Waarom rijken die berusten op geweld, opkomen en weer verdwijnen

 

Wanneer een land, zoals Rusland in de Sovjettijd, een aantal andere landen onderdrukt, kan het lijken alsof ze de macht hebben over die landen, maar wanneer je een ander land met geweld onderdrukt, is dat geen eenrichtingsverkeer. Jij bent niet de enige die macht uitoefent. Ja, misschien wel macht, fysieke macht en materiële macht, maar er komt een stroom terug uit het bewustzijn van de veroverde naties naar de natie die hen veroverde. Wat er ook gebeurde in de afgelegen Sovjetrepublieken, het had invloed op het machtsapparaat van de sovjets in Moskou.

Er werd bewustzijn uitgewisseld en in het begin verhoogden de Sovjetrepublieken hun bewustzijn en eisten meer vrijheid. Dit heeft een stroom in de vorm van een acht veroorzaakt die het uiteindelijk mogelijk maakte dat bepaalde leiders, hoe verdicht hun bewustzijn ook was, zodat ze zelfs op de weinige momenten dat ze nog niet helemaal dronken waren van de wodka, een realistische beoordeling konden geven en zeiden: “Het is tijd om hier een eind aan te maken; het is tijd om dit te beëindigen.”

Er zijn inderdaad situaties op aarde waarin je naar bepaalde machtsstructuren en bepaalde beschavingen of wereldrijken kijkt en kunt zeggen – je moet zeggen: “Het is tijd om hier een eind aan te maken.” De manifestatie van hun macht is zodanig dat als de mensen er niet vrijwillig een einde aan maken, die onderworpen zal worden aan de tweede wet van de thermodynamica die afbreekt wat geen voeling heeft met de groei in bewustzijn van de mensen. Daarom hebben jullie in het verleden bepaalde beschavingen gezien die onverwoestbaar leken. Ze hadden decennia of eeuwen geduurd, maar ineens gebeurde er iets, van binnenuit of van buitenaf, waardoor ze binnen zeer korte tijd instortten.

Waarom gewelddadige rijken mogen opkomen
Soms is het nodig om te zeggen: “Het is tijd om deze cyclus te beëindigen.” Er is een heel belangrijk principe en dat is het volgende: Vrije wil houdt in dat wat de mensen ook willen manifesteren op de materiële wereld, een tijdlang mag worden geopenbaard. Ze moeten de ideeën die ze zijn gaan geloven, soms zelfs onbewuste ideeën en matrixen, fysiek zien.

Denk eens na over een idee dat voor veel mensen schokkend zal zijn. Je kunt van een imperium zoals het nazirijk naar de geschiedenis kijken van de opkomst van Hitler en de manier waarop hij aan de macht is gekomen. Dan zie je dat hij met geweld en bedrog de macht greep; met alle mogelijke middelen. Je zou kunnen zeggen dat hij die macht heeft gestolen of dat hij het Duitse volk en de Duitse natie heeft gedwongen om zich aan zijn heerschappij te onderwerpen, maar je kunt geen enkele natie tot iets dwingen als dat tegen het bewustzijn van de mensen ingaat. Hitler had niet aan de macht kunnen komen in 1933, als hij niet contact had gemaakt met en meegelift was op de golf van wat er gaande was in het collectieve bewustzijn van die tijd.

Het collectieve bewustzijn wordt gedreven door individuele mensen, en dit betekent dat er, als je naar een deel van de bevolking kijkt zoals de Duitsers in de jaren dertig van de vorige eeuw, een bepaald percentage was dat tot op zekere hoogte de open deur was voor de stroom van hoger bewustzijn. Ze waren niet echt de open deur in die zin dat ze volkomen helder waren, maar ze hadden het vermogen om een stroom energie te ontvangen die door hun wezen filterde en vervolgens door hun bewustzijn werd uitgedrukt. Dit betekent dat de stroom energie werd beïnvloed door hun overtuigingen, en zelfs zij werden tot op zekere hoogte meegesleurd in die collectieve beweging in het Duitse bewustzijn. Ze waren zich er niet altijd van bewust wat ze aan het doen waren, maar ze waren niet zo helder dat ze konden herkennen hoe ver Hitler uit de pas liep met een hoger bewustzijn. Ze konden dus niet genoeg tegenwicht bieden om die omslag te voorkomen waardoor de meerderheid van de mensen Hitler echt begon te steunen.

Nadat die verandering er was gekomen, ongeacht hoe deze tot stand was gebracht, werd de energie van de vele mensen die ze van een hoger bewustzijn ontvingen, een kracht – een occulte, mystieke kracht waarvan Hitler zich bewust was – die de opkomst van het naziregime ondersteunde. Natuurlijk waren de opkomst van het naziregime of de opkomst van het communistische regime niet ideaal, maar toen die ommezwaai eenmaal had plaatsgevonden, moest de vrije wil zichzelf openbaren.

In het prille begin leek het naziregime niet te stuiten, ook nadat de oorlog was uitgebroken. Dat kwam door twee redenen, gedeeltelijk omdat mensen doordat ze werden gedood en gemarteld, gedongen werden hun licht te geven, maar ook omdat het meeging op de golf van energie die door afzonderlijke mensen werd afgestaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat er geen beperking van de vrije wil en hoe die zich openbaart, mogelijk is.

Alleen door mensen die zijn geïncarneerd, kan de vrije wil verschillende richtingen worden opgestuurd. Alleen wanneer een cruciaal aantal mensen hun bewustzijn verandert, kunnen bepaalde fysieke calamiteiten worden voorkomen. Er waren niet genoeg mensen in Duitsland die hun bewustzijn veranderden zodat de Tweede Wereldoorlog en de ultieme militaire nederlaag van het naziregime vermeden konden worden. Dit had wel gekund als genoeg mensen, de mensen die de open deur waren voor een hoger bewustzijn, hun bewustzijn hadden veranderd in de jaren dertig. Zelfs tot aan het moment toe waarop de oorlog begon, maar niet genoeg mensen veranderden hun bewustzijn.

Waarom de Koude Oorlog niet heet werd
Na de Tweede Wereldoorlog had je ook nog de Koude Oorlog natuurlijk, met kans op een oorlog tussen de Sovjet-Unie en het westerse blok, voornamelijk de Verenigde Staten en de NAVO. Waarom is die er niet gekomen? We moeten eerst begrijpen waarom er een confrontatie tussen die blokken was. Dat kwam omdat er bepaalde mensen waren, zowel in de Sovjet-Unie als in het westen, die energie konden ontvangen maar die hun respectieve machtsstructuren steunden. Het was geenszins onvermijdelijk dat het Westen zich in zo’n directe confrontatie met de Sovjet-Unie zou storten. Het westen had op andere manieren op deze situatie kunnen reageren.

Er waren mensen in het westen, vooral in de Verenigde Staten, die een bepaald niveau van hoger bewustzijn hadden, maar die werden misleid door de dualistische manier van denken, het zwart-witdenken, de epische denkwijze en die een epische strijd wilden voeren, en daardoor kwam er een confrontatie. Natuurlijk waren er ook mensen die net zo dachten in de Sovjet-Unie.

Je moet begrijpen dat iets niet in overeenstemming is met de hogere principes, het hogere potentieel. Als je de zwart-wit manier van denken, de dualistische, de epische denkwijze krijgt die ergens een label op wil plakken en wil beoordelen dat iets verkeerd is (dat iets vernietigd moet worden), dan help je de goede zaak van hoger bewustzijn niet meer, zelfs als jij jezelf beschouwt als een vooruitstrevend persoon. Je zult het Tijdperk van Hoger Bewustzijn niet manifesteren als je iets vernietigd, ook al is het niet in lijn met de visie en de principes van een gouden tijdperk. Je zult het Tijdperk van Hoger Bewustzijn manifesteren wanneer je in plaats van te proberen iets te vernietigen, iets probeert te transcenderen. Je probeert andere mensen te helpen om iets te transcenderen in plaats van een etiket op ze te plakken en te beoordelen dat ze onmenselijk of vervangbaar zijn voor de goede zaak.

Andere mensen als niet menselijk (dierlijk) beschouwen
Hoeveel mensen in de Verenigde Staten van Amerika zagen het Russische volk niet als mensen zoals zij, maar als een soort niet-mens? Als ze met miljoenen gedood moesten worden om het communisme en het slechte rijk te vernietigen, dan konden ze dat wel accepteren. Dat was nooit acceptabel voor het hogere bewustzijn, net zomin als het ooit acceptabel was dat veel Sovjetleiders en zelfs veel mensen van het Russische volk keken op dezelfde manier naar mensen in het Westen, namelijk dat ze vervangbaar waren voor de glorieuze zaak om het communisme over de hele wereld te verspreiden.

Deze mentaliteit kan het Tijdperk van Hoger Bewustzijn niet brengen. Het maakt niet uit of je de meest geavanceerde religie, filosofie, beschaving en het regeringsapparaat maakt dat ooit op deze planeet is gezien, je zult het Tijdperk van Hoger Bewustzijn niet manifesteren als dat apparaat probeert alle anderen te laten vernietigen, de diversiteit te vernietigen. Als je deel wilt uitmaken van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, als je een van de voorlopers ervan wilt zijn, dan moet je naar deze mentaliteit kijken.

Waarom bestempel je andere mensen als onmenselijk of vervangbaar? Omdat je iets beoordeelt volgens de maatstaf die is gesteld door de manipulatoren en de dualistische mentaliteit. Je begrijpt niet dat alle mensen, hoe hun lichaam er ook uitziet en er anders uitzien dan jij, ongeacht hun persoonlijkheid die voortkomt uit hun cultuur en opvoeding, in hun hart een universele band delen. Die universele band in het hart kan ervoor zorgen dat mensen zich verenigen terwijl ze nog steeds hun individuele, regionale, culturele en natuurlijke uitingen tot bloei laten komen.

Wanneer je verder kijkt dan het materiële en de immateriële band tussen alle mensen ziet, word je niet bedreigd door andere materiële uitingen die anders zijn dan die van jou. Je geniet van de diversiteit. Als je iets ziet wat niet het hoogste potentieel is, dan ga je mensen niet veroordelen en op hun hoofd slaan en proberen ze bang te maken. Je inspireert hen. Je inspireert hen door de principes die je ziet te belichamen, door ze uit te drukken, door hoger bewustzijn in actie te zijn. Zo kun je een voorloper zijn van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn.

Het kan nuttig zijn om de mentaliteit los te laten die alles als verkeerd wil bestempelen. Kijk naar jezelf en dat iedereen in bijna elke samenleving wordt opgevoed met een maatstaf voor goed en fout. Transcendeer die in plaats daarvan en zie dat je de dingen niet echt verbetert als je zegt: “Dit is verkeerd, dit moet vernietigd worden.” Je verbetert dingen door te erkennen dat er een hogere visie bestaat en zegt: “Hoe kunnen we het oude loslaten? Hoe kunnen we anderen helpen het oude los te laten? Hoe kunnen we allemaal iets doen wat beter is dan voorheen?”