Het verspreiden van de ware boodschap van Christus is de sleutel tot het Tijdperk van Hoger Bewustzijn

 

Vrijheid is de vrijheid om verder te reiken dan je gescheiden zelfgevoel en te beseffen dat je meer bent dan dat gescheiden zelf – en dan dat meer uit te drukken op deze wereld. Dat is vrijheid. In veel landen is dit vervormd, omdat de machtselite – met subtiele maar soms ook voor de hand liggende middelen – mensen de vrijheid heeft ontnomen om hun spiritualiteit, hun creativiteit, te uiten. En daarom hebben ze hen een substituut gegeven: materiële vrijheid. Wat natuurlijk helemaal geen materiële vrijheid is, maar ze hebben toen geprobeerd om zowel religie als wetenschap te gebruiken om de mensen te laten geloven dat de gevolgen van hun ‘vrije’ keuzes eigenlijk niet echt de consequenties van hun keuzes zijn, maar iets wat gebeurt omdat het mag gebeuren, iets wat gemaskeerd en gecamoufleerd moet worden, zoals je ziet op het terrein van de gezondheid.

De mensen hebben de indruk gekregen dat ze kunnen leven zoals ze willen, alles kunnen eten wat ze willen, en wanneer het lichaam het begeeft, gaan ze gewoon naar de dokter die hen zogenaamd een middeltje kan geven of een deel van het lichaam kan verwijderen om het symptoom weg te nemen zonder zelfs maar bij de oorzaak te komen. De oorzaak is natuurlijk bewustzijn. De mensen zijn zich er niet van bewust dat de materiële wereld niet materieel is; de materiële wereld is geest – de basissubstantie van de materiële wereld is geest, bewustzijn. En de hele wereld is daardoor een projectie van een beeld op de basisenergie, het beeld dat wordt vastgehouden in het bewustzijn van een zelfbewust wezen of veel zelfbewuste wezens.

De aarde werd geschapen door wezens met een hoger bewustzijn die een zuiver en evenwichtig beeld op de basisenergie projecteerden om de planeet te scheppen als podium voor de groei van zelfbewuste wezens, die nog niet op het punt van bewustzijn waren waarop ze konden zien dat al het leven één is. Zodoende hebben ze een podium om te experimenteren met hun vrije wil, zelfs met hun gevoel van gescheidenheid, maar natuurlijk ook door feedback te krijgen van de natuur zelf en hun lichaam de beelden en overtuigingen die ze in hun bewustzijn hebben, te laten openbaren. Maar hoe kunnen de mensen hun vrijheid uitoefenen, omdat de mensen dit zeer fundamentele feit over het leven is ontnomen, omdat ze niet weten dat elke materiële omstandigheid die ze ervaren, niets meer is dan een projectie van de beelden die in hun bewustzijn zitten, individueel en collectief? Dit bewustzijn moet naar buiten worden gebracht door de mensen, want veel mensen zijn eraan toe om dit te begrijpen.

De nieuwe boodschap die verspreid moet worden
Misschien merk je dat ze dan de traditionele religie zullen verwerpen. Het kan zijn dat sommigen de vermelding van het woord God niet kunnen tolereren. Maar dat komt omdat ze de traditionele theïstische kijk op God als het verre oordelende wezen in de lucht verwerpen. Toch weten veel van deze mensen in hun hart dat er een spirituele component aan het leven zit en dat het slechts een kwestie is van een manier vinden om dit te uiten om hen te helpen verder te komen dan de traditionele beelden van God en de spirituele kant van het leven, zodat ze zien dat het echt iets universeels is.

En een sleutel hiervoor in Europa – dat al zo lang zo door het christendom wordt gedomineerd – is natuurlijk dat je het inzicht in de aard en de missie van Christus herstelt, zodat ze in gedachten kunnen begrijpen wat ze in hun hart al weten. Zodat ze kunnen zien hoe ver de wereldlijke, officiële christelijke kerken zijn afgedwaald van de innerlijke waarheid, missie en boodschap van Christus. Er bestaat een heel grote behoefte dat dit gewoon wordt uitgesproken door degenen die bereid zijn te erkennen wie ze zijn en waarom ze zijn gekomen. Want er bestaat absoluut geen enkele manier om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren zonder het ware inzicht in Christus te herstellen – of misschien moeten we zeggen: voor het eerst te verspreiden.

Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kan niet op zichzelf worden voortgebracht, onafhankelijk van de geschiedenis. Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn moet op een fundament worden gebouwd. En dat fundament is dat in ieder geval de top tien procent van de bevolking moet begrijpen en weten dat de belangrijkste boodschap van Christus is dat hij het voorbeeld was voor alle mensen om hen te laten zien dat ze toegang hebben tot hun eigen hogere wezen – dat ze toegang hebben tot hun eigen hogere bewustzijn, rechtstreeks in zichzelf. Ze hebben geen tussenpersoon nodig, of het nu de staat, een politieke partij of een kerk is. Want het Koninkrijk van God is binnenin jou, zoals Christus zoveel jaren geleden zei.

Die uitspraak is nooit uit de officiële Bijbel gehaald, want degenen die probeerden de Bijbel te manipuleren, konden die zelf niet eens begrijpen en vonden het dus niet nodig om hem te verwijderen. Toch is het de kern van de boodschap van Christus en precies de sleutel om te zeggen dat mensen gelijk zijn en waarop het politieke systeem van de gouden eeuw moet worden gebouwd.

De belangrijkste sleutel tot vrijheid en gelijkheid
Alleen wanneer iedereen weet dat hij of zij rechtstreeks toegang heeft tot een hoger bewustzijn in zichzelf; kan er echte vrijheid en echte gelijkheid zijn. Als de bevolking gelooft dat ze niet rechtstreeks toegang tot God kan krijgen, maar via een of andere bemiddelaar toegang tot God moet krijgen, dan zal die onderworpen worden aan de overheersing van die bemiddelaar van buitenaf. En welke instituut dit ook mag zijn, het zal onvermijdelijk worden overgenomen door mensen die zuchten naar macht en een instituut op de wereld zullen gebruiken om de mensen in hun macht te krijgen, zoals de rooms-katholieke kerk – vanaf het begin door keizer Constantijn – bedoeld was als een werktuig te zijn om de mensen te overheersen.

Dit moet men begrijpen. Iemand moet uitroepen dat de paus geen kleren aan heeft en dat het instituut dat hij vertegenwoordigt vanaf het begin in gebreke bleef, een afleiding was van de ware missie van Christus. Waar zijn de mensen die dat durven roepen? Jij hebt natuurlijk het potentieel om een van hen te zijn. Het is nodig om dit bewustzijn naar buiten te brengen en niet alleen de katholieke kerk uit te dagen, maar ook de zeer geïnstitutionaliseerde aard van het christendom – of het nu protestant, katholiek of fundamentalistisch is; of hoe je het ook wilt noemen.

Kijk eens naar het idee dat je in zonde geboren bent en daarom vanaf het allereerste begin fundamenteel in gebreke blijft, fundamenteel anders bent dan Jezus die een onbevlekt ontvangen is. Jullie zijn allemaal onbevlekt ontvangen in de geest van je hogere zelf, toen je levensstroom voor het eerst naar deze aarde afdaalde. Daarom kun je dat geboorterecht weer opeisen en zeggen: “Nee, ik ben niet in zonde geboren. Ik accepteer niet dat ik fundamenteel anders ben dan Christus.” Je kunt het gelijkheidsprincipe niet volledig begrijpen of omarmen zolang het concept in het bewustzijn van de mensen bestaat dat één persoon, ook al bewandelde hij de aarde in een fysiek lichaam, fundamenteel anders was dan alle anderen.

Dit is in de christelijke religie nu juist een concept dat de missie van Christus ondermijnt en het echte gelijkheidsprincipe dat alle mensen, alle zelfbewuste wezens, alle medescheppers, hetzelfde zijn geschapen in hoger bewustzijn. Niet dat ze precies hetzelfde zijn, want iedereen is uniek, maar dat ze van gelijke waarde zijn in hoger bewustzijn. Of ga nog liever verder dan het concept waarde en vergelijken, erken dat elke levensstroom is geschapen uit onvoorwaardelijke liefde, de onvoorwaardelijke geest van hoger bewustzijn.

Denk na over het mysterie van onvoorwaardelijkheid
Je bent zo gewend om te denken in voorwaarden, maar je zou je geest kunnen verruimen en nadenken over de aard van onvoorwaardelijkheid. Want je zult je eigen hogere wezen pas volledig begrijpen als je verder begint te kijken dan de voorwaarden en begrijpt dat je uit onvoorwaardelijkheid bent geboren. Er wordt onvoorwaardelijk van je gehouden door het hogere bewustzijn – onvoorwaardelijk! En dit is de sleutel tot je vrijheid, want dit is nu juist de sleutel om te ontsnappen aan de belangrijkste leugen die mensen gevangenhoudt in een lager identiteitsgevoel. Dat is de leugen dat je juist op dit moment vastzit aan de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt.

En wanneer mensen dit geloven – inclusief de overtuiging dat ze in zonde geboren zijn, of een andere overtuiging, waardoor het lijkt alsof er een grens zit aan hoever je kunt stijgen – wanneer ze dit geloven, kunnen ze hun huidige identiteitsgevoel niet transcenderen. Ze kunnen niet hun ware spirituele identiteit terugkrijgen, want ze kunnen de sterfelijke identiteit niet laten sterven. En dan zijn ze voorbestemd om aan het kruis te blijven hangen, waaraan ze zichzelf hebben geplaatst en zich door andere mensen, hun samenleving en het massabewustzijn van de mensheid als geheel, hebben laten kruisigen, door zich vast te nagelen aan dat vervormde beeld over de beperkingen van hun vier lagere lichamen, die de vier punten van het kruis vertegenwoordigen. Het kruis is natuurlijk stevig verankerd in de aarde en nog een symbool dat je niet kunt stijgen.

Maar zoals Christus aan het kruis demonstreerde, kun je het hele bewustzijn van het kruis – het hele dualiteitsbewustzijn – transcenderen door de geest op te geven, door de sterfelijke identiteit te laten sterven, omdat je weet dat je herboren zult worden als het spirituele wezen dat je bent. Dit is de ware boodschap van Pasen: niet dat Christus werd gekruisigd en aan het kruis leed, maar dat hij het kruis transcendeerde door de geest te geven. Waar in de christelijke wereld wordt die boodschap op Paaszondag gepredikt? Waar? Waar zijn de predikanten die dit begrijpen en het vanaf de kansel durven te zeggen.

Christus bracht de boodschap van bevrijding
Er moeten mensen komen die de ware boodschap van Christus willen spreken: de boodschap van bevrijding, de boodschap van vrijheid. Want pas als je de ware boodschap van Christus begrijpt en hoe universeel die is, ben je vrij – en kun je het Tijdperk van Hoger Bewustzijn dus manifesteren. De boodschap van Christus is natuurlijk universeel, maar wordt al heel lang geïdentificeerd met een bepaalde religie, die het tegenovergestelde lijkt van andere religies, die zichzelf omschrijft als de enig ware religie en daarom superieur is aan alle andere, waardoor er onvermijdelijk een conflict ontstaat met andere religies. Ze moeten die bewering natuurlijk afwijzen om hun eigen identiteit te behouden en hun aanhangers te houden.

Christus begon niet zo’n soort religie. Het was de universele manier om de oude te transcenderen. De oude mens afleggen en de nieuwe mens aannemen en herboren worden in Christus, door een nieuw wezen in Christus te zijn. Niet het menselijke wezen, maar het spirituele wezen – dat buiten het lichaam, buiten de materiële wereld staat, maar niettemin hier is om zijn goddelijke eigenschappen uit te drukken en daardoor het Koninkrijk van God hier in het materiële frequentiespectrum te manifesteren. Of liever, hier is om de vibraties van het materiële frequentiespectrum te verhogen, totdat die beginnen te resoneren met het Koninkrijk van God en het Tijdperk van Hoger Bewustzijn dat zich in het etherische rijk al openbaart.

De raderen van de tijd lijken soms langzaam te draaien. Maar in de woorden van de Boeddha: “Tijd bestaat niet.” Maar de cycli zijn echt, en jullie leven op het raakvlak tussen de oude cyclus en de nieuwe, omdat de oude cyclus aan het sterven is en de mensen eraan toe zijn om de nieuwe cyclus te omarmen. Je zou af en toe even pauze moeten nemen om te beseffen hoe gelukkig je bent dat je geïncarneerd bent op dit ongelooflijke moment in de cycli van de mensheid.

Daarom heb je ook aangeboden om nu te incarneren. En hoewel je misschien ontberingen in je leven hebt ervaren – waardoor je dit bent vergeten – maak je af en toe opnieuw contact met die vreugde, dat gevoel van zingeving, dat gevoel dat je een ongelooflijke kans krijgt om te zien wat het betekent om op dit moment geïncarneerd te zijn omdat je die drive voelt vanuit het diepst van je wezen: “Ja, ik wil deel uitmaken van deze verandering.” En omarm die dan. Omarm de kans om hier te zijn en deel uit te maken van het verschil, van de oplossing, van de verandering, van de wedergeboorte en van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn.