Begrijpen waarom beschavingen opkomen en ten onder gaan

 

Veel mensen zijn in slaap gesust en hebben geen ambitie, geen motivatie, geen wens, om zichzelf te transcenderen of om hun cultuur en hun natie de huidige staat van armoede, ongelijkheid en economische instabiliteit te zien transcenderen. In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn moeten de mensen gewekt worden uit hun onwil, hun onvermogen om zichzelf te transcenderen, hun onwil om mentaal uit hun huidige situatie te stappen en naar hun omgeving en cultuur te kijken en te zeggen: “Dit is niet genoeg. Ik wil meer. Ik wil meer dan tradities. Ik wil meer weten dan mijn ouders in vorige generaties.”

Een marxistische, communistische, socialistische, ideologie is niet het antwoord
Op veel gebieden zie je dit verlangen naar het verleden terug, of het nu gaat om de grootsheid, of de zogenaamde grootsheid, van de Inca’s of andere beschavingen uit het verleden of zelfs de koloniale tijd. Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kan niet worden ingevoerd door een elite, want het bestaan van machtselites, die duizenden jaren teruggaan, zijn verantwoordelijk voor de oorlogen en de ongelijkheid die hebben geleid tot de huidige staat van armoede.

Dit elitarisme moet dus worden overwonnen, en dit kan alleen wanneer een cruciaal aantal mensen zich er bewust van wordt. Maar dat kan niet met het bewustzijn van antivrede die tot revoluties leidt, want we kunnen mensen niet laten overstappen op een linkse, marxistische, communistische, socialistische ideologie zoals in sommige landen al begint te gebeuren. Dit zal alleen maar leiden tot nog grotere instabiliteit die eerst zal leiden tot een burgeroorlog en vervolgens tot oorlogen tussen naties.

Een paar mensen zullen de aarde niet redden
De redder van planeet aarde ben jij. De redder van jouw generatie ben jij. Je kunt niet verwachten dat iemand anders de problemen voor jou komt oplossen, want de enige manier waarop deze problemen kunnen worden opgelost, is dat degenen die de problemen hebben veroorzaakt en degenen die ze in stand houden, de bewustzijnsstaat transcenderen die tot die problemen heeft geleid.

Dit is de enige manier waarop de mensheid kan groeien. Dit is de enige manier waarop de mensheid ooit is gegroeid. En wanneer je cycli hebt gezien waarin het bewustzijn van de mensheid inderdaad in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen, dan kwam dat omdat de meeste mensen – inclusief de bewustere mensen – juist dit principe niet hebben begrepen, en dat is de reden dat de aarde een klaslokaal is.

De aarde is niet gemaakt om één persoon of enkele personen de velen te laten redden. De aarde is zo geschapen dat de velen hun bewustzijn kunnen verhogen en daardoor op hogere leerniveaus kunnen komen. De mensheid kreeg een lager bewustzijn door bepaalde levensstromen, maar om die levensstromen weer in een positieve spiraal te brengen, moeten ze hun bewustzijn veranderen. Ze moeten zichzelf transcenderen. Ze moeten meer willen. Ze moeten bereid zijn de hogere richting op te gaan die hen vooruitbrengt, die hen vooruit drijft, die de mensen aan hun haren overeind trekt als ze niet bereid zijn om zelf te lopen.

Er zit een grens aan hoeveel het hogere bewustzijn iemand omhoog kan trekken. En daarom moet men inderdaad bereid zijn om aan te pakken wat men krijgt, om dat geschenk te vermenigvuldigen en het in vermenigvuldigde vorm weer op het altaar te leggen, zodat het nog meer vermenigvuldigd kan worden en de opwaartse spiraal creëert die het enige middel is om de aarde en het bewustzijn van de mensheid te verheffen.

Bestudeer hoe beschavingen rigide worden en zichzelf vernietigen
De Incabeschaving die Machu Picchu overnam, is wel een goed voorbeeld om te bestuderen, om te begrijpen dat een hele beschaving vast kan komen te zitten in een rigide denkwijze, een rigide cultuur, die zo bezorgd is over het handhaven van hun rituelen dat ze niet bereid zijn zichzelf te transcenderen. Ze zijn niet bereid om in hun innerlijk de creativiteit uit hun hart te halen die hun rituelen, hun praktijken, zelfs hun hele geloofssysteem en wereldbeeld kan vernieuwen.

Op deze plek zie je rotsblokken die heel groot zijn en met grote precisie zijn uitgehouwen. Bovenop deze enorme rotsblokken zie je kleinere rotsblokken die met veel minder precisie zijn uitgehouwen en veel minder kundigheid zijn opgestapeld. Dit laat zien dat de Inca’s hebben gebouwd op tempels die veel ouder zijn dan de Incabeschaving. Het laat je ook zien dat de Incabeschaving zelf niet erg creatief was, maar vaak kopieerde wat ze om zich heen zag.

De Incabeschaving kon erg goed organiseren en daarom groeiden ze en waren ze succesvol en slaagden ze erin om veel van hun buren te veroveren die niet zo georganiseerd waren. En dit is een van de noodzakelijke eigenschappen in elke beschaving. Die moet georganiseerd zijn omdat dit stabiliteit schept. Toch zijn stabiliteit en een lange levensduur niet hetzelfde. Want stabiliteit zonder zelftranscendentie, zonder creativiteit, kan geen lang leven creëren, noch in je persoonlijke leven, noch in een hele beschaving.

Dat is de reden waarom de Inca’s zelf – ook al kwamen ze zeer snel aan de macht – ook een snelle ondergang doormaakten omdat hun eigen rigiditeit, hun eigen onwil om zichzelf te transcenderen, een tegengestelde kracht creëerde bij de kosmische spiegel, waardoor de Spanjaarden binnenvielen en heel snel de Incabeschaving veroverden.

Je zou dus kunnen zeggen dat de Incabeschaving een perfect voorbeeld is van een beschaving die – ook al bereikte ze een bepaalde hoogte – vanaf het allereerste begin gewoon niet stand kon houden, omdat er te veel tegenstrijdige krachten waren. Die was te star en wilde niet verder gaan dan rigide doctrines, overtuigingen en rituelen. Geen enkel ritueel kan ooit een mens of een hele beschaving redden.

Waarom rituelen je niet kunnen redden
Je kunt elke spirituele techniek of filosofie kiezen die er op deze planeet te vinden is. Je kunt die met grote vastberadenheid beoefenen, maar de beoefening van rituelen zelf zal je niet redden, omdat de beoefening van rituelen niet kan garanderen dat jij je bewustzijn transcendeert. Wil een ritueel effectief zijn, dan moet het alleen een basis vormen om jezelf te transcenderen. En daarna moet je contact maken met de bron van creativiteit in je hart, je innerlijke creativiteit toevoegen aan het uiterlijke ritueel, zodat je er een levend ritueel van maakt. En dat zal juist het contact tussen je lagere wezen – het uitvoeren van het ritueel – en je eigen hogere wezen tot stand brengen. Dat contact kan alleen plaatsvinden door de open deur van het hart dat het verbindingspunt is tussen het lagere deel en het hogere deel van je eigen Wezen.

Tenzij je de deur van je hart opent met creativiteit en liefde, kun je de stroom in de vorm van een acht niet in je eigen wezen tot stand brengen die de sleutel is tot zelftranscendentie en spirituele groei. Tenzij een beschaving die deur naar het hart van haar volk en vooral van haar leiders – en vooral haar spirituele leiders opent – tenzij dat gebeurt, kan die beschaving niet een stroom in de vorm van een acht hebben die leidt tot zelftranscendentie en daardoor een lange levensduur.

De Incabeschaving was niet verbonden met een hoger bewustzijn
Als je de Incabeschaving bestudeert, zul je zien dat de priesters en de koningen in de typische val liepen die je in bijna elke beschaving ziet. Zodra ze aan de macht waren, begonnen ze zich meer zorgen te maken over het behouden of zelfs vergroten van hun macht dan over het behouden van de verbinding met hoger bewustzijn.

De Incabeschaving heeft nooit contact gehad met een hoger bewustzijn. Hun priesters hadden drugs nodig om een ‘hogere’ bewustzijnsstaat op te wekken, en daarom konden ze niet communiceren met een hoger bewustzijn, want dit communiceert niet met mensen door middel van drugs of andere mechanische middelen. Dit communiceert alleen via degenen die hun hart hebben geopend door liefde.

De Incabeschaving stond dus eigenlijk vanaf het allereerste begin in contact met lagere krachten. Maar zelfs deze lagere krachten zouden in staat zijn geweest om een vorm van zelftranscendentie in de Incabeschaving te bevorderen – als de priesters bereid waren geweest om hun contact te blijven intensiveren. Maar de priesters raakten heel erg gefocust op de uiterlijke rituelen en de starheid van die rituelen en daarom begonnen ze contact te krijgen met steeds lagere geesten.

En toen ze zich realiseerden dat hun rituelen geen kracht meer bezaten – met betrekking tot innerlijke visioenen – vielen ze in plaats daarvan terug in de valkuilen die bij heel veel religies te zien zijn, inclusief de katholieke kerk en andere christelijke kerken van tegenwoordig, dat ze zich steeds meer gingen richten op het uiterlijke ritueel in plaats van de innerlijke ervaring. En zo werd het ritueel een doel op zich in plaats van een middel tot een doel. En dat is de reden waarom de Incabeschaving, de Incapriesters, steeds rigider werd, en dit leidde tot de neerwaartse spiraal die al snel onomkeerbaar werd. En de Spanjaarden waren hiervoor slechts het uiterlijke hulpmiddel.

De westerse beschaving transcendeert zichzelf
Natuurlijk waren de Spanjaarden zelf geen duurzame beschaving. Maar de Europese beschaving is veel beter in staat zichzelf te transcenderen dan de meeste andere beschavingen. Zodoende zie je inderdaad – in Europa en in de Verenigde Staten tegenwoordig – een beschaving die zichzelf zeer snel transcendeert en in grote mate de rituele rigiditeit van het verleden heeft losgelaten.

Hoewel je in de moderne westerse beschaving dus veel conflicten en tegenstrijdigheden ziet, die inderdaad de levensduur van deze beschaving bedreigen, zie je ook de bereidheid tot zelftranscendentie van de kant van veel mensen. Die bereidheid is veel groter dan je bijvoorbeeld in Zuid-Amerika of in andere culturen over de hele wereld ziet.

De Inca’s waren te onevenwichtig omdat ze te rigide waren en niet genoeg creativiteit hadden. Tegenwoordig zie je dat de westerse beschaving bijna het tegenovergestelde is van onevenwichtig – omdat de westerse beschaving de rigiditeit van de katholieke kerk heeft afgeworpen, maar nog niets heeft gevonden om ervoor in de plaats te stellen wat de spirituele stabiliteit geeft die een tegenwicht kan bieden aan de innovaties die je ziet in de technologie.

Zodoende zie je inderdaad dat technologie onverstandig wordt gebruikt, onevenwichtig gebruikt, omdat mensen niet het innerlijke contact van hun hart hebben – want ze hebben geen spirituele basis en fundering waarop ze hun onderzoek naar technologie kunnen opbouwen. Je ziet een enorme uitbarsting van creativiteit wat betreft het gebruik van de basisenergie, steeds op nieuwe manieren. Toch zie je niet dat dit gebeurt onder de leiding van een hoger bewustzijn. En daardoor heb je tot nu toe geen gezonde stroom in de vorm van een acht in de moderne westerse beschaving.

Door de juiste leringen en hulpmiddelen te gebruiken, kunnen de bewustere mensen die stroom in de vorm van een acht persoonlijk en op grotere schaal herstellen, wat de samenleving vervolgens in een evenwichtiger staat kan terugbrengen, omdat de Alpha- en Omegakwaliteiten niet meer uit evenwicht zijn. En daardoor kan een beschaving de basisenergie gebruiken in de vorm van technologie onder leiding van een hoger bewustzijn. En dan kan de hogere leiding de rol gaan spelen die hij moet spelen, omdat hij de grenzen stelt. En zolang mensen hun creativiteit binnen deze grenzen uitoefenen, zullen ze zichzelf niet vernietigen. Evenmin zal hun beschaving zichzelf vernietigen, zoals zoveel beschavingen in het verleden die niet de juiste balans hadden.