Het aanbidden van de relikwieën van heiligen

 

Vraag: Bespreek alstublieft het aanbidden van relikwieën van de heiligen. Alle moderne kerken hebben zogenaamd heilige relikwieën. Mensen aanbidden ze en denken dat ze genezende eigenschappen hebben. De relikwieën worden ook gebruikt om water te wijden dat aan de gelovigen wordt uitgedeeld om te drinken en de levenden te wassen. In het grotklooster van Kiev zijn veel relikwieën van de heiligen. Veel mensen bezoeken het klooster om ze te aanbidden. Ze omarmen letterlijk hun doodskisten. Hoe nuttig of gevaarlijk is deze aanbidding met betrekking tot energie en de fysieke en mentale gezondheid?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus – webinar Pasen 2023:

Het hele idee dat lichaamsdelen van een overleden heilige bijzondere eigenschappen kunnen bezitten, is natuurlijk volledig fictief. Het heeft niets te maken met de werkelijkheid. Er kunnen verschillende genezingen van dergelijke dingen zijn gemeld, maar die kunnen allemaal worden verklaard door wat de geneeskunde het placebo-effect noemt. Er zit geen energie in deze relikwieën die genezing bewerkstelligen. Als er genezing plaatsvindt, komt dat doordat de gedachten van iemand veranderen en er dan genezing volgt.

Wat betreft de energetische effecten van aanbidding, dat is zeer gevaarlijk en heeft weinig effect. Nogmaals, zoals ik al heb gezegd met betrekking tot het aanbidden van heiligen, het bindt je niet alleen aan de heiligen, maar het bindt je ook aan het astrale vlak omdat lichaamsdelen, botten van dode mensen gebonden zijn aan het astrale vlak zoals het bewustzijn nu is. Er zijn veel mensen die zichzelf energetisch hebben geschaad en zich zelfs hebben opengesteld voor lagere energie door deel te nemen aan deze praktijken en vanzelfsprekend zou het voor iedereen veel gezonder zijn om dat te vermijden.