Zullen de bewustere mensen de manipulatoren de wereld laten leiden?

 

Je kunt alle beelden die je maar wilt op de basisenergie projecteren en de energie zal die beelden uitbeelden, maar slechts een tijdje. Het hogere bewustzijn heeft gezworen om jullie de mogelijkheid te geven om vrije wil uit te oefenen, maar wel binnen het kader van de Wet van Vrije Wil. Die zegt dat je er elk beeld op mag projecteren dat je wilt, maar wanneer je er iets op projecteert met het dualiteitsbewustzijn, zal de basisenergie niet het beeld openbaren dat je in je bewuste gedachten hebt, maar alles wat je projecteert, ook met je onderbewustzijn.

Wanneer je dualistische gedachten krijgt, zul je altijd twee tegengestelde polariteiten projecteren, ook al zie je een van die polariteiten niet bewust. Je ontkent die, je hebt hem weggeredeneerd, je hebt geprojecteerd dat het iets anders is. Je projecteert dat jij gelijk hebt vanwege jouw oppervlakkige waarneming en dat andere mensen, andere landen, andere ideeën niet kloppen. Bewust denk je misschien dat je een bepaald beeld op de basisenergie projecteert en dat de energie dit beeld dus moet uitbeelden, maar onbewust projecteer je twee beelden en de energie zal een combinatie naar je reflecteren van alles wat jij uitzendt.

Wanneer de manipulatoren wereldleiders worden
Wat zag Rusland tijdens de Sovjetperiode openbaren? Dat bepaalde leiders besloten om met geweld de natie Rusland en andere naties over te nemen. Ze slaagden erin een groot deel van de mensen te misleiden door hen te laten geloven dat ze hierdoor verlost zouden worden van hun lijden. Maar toen dat niet gebeurde, slaagden ze er zelfs in om de mensen nog meer te misleiden; dat dit kwam omdat ze werden tegengewerkt door een vijand van buitenaf, niet omdat er iets mis was met hun eigen wereldbeeld, hun eigen projectie.

Dit is het kenmerk dat je door de geschiedenis heen bij heel veel leiders over de hele wereld kunt zien. Dit zijn de manipulatoren en ze hebben één overheersend kenmerk: ze willen niet naar zichzelf kijken, naar alles kijken van wat ze op de basisenergie projecteren. Ze kijken alleen naar hun oppervlakkige waarneming, naar hun idee, hun ideaal, hun filosofie en daarna weigeren ze verder te kijken en daardoor komen ze in een staat van ontkenning omdat ze ontkennen dat ze een projectie terugkrijgen van alles wat ze hebben uitgezonden. Ze weigeren te erkennen dat zij de tegenstand produceren, maar in plaats daarvan projecteren ze dat de tegenstand ergens anders vandaan komt.

Dit is het kenmerk van de manipulatoren die projecteren dat de tegenstand van het hogere bewustzijn komt en dat dit onrechtvaardig is. Ook projecteren ze met hun vervormde beeld dat die van andere mensen of andere naties komt. We kunnen maar één les leren en dat is dat het lijden van de mensen nooit zal worden verlicht of getranscendeerd zolang de mensen de manipulatoren volgen die altijd proberen zichzelf op te werpen als een elite.

Kijk eens naar de geschiedenis van Rusland, niet om mensen te veroordelen, maar om als bewustere mensen de lessen te leren. Wat je door de eeuwen heen ziet, lijkt sterk op wat je in de meeste andere naties hebt gezien: de mensen, de bevolking, werden geregeerd door een kleine elite en deze elite heeft zichzelf altijd afgeschilderd als superieur op een of andere manier; dat ze op een of andere manier in een andere klasse vallen en daardoor het recht hebben om de mensen te onderdrukken. Maar dat recht hebben ze nooit van God gekregen, ze hebben dat recht nooit gekregen van welk gezag ook; ze hebben het met geweld afgepakt. Ze verklaarden dat ze het recht hadden, ze verklaarden dat ze goden op aarde waren die het recht hadden om te vertellen wat de waarheid is, waardoor ze een denksysteem definieerden dat de meerderheid van de bevolking in een lagere klasse zette en zichzelf in een speciale bevoorrechte klasse. Dit is niet uniek voor Rusland, je ziet het overal ter wereld.

De mythe van een klasseloze samenleving
De les die we hieruit kunnen trekken, is dat er nooit een klasseloze samenleving kan zijn zolang de manipulatoren en hun bewustzijn mogen bepalen wat de ideeën en idealen in jullie samenleving zijn. Hoe zal er dan een echt klasseloze samenleving komen? Alleen wanneer de meerderheid van de mensen begint te erkennen dat ze niet-materiële wezens zijn en dat ze allemaal een verlengstuk zijn van het hogere bewustzijn. Je bereikt dit door er contact mee te maken in je eigen wezen, in je eigen hart – omdat je niets tussen jou en het hogere bewustzijn laat komen – jíj en de verbinding met jouw hogere Wezen. Dit is de allergrootste onafhankelijkheid!

De taak van het hogere bewustzijn is dat hij dit bewustzijn bevordert bij alle mensen die er klaar voor zijn, die dat willen, die zich ervoor openstellen. Het hogere bewustzijn beschouwt zichzelf niet als een tegenstander van de manipulatoren. De manipulatoren staan tegenover zichzelf, tegenover elkaar, want het is per definitie onmogelijk dat de manipulatoren zich ooit zouden kunnen verenigen. Ze zullen altijd onderling verdeeld zijn en kunnen alleen tegen die verdeeldheid strijden.

Was er ooit een echte oorlog tussen Oost en West, tussen het kapitalisme en het communisme? Nee, dat was allemaal een illusie die werd veroorzaakt door twee groepen manipulatoren die allebei de wereldheerschappij wilden en die – omdat dit onvermijdelijk is – probeerden die op verschillende manieren te bereiken. Ze proberen dat nog steeds te bereiken, hoewel ze worstelen om iets te vinden dat even goed werkt als hun scheiding tussen het kapitalisme en het communisme. Ze werken natuurlijk koortsachtig om iets te bedenken, een soort verdeeldheid die de mensen opnieuw zal scheiden, maar vanwege de bewustwording die plaatsvindt, zijn ze er nog niet in geslaagd, en ze zullen er – door de reactie van de vele bewuste mensen op aarde – niet in slagen om de wereld om de tuin te leiden met een nieuwe polariteit, een nieuw conflict.

Dit is de grotere taak van alle bewuste mensen, zelfs de vele miljoenen spirituele mensen die zich niet bewust gewaar zijn van het hogere bewustzijn. Het gaat erom dat je het oude bewustzijn transcendeert waardoor er zo’n verdeeldheid ontstond dat er wel twee tegengestelde polariteiten moesten ontstaan. Het hogere bewustzijn vertegenwoordigt eenheid, eenheid onder de mensen, de eenheid die alle verdeeldheid op de wereld overstijgt.

Je kunt naar de wereld kijken, je kunt naar de mensen kijken, en dan zie je dat jij een andere etnische of culturele achtergrond hebt, maar het hogere bewustzijn in jou is hetzelfde, ongeacht de uiterlijke kenmerken van je fysieke lichaam, zelfs je dagelijkse gedachten die zijn geconditioneerd door een bepaalde cultuur of nationaliteit. Dit is de verbindende schakel wanneer jij je ervan bewust wordt dat er een hoger bewustzijn in je hart is. Wanneer je als individu contact maakt met dat bewustzijn en wanneer je als groep bij elkaar komt en begint te voelen dat het bewustzijn dat in jouw hart brandt dezelfde vlam is die brandt in het hart van alle andere mensen in je groep, kun je beginnen de gedachten en zijn illusies van gescheidenheid en verschillen te transcenderen.

Je persoonlijke geschiedenis transcenderen
Maakt het echt uit waar je op aarde bent opgegroeid? Maakt het echt iets uit? Identificeer jij je met jouw persoonlijke geschiedenis die begon op een specifieke geografische locatie? Identificeer jij je met die uiterlijke kenmerken?

Als je naar de wereld kijkt, zie je dat er veel plaatsen op aarde zijn waar mensen zich zo identificeren met hun naaste familie dat ze niet eens iets kunnen geloven wat anders is dan de religie van hun familie. Kijk eens hoeveel mensen zich identificeren met een bepaalde gemeenschap in een bepaalde stad en er niet aan willen denken dat ze daar zouden kunnen weggaan. Zie eens hoeveel mensen zich identificeren met een bepaald land of een bepaalde nationaliteit, en zie dan eens hoeveel mensen zich identificeren met een bepaalde religie of een bepaalde politieke filosofie. Als je naar deze uiterlijke kenmerken kijkt en ziet hoeveel mensen daardoor nog steeds vastzitten, dat hun gedachten zich niet openstellen voor iets anders dan waarmee ze zijn opgevoed als de allerhoogste waarheid.

Je kunt wat je maar wilt op de basisenergie projecteren en dat kan misschien wel echt lijken, maar het is slechts iets tijdelijks, het is niet meer dan een luchtspiegeling. De energie wordt niet de vorm die ze uitbeeldt. Als je het hogere bewustzijn wilt leren kennen, mag je niet denken dat jij als niet-materieel wezen de vorm bent geworden waarmee jij je in dit leven of zelfs in veel vorige levens door uitdrukt.

De dubbelrol van de materiewereld
De materiële wereld heeft een dubbelrol en dit verwart veel mensen, zelfs veel spirituele mensen. Zolang je het leven op een bepaalde manier wilt ervaren en ervan overtuigd bent dat dit de realiteit is, zal de wereld materiële vormen uitbeelden die volledig echt lijken voor jou.

Dit is één aspect van de rol van de materiële wereld, maar wanneer je genoeg krijgt van dit spel in de zandbak die de aarde is, is de andere rol van de wereld dat die je helpt om je ervan bewust te worden dat je meer bent dan de uiterlijke vorm, meer bent dan een fysiek lichaam, meer bent dan je persoonlijke geschiedenis, je dorp, je stad, je nationaliteit, je geloofssystemen en religies. Jij bent meer!

Veel bewustere mensen zijn hier om in verschillende mate daar een glimp van op te vangen. Toch hebben jullie niet allemaal volledig bewust begrepen dat dit een grotere rol is, niet alleen van de materiële wereld maar ook van jezelf als vertegenwoordiger van het hogere bewustzijn. De grotere rol die je hebt is dat je aantoont dat jij, ook al zit je in een compact lichaam, ook al heb je een persoonlijke geschiedenis, meer bent. Je kunt je losmaken van je identificatie met deze vorm en iets beginnen uit te drukken dat de vorm ontstijgt. Het hogere bewustzijn heeft globaal tot doel om je door dit ontwakingsproces heen te helpen. Dit is altijd het doel geweest, maar het hogere bewustzijn staat voor dezelfde test als de materiële wereld.

Het hogere bewustzijn heeft veel leringen en organisaties gegeven die een bepaalde vorm hebben. Veel mensen die lid werden van die organisaties waren ervan overtuigd dat die vorm niet alleen echt was, maar ook de allerhoogste waarheid. In de meeste spirituele of religieuze organisaties vind je mensen die er absoluut van overtuigd zijn dat de manier waarop God door hun organisatie wordt afgeschilderd, de allerbeste manier was waarop dat ooit zou kunnen.

Waarom het hogere bewustzijn organisaties sponsort
Het hogere bewustzijn gaf een bepaalde leer, sponsorde een bepaalde leer, om mensen te helpen de identificatie met de vorm te overwinnen. Sommige mensen in elke leer en organisatie hebben die leer gebruikt om nog meer geïdentificeerd te raken met die vorm, zelfs zo dat ze het hogere bewustzijn gaan beschouwen als een bepaalde vorm op de wereld. Dit is in strijd met de bedoeling van het hogere bewustzijn. De mensen die in deze gemoedstoestand komen, krijgen dezelfde denkwijze als de manipulatoren die op aarde een systeem, een filosofie, een religie – zelfs een spirituele filosofie – willen definiëren en verheffen tot een absolute status.

Wanneer een organisatie haar doel heeft gediend, wanneer de meerderheid van de leden heeft aangetoond dat ze niet verder willen kijken dan de vorm, maar slechts tot een bepaald punt willen gaan, dan moet het hogere bewustzijn verder. Dit moet gewoon verder en die organisatie achter zich laten, hoeveel werk er ook in is gestoken, hoeveel moeite er ook in is gestoken door goedbedoelende mensen die het beste hebben gedaan wat ze konden, maar toch niet wilden transcenderen. Ze wilden de vorm die we hadden gegeven niet alleen als springplank gebruiken om verder te komen dan de vorm en contact te maken met de grotere waarheid in hun eigen hart.

Veel bewustere mensen beginnen hier een glimp van op te vangen, sommigen hebben het bewust begrepen. Jullie hebben allemaal het potentieel om dit bewust te begrijpen en daardoor begrijp je misschien ook dat het naar voren brengen van leringen geen enkel episch belang heeft. Eén manier om de leringen naar voren te brengen is niet de allerbeste of beter dan andere.

De tendens bestaat dat de mensen die bereid zijn zoiets ongewoons te doen als beweren dat ze een spirituele leider zijn, dit vaak doen omdat het voor hen van episch belang is. Dit kan hun leringen, hun bewegingen, juist in een gesloten systeem veranderen omdat de mensen, vaak zonder het te beseffen, denken: “Waar moeten we hierna heen als we de allerhoogste leer hebben? Hoe komen we verder?”

Welnu, je kunt naar je eigen hart gaan en rechtstreeks contact maken met het hogere bewustzijn, zodat de leer alleen maar een inspiratie wordt, een hulpmiddel, een trap die je gebruikt om te klimmen. Je staat niet op een bepaalde trede van de trap en zegt: “Nu heb ik het allerhoogste stadium bereikt en hoef ik niet hogerop.” Je erkent dat een goeroe, een boodschapper, een leraar je nooit bij de verlichting kan brengen. Er komt een moment op het pad waarop je onafhankelijk moet worden. Je komt niet verder dan de trede op de wenteltrap van het hogere bewustzijn totdat je vanuit jezelf begint te lopen. Er komt een punt waarop niemand je kan vertellen wat je moet doen, want je moet bereid zijn te beslissen wat je moet doen en dan leren van de uitkomst van die beslissingen en niet zo bang zijn om een fout te maken dat je geen keuze meer durft te maken.

Je moet niet denken, zoals veel mensen doen, dat je, omdat je een spirituele lering hebt gevonden nu een of andere allerhoogste uitdrukkingsvorm van leringen hebt en dit alles is wat je de rest van je leven hoeft te doen. Dat er op een of andere manier iemand verschijnt wanneer jij je lichaam verlaat die zegt: “Welkom in de hemel!”

De ontkenning van individuele waarde
Er is een staat van hoger bewustzijn, individueel bewustzijn, waarin jij je realiseert wie je bent, je erkent wie je bent, je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen keuzes en voor je eigen leven. Je maakt die keuzes, je gaat naar binnen, je haalt alles wat je nodig hebt uit jouw Zelf. Dit is spirituele onafhankelijkheid, dit zal deze planeet in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn brengen en dit is het beste tegengif voor het leiderschap van de manipulatoren die altijd één simpel ding op je projecteren. Wat projecteren de manipulatoren op jou? Dat jij niet alles in jouw Zelf hebt wat je nodig hebt, dat je niet spiritueel onafhankelijk bent, dat je niet spiritueel onafhankelijk kunt zijn. Dit projecteren ze op jou: Jij hebt een organisatie nodig, een leider, een goeroe, een boodschapper. Dit hebben ze duizenden jaren op mensen geprojecteerd. Het is tijd dat deze illusie op aarde wordt vernietigd! Het wordt tijd dat deze illusie in Rusland wordt vernietigd!

Wat was de periode van het communisme? Was die niet één voortdurende projectie? De ontkenning van een spirituele waarheid, de ontkenning van de spirituele waarheid in jou, de ontkenning van de waarde van het individu en dat alleen de staat ertoe doet en niet het individu. De visie van het hogere bewustzijn voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is dat het individu het allerbelangrijkst is. Het individu is de sleutel, want het hogere bewustzijn kan zich niet als in de vorm manifesteren. Die moet door de hartvlam van een individu komen.

Hoe het Tijdperk van Hoger Bewustzijn tot stand komt
Alle spirituele bewegingen hebben allemaal de juiste intentie om het bewustzijn te veranderen, om de wereld te redden. Ze hebben het Alpha-aspect van de vergelijking goed; het bewustzijn moet veranderen, maar het Omega-aspect is hoe en de meesten hebben de visie niet begrepen. Ze denken dat dit alleen kan als je de hele wereld bekeert tot hun organisatie, hun leer, hun goeroe, zodat de hele wereld zich op een dag zal buigen om de superioriteit van hun goeroe te erkennen. Dit is niet de visie voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn.

Het hogere bewustzijn stelt zich het licht voor in het hart van alle mensen die er klaar voor zijn, zodat heel veel mensen zich zullen afstemmen op het licht dat het hogere bewustzijn elke dag uitgeeft, elke dag in steeds grotere mate. Als mensen zich afstemmen op het licht, dat licht durven uiten, dan wordt het vermenigvuldigd en dan kan het hogere bewustzijn meer licht geven en dat is de sleutel. De individuele hartvlam die zich afstemt op het licht en het licht durft uiten, vormt daardoor een positieve spiraal waardoor steeds meer licht komt. Het is niet belangrijk of alle mensen met een spiritueel bewustzijn een bepaalde leer erkennen. Het is niet eens belangrijk voor ons of ze allemaal het bestaan van wezens met een hoger bewustzijn gaan erkennen.

Het zou natuurlijk constructief zijn als zoveel mogelijk mensen het bestaan van wezens met een hoger bewustzijn erkennen, omdat ze zich daardoor bewuster op hen kunnen afstemmen. Zelfs de mensen die zulke wezens niet erkennen, ontvangen hun licht wel uit één enkele bron, namelijk het hogere bewustzijn; het licht kan nergens anders vandaan komen. Er zijn zelfs mensen die het bestaan van het hogere bewustzijn ontkennen, maar toch het licht kunnen ontvangen en het licht wordt gegeven zolang ze het constructief tot uitdrukking brengen.

Het hogere bewustzijn is niet totalitair, niet exclusief. Dit werkt met iedereen die een hartvlam heeft en licht kan ontvangen en vermenigvuldigen. Welke leringen ze ook hebben en waar ze ook in geloven, is slechts vorm. Het hogere bewustzijn laat het licht overal los waar een kelk is die het kan opvangen. Hoe bewuster je bent van het bestaan van het hogere bewustzijn, van je vermogen jij je erop af te stemmen, hoe meer licht er natuurlijk kan worden gegeven en daarom is het op den duur constructief dat veel mensen het bestaan van wezens met een hoger bewustzijn erkennen. Maar dit betekent niet dat alle spirituele mensen op een dag een bepaalde boodschapper of een bepaalde organisatie of een bepaalde leer de eer zullen geven.

De manipulatoren in religieuze organisaties
Het is volkomen legitiem om leringen uit verschillende bronnen te halen en ze samen te voegen op een manier die voor jou werkt. Dit is het pad van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Het hogere bewustzijn wil geen herhaling van het vorige tijdperk waarin een periode van meer dan duizend jaar was waarin de katholieke kerk het filosofische en intellectuele leven een groot deel van de wereld domineerde.

Een spirituele organisatie willen we niet zo zien worden, want welke mensen zouden daar dan in komen te zitten en haar overnemen? Natuurlijk de manipulatoren en voor hen is geen plaats in het plan voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Er was wel plaats voor in het plan voor het vorige tijdperk omdat ze een laatste kans kregen om te erkennen dat ze niet de elite zijn, want ze hebben dezelfde hartvlam als alle anderen.

Dit is de beste remedie tegen hoogmoed en superioriteit: dat je erkent dat iedereen een uitdrukkingsvorm is van hetzelfde hogere bewustzijn en hoe kan de ene uitdrukkingsvorm dan belangrijker zijn dan de andere? Dat kan niet. Het is niet logisch. Het hogere bewustzijn redeneert niet zo.

De manipulatoren mochten in veel organisaties in de samenleving een leiderspositie innemen, mede omdat de mensen er in het algemeen niet aan toe waren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Een cruciaal aantal mensen had nog niet de spirituele onafhankelijkheid die hen in staat zou stellen om leider te zijn. De manipulatoren mochten leidersposities innemen in de samenleving, in religies, zelfs in spirituele organisaties, zodat zowel de manipulatoren als de bewustere mensen de kans kregen om het effect te zien, ervan te leren en dan te zeggen: “We hebben een hogere vorm van leiderschap nodig dan dit dualistische leiderschap. We hebben een hoger bewustzijn nodig in plaats van de manipulatoren en we weten dat het hogere bewustzijn rechtstreeks met ons werkt in ons eigen hart en niet alleen met een paar mensen en daarom willen we ons best doen om spiritueel onafhankelijk te worden.

Dit is de visie, dit is het plan. De kern van je eigen wezen is meer dan vorm en alleen wanneer je contact maakt met het vormloze in jou en het direct erkent en ervaart, zul je in staat zijn om je volledig te verbinden met het vormloze in het hogere bewustzijn. Alleen het vormloze kan een bepaalde vorm helpen zichzelf te transcenderen.

De materiewereld zal de vorm die jij erop projecteert, uitbeelden, maar wanneer die vorm dualistisch is, zullen er tegenstrijdigheden zijn die de vorm uiteindelijk zullen afbreken. De enige manier om de tredmolen van actie-reactie, de tredmolen van karma, te transcenderen, is contact maken met het vormloze in jezelf en het vormloze dat jou ontstijgt, het vormloze in het hogere bewustzijn.

Alleen het vormloze kan zichzelf transcenderen en vorm in een opwaartse spiraal veranderen in plaats van een neerwaartse spiraal. Dit is een zeer belangrijke alchemistische sleutel waar je misschien op zou kunnen mediteren. Wanneer je dit gaat begrijpen en volledig erkent, kun je op een hoger niveau van het pad komen waarop je de open deur wordt voor de vormloze wezens, die altijd meer zijn dan je dagelijkse gedachten zich kunnen voorstellen. Daardoor kunnen jullie de leiders op de wereld zijn in plaats van toe te staan dat de manipulatoren het komende tijdperk de leiders zijn.