De machtselite probeert informatie achter te houden

 

Als je kijkt naar de afgelopen tweeduizend jaar, dan zie je dat de omslag die er heeft plaatsgevonden, niet zozeer in technologie en prestaties zit, maar het vergroten van het bewustzijn. Hoe kun je de geavanceerde technologie ontwikkelen die je tegenwoordig ziet, technologie die de mensen in het oude Rome zou hebben verbaasd; zij dachten dat ze de meest geavanceerde beschaving hadden die er ooit op aarde is geweest. Hoe ontwikkel je technologie die zoveel geavanceerder is waar de mensen tweeduizend jaar geleden zelfs maar van konden dromen? Dat komt omdat men zich er meer van bewust is geworden hoe het fysieke universum werkt, wat wetenschappers de natuurwetten noemen. De vooruitgang in de samenleving wordt gedreven door een toename in bewustzijn.

Als je terugkijkt op de afgelopen tweeduizend jaar, zie je dat de toename van het bewustzijn niet een opzettelijke poging was om het bewustzijn te laten toenemen. Het was eigenlijk een proces dat op veel tegenstand stuitte. Als je naar de middeleeuwen kijkt, dan zie je dit waarschijnlijk duidelijker dan de meeste mensen tegenwoordig. Natuurlijk zijn veel mensen zich er tegenwoordig van bewust dat de katholieke kerk tijdens de donkere middeleeuwen en de middeleeuwen de belangrijkste factor in het westen was die de groei remde van wat de meeste mensen beschouwen als kennis, maar het is eigenlijk meer bewustzijn.

De meeste mensen weten dat de katholieke kerk alle boeken van de Griekse filosofen verbrandde, elke vorm van nieuwe kennis onderdrukte, en de wetenschap probeerde te onderdrukken. Daaraan kun je zien dat de katholieke kerk een uitdrukking was van de weerstand tegen de toename in bewustzijn. Je wordt je er nu van bewust dat er een kracht bestaat die probeert de toename in bewustzijn te vertragen of zelfs te stoppen, als dat zou kunnen.

Het is niet de bedoeling dat we ons concentreren op de katholieke kerk, want dat is slechts één voorbeeld. Er zijn veel andere voorbeelden, zelfs in de moderne tijd, omdat we zien dat het communistische rijk van de Sovjet-Unie probeert informatie achter te houden. Het Sovjetrijk kon alleen blijven bestaan zolang de mensen niet precies wisten wat er aan de hand was, zowel binnen als buiten het Sovjetrijk. We zien tegenwoordig zelfs dat het Chinese rijk de hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor de burgers op het internet probeert te filteren, wat natuurlijk een bijna onmogelijke taak is, zelfs voor een regime met de intentie en de middelen van het huidige Chinese regeringsapparaat.

De kracht die groei in bewustzijn tegenhoudt
Aan de ene kant is er een kracht die de groei in bewustzijn wil stoppen, maar we zien ook dat deze kracht de groei in bewustzijn de afgelopen tweeduizend jaar niet heeft kunnen tegenhouden. Dit komt natuurlijk omdat de krachten van het hogere bewustzijn het licht, de ideeën en leringen hebben uitgebracht die hebben geleid tot het toenemen van het bewustzijn in het algemeen.

De kracht die de groei in bewustzijn probeert tegen te houden is er natuurlijk wel in geslaagd om de groei van het bewustzijn te vertragen. Als dat niet zo was geweest, zou de samenleving zowel technologisch als op andere manieren verder zijn dan nu. Ze hebben wel impact, maar wij, de krachten van het hogere bewustzijn, hebben de allerhoogste macht om het bewustzijn op aarde te verhogen. Die is natuurlijk onderworpen aan de vrije wil, anders hadden de mensen hun bewustzijn nog meer kunnen verhogen. Het is een feit dat er in elk tijdperk altijd individuen zijn die weigeren zich te onderwerpen aan de kracht die het bewustzijn probeert in te perken. Ze willen wel de open deur te zijn om enkele ideeën te opperen die helpen de samenleving, de beschaving, de mensheid, vooruit te helpen.

Wanneer je naar de huidige tijd kijkt, zie je dat er nog steeds een kracht is die de groei in bewustzijn probeert tegen te houden. Hier zijn helaas te veel mensen in het westen, in wat zichzelf de ‘vrije wereld’ noemt, zich niet van bewust. Ze zijn zich onvoldoende bewust van die kracht omdat veel mensen misleid zijn en denken dat er geen kracht is die de groei in bewustzijn tegenhoudt omdat de zogenaamd vrije samenlevingen, vrije democratieën en vrijheid van meningsuiting hebben. Dit is natuurlijk niet waar. Alle mensen op aarde lijden aan een gebrek aan bewustzijn van bepaalde feiten, daarom worden alle mensen beïnvloed door een beperkt bewustzijn. Ze worden tegengehouden in hun persoonlijke leven en alle samenlevingen worden tegengehouden in hun vermogen om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren en het verleden los te laten.

Het cruciale besef dat ontbreekt
Wat is het enige bewustzijn, het enige ontbrekende ingrediënt, dat ontbreekt? Dit is allereerst het besef dat het leven een niet-materiële kant heeft. Het is niet nodig om één dominante religie in het leven te roepen in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, want overal ter wereld zal men zeer universeel tot het besef komen dat er een rijk en realiteit is die het materiële overstijgt. Mensen zijn geen geëvolueerde dieren, omdat mensen levensstromen zijn die in het hogere rijk zijn geschapen en zijn afgedaald naar een fysieke lichaam op aarde. Ze zijn afgedaald omdat het leven op aarde hen de kans biedt om hun bewustzijn te verhogen, om hun bewustzijn te laten toenemen. Daardoor heeft het leven op aarde een bedoeling.

Die bedoeling gaat verder dan de levensduur van één fysiek lichaam. Daarom hebben alle mensen eerdere incarnaties op aarde gehad en kunnen ze ook in de toekomst weer incarneren, afhankelijk van de groei van hun bewustzijn. De mensen kunnen een pad volgen dat hen van elk willekeurig bewustzijnsniveau dat ze nu hebben, naar een volgend niveau van hoger bewustzijn leidt.

Dit zijn zeer universele ideeën die niet beperkt worden tot een bepaalde religie. Ze hoeven niet door een bepaalde religie te worden gedefinieerd in doctrines en dogma’s. Het zijn ideeën die verspreid kunnen worden. Zelfs enkele bestaande religies kunnen ze misschien accepteren, en anders kunnen er ook andere vormen van spiritualiteit ontstaan die deze ideeën op hun eigen manier incorporeren, ze in een bepaald kader plaatsen of mythes en verhalen worden die specifieke groepen mensen aanspreken.

Als men eenmaal het universele besef krijgt dat mensen geen ‘menselijke’ wezens zijn maar psycho-spirituele wezens en dat hun leven een bedoeling heeft, dan heb je de basis om een stap naar achteren te doen, naar het leven te kijken, naar de geschiedenis te kijken en oprecht te vragen: “Wat is die kracht die de groei in bewustzijn tegenwerkt die de beschaving in staat zal stellen om op veel verschillende manieren een hoger niveau te bereiken?”

De universele waarde van alle mensen
Zodra je openstaat voor een hoger bewustzijn, kun je de volgende stap vooruitzetten en je realiseren dat als alle mensen psycho-spirituele wezens zijn die hun oorsprong hebben in een hoger rijk, kun je zien dat er een universele mensheid is, een universele waarde, die op alle mensen van toepassing is. De natuurlijke manier om naar mensen te kijken is dat alle wezens op aarde evenveel waarde hebben en gelijke rechten zouden moeten hebben. Die rechten moeten worden vastgesteld om alle mensen dezelfde kans te geven om hun bewustzijn persoonlijk te verhogen. Alle wetten die specifieke samenlevingen leiden, zouden uit moeten gaan van een fundament van persoonlijke groei om vervolgens de parameters te definiëren voor hoe een bepaalde samenleving wil groeien als eenheid, als geheel.

Groepen mensen die tegenwoordig natiestaten vormen, hebben het recht om bepaalde wetten te definiëren voor hoe de leden van hun groep met elkaar omgaan, welke regeringsvorm ze besluiten te hebben en welke wetten bepalen hoe de mensen in die samenleving met elkaar omgaan en ook hoe die groep omgaat met het grotere geheel dat de mensheid is. Wanneer je de universele waarde van alle mensen accepteert, kun je een stap naar achteren doen en zien wat het ontbrekende ingrediënt is geweest, de ontbrekende schakel om mensen de geschiedenis te laten begrijpen. Je kunt beginnen te beseffen dat er in elke historische periode mensen zijn die duidelijk en helder hebben aangetoond dat ze geen respect voor de universele waardigheid en waarde van alle mensen hebben.

Je ziet dat er zich in elke samenleving in het verleden een elite vormt. Hoewel je misschien ziet dat ze bepaalde fysieke middelen gebruiken en bepaalde bevoorrechte posities voor zichzelf opeisen, kun je ook hun mentaliteit gaan zien. Die mensen vonden niet dat alle mensen op aarde evenveel waard zijn en gelijke rechten en gelijke kansen zouden moeten krijgen om te groeien. Ze respecteerden de universele rechten en waarden niet; in plaats daarvan respecteerden ze alleen hun eigen rechten, alleen hun eigen waarde. Ze deden er alles aan om zichzelf op te werpen als een elite die niet alleen de macht had over de meerderheid van de bevolking, maar ook de meerderheid van de bevolking onderdrukte, zodat die de werkbijen waren die werkten om de bevoorrechte levensstijl van de elite te handhaven.

De verborgen invloed van het elitarisme
Het enige ingrediënt dat op dit moment ontbreekt, is de bewustwording van de invloed die het elitarisme op de koers van de mensheid heeft. De machtselites in de geschiedenis bestaan uit een beperkt aantal wezens die je manipulatoren kunt noemen. De samenleving als geheel moet van het concept bewust gemaakt worden dat er een elite is en zelfs dat er altijd een elite is geweest. Ook al vormt die elite geen eenheid, toch hebben ze wel één intentie, beweging en kracht om de gewone bevolking te onderdrukken. Dit betekent dat de elite zich zal verzetten tegen het ontwaken, de groei in bewustzijn van de gewone bevolking.

Ook al heb je de afgelopen tweeduizend jaar een enorme groei in kennis en bewustzijn gezien, er is nog steeds een elite die probeert het bewustzijn van de bevolking in te perken, zodat ze de meerderheid van de mensen kunnen blijven onderdrukken omdat de mensen niet weten wat er echt aan de hand is. De mensen moeten in het algemeen beginnen te beseffen dat die elite niet bestaat uit wezens die dom zijn. Ze zijn zeer intelligent en geavanceerd en daarom zullen ze alle middelen proberen te gebruiken die er in een bepaalde samenleving beschikbaar zijn. Ze zijn bereid zich aan te passen, en hoewel de meesten van hen niet inzien dat ze een verloren strijd voeren, zijn ze niettemin bereid zich aan te passen aan de veranderende tijd en te accepteren dat je op een bepaald moment bepaalde ideeën niet kunt tegengehouden.

Democratie en elitarisme
Zo kwam er bijvoorbeeld een moment waarop de machtselites van de wereld accepteerden dat democratie onvermijdelijk was; ze konden niet voorkomen dat er veel democratieën over de hele wereld geboren werden. Dit betekent niet dat democratische samenlevingen geen elite hebben en niet worden geregeerd door verborgen elites. Er is geen enkele democratische samenleving die geen mensen heeft met een elitaire manier van denken en die daadwerkelijk neerkijken op de bevolking en het gevoel hebben dat zij recht hebben op privileges en het recht hebben om te regeren.

Als je naar de democratische wereld kijkt, dan zie een paar nogal kleine landen met slechts een paar miljoen inwoners en daar vind je niet de meest ontwikkelde of machtsbeluste leden van de wereldwijde elite. Hoe groter een land is, hoe meer macht die heeft en hoe meer die de levensstromen zal aantrekken die de macht willen en alles zullen proberen te doen om die macht te krijgen. Daarom heeft geen enkel land in de democratische wereld een sterkere machtselite dan de Verenigde Staten. Er is nauwelijks een land in wat wij de democratische wereld noemen die een elitairdere samenleving heeft dan de Verenigde Staten waar de manipulatoren niet openlijk het politieke proces in handen hebben, maar die op verborgen manieren, via het geldsysteem, het financiële systeem, de macht in handen hebben.

Dit zie je natuurlijk wereldwijd. Dat hoeft niet een bepaalde regeringsvorm te zijn, het gaat erom welke levensstromen echt aan het hoofd staan van die samenleving. Er is nauwelijks een bevolking in de democratische wereld die meer misleid is dan de Amerikanen, want zij geloven dat zij de meest vrije natie ter wereld zijn. Dat is niet zo, want er is nauwelijks een natie waar een kleine elite meer macht heeft. Er is nauwelijks een natie waar zo weinigen zoveel macht hebben over zo velen. De bewustere mensen moeten wakker worden.

Probeer niet tegen de elite te strijden
Er zijn veel mensen overal ter wereld die hun geest hebben opengesteld om fragmenten, impulsen, van dit bewustzijn te ontvangen. De bewustere mensen kunnen meehelpen om andere mensen bewust te maken van de invloed van elitarisme, dat er een elitaire mentaliteit en een elite bestaat.

Dit betekent niet dat de bewuste mensen de strijd tegen de elite moeten aangaan; ook de mensen op de wereld hoeven ook geen fysieke strijd tegen de elite aan te gaan. Het hogere bewustzijn heeft niet de wens om een herhaling van de Franse revolutie of de bolsjewistische revolutie of andere gewelddadige revoluties te zien. We willen geen burgeroorlogen zoals we die in Syrië en andere landen zien, of zelfs gewelddadige opstanden en demonstraties tegen zittende regeringen. Mensen met een hoger bewustzijn demonstreren vreedzaam.

De bewustere mensen moeten voorkomen dat ze de mentaliteit krijgen dat ze tegen de elite willen strijden. De bewustere mensen moeten de epische denkwijze vermijden door te denken dat ze de elite moeten vernietigen voor een hoger doel. Je bevordert het Tijdperk van Hoger Bewustzijn niet met dwang en geweld.

Je gaat me niet helpen om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen als je tegen de machtselite strijdt. Je gaat me helpen het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen door me te helpen om de machtselite te ontmaskeren, door de mensen bewust te maken van het bestaan van de machtselite en vervolgens de mensen ervan bewust te maken dat er een andere manier van denken is die anders is dan de epische denkwijze, de dualistische denkwijze.

We zullen het Tijdperk van Hoger Bewustzijn niet manifesteren zolang de elite de samenleving regeert, maar we zullen de elite niet overwinnen met dwang en geweld. We zullen de elite niet overwinnen door de elite te vernietigen, maar door de elitaire denkwijze te transcenderen. Hoe kan een kleine machtselite heersen over een natie zo groot als de Verenigde Staten, waar een vrije regering is die wordt gekozen door het volk, waar vrijheid van meningsuiting is, waar zogenaamd persvrijheid is, ook al is die niet zo vrij als men beweert? Desalniettemin is er persvrijheid in die zin dat iedereen een krant of een website kan beginnen en informatie kan verspreiden en de overheid kan dit niet tegenhouden. Maar hoe regeert die elite dan?

Die maakt misbruik van de manier van denken van de meerderheid van de mensen, en de meerderheid van de mensen zit nog steeds vast in het zwart-witdenken en de dualistische manier van denken, zelfs de epische strijd. Heel veel mensen in de Verenigde Staten geloven dat het de plicht van de Verenigde Staten is om een bolwerk van vrijheid, een bastion van vrijheid, te zijn en dat het zelfs vrijheid en democratie over de hele wereld moet verspreiden.

De epische mentaliteit overwinnen
Veel Amerikanen beginnen deze manier van denken in twijfel te trekken, vooral na de oorlog in Irak. Desalniettemin zitten er nog steeds heel veel mensen vast in die denkwijze dat de elite die Amerika regeert, dat kan omdat de mensen niet eens de vragen kunnen stellen – zo verblind zijn ze door die denkwijze. De bewustere mensen moeten deze vragen stellen en in de spiegel willen kijken om te zien of jij overblijfselen van zwart-witdenken hebt, of jij overblijfselen hebt van de epische denkwijze die de wereld afschildert als een epische strijd tussen goed en kwaad. Door de leringen op deze website te gebruiken, kunnen de bewustere mensen deze epische manier van denken transcenderen en beseffen dat de epische strijd tussen goed en kwaad een strijd is tussen de twee dualistische polariteiten van het dualistische bewustzijn. Dat heeft niets te maken met hoger bewustzijn.

Degenen die openstaan voor het hogere bewustzijn, staan open omdat ze het potentieel hebben om die denkwijze in deze incarnatie te transcenderen. Je zou in staat moeten zijn om één verklaring te vinden die resoneert met je huidige bewustzijnsniveau. Je kunt hem gebruiken om de volgende stap omhoog te zetten en je er zelfs van bewust worden dat het uiteindelijke doel van jouw pad is dat je die dualistische denkwijze transcendeert. Je kunt bijvoorbeeld laten zien dat alle mensen hem kunnen transcenderen, dat het nodig is om hem te transcenderen om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn werkelijkheid te laten worden.

Veel aspecten van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn staan klaar om geboren te worden, maar zoals je weet van een vrouw die klaar is om te bevallen, kan er om diverse redenen vertraging optreden. De grootste vertraging op dit moment is dat degenen die zichzelf progressieve mensen vinden, niet een stap naar achteren willen doen om naar die epische denkwijze te kijken en dat zij die zelf moeten transcenderen, zodat ze kunnen helpen om de transcendentie van deze bewustzijnsstaat in de samenleving tot stand te brengen.