(Niet) genoeg tijd om je Goddelijke plan uit te voeren

 

Vraag: De meesters hebben gezegd dat veel van ons in deze dispensatie voor het laatst op aarde zijn geïncarneerd, mogelijk onze laatste incarnatie. Maar als we nog maar op het zesennegentigste bewustzijnsniveau zijn en sommigen van ons ver in de laatste decennia van dit leven, hoe zouden we dan in staat zijn om de resterende niveaus tussen het zesennegentigste en honderdvierenveertigste te ascenderen, Christusschap tot uitdrukking te brengen en alles te doen wat we zouden moeten doen in de tijd die ons nog rest, om aan het einde van dit leven klaar te zijn om te ascenderen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder – Webinar: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Dan kun je maar beter snel aan de slag gaan. Natuurlijk probeer ik hier een lichtere toon aan te slaan om te voorkomen dat je van onze leringen gek of obsessief-compulsief wordt. We hebben dit zo vaak zien gebeuren in vorige dispensaties, omdat mensen zo bezorgd werden over alles wat ze dachten te moeten doen dat ze er bijna van in paniek raakten. Ze kregen bijna een zenuwinzinking omdat ze zo’n druk op zichzelf hadden gelegd.

Maar let goed op wat we hebben gezegd. Als je student bent bij een geascendeerde meester en ouder dan een bepaalde leeftijd, maar als het geen deel had uitgemaakt van je Goddelijke plan om na dit leven te ascenderen, dan zou je dit niet tot een onderdeel van je Goddelijke plan hebben gemaakt als het geen haalbaar doel was. Dit betekent dat als het deel uitmaakte van je Goddelijke plan om de leringen op een bepaalde leeftijd te ontdekken, het voor jou nog steeds mogelijk is om in aanmerking te komen voor je ascensie. Je moet natuurlijk ijverig de hulpmiddelen gebruiken, alle gescheiden zelven, het geboortetrauma, enzovoort, opruimen. Maar als je in een latere levensfase bent, zullen er niet zoveel dingen meer in je Goddelijk plan staan.

Als je op een bepaalde leeftijd bent, is het legitiem om je niet meer zo druk te maken over het doen van allerlei dingen, maar je te concentreren op de transformatie van je psyche als de belangrijkste stap die je de rest van dit leven kunt zetten. Maar raak niet in paniek. Als het deel uitmaakt van je Goddelijke plan, kun je het halen. Maar zelfs als je het niet haalt, kun je terugkomen in een ander leven en het dan wel halen. Je hoeft niet in paniek te raken over je Goddelijke plan, want jouw Goddelijke plan berust op een realistische inschatting.

Waar je voor moet oppassen, is dat je niet toestaat dat je in gedachten een maatstaf stelt voor of een beeld vormt over wat je geacht wordt te bereiken om te kunnen ascenderen en dit op het proces te projecteren, omdat je niet kunt ascenderen met de gedachten en de verwachtingen die je in gedachten hebt gecreëerd. Je moet zorgvuldig onze leringen bestuderen over de gescheiden zelven en ze opruimen, zodat je beter intuïtief contact kunt maken met wat je precies moet transcenderen, wat je precies moet doen om maximaal vooruit te gaan gedurende de rest van dit leven.