De elite plukt de vruchten van de arbeid van mensen en wil niet dat mensen hun bewustzijn veranderen

 

Er zijn veel voorbeelden van hele steden die zo opgesloten zitten in een bepaald bewustzijn dat de mensen alleen maar in vuile, gevaarlijke banen ondergronds kunnen werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar wie is de eigenaar van een mijn? Wie maakt winst door het zweet en het risico dat de mensen nemen? Vormt er niet ergens iemand een elite die de vruchten plukt van de arbeid van het volk? Heeft die elite er geen belang bij dat de mensen in die bewustzijnsstaat blijven waardoor ze in de tredmolen blijven lopen omdat ze denken dat dit de enige manier is om in hun levensonderhoud te voorzien?

Veel mensen over de hele wereld hebben een betere economie en veel kansen op werk, ze kunnen een beter loon krijgen en hebben een betere levensstijl. Is er nog steeds niet iemand die de vruchten plukt van wat jij doet? Of je nu voor jezelf werkt of een baan hebt, er is ergens iemand die meer winst maakt dan jij, omdat men er op een of andere manier in geslaagd is om een hele staat, een hele bevolking, op te sluiten in een mentaal kader, in een manier van denken, die hen in staat stelt winst te maken op andermans arbeid zonder er iets voor terug te geven.

Dit is een totaal onnatuurlijk principe dat je in de hele geschiedenis van deze planeet tegenkomt, omdat er altijd mensen zijn die iets willen ontvangen zonder er iets voor terug te geven; het hogere principe dat beschreven werd in Jezus’ gelijkenis over de bedienden die tien, vijf en twee talenten ontvingen. Twee bedienden vermenigvuldigden hun talenten en één begroef ze in de grond. Het principe is eenvoudig: Als je vermenigvuldigt wat je krijgt, krijg je er veel meer voor terug. Wanneer je bereid bent iets te vermenigvuldigen in je eigen leven, vermenigvuldig je de overvloed die er voor iedereen beschikbaar is op aarde. Degenen die de talenten in de grond begraven – en ze niet alleen in de grond begraven, maar ook proberen om die talenten van anderen te ontvangen in plaats van hun eigen talenten te vermenigvuldigen – zijn de mensen die een elite vormen, die proberen te profiteren van anderen.

Dit bewustzijn moet omvergeworpen worden om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren. De mensen moeten beseffen dat ze geen opperheren nodig hebben in het fysieke octaaf, in het materiële rijk. Ze hebben geen priesterschap nodig dat hen vertelt dat ze alleen kunnen worden gered als ze elk bevel van het priesterschap opvolgen — omdat ze anders voor eeuwig in de hel zullen branden. Ze hebben ook geen politiek priesterschap nodig dat hen vertelt dat er, tenzij ze op hen stemmen (of hen toestaan om te doen wat ze willen als ze eenmaal zijn gekozen), rampspoed zal komen, de economie zal falen, de beurs zal instorten en wat dies meer zij. Evenmin heeft het volk behoefte aan een economische elite achter de schermen die aan de touwtjes trekt bij de politici – de politieke marionetten – die alleen maar dansen op de melodie van de verborgen machtselite.

De mensen hebben de macht om te gedijen zonder een elite
Als je de machtselite morgen zou verwijderen, zou de economie niet instorten. Er zou natuurlijk wel een aanpassing moeten komen – een grote aanpassing zelfs, maar de economie zou niet ophouden te functioneren, de economie zou niet instorten. Het politieke systeem zou niet instorten. De mensen zouden de rol oppakken die nu wordt vervuld door de elite of de mensen die in de macht van de elite zijn. De elite kan het alleen overleven als ze de mensen klein houden, als ze hen laten geloven dat ze niets waard zijn, dat ze zichzelf niet kunnen besturen, dat ze hun samenleving of hun gemeenschap niet kunnen leiden. Dit is de leugen die de mensheid al heel erg lang heeft gehoord.

Het is net zo’n grote leugen als toen het voor het eerst op deze wereld werd uitgesproken. Je kunt absoluut geen argument aanvoeren – hoe subtiel ook, hoe schijnbaar geavanceerd ook – die het minder een leugen kan maken. Het is een leugen om de eenvoudige reden dat iedereen het potentieel heeft om een hoger bewustzijn te krijgen. Wanneer de mensen niet worden klein gehouden door een elite, zal het hogere bewustzijn in hen naar voren komen en zullen ze in staat zijn om zichzelf te regeren en de economie en hun gezin te leiden. Dit is een hogere waarheid. De mensen hebben macht en de machtselite kan het alleen overleven als ze voorkomen dat de mensen de macht ontketenen die waar wordt gevonden? In het koninkrijk van het hogere bewustzijn dat in jou, in ieder mens, zit.

Als je nog eens naar de leringen van Jezus kijkt, zie je dat hij vanaf het allereerste moment anti het establishment, anti de elite was. Hij kwam de mensen te bevrijden van de elite die erin was geslaagd de mensen te laten geloven dat zij een elite nodig hadden om gered te worden, om hun samenleving te leiden, om de wet en de orde te handhaven, om de regering te handhaven; om de economie draaiende te houden. Dit is de leugen die de mensen dagelijks te horen krijgen via de reguliere media die ook aan deze leugen worden blootgesteld. Ze denken dat ze het niet kunnen overleven zonder de elite en daarom de mentaliteit en het geloofssysteem van de elite moeten bevorderen, ook al weten veel mensen dat ze een leugen in hun kranten zetten of uitzenden op hun televisiestations.

De elite als de ‘redders’ van de mensen en de natuur
Door het verhogen van hun bewustzijn, het zuiveren van hun hart, is het Amerikaanse volk gaan beseffen dat ze hun president niet steunen als de president niet hun president is, maar de president van de elite. De mensen beginnen te beseffen dat ze hun leiders niet langer kunnen toestaan de agenda van de elite te volgen in plaats van een hogere agenda.

Zoals elders uitgelegd, wordt alles in de natuur, zelfs het evenwicht in de natuur, beïnvloed door het bewustzijn van de mensheid. Een van de subtiele overtuigingen is dat bepaalde aspecten van het leven op deze planeet de macht van de mensen te boven gaat en dan heb je iemand buiten jou om nodig om iets voor jou te doen. Deze leugen heeft Jezus ontmaskerd. De gevallen wezens verhieven zijn voorbeeld tot een afgod; dat hij de enige Zoon van God is en dat iedereen hem nodig heeft om gered te worden. In werkelijkheid was zijn ware missie dat iedereen zag dat ze het koninkrijk van God in zichzelf kunnen vinden en dus geen redder van buitenaf nodig hebben.

De manipulatoren (die proberen zichzelf als goden op aarde voordoen) zorgen ervoor dat de mensen hen als goden op aarde aanbidden. Zij hebben een heel eenvoudige strategie bedacht. Met hun dualistische bewustzijn, met hun egoïstische bewustzijn, scheppen ze een staat van onevenwichtigheid op de planeet en werpen zichzelf op als degenen die de mensen van de onevenwichtigheid kunnen verlossen. Je ziet dit tegenwoordig. Dit zijn de mensen die in hun hebzucht misbruik hebben gemaakt van de wetenschap en technologie om multinationale ondernemingen te vormen die geen respect hebben voor het milieu, geen respect hebben voor de mensen die ze in dienst hebben. Zij hebben de vervuiling veroorzaakt die het ecosysteem op deze planeet bedreigt.

Als iemand verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, dan zijn zij het wel. Vervuiling wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de elite. Nu het probleem er is en door de mensen wordt erkend, komt de machtselite met deel twee van hun strategie, namelijk dat zij de redders zijn die de mensen kunnen vertellen hoe ze dit probleem kunnen oplossen.

Bijna een eeuw lang probeerden ze het feit te verbergen dat de vervuiling invloed kon hebben op het milieu, zodat ze op korte termijn de grootst mogelijke winst konden blijven behalen door te vervuilen. Nu het bewustzijn van de mensen is veranderd – omdat ze hier niet meer mee weg konden komen – proberen ze het nieuwe milieubewustzijn in hun voordeel te gebruiken door zich op te werpen als de redder van de mensen. Dit is iets wat ze keer op keer hebben gedaan. Elk afzonderlijk probleem op deze planeet wordt veroorzaakt door het dualiteitsbewustzijn. Hoewel veel mensen tot de dualiteit zijn vervallen, houdt de elite– van de meest rigide en kortzichtigste manipulatoren – in de eerste plaats dat bewustzijn in stand als de dominante bewustzijnsstaat op aarde.

Door dat bewustzijn wordt er een probleem geschapen en dan komt de elite die zegt: “Ah, maar wij hebben de enige oplossing – en die is dat jullie, de mensen, ons meer macht over jullie geven en dan zullen we het probleem oplossen en je de hemel op aarde geven.” Dit is natuurlijk een totale misvatting. Je kunt een probleem natuurlijk niet oplossen met de bewustzijnsstaat die het probleem in het leven heeft geroepen. Hoe kunnen degenen die het meest verblind worden door het dualiteitsbewustzijn de problemen oplossen die door het dualiteitsbewustzijn zijn veroorzaakt? Vanzelfsprekend zal de elite de mensen nooit redden.

Een tijdlang zal een bepaalde elite het probleem kunnen gebruiken om de mensen onder de duim te houden totdat de mensen de illusie beginnen te doorzien. Wat gebeurt er dan? Dan komt er een andere ambitieuze machtselite die zegt: “Nee, de gevestigde machtselite heeft ongelijk, maar wij zijn de echte redders. Wij hebben de echte oplossing. Dus luister naar ons in plaats van de oude elite.” Wordt het niet tijd dat een cruciaal aantal mensen zich bewust wordt van de waarheid dat jullie zijn geïncarneerd om dit dualistische spel te ontstijgen, het volledig achter je te laten, om het bloot te leggen en op te staan en te zeggen: “De keizers van de dualiteit hebben niets aan!”