hen door de mensen wordt toegekend. Daardoor kan een elite alleen maar overleven zolang er mensen zijn die de illusie en het bedrog van de antichrist accepteren. Wanneer een kritieke massa mensen beseft dat de keizer niets aan heeft, zakt de machtselite in elkaar en zal Saint Germains Gouden Eeuw op aarde worden gemanifesteerd. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

 

Saint Germain, maak ons bewust van onze liefde voor de vrijheid
Saint Germain, maak de meest spirituele mensen bewust van onze innerlijke liefde voor de Vrijheid. Wek de vele mensen die vrijwillig in deze tijd zijn geïncarneerd om mee te helpen jouw Gouden Eeuw werkelijk te manifesteren. Maak ons bewust van het wezen van ons goddelijke plan, zodat we kunnen opkomen voor de Vrijheid en het werktuig zijn om mensen te bevrijden van de tirannie van het bewustzijn van de antichrist en de machtselite.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

 

Ik Kies voor het Leven van Christus!
Aartsengel Michaël, vernietig en verteer alle illusies van het antiwoord! (3x)
Aartsengel Michaël, maak de meest spirituele mensen bewust van het doodsbewustzijn dat ervoor zorgt dat wij ons beschouwen als sterfelijke menselijke wezens die van onze God gescheiden zijn. Snijd ons los van onze veroordelingen en de veroordeling van onszelf die ervoor zorgen dat wij denken dat wij niet het recht hebben om het Levende Woord de machtselite aan te laten vechten door middel van ons.

Geliefde Aartsengel Michaël, gij Verdediger van het Geloof, als de mensen beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van mijn door God gegeven vrije wil verklaar ik hierbij dat ik bereid ben om het beter te weten. Ik ben bereid om alles in mijn wezen en leven te zien wat niet op één lijn ligt met de waarheid van Christus. En wanneer ik dat zie, zal ik het overgeven aan het alles verterende vuur van de Heilige Geest, de Violette Vlam van Saint Germain. Zo verwerf ik, door de balk uit mijn eigen oog te verwijderen, de transparantie waardoor de prins van deze wereld, als hij komt, niets bij mij vindt. Ik begrijp nu dat totale overgave die tot totale transparantie leidt, de allerbeste manier is om je spiritueel te verdedigen.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid om alle gerichtheid op mezelf te overwinnen en ik besef dat ik niet hier ben om aardse wensen te vervullen of zelfs maar naar persoonlijke groei te zoeken. Ik ben hier om aan de hogere spirituele verlangens te voldoen, zoals die beschreven worden in mijn goddelijke plan, om te werken aan de groei van allen. Ik ben bereid te erkennen dat wanneer spirituele groei niet tot uitdrukking wordt gebracht door het helpen van anderen, dit geen Christusschap is. Daarom wil ik mij niet langer concentreren op mijn persoonlijke groei, maar wil ik mij richten op de groei van alle mensen. Ik wil andere mensen zien als deel van mijn grotere zelf, het ene Lichaam van God op aarde.

Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS! (4x)

Ik kies het bewustzijn van het eeuwige leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik hier ben om de open deur te zijn voor het Levende Woord en laat het WOORD degenen oordelen die de dood verkiezen boven het leven. Dus ben ik bereid om het instrument te zijn om de illusies van de antichrist aan te vechten en de mensen te bevrijden van de machtselite. Ik zal niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen en hun veroordeling van mij, want ik zal hun vrije wil respecteren. Maar ik zal ook mijn eigen vrije wil respecteren en mijn recht om in elke situatie in het centrum van de oneindige vrede van Christus te blijven. Ik weet dat IK evenwichtige Kracht-Liefde in actie BEN en daarom sta ik boven de dualistische extremen.

Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van de Levende Christus op deze wereld.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de spirituele slavernij aan de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de materiële slavernij aan de machtselite.

Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de machtselite op aarde bindt.

De aarde is van de Heer en de volheid van het WOORD (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen hullen in een ondoordringbaar schild van Blauwvlammende energie. Ik bevestig dat wij verzegeld worden tegen alle giftige energie die door de krachten van deze wereld naar ons worden toegezonden. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons, het menselijke ego, bindt, zodat wanneer de prins van deze wereld komt, hij niets bij ons vindt. Ik geef het antizelf van planeet aarde op en aanvaard dat het wordt verteerd door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat het antizelf van planeet aarde, nu en eeuwig, wordt vervangen door haar Christuszelf.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat het Levende Woord in ere hersteld wordt als het hoogste gezag in alle aspecten van de maatschappij op aarde. Het WOORD wordt gemanifesteerd door de Vrijheidsvlam die door mijn IK BEN Aanwezigheid en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, Aartsengel Michaël, Moeder Maria, de Godin Liberty en Saint Germain heen werken. Amen.