Alleen de bewuste mensen kunnen Amerika en de aarde bevrijden van de machtselite

 

Amerika als samenleving zonder elitarisme
Het oorspronkelijke probleem op deze planeet is echt het gevoel van gescheidenheid en het feit dat het gevoel van gescheidenheid de mogelijkheid schept om de mensheid te verdelen in mensen die iets hebben en mensen die niet iets hebben. En zo komt het bewustzijn van elitarisme uit het bewustzijn van gescheidenheid zelf voort. Dit bewustzijn zorgt ervoor dat sommige mensen geloven dat ze – vanwege een of andere eigenschap – tot de elite behoren. Ze zijn beter dan andere mensen en hebben meer recht op bepaalde privileges en bepaalde bevoegdheden dan de gewone bevolking.

Dit hele bewustzijn berust op het gevoel dat je gescheiden bent van het hogere bewustzijn. Als jij je één voelt met het hogere bewustzijn, dan realiseer jij je dat zonder hem niets gemaakt is dat gemaakt is. Het hogere bewustzijn zit in alles wat geschapen is en dan hebben vergelijkingen en waardeoordelen geen enkele betekenis. Hoe kan één aspect van het hogere bewustzijn waardevoller zijn dan een ander aspect van het hogere bewustzijn als alle aspecten van het hogere bewustzijn oneindig veel waard zijn? Hoe kan een uitdrukkingsvorm van het oneindige meer waard zijn dan een andere uitdrukkingsvorm van het oneindige? Dat kan gewoon niet als jij je ervan bewust bent dat je één bent, het hogere bewustzijn bent, wat inhoudt dat jij je ogen maar op één ding richt, je ziet geen dualiteit, alleen maar dat je één bent met je bron.

Maar wanneer je oog kwaad (het slechte) ziet, wat betekent dat je visie wordt verdeeld door de dualistische uitersten die voortkomen uit het lagere bewustzijn, dan wordt het mogelijk om de mensheid te verdelen in de ‘haves’ en ‘have-nots’ en dit wordt daardoor het grootste probleem op planeet aarde. Amerika werd inderdaad bedacht als het ideaal voor een natie die de voorloper zou worden het elitaire bewustzijn op aarde uit te bannen. Daarom is Amerika de sleutel om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn in te luiden, iets wat alleen maar kan wanneer de mensheid erkent dat ze één is met haar bron.

Hoe de wereld Amerika ziet
De meeste mensen die in Amerika wonen, weten niet hoe men tegen Amerika buiten haar eigen grenzen aanziet. Veel mensen die in andere landen zijn opgegroeid, zijn geconditioneerd om met enigszins gemengde of zelfs negatieve gevoelens naar Amerika te kijken. Dit is heel begrijpelijk gezien de staat van dienst van het Amerikaanse buitenlandse beleid in veel decennia.

De meeste mensen in Amerika begrijpen dit niet omdat de Amerikaanse pers de mensen in Amerika jammerlijk onwetend heeft gehouden van wat er in de rest van de wereld gebeurt. En in plaats van de zaak van de vrijheid te dienen door de mensen in Amerika een spiegel voor te houden, heeft de pers in plaats daarvan een rookgordijn opgetrokken dat mensen verhindert de balk– de machtselite en haar machtsmisbruik – in de ogen van hun eigen natie te zien.

Laten we een kleine reis maken naar de oorspronkelijke visie bij het stichten van deze natie. Het hogere bewustzijn wilde een verenigde staten van Europa maken. Dit bleek echter een onmogelijke opgave. De reden was dat Europa volledig gevangenzat in het bewustzijn van elitarisme dat helemaal terugvoert tot de manipulatoren.

Veel koningen en edellieden in Europa waren inderdaad manipulatoren die zich er totaal aan wijdden om het elitaire ‘paradijs op aarde’ in stand te houden dat ze dachten voor zichzelf te hebben gecreëerd. Ze waren volledig blind voor het feit dat het verhogen van het bewustzijn van de mensheid en het uitbrengen van nieuwe kennis en technologie het fundament al onder hun kastelen vandaan hadden getrokken. Ze weigerden veranderingen te accepteren en wilden – zoals de machtselite altijd doet – de status quo handhaven.

Ze verwierpen alle pogingen om meer eenheid tussen de Europese naties te scheppen, ze verzetten zich tegen veranderingen en je zag in de Franse Revolutie het bloedbad dat daarop volgde. Dit bloedbad was totaal onnodig en bracht eigenlijk geen echte vrijheid en democratie, maar verving eenvoudig één machtselite door een rivaliserende machtselite. De les is dus dat echte veranderingen vaak zonder bloedvergieten tot stand kunnen worden gebracht. En in de huidige tijd móéten echte verandering zonder bloedvergieten tot stand worden gebracht.

Omdat het onmogelijk was om de Europese naties de slangenhuid van het elitarisme te laten afwerpen en een ware geest van eenheid te vormen, werd er een nieuw plan bedacht en een nieuwe natie op te richten, waar het hogere bewustzijn met een schone lei kon beginnen en daardoor meer de kans kreeg om ‘één natie onder God’ te vormen die ‘vrijheid en gerechtigheid’ gaf aan iedereen.

Zorgen over het ontstaan van Amerika
Een van de zorgen was dat het, als je één zeer machtige natie vormde, mogelijk was om een monster van Frankenstein te creëren dat zo dronken zou kunnen worden van zijn macht dat het zijn spirituele oorsprong zou negeren of verwerpen en het licht zou gebruiken om macht, materiële bezittingen en plezier na te jagen. Dit patroon zag je in veel vorige beschavingen, met name de beschaving van Rome die zichzelf vernietigde door machtsmisbruik, door misbruik te maken van de energie die aan het Romeinse volk was gegeven in een poging om de beschaving op een hoger niveau te brengen.

Het gevaar bestond dat Amerikanen zich als verwende kinderen gingen gedragen, waardoor ze zouden aantonen dat ze sinds de Romeinse tijd niet echt vooruitgegaan waren. Er bestond ook een gerechtvaardigde zorg of een nieuwe natie wel de machtselite buiten die natie zou kunnen houden, of dat het elitarisme als verstekeling mee zou kunnen varen op de schepen die de kolonisten van de oude wereld naar de nieuwe brachten.

Voel de geest van vrijheid
Denk eens aan het enthousiasme dat veel mensen in de begindagen voelden. Mensen verlieten het Europese werelddeel in de hoop dat ze konden ontsnappen aan de armoede, de onderdrukking en de zware last van hopeloosheid die ze hadden gevoeld toen ze opgroeiden in Europa. Hun gedachten klaarden op toen ze die grote blauwe oceaan overstaken en hun hart zwol op toen ze de eerste glimp van de Amerikaanse kustlijn opvingen en zich realiseerden dat ze een land binnengingen dat kansen bood.

Is vrijheid niet de kans om meer te worden, om je te bevrijden van beperkingen en je hoogste dromen te verwezenlijken? Tegenwoordig hebben maar weinig mensen op de wereld de onderdrukking en het reinste gevoel van hopeloosheid ervaren dat de ‘gewone’ mensen in die tijd in Europa hadden. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat de gedachten van deze mensen zo gebukt gingen onder de zware last die hen werd opgelegd toen ze nog werden beperkt van bovenaf en van onderaf en door beperkingen vanuit elke hoek van de wereld.

Daarom is het voor de mensen die er tegenwoordig op de wereld zijn, moeilijk om het gevoel van vrijheid, het gevoel van hoop, te begrijpen die ze kregen toen ze voor het eerst de Amerikaanse kustlijn zagen. Toch hebben heel veel mensen de kans aangegrepen die ze op dit continent kregen. Een kleine groep mensen kwam samen en werd de open deur om de visie naar buiten te brengen dat ze niet zomaar een Britse provincie waren, maar een onafhankelijke natie, die een nieuwe – en nooit eerder vertoonde – visie had om vrij te zijn van een machtselite die de bevolking domineerde, waardoor ze letterlijke slaven waren geworden.

De visie die de grondleggers van Amerika deelden, werd daadwerkelijk geïnspireerd door het hogere bewustzijn dat hen op cruciale momenten kon inspireren, zodat ze de visie begrepen dat het mogelijk was om niet alleen een onafhankelijke natie te vormen, maar een natie met een totaal nieuwe regeringsvorm die ieder de mogelijkheid gaf om het lot van de hele natie te beïnvloeden.

Tegenwoordig vindt men democratie vanzelfsprekend en kun je nauwelijks bevatten hoe baanbrekend, hoe wereldschokkend, dat idee in die begintijd was. Maar bedenk dat de meeste mensen op aarde in de loop van de bekende geschiedenis in een zeer elitair systeem hebben geleefd; vaak lag hun hele lot in handen en het denken van slechts één persoon. Bedenk eens hoeveel mensen door de geschiedenis heen hun hele leven in de behoeften van één mens moesten voorzien en van hoeveel mensen hun leven is verwoest of verloren gegaan door de blindheid – of de regelrechte gekte – van één leider.

Denk dus eens aan de vreugde toen de grondleggers van Amerika in staat waren een hogere visie te begrijpen en die op het fysieke vlak te brengen en die zelfs in de Onafhankelijkheidsverklaring en de Grondwet op te schrijven. Bedenk eens dat ze hun eigen veiligheid, hun eigen comfort – en zelfs hun eigen leven – opzij wilden zetten om die visie werkelijkheid te laten worden en daarom tegen alle verwachtingen in te strijden om een nieuwe natie te smeden.

Bedenk eens dat er een lichtpuntje ontstond in die vroege Amerikaanse koloniën. Dit lichtpuntje werd sterker totdat die door de donkere wolk met energie van lagere kwaliteit, die millennia lang als een lijkwade boven de wereld had gehangen, heen begon te schijnen. Het leek op de zon die de donkere wolken scheidde en er plotseling een zilveren randje om de donkere wolken zat. De hoop bestond dat de machtselite die de mensen op aarde eeuwenlang had onderdrukt, eindelijk zou kunnen worden onttroond en dat de aarde een Tijdperk van Hoger Bewustzijn geboren kon laten worden en uiteindelijk zou veranderen in de Vrijheidsster die haar uiteindelijke bestemming is.

Krijg ook de visie dat de planeet vrij is
Bestudeer de geboorte van de Amerikaanse natie. Bekijk alle documentaires die je tot je beschikking hebt. Lees alle boeken die je tot je beschikking hebt. Maar doe in de eerste plaats een poging om je af te stemmen op het hogere bewustzijn dat deze natie vormde, want datzelfde hogere bewustzijn kan zich verspreiden naar elke natie op aarde en op die manier ook je eigen natie bevrijden van een elitair systeem dat de mensen onderdrukt.

Kijk hoe het idee van democratie zich verspreidde van Amerika naar Europa en vandaar naar bijna elk werelddeel. Dit is daadwerkelijk het potentieel, het grootste potentieel van Amerika, dat ze vrijheid over deze planeet zal verspreiden. En wat is echte vrijheid? Dat de mensen bevrijd zijn van de machtselite, dat ze vrij zijn van de psychologische slavernij en onderdrukking die hen wordt opgelegd door levensstromen die zich hebben verzet tegen het hogere bewustzijn en zich daarom actief verzetten tegen de komst van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn op deze planeet.

Er zijn daadwerkelijk levensstromen die proberen de mensheid tot slaaf te maken in een zinloze, dwaze poging om te bewijzen dat het hogere bewustzijn ongelijk had toen hij mensen vrije wil gaf. De essentie van een vrije, democratische natie is juist dat de mensen de mogelijkheid hebben om hun vrije wil uit te oefenen en zo iets te leren door de gevolgen van hun eigen keuzes te ervaren in plaats van hun leven lang de gevolgen van de keuzes van een kleine elite te dragen; te voorkomen dat de elite de gevolgen van hun dualistische, egoïstische, egocentrische keuzes draagt.

Het universum is een spiegel. Wat je ook uitzendt, wordt door de kosmische spiegel naar je teruggekaatst. En hoewel dit helemaal klopt en hoewel het ook klopt dat ieder mens zal oogsten wat hij heeft gezaaid, is het ook mogelijk dat een machtselite hun eigen karma kan uitstellen door de mensen die onder hen staan te dwingen een buffer te vormen tussen de elite en hun karma. Deze praktijken zijn al aan de gang sinds de eerste manipulatoren op deze planeet incarneerden.

En daardoor moeten jullie, de bewustere mensen, de top tien procent van de mensen op aarde, deze praktijken begrijpen die ‘karma ontduiken’ wordt genoemd. Je moet de manieren doorhebben waarop de machtselite zichzelf altijd zo probeert op te stellen dat de mensen de gevolgen ondervinden van de keuzes die door de elite worden gemaakt. Je moet je daarom losmaken van die machtselite. Je moet je scheiden van het onkruid opdat het hogere bewustzijn het onkruid kan uittrekken zonder ook het koren uit te trekken. Dit betekent in de eerste plaats dat je in bewustzijn uit elkaar moet gaan door je af te scheiden van het bewustzijn van de elite. Uiteindelijk betekent dit dat jij je moet afscheiden van het dualiteitsbewustzijn.

Maak je los van het bewustzijn van elitarisme
Toch moet jij je ook bewust worden van één aspect van dit dualiteitsbewustzijn en dat is het bewustzijn van elitarisme zelf. De zielen die de huidige machtselite op planeet aarde vormen, zijn er absoluut van overtuigd dat ze tot een aparte klasse behoren die boven de rest van de bevolking staat en zich superieur voelt. Er zijn veel verschillende groeperingen in deze machtselite en elke groepering heeft zijn eigen redenen om aanspraak te maken op die superioriteit.

Wanneer je de planeet overziet, zie je rivaliserende machtselites, want hoe zouden de mensen die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn ooit eensgezind kunnen worden? Als ze die eenheid hadden kunnen bereiken, zouden ze lang geleden de hele planeet al hebben overgenomen en hadden er onmogelijk vrije democratische naties kunnen ontstaan. Maar juist de aard van het dualiteitsbewustzijn maakt die eenheid onmogelijk. En dat is natuurlijk de reden dat je veel oorlogen ziet tussen twee elitaire groepen, elitaire groeperingen, die elkaar bestrijden omdat elk een onverzadigbare zucht heeft naar de allerhoogste macht, de allerhoogste controle. En in tegenstelling tot de beweringen van de winnende elite, hebben deze oorlogen niet echt vrijheid gebracht. Er kwam óf een nieuwe machtselite die de oude verving óf ze versterkten de macht van de bestaande elite. Elke dualistische oorlog versterkte echter de greep die het dualiteitsbewustzijn op de mensheid heeft.

Achter de rivaliserende machtselites op aarde zitten de krachten van het lagere bewustzijn. Ze gebruiken de elitaire mensen op aarde gewoon als pionnen in een groter spel om te bewijzen dat het hogere bewustzijn ongelijk heeft. Maar zij zijn onderling, en zelf, zelfs verdeeld en dit zal op den duur hun ondergang worden. Ze moeten de verdeel-en-heersstrategie gebruiken tegen de bewuste mensen omdat zij zelf zo verdeeld zijn. En daardoor kunnen ze hun macht alleen behouden als ze de bewuste mensen meer kunnen verdelen dan zij zelf verdeeld zijn.

Veel mensen op de wereld, zelfs veel mensen in de vrije democratische landen en zelfs veel bewuste mensen, geloven tegenwoordig in verschillende aspecten van de vele elitaire filosofieën die worden gepromoot door verschillende groeperingen van de machtselite. De meeste mensen in Amerika hebben veel elitaire overtuigingen die ze als volkomen waar beschouwen of die ze eenvoudigweg nooit in twijfel hebben getrokken, omdat ze vroeger geleerd hebben die te accepteren zonder zelfs maar na te denken waar ze vandaan komen.

Zelfs de grondleggers zelf waren niet helemaal vrij van dergelijke elitaire overtuigingen. Dit kun je zien aan enkele dingen, zoals het feit dat Thomas Jefferson slavenarbeid gebruikte om zichzelf een comfortabel leven te bezorgen op zijn geliefde boerderij. Zelfs George Washington was niet helemaal vrij van elitaire overtuigingen, maar het strekt hem tot eer dat hij weigerde de eerste koning van Amerika te worden en in plaats daarvan voor een presidentschap koos. Daardoor gaf hij een magnifiek voorbeeld van iemand die de macht heeft maar niet dronken van die macht wordt omdat hij een betere visie voor ogen heeft. George Washington zag duidelijk dat het potentieel om een vrije democratische natie te stichten, veel belangrijker was dan zijn persoonlijke macht, zijn persoonlijk fortuin, zijn persoonlijk plezier en zelfs zijn leven.

De kans van Amerika om de menselijke machtsstrijd te overstijgen
Deze geest moet opnieuw worden aangewakkerd onder de bewuste mensen van de wereld – als Amerika tenminste aan haar bestemming wil voldoen om de voorloper te worden van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. wanneer je naar de geschiedenis van Amerika kijkt, zie je dat die uit een conflict is geboren. Ze werd geboren uit een conflict tussen de koloniën en de Engelse koning, die de machtselite vertegenwoordigde. En zelfs nadat ze de vrijheid van de Engelse kroon had veroverd, was ze nog steeds verwikkeld in een dualistische strijd die leidde tot de burgeroorlog. Dit laat zien dat de krachten van de dualiteit toen de Amerikaanse natie waren binnengedrongen en dat ze haar van binnenuit probeerden te vernietigen. Toen kwam de strijd tegen het nazisme die culmineerde in het einde van de Tweede Wereldoorlog. En zelfs daarna was de dualistische strijd nog niet voorbij en was Amerika tientallen jaren verwikkeld in de Koude Oorlog met het communisme.

Dit alles zou jullie moeten laten zien dat er vanaf het begin krachten van dualiteit in Amerika aan het werk zijn geweest. Toch staat Amerika nu op een kruispunt, waardoor de bewuste mensen in dit land – en zelfs over de hele wereld – een unieke kans krijgen om Amerika boven de dualistische strijd uit te tillen.

Door de val van het communisme voelden veel mensen dat de strijd van Amerika voorbij was. In feite hebben veel van de echt toegewijde vrijheidsstrijders in de Amerikaanse regering en strijdkrachten het gevoel dat ze in een vacuüm verkeren sinds de val van de Berlijnse muur, nu vele jaren geleden. Ze hadden het gevoel dat ze geen duidelijk omschreven vijand hadden, en zelfs de opkomst van het spook terrorisme heeft het gevoel van een vacuüm niet weggenomen. Maar dit betekent dat er echt een kans is om de strijd voor vrijheid op een hoger niveau te tillen dat boven de militaire macht ligt en de strijd tegen een fysieke vijand met materiële wapens.

Dit is een kans om tot het inzicht te komen dat de ware strijd voor vrijheid een strijd in bewustzijn is – en niet een strijd tussen de twee dualistische uitersten die worden gedefinieerd door het bewustzijn van de antichrist. Nee, het is een strijd tussen het hogere bewustzijn en het bewustzijn van de antichrist. En wanneer je oog op één ding gericht is, als je verder kijkt dan het dualiteitsbewustzijn, realiseer jij je dat er – in werkelijkheid – geen strijd is, want die is volkomen eenzijdig. De mensen die vastzitten in het bewustzijn van de antichrist beschouwen zichzelf als de tegenstander van de krachten van het hogere bewustzijn, ze zien zichzelf als vijand van het hogere bewustzijn. Daardoor voeren ze altijd een strijd, maar die strijd bestaat alleen in hun gedachten.

Degenen die verankerd zijn in de eeuwige gelukzaligheid van het hogere bewustzijn beseffen dat de krachten van de antichrist uiteindelijk niet bestaan. Ze bestaan niet permanent en daarom zijn het geen echte vijanden. Het zijn eenvoudig tijdelijke luchtspiegelingen die op het scherm van het leven worden geprojecteerd. En als jij je deze waarheid realiseert, realiseer jij je ook hoe wijs Jezus was toen hij de mensen vertelde dat ze geen weerstand moesten bieden aan het kwaad, maar de andere wang toe moesten keren.

Het grootste potentieel voor dit tijdperk is natuurlijk dat de Amerikaanse vrijheidsstrijders wereldwijd wakker worden; tot het besef komen dat de strijd voor vrijheid een strijd is tussen een het hogere bewustzijn en het bewustzijn van de antichrist. En de echte sleutel om deze strijd te winnen is dat je de dualistische uitersten van het bewustzijn van de antichrist ontstijgt, want daardoor win je de strijd zonder dat er een schot wordt gelost.

Wie zijn de echte Amerikanen?
Wie zijn de echte vrijheidsstrijders, wie zijn de echte Amerikanen? De mensen die het hogere bewustzijn erkennen als het allerhoogste gezag omdat ze beseffen dat het hogere bewustzijn daadwerkelijk de hogere delen van hun eigen wezen is. De echte Amerikanen zijn degenen die erkennen dat hun hogere zelf het hogere bewustzijn is dat in hen geïndividualiseerd is en dus weten dat het koninkrijk van God in hen is en daarom boven alle verdeeldheid staat die je op aarde vindt. Binnen de grenzen van de Verenigde Staten ben je dus niet automatisch een echte Amerikaan en als je buiten haar grenzen woont, betekent dat niet dat je niet verantwoordelijk bent voor Amerika.

De echte Amerikanen zijn de bewuste mensen op de aarde en die zijn strategisch gepositioneerd over de hele wereld. Jullie hebben je aangeboden om deel uit te maken van de voorlopers van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, en velen van jullie zijn opgegroeid met een negatief beeld van Amerika. Maar hoe gerechtvaardigd die mening ook is, kijk verder dan de uiterlijke schijn en krijg de juiste visie op het potentieel van Amerika.

Als de bewuste mensen in deze tijd een beslissende invloed willen uitoefenen, moeten ze de dualistische scheidingen overwinnen die in hun gedachten zijn geprogrammeerd door de machtselites op deze wereld. Ze moeten die verdeeldheid ontstijgen en meer eenheid smeden die hen tot het ene Lichaam van het Hogere Bewustzijn op aarde maakt. En een van de kunstmatige delingen die moet worden overwonnen, is het gevoel van verdeeldheid over de visie op het potentieel van Amerika. Amerika was geen natie die voor een paar honderd miljoen mensen werd gemaakt. Amerika is gemaakt als een geschenk aan de hele wereld en het hoogste potentieel daarvan is dat ze de katalysator zal worden om het Tijdperk van Het hogere bewustzijn te manifesteren, een overwinning die zich als een kettingreactie over de hele wereld zal verspreiden.

Wat je ook denkt over Amerika, het is een feit dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn niet naar deze planeet kan worden gebracht tenzij Amerika haar hoogste potentieel bereikt. Dit kan alleen gebeuren als de bewuste mensen zich wereldwijd verenigen om de visie voor Amerika voor ogen te houden, alle negatieve gevoelens op te lossen, en echt te visualiseren dat Amerika alle dualisme en elitarisme ontstijgt en echt een vrije natie wordt. Het is geen toeval dat Amerika mensen heeft die afkomstig zijn uit vrijwel elk land op aarde. Dit feit alleen al zou moeten aantonen dat Amerika banden heeft met elke andere natie en daardoor het potentieel heeft om het hogere bewustzijn over de hele planeet te verspreiden.

Amerika verdient veel van de reputatie die ze over de hele wereld heeft, maar als bewuster persoon zou je verder moeten kunnen kijken dan de uiterlijke schijn. Is de hele reden om bewuster te zijn niet dat je verder kijkt dan de uiterlijke schijn? Is het dan te veel gevraagd om verder te kijken dan de uiterlijke schijn, aangezien het gedrag van Amerika sterk wordt beïnvloed door het bewustzijn van dualisme en elitarisme, het bewustzijn van de antichrist? En wanneer jij je dit realiseert, kun je dan vervolgens begrijpen dat die manifestatie niet echt is en de visie van het hogere bewustzijn op deze natie hebben, waardoor je het volmaakte concept voor ogen houdt dat Amerika de slangenhuid van het slangachtige bewustzijn afwerpt. Leg de geest van vrijheid vast die heeft geleid tot de oprichting van de Amerikaanse natie.

Wees de derde grote generatie
De ware vrijheidsstrijders binnen Amerika kunnen zich laten inspireren door de grote generaties uit het verleden. De generatie van de Amerikaanse revolutionairen die het leven schonk aan deze natie. Daarna kwam de generatie die de Tweede Wereldoorlog won en de krachten van het fascisme versloeg, waarvoor ze de ‘grootste generatie’ werden genoemd. Als je deze generaties bestudeert, zul je zien dat ze, hoewel ze ogenschijnlijk als gewone mensen waren opgegroeid, in staat waren om een hogere visie te begrijpen die veel verder ging dan hun dagelijks leven. Ze waren bereid om dat dagelijkse leven opzij te zetten en te vechten voor een zaak die groter was dan zijzelf. En ze waren zelfs bereid om daarvoor hun leven te geven. En geen enkele man of vrouw heeft meer liefde dan iemand die zijn leven geeft voor de zaak van het hogere bewustzijn die verder gaat dan de dualistische strijd van de antichrist.

Kijk naar je leven en zie dat je twee opties hebt. Jullie hebben geleerd om jezelf als gewone mensen te beschouwen en jullie kunnen je leven als gewone wezens gewoon blijven leiden. Maar het alternatief is dat je de visie begrijpt van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn en dat jij je realiseert dat die zaak veel groter is dan je gewone dagelijkse leven. En daardoor ben je bereid wat tijd, wat energie en wat van je dagelijkse gemakken opzij te zetten om een slag toe te brengen voor vrijheid en je in te spannen om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn tot stand te brengen dat tegenwoordig het hoogste potentieel is.

In tegenstelling tot de mensen die vochten in de Tweede Wereldoorlog en de Revolutionaire Oorlog, hoef jij je fysieke leven niet op het spel te zetten, want de strijd van tegenwoordig is meer dan iets anders een strijd in bewustzijn waarvoor je niet je fysieke leven hoeft te verliezen. Maar als je de strijd wilt winnen, moet je wat van je dagelijkse gemakken opzij willen zetten en wat tijd en energie besteden aan het voeren van deze strijd, de strijd om de geest van de mensheid.

Je kunt echt veel doen. En terwijl je ernaar streeft om innerlijke afstemming te krijgen en de visie van je Levensplan helder te krijgen, ga je begrijpen wat jij persoonlijk kunt doen. Dit offer zou ieder bewust mens moeten kunnen brengen om te dienen als de stoottroepen die de verdediging van de vijand verzwakken en daardoor de weg vrijmaken voor het hoofdleger, namelijk de rest van de mensheid die nog niet wakker is.

Laat je inspireren door de vroege Amerikanen
Jullie hebben het potentieel om de generatie te worden die een nieuw tijdperk van psycho-spirituele vrijheid zal inluiden. En als voorloper van een nieuw tijdperk mag je niet verwachten dat de gewone bevolking zal begrijpen waarom je doet wat je doet. Veel mensen zijn er nog niet aan toe om de visie die jullie hebben te delen – of er op zijn minst een glimp van opvangen – dus verwacht niet dat ze je bedanken. En wees voorbereid op het feit dat ze je inspanningen en je overtuigingen belachelijk zouden kunnen maken. Maar zelfs de vroege Amerikaanse patriotten werden belachelijk gemaakt. En zij hadden ook vaak hun twijfels over de deugdelijkheid van hun zaak of het nut om te strijden voor schijnbaar onmogelijke kansen.

Toch ben je veel dichter bij het bewerkstelligen van een doorbraak in het collectieve bewustzijn dan je denkt, een doorbraak die de deur zal openen naar het ontwaken dat zeker zal plaatsvinden. Het is geen kwestie van of, maar slechts van wanneer. De mensheid moet zich bewust worden van het hogere bewustzijn en de Amerikaanse natie zal de eerste natie zijn die zich bewust wordt van haar hogere potentieel. Dit ontwaken zal plaatsvinden, maar hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer onrust er in de samenleving en onrust in de natuur er teweeg moet worden gebracht die de mensen niet kunnen negeren.

Degenen die al wakker zijn, kunnen veel doen om de tijd te verkorten die nodig is om de gewone bevolking de ogen te openen. En daarom ligt de toekomst echt in jullie handen, jullie hart en jullie stem. Het is aan jullie om de tijd voor de uitverkorenen in te korten, zodat die bewustwording kan plaatsvinden met een minimum aan calamiteiten. Is het dan niet de moeite waard om elke dag wat tijd vrij te maken om de belofte na te komen die je hebt gedaan voordat je incarneerde? De meeste mensen die deze lering ooit zullen lezen, behoren tot een groep vrijwilligers die ervoor hebben gekozen om op dit moment te incarneren omdat ze wilden helpen om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen. Als je die belofte nakomt, zul jij je gevoel van doel en missie weer terugkrijgen. Je zult elk gevoel van leegte in je leven loslaten en je leven zal gevuld zijn met de oneindige vreugde die voortkomt uit het voelen van de energie van het hogere bewustzijn, de Geest van Vrijheid, die door alle niveaus van je Wezen stroomt.