De verandering van bewustzijn die zal leiden tot het Tijdperk van Hoger Bewustzijn

 

Enkele bewustere mensen vinden dat we ons niet op iets negatiefs moeten concentreren, omdat we het dan uitvergroten met ons bewustzijn. Hoewel deze mensen het goed bedoelen, zijn ze niet erg goed geïnformeerd omdat ze het bestaan van de machtselite en de manipulatoren niet willen erkennen. Je kunt op een planeet als de aarde eenvoudigweg geen Tijdperk van Hoger Bewustzijn voortbrengen als jij je alleen richt op het positieve en iets wat niet erg positief is, negeren.

Waarom we naar problemen moeten kijken
Het is noodzakelijk om je bewust te zijn van bepaalde problemen, maar dit betekent niet dat jij je vol angst moet concentreren op deze problemen, je er volledig door overweldigd voelt en je gerustgesteld voelt of het gevoel hebt dat je niets aan alle problemen kunt doen. Dit is een lering die je in je kracht zet en jij je realiseert dat je daadwerkelijk iets kunt doen.

Als je niet naar verschillende problemen wilt kijken, kun je ze ook niet oplossen en hoe komt dat? De aarde is een school. Hoe leren mensen? Ze leren door de push-pull van jezelf onderdompelen en jezelf identificeren met het materiële rijk en vervolgens uit die identificatie ermee ontwaken. Het ontwakingsproces is een tweeledig proces waarin je zowel de problemen gaat zien die je beperken, die ertoe hebben geleid dat jij geïdentificeerd raakte met het materiële rijk, maar ook inziet dat je veel meer bent. Je bent een hoger wezen en er bestaat een positieve visie op een hogere samenleving en een hogere staat op aarde.

Hoe kun jij je bevrijden en ze bewust aan de kant zetten als je niet kijkt naar de problemen die je hebt en je beperken? Juist door je van de beperkingen te ontdoen verruim jij je bewustzijn, verhef jij je bewustzijn naar een nieuw niveau. Veel new-agemensen hebben zichzelf in slaap gesust, of zijn door de manipulatoren in slaap zijn gesust, en zijn in een toestand waarin ze denken dat ze zo vredig leven, zo harmonieus leven, zo gefocust zijn op het positieve dat ze natuurlijk helpen om goede vibraties te stralen die de aarde zullen transformeren.

De realiteit is dat veel van deze mensen helemaal niet groeien. Ze verhogen hun bewustzijn niet boven dat niveau uit omdat ze niet bereid zijn te kijken naar het feit dat ze een ego hebben, onopgeloste psychologische problemen hebben; ze hebben banden met de manipulatoren. Ze zijn niet bereid te kijken naar het feit dat de reden waarom ze zich zo vredig en gerust voelen, is dat de manipulatoren hen met rust laten om de eenvoudige reden dat ze geen bedreiging vormen. Zolang je geen bedreiging vormt voor de manipulatoren, laten ze je meestal met rust – tenzij je wordt meegesleept in een van hun algemenere plannen, zoals bijvoorbeeld een oorlog of een andere uitbuiting die veel mensen beïnvloeden.

Je hoeft je niet vol angst op problemen te concentreren, maar juist een liefdevolle benadering krijgen omdat je beseft dat je wel iets kunt doen. Maar afgezien van specifieke gevallen, bestaat er een positieve visie op het proces om de aarde in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen.

Wij zijn tegenwoordig ook onwetend
De perspectieven op lange termijn voor wat er de komende tweeduizend jaar in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kan gebeuren, zullen ons veel verder brengen dan de meeste mensen op aarde zich zelfs maar kunnen voorstellen. Om praktischer te zijn, denk eens na over het feit dat er een tijd in de geschiedenis is geweest die men de ‘donkere middeleeuwen’ noemt. Waarom noemt men die de donkere middeleeuwen? Omdat je tegenwoordig begrijpt dat je zoveel meer weet dan de mensen toen, en daarom leefden zij in een staat van onwetendheid die toen werd geassocieerd met duisternis.

Toch was de tijd waar we het over hebben niet per se helemaal donker. In die tijd werden bijvoorbeeld alle grote kathedralen van Europa gebouwd. Gebouwen die men tegenwoordig nogal moeilijk zou kunnen nabouwen, zelfs met de moderne technologie, omdat je eenvoudig niet de kennis hebt van de geometrie waarop deze gebouwen zijn gebaseerd. Je zou nog andere voorbeelden kunnen noemen en natuurlijk lijkt veel van wat er in die tijd werd geproduceerd – de kunst, de geschiedenis, de cultuur – primitief in vergelijking met vandaag, maar de mensen waren niet zo heel erg onwetend.

Als je naar honderd of tweehonderd jaar in de toekomst kijkt, zullen de mensen die terugkijken op deze tijd denken dat je in de donkere middeleeuwen zat, omdat ze dan zoveel meer over de wereld zullen weten dan nu, tenminste officieel. Ook al weten jullie veel in de moderne tijd, ook al heeft de wetenschap veel ontdekt over het materiële universum, men verkeert nog steeds in zekere mate in onwetendheid en die zal worden overwonnen als jullie het Tijdperk van Hoger Bewustzijn binnengaan. Het overwinnen van onwetendheid is een geleidelijk proces.

Je kunt geleidelijk de manier van denken loslaten die zo gangbaar is in westerse landen. Deze manier van denken is een eigenaardige vorm van onwetendheid omdat je ontzettend veel weet over de buitenwereld, maar als samenleving weten jullie heel weinig over de innerlijke wereld van je psyche, over het bewustzijn, hoe het werkt, wat het potentieel van bewustzijn is. Door die onwetendheid voed je feitelijk je kinderen op zoals je zelf bent opgevoed: in een staat van onwetendheid over wie je bent, wat je werkelijke potentieel is. Dit betekent dat de meeste mensen tegenwoordig worden opgevoed zonder dat er aan een van hun basisbehoeften wordt voldaan.

De behoefte aan zingeving
Een van de fundamentele menselijke behoeften is een gevoel van zingeving. Je moet een doel in het leven hebben, anders loop je grote kans dat je in een depressie belandt of een geestesziekte krijgt, drugs misbruikt of in een andere vorm van escapisme terechtkomt. Dan krijg je geen goed gevoel over jezelf en over het leven. Het zal je niet tevreden laten voelen over je leven.

Naarmate we verder in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn komen, zal er een verandering plaatsvinden omdat ineens een cruciaal aantal mensen gaat accepteren dat we meer zijn dan materiële wezens. We hebben behoefte aan een gevoel van zingeving, en de samenleving zou kinderen moeten opvoeden met enige kennis over wie ze zijn, hoe de psyche werkt, wat het potentieel van het menselijke bewustzijn is. Het zou kinderen eigenlijk moeten opvoeden met het gevoel dat het leven een doel heeft, dat er een richting in het leven is.

Er kan – relatief snel – een verandering komen, zodat de mensen in grotere getale sommige van de op deze website gepresenteerde ideeën gaan accepteren. Deze ideeën lijken misschien hun tijd ver vooruit. Ze lijken misschien zelfs spiritueel, maar het is mogelijk om veel van deze ideeën op een universele manier te uiten, zodat ze niet verbonden worden met een bepaalde religie of spirituele filosofie. In de nabije toekomst is het niet nodig dat de samenleving begrijpt waar de ideeën vandaan komen, maar het is wel noodzakelijk dat mensen een paar van die universele ideeën beginnen te begrijpen en accepteren.

Je bewustzijn kan worden uitgebreid
Een heel universeel idee is dat het menselijk bewustzijn iets is wat uitgebreid kan worden, iets wat verschillende niveaus kan hebben. Het is ook niet moeilijk om hier tegenwoordig naar te kijken en te zien dat mensen verschillende bewustzijnsniveaus hebben. Kijk naar historische personen en dan zie je dat ze verschillende bewustzijnsniveaus hadden. Als je Hitler met Gandhi vergelijkt, kan iedereen die bereid is objectief te kijken begrijpen dat zij zich duidelijk op twee verschillende bewustzijnsniveaus bevonden. Als je een crimineel, een seriemoordenaar of wie dan ook neemt en hem vergelijkt met iemand die onbaatzuchtig anderen helpt (of zelfs een doorsneemens is), dan kun je zien dat ze duidelijk verschillende bewustzijnsniveaus hebben.

Het duurt niet zo lang meer voordat men dit begint te begrijpen. Sommige psychologen en andere denkers begrijpen al dat dit gewoon de enige manier is om uit te leggen dat er zo’n groot verschil in menselijk gedrag kan zijn. Deze mensen zijn ook al gaan inzien dat het werkelijk mogelijk is dat iemand een heel leven lang bewust bezig kan zijn om zijn bewustzijnsniveau te verhogen. Het is dan ook geen grote sprong naar het punt waarop mensen beginnen te beseffen dat als alle kinderen zouden worden opgevoed met dit besef (en met tamelijk universele, tamelijk basale, kennis van hoe de psyche werkt en hoe bewustzijn werkt, en hoe het kan worden uitgebreid), dan kan dit de overgrote meerderheid van de mensen een nieuw gevoel van zingeving en richting in hun leven geven.

Het is niet nodig om kinderen op jonge leeftijd al zeer intellectueel inzicht te geven in het niveau waarop ze hun bewustzijn zouden kunnen brengen. Je hoeft niet beslist in details te treden over de hogere bewustzijnsniveaus en wat die inhouden. Door hen te laten inzien dat er een manier is om hun bewustzijn te verhogen, door ze de hulpmiddelen te geven, zet je ze op het pad. Hoewel ze misschien niet kunnen zien waar dit heen leidt, betekent dit dat ze hogere bewustzijnsniveaus zullen bereiken en dat hun visie zal worden verbreed als ze dit proces hun hele leven voortzetten.

Ook al hebben ze als kind misschien het gevoel dat het doel van het leven zus of zo is, naarmate ze op de hogere bewustzijnsniveaus komen, zullen ze een hoger ontwikkeld begrip krijgen van wat het doel van hun persoonlijke leven werkelijk is. Dat zal betekenen dat ze, naarmate ze ouder worden, steeds tevredener worden. Ze krijgen steeds meer het gevoel dat ze vrede hebben met wie ze zijn, vrede hebben met het leven en een goed gevoel te hebben over zichzelf, over wie ze zijn, dat ze op aarde geïncarneerd zijn en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Deze relatief eenvoudige verandering zou ongelooflijke impact hebben op de samenleving.

De creativiteit van mensen losmaken
Kijk eens naar de samenleving van tegenwoordig. Hoeveel mensen zijn er wel niet opgegroeid zonder een gevoel van zingeving? Wat betekent dat? Dat betekent dat er sommige kinderen zelfs in hun kindertijd gewoon niet weten dat er een doel in het leven is en daarom vertonen ze allerlei soorten zelfdestructief gedrag. Vaak komen ze in opstand tegen hun ouders, zodat er in de vroege tienerjaren een generatiekloof ontstaat. Naarmate ze ouder worden, kunnen ze tijdens de tienerjaren aan de drugs gaan of alcohol misbruiken of welke andere vorm van escapisme ook. Ze kunnen besluiten dat het volgen van een opleiding geen nut heeft, omdat het niet lijkt alsof het doel van het leven geld verdienen is. Er kunnen allerlei gedragingen naar boven komen die iemand echt niet helpen, maar ook op grote schaal een negatieve impact hebben op de samenleving. Er moeten niet alleen geld komen om de problemen van kinderen en tieners aan te pakken, maar er gaat ook creativiteit en productiviteit verloren die deze kinderen de samenleving hadden kunnen geven als ze een constructiever leven zouden kunnen leiden.

Op latere leeftijd zie je dat veel mensen in de twintig en ouder tegenwoordig mensen zijn die zich niet tevreden voelen in hun relaties. Uiteindelijk krijgen we meer echtscheidingen waardoor kinderen geen twee ouders meer hebben en daardoor ontstaan allerlei conflicten tussen de ouders, maar ook conflicten in het hoofd van de kinderen, en dit heeft ook invloed op de samenleving en kost geld. Je hebt mensen die alcoholist of drugsverslaafd worden en dat kost geld. Je hebt mensen die in de criminaliteit belanden en dat kost de politie, het socialezekerheidsstelsel, het gevangeniswezen, enzovoort, geld. Je hebt mensen die depressief worden en verschillende vormen van geestesziekte krijgen.

Stelt je eens voor hoe hoeveel geld er in de meeste moderne democratieën aan deze problemen opgaat. Begin je dan eens voor te stellen dat deze middelen vrij zouden komen zodat de samenleving dat geld aan andere dingen kon besteden. Stel je eens voor hoeveel meer er zou kunnen worden gedaan als de miljarden en miljarden dollars die aan deze problemen worden uitgegeven, zouden kunnen worden gebruikt om iets constructiefs op te bouwen. Dat kan van alles zijn; wat jij je maar kunt bedenken, maar stel je eens voor dat dit geld vrijkwam. Stel je ook eens voor hoeveel gelukkiger de mensen zouden zijn, niet alleen de mensen die de problemen hebben maar ook de mensen die dagelijks moeten omgaan met mensen die al die problemen hebben en hierdoor vaak zwaar belast worden.

Ineens zou er zo’n toename in productiviteit kunnen komen, een toename in creativiteit, dat degenen die in verschillende vormen van psychische aandoeningen en depressies terecht zijn gekomen, juist de kinderen waren die zijn geïncarneerd om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Omdat ze dit niet van jongs af aan hebben geleerd, omdat ze ontdekten dat er geen uitlaatklep was voor hoe ze dit konden doen, komen ze vervolgens in een negatieve spiraal.

Stel je voor dat ze die wel hadden en dan een positieve bijdrage aan de samenleving leveren. Opeens heeft iedereen een doel. Een samenleving zou zelfs een doel kunnen ontwikkelen voor de manier waarop ze andere naties kan helpen. Stel je eens voor, gewoon als historisch voorbeeld, dat de naties in West-Europa na de val van het communisme hadden gezegd: “We gaan elk, of misschien gaan twee of drie naties samen, een natie in Oost-Europa uitkiezen en al onze nationale middelen en creativiteit gebruiken om die natie te helpen om een hoger niveau van materiële welvaart te bereiken.”

Wat houdt je er tegenwoordig van tegen om dat alsnog te doen? Misschien niet in Oost-Europa, maar er zijn zeker andere delen van de wereld waar dit nodig is. Zou dat geen enorme verandering opleveren in hoe naties met elkaar omgaan als je deze beslissingen zou kunnen nemen?

Vermenigvuldiging van middelen en rijkdom
Stel je nu eens voor dat er echt een collectief bewustzijn is en dat het collectieve bewustzijn zich bewust is van zichzelf. Ineens komen er allemaal mensen die in plaats van het collectieve bewustzijn naar beneden te halen, het collectieve bewustzijn verhogen. Dit kan leiden tot een verandering in een natie, zodat de natie besluit om daadwerkelijk anderen te helpen.

De naties die dit zouden doen, zullen ontdekken dat dit hun niet alleen een gevoel van zingeving als natie oplevert, maar dat ze in feite welvarender worden. Op het moment dat een natie geld begint te besteden om anderen onbaatzuchtig te helpen, wordt die inzet vermenigvuldigd en zal de natie welvarender worden. Er zal iets uit voortkomen, een manier waardoor de natie meer overvloed en welvaart kan manifesteren.