Waarom een paar mensen wereldgebeurtenissen kunnen veranderen

 

In Europa hebben zich het afgelopen jaar (2017) bepaalde gebeurtenissen voorgedaan, zoals de Brexit, de terroristische aanslagen, de situatie met immigratie en zelfs andere omdat landen nationalistischer zijn geworden. Die hebben een zekere angst onder de bevolking gewekt over waar Europa misschien naartoe gaat; zelfs of de Europese Unie wel een toekomst heeft of dat die op den duur in kleinere stukken uiteen zal vallen.

Het is niet zo dat de Europese Unie absoluut noodzakelijk is om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn in Europa te kunnen manifesteren. Er kunnen verschillende scenario’s zijn. Er kunnen andere manieren zijn waarop de naties kunnen samenwerken. Er zouden naties kunnen fuseren. Er zouden regio’s kunnen komen die willen samenwerken. Toch zou het gemakkelijker, waarschijnlijker, zijn om de Europese Unie over te laten gaan op een structuur die meer een gouden eeuw lijkt dan de Europese Unie uiteen te laten vallen en je iets nieuws zou moeten bedenken.

De Europese Unie kan natuurlijk beter intact blijven en geleidelijk steeds dichter bij de visie van het hogere bewustzijn komen. Het afgelopen jaar hebben de manipulatoren die proberen te voorkomen dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich manifesteert, gebeurtenissen in het leven geroepen die ze deels hebben gebruikt om van die angst te profiteren.

Geometrische patronen achter fysieke gebeurtenissen
Denk eens aan de filosoof Plato die zei dat er buiten het materiële rijk een gebied is waar ideale geometrische vormen bestaan. Dit heeft er bij sommige mensen voor gezorgd dat zij speculeren dat dit de zuiver geometrische vormen moeten zijn die je kent, zoals cirkels en vierkanten en driehoeken en lijnen. Dit is eigenlijk een heel vereenvoudigde manier van denken. De realiteit is dat alles een bepaalde geometrie bezit. Elke vorm is gebaseerd op een bepaalde geometrie, zoals je kunt zien in de natuur waarin bepaalde geometrische patronen worden herhaald. In alle hogere rijken zijn bepaalde geometrische patronen. Dit houdt in dat er voor elke situatie in het fysieke octaaf een complex geometrisch patroon is in het emotionele, mentale en identiteitsrijk. De interactie tussen deze geometrische patronen in de drie hogere rijken zijn vaak van doorslaggevende invloed op wat er op het fysieke vlak gebeurt.

In een fysieke situatie, zoals bijvoorbeeld de situatie met de uitdagingen en de angst van mensen voor de toekomst van de EU, zou je kunnen zeggen dat fysiek de mogelijkheid bestaat dat dit één kant op kan gaan en de tendens erger kan worden en dat je in een neerwaartse spiraal kunt komen die zou kunnen leiden tot het uiteenvallen van de EU. Of dat je dit zou kunnen vermijden door een positievere opwaartse beweging te beginnen die hopelijk de instorting van de Europese Unie voorkomt, maar die tot een structuur zou leiden die meer bij een gouden eeuw hoort. Je kunt het in veel gevallen terugbrengen tot een fysieke component: het kan deze kant op gaan, het kan die kant op gaan, of misschien zitten er ook nog wel meerdere scenario’s tussenin.

Wat beslist dit eigenlijk? Gedeeltelijk natuurlijk de keuzes uit vrije wil van de mensen. Maar de keuzes uit vrije wil hoeven niet altijd vrij te zijn omdat de mensen vastzitten in bepaalde emotionele reactiepatronen. Ze zitten gevangen in een bepaalde manier van denken. Ze hebben een bepaald identiteitsgevoel. Wanneer je kijkt naar de vraag: Glijdt de EU af of komt die in een opwaartse baan; dan wordt dit gedeeltelijk bepaald door wat er gebeurt in de geometrische patronen in de drie hogere rijken. De manipulatoren proberen natuurlijk altijd een geometrisch patroon in de hogere octaven in te voeren dat de emoties van mensen een bepaalde richting optrekt, hun overtuigingen of hun gedachten in een bepaalde richting stuwt en hun identiteitsgevoel een bepaalde richting optrekt.

Als je naar de situatie kijkt, dan kun je zien dat de manipulatoren niet alleen het afgelopen jaar maar ook al langer proberen een situatie te creëren waarin de mensen in de eerste plaats ontevreden worden over de gebruikelijke politiek. Sinds de financiële crisis van 2008 vrezen ze voor de economische toekomst. Sinds de Griekse schuldencrisis zijn ze bijvoorbeeld bang: Wat als het geldsysteem instort? Wat als de Europese Unie instort en de naties die opnieuw zouden kunnen falen, zoals Italië, het niet kunnen redden? Dit is de emotionele component. Er is ook woede over de immigranten die zijn binnengekomen. Er is een toenemend gevoel: Onze natie wordt overruled door de EU. Onze natie kan verdwijnen. We kunnen niet bepalen wat we in ons land willen doen, omdat de bureaucraten in Brussel dit beslissen.

Er is ook een mentale component omdat de manipulatoren hebben geprobeerd om steeds meer mensen in deze ideeën te laten geloven, zoals het idee dat nationalisme belangrijk is; dat elke natie belangrijk is dat het heel belangrijk is dat een bepaalde natie behouden blijft, zodat de EU hier geen inbreuk op mag maken en daarom moeten we geen nauwere samenwerking aangaan. Dit soort overtuigingen hebben ervoor gezorgd dat de mensen in Engeland ervoor stemden om de EU te verlaten, samen met die emotionele reactie natuurlijk.

Je hebt ook een component op identiteitsniveau omdat de manipulatoren de afgelopen jaren hebben geprobeerd mensen te polariseren door zich sterk te identificeren met hun nationale identiteit en een zeer beperkte kijk op die nationale identiteit. Natuurlijk houdt het hele idee van een Europese Unie, en daarnaast zelfs een Verenigde Staten van Europa, in dat je de identificatie met je nationale identiteit moet overwinnen, vooral zoals die in voorbije eeuwen werd beschouwd. Is het echt zo moeilijk om te zien dat de identificatie met de nationale identiteit en het geloof in de superioriteit van een bepaalde nationale identiteit een belangrijke factor was in de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog en vele andere conflicten?

Als je het logisch bekijkt, zie je duidelijk dat er, naarmate de planeet hogerop komt – als Europa hogerop wil komen met de rest van de planeet om steeds verder in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te komen – een verschuiving moet plaatsvinden in de nationale identiteit, zodat dit zeer oude zwart-witbeeld van een nationale identiteit verdwijnt, het gevoel van superioriteit en inferioriteit en alle dingen die echte samenwerking in de weg staan. De nationale identiteit moet vervagen zodat we dit niet als iets confronterends beschouwen; dat we niet in conflict zijn, dat we niet met andere naties concurreren. We wantrouwen andere naties niet. We zijn in staat om de menselijkheid te zien in mensen uit andere naties en daarom weten we dat we op basis van die menselijkheid iets ‘gemeenschappelijks’ kunnen vinden, om een cliché te gebruiken.

Het kantelpunt voor Europa
In de lente zag je dat de inspanningen van de manipulatoren doorsijpelden naar het fysieke vlak. Je kon het vooral zien bij de Franse verkiezingen waarbij de twee kandidaten min of meer vertegenwoordigden: 1) de toekomst van een matrix met meer een gouden tijdperk, en 2) het terugtrekken, het land samentrekken tot een ouderwetse, achterhaalde, nationale identiteit; zelfs de bedreiging van Frankrijk om uit de EU te stappen, wat er in feite toe zou leiden dat de EU hoogstwaarschijnlijk zou instorten of op zijn minst zou overgaan in een vorm die drastisch anders is.

Je zag de voortekenen en het werd duidelijk dat, op grond van de reacties van mensen, Europa een van de omslagpunten in de geschiedenis bereikte waardoor de fysieke situatie in een neerwaartse of opwaartse spiraal terecht zou kunnen komen, of dat we de neerwaartse spiraal op zijn minst konden voorkomen. Vanwege de verbeeldingskracht die de manipulatoren hadden ontwikkeld, vooral op emotioneel gebied, werden steeds meer mensen in de neerwaartse spiraal meegezogen.

De enige manier om dit tegen te gaan was de bewustere mensen het energetische werk te laten doen en een harmoniserende impuls naar het collectieve bewustzijn te stralen. Dit zou Europa van dit omslagpunt kunnen halen, zodat we in ieder geval konden voorkomen dat we in een neerwaartse spiraal terechtkwamen, maar hopelijk zelfs een opwaartse spiraal vormden, waardoor er minder emotionele reacties zouden komen, meer bereidheid om na te denken over de mogelijkheid van een betere toekomst, waar veel mensen tegenwoordig niet eens aan durven denken omdat ze zo gefocust zijn op de problemen, zoals de economie, terrorisme, en dergelijke. Ze durven zich niet eens voor te stellen wat er zou kunnen gebeuren als de EU een betere toekomst tegemoet zou gaan in een betere beweging.

De EU verlaten om te voorkomen dat wij moeten veranderen
Op dit moment is er een omslagpunt omdat steeds meer mensen een zwart-witbeeld van de EU krijgen en denken: “We kunnen in de EU niet krijgen wat we willen voor onze natie en daarom is de enige optie vertrekken.” Dat zei het Britse volk in wezen en heeft geleid tot Brexit: “We kunnen niet krijgen wat we willen in de EU en de enige optie die wij hebben, is vertrekken.”

Wanneer je de leringen over de dualiteit en het zwart-witdenken en de epische denkwijze begrijpt, zie je dat dit een zeer beperkte kijk is die altijd wordt beïnvloed door de manipulatoren. Tenzij je wordt gemanipuleerd door het dualiteitsbewustzijn, kun je niet geloven dat er maar twee opties zijn: zwart of wit, dit of dat, erin of eruit. Er zijn altijd meer opties, maar je kunt ze niet zien omdat je er niet naar wilt kijken. Had het Britse volk een andere optie dan in de EU blijven zoals het nu ging of vertrekken? Natuurlijk wel. Ze hadden op een andere manier met de EU kunnen omgaan, een andere houding, een andere kijk, kunnen hebben. Maar dan moesten ze eerst zelf veranderen.

Je ziet dat we ons op dit omslagpunt bevinden omdat steeds meer mensen in de verschillende Europese landen in dezelfde richting denken: “We zien niet hoe we kunnen krijgen wat we willen in de EU zoals die nu is, onze enige optie is dus vertrekken.” Ze zijn niet bereid om naar zichzelf te kijken en te zeggen: “Hoe zouden we onze aanpak eigenlijk kunnen veranderen, zodat we daardoor onze betrokkenheid bij de EU kunnen veranderen? En als genoeg landen dat zouden doen, dan zouden we de EU misschien kunnen veranderen.”

Dit is de soort houding die een hele regio plotseling in een neerwaartse spiraal kan brengen. Als die versneld wordt en doorzet, dan zullen de meeste mensen in Europa over een paar jaar geen andere optie zien dan de EU te ontbinden. Een van de manieren om dit te voorkomen is dat de bewustere mensen de geometrische patronen oplossen in de emotionele, mentale en identiteitsgebieden die door de manipulatoren zijn ontworpen. Dit zou Europa (of elk ander deel van de wereld) van dit omslagpunt kunnen halen – in ieder geval voorkomen dat ze in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

Een opwaartse spiraal creëren in kritieke situaties
Het is duidelijk dat er op dit moment mensen zijn geïncarneerd die op zijn minst een of andere glimp opvangen van de visie die het hogere bewustzijn heeft voor Europa en voor de EU. Als de bewustere mensen hun werk blijven doen, kan het deze spiraal versnellen. Het kan de positieve spiraal versnellen waarin steeds meer mensen op zoek gaan naar de kansen die je hier in Europa krijgt. Ze begrijpen de echt ongelooflijk belangrijke, de planetair belangrijke, kans die jullie krijgen om een regio die heel erg geplaagd is door oorlogen en conflicten; het verleden te transcenderen en een nieuwe manier te demonstreren om echt samen te werken. Europa heeft een groot potentieel! Europa is heel veelbelovend! Er is niet heel veel werk van de bewustere mensen nodig om een positieve, opwaartse spiraal in stand te houden.

Er zijn veel van situaties die op dit omslagpunt staan en waar er ineens niet heel veel werk van heel veel mensen voor nodig is om het hogere bewustzijn het gezag te geven om wat geometrische structuren te vernietigen die zijn gevormd door de manipulatoren in de hogere rijken die mensen in de negatieve draaikolk, de negatieve spiraal, trekken. Door die gewoon te vernietigen, veranderen gebeurtenissen in het fysieke octaaf plotseling van richting en beginnen dan omhoog te gaan.

Het is echt verbazingwekkend hoeveel invloed een relatief klein aantal mensen op dit soort situaties kan hebben, omdat het verschil tussen omhoog en omlaag maar heel klein is. Er is niet zo veel voor nodig om zelfs een regio zo groot als Europa van de negatieve spiraal naar de positieve spiraal te laten bewegen.

Gebeurtenissen begrijpen die iets triggeren
Waarom is het zo belangrijk dat de bewustere mensen dat werk doen; waarom is het zo belangrijk om je bewustzijn te verhogen, waarom is het zo belangrijk dat jij iets zegt om het collectieve bewustzijn te veranderen? Er zijn heel veel situaties in de geschiedenis waarin het verschil tussen het draaien van de wijzerplaat in een negatieve richting en het draaien in een opwaartse richting erg klein is.

Kijk bijvoorbeeld eens naar het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: door de moord op één persoon – het schot dat over de hele wereld werd gehoord – begon de Eerste Wereldoorlog. Nu is het iedereen die naar de geschiedenis kijkt wel duidelijk dat niet alleen die ene gebeurtenis de Eerste Wereldoorlog heeft veroorzaakt. De politieke situatie was ingewikkeld, er was steeds meer spanning opgebouwd en natuurlijk was dat ene schot slechts de gebeurtenis die de trigger vormde om de spanning te laten ontbranden en de hel losbrak, bij wijze van spreken.

Het verschil tussen het daadwerkelijk plaatsvinden van die gebeurtenis in het fysieke rijk of niet, was relatief klein. Een relatief klein aantal mensen had deze matrices in de hogere rijken kunnen vernietigen, zodat die triggergebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. Dit betekent niet per se dat je de Eerste Wereldoorlog had kunnen voorkomen omdat de grotere spanning, de ergere situatie, er nog steeds was, maar dan had die triggergebeurtenis in ieder geval niet plaatsgevonden.

Die had misschien meer tijd nodig gehad en misschien zouden de dingen dan intussen veranderd zijn en zou er misschien geen nieuwe triggergebeurtenis zijn gekomen. Als er bewustere mensen waren geweest, dan had je in de eerste plaats in de jaren ervoor kunnen voorkomen dat die spanning zich opbouwde. Dan had je de spanning zoveel kunnen verminderen dat een wereldoorlog gewoon niet mogelijk zou zijn geweest.

Ja, een relatief klein aantal bewuste mensen had de Eerste Wereldoorlog kunnen voorkomen. Als je de Eerste Wereldoorlog had voorkomen, dan had je ook kunnen voorkomen dat de Duitse natie werd vernederd bij het Verdrag van Versailles dat de weg plaveide voor de Tweede Wereldoorlog. Je had zelfs het energetische werk kunnen doen en positieve invloed kunnen hebben zodat je had kunnen voorkomen dat de Duitse bevolking door Adolf Hitler en de manipulatoren die via hem werkten in een negatieve spiraal werd getrokken.

Je kunt natuurlijk altijd zeggen: “Maar als die gebeurtenissen voorkomen waren, zou de mensheid dan de lessen hebben geleerd die ze van die gebeurtenissen moest leren?” Dat is natuurlijk een heel andere vraag maar geen reden om te betreuren wat er niet in de geschiedenis is gebeurd. Toch is het belangrijk dat de bewustere mensen beseffen dat een relatief klein aantal mensen grote impact kan hebben op de toekomst. Zelfs vandaag de dag kunnen bepaalde gebeurtenissen niet voorkomen worden door jullie werk, juist omdat de mensen niet bereid zijn om hun bewustzijn te veranderen. Daarom moeten ze zien dat die bewustzijnsstaat zich in een extreme vorm openbaart opdat ze bereid zijn om vervolgens hun bewustzijn te veranderen.

Natuurlijk zijn er ook veel situaties waarin je werk, je eigen bewustzijnsverhoging, het collectieve bewustzijn daadwerkelijk kan verhogen, zodat de planeet boven dat bewustzijnsniveau wordt verheven en niet uitvergroot hoeft te worden door fysieke gebeurtenissen. Het is altijd een soort duwen en trekken. Er zijn momenten waarop je belangrijke gebeurtenissen kunt voorkomen maar er zijn ook momenten waarop je dat niet kunt. Dan hoef je alleen maar in gedachten vrede te hebben met het feit dat ze gebeuren. Houd jezelf zo veilig mogelijk. Blijf zoveel mogelijk uit die neerwaartse spiraal. Maak anders het beste van de situatie en redeneer dat deze les noodzakelijk is omdat de mensen die les op geen enkele andere manier konden leren dan door de fysieke gevolgen te ervaren.

Over negatieve profetieën
In vroeger tijden richtten veel spirituele mensen zich erg op negatieve profetieën. Stel dat er een grote aardbeving, of een grote oorlog, of een andere ramp, wordt voorspeld. Mensen bidden of mediteren, of ze sturen positieve vibraties, of ze roepen hogere energie op om dit negatieve voorteken af te wenden. Toch kun je een iets andere manier van denken hebben.

Je kunt je de meeste aandacht besteden aan het naar voren brengen van de positieve aspecten van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn in plaats van bepaalde problemen te voorkomen. Sommige problemen zullen zich fysiek moeten manifesteren opdat mensen er iets van kunnen leren, zodat ze hun bewustzijn veranderen. Er zijn heel weinig mensen op de planeet die het potentieel hebben om de langetermijnvisie voor de manifestatie van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn vast te houden en zich te concentreren op de mogelijkheden en het werk te doen om die mogelijkheden te verwezenlijken. Overweeg daarom of jij je aandacht ook kunt verleggen en je richten op de positieve voortekenen op lange termijn en niet zozeer op de negatieve gebeurtenissen op korte termijn.

Je moet in zekere zin naar de lange termijn kijken en je realiseren dat jij, aangezien je weet wat je weet, aangezien je het momentum hebt om dat werk te doen, je aandacht niet echt mag laten afdwalen naar dingen die in wezen hobbels op de wereld zijn. Je moet je richten op: Waar leidt de weg ons heen? Dan moet jij je erop concentreren dat je de planeet op de goede weg brengt en niet op het verkeerde pad. Je moet in principe dus niet zo bezig zijn met kleinere kwesties die op lange termijn niet doorslaggevend zijn.

Toelichting: Zoals elders uitgelegd, wordt alles gemaakt van energie, zoals Albert Einstein heeft bewezen. De materiële wereld wordt zodoende gemaakt van vier niveaus, of rijken, van energie: het fysieke, het emotionele, het mentale en het identiteitsrijk. Er loopt een stroom energie door deze rijken, eindigend bij het fysieke vlak. Dit betekent dat de werkelijke fysieke omstandigheden van elke gebeurtenis in hoge mate worden bepaald door de voorwaarden in de drie hogere rijken. Een gebeurtenis begint in het identiteitsrijk en wordt gevormd door de energie en gedachtenmatrices die mensen voor ogen hebben. Die daalt vervolgens af naar het mentale rijk waar ze verder vorm krijgt, dan naar het emotionele rijk en uiteindelijk gaat die matrix de grens over en wordt een fysieke gebeurtenis. Het is mogelijk dat de bewustere mensen energetisch werk doen waardoor iets van de lagere energie al oplost in de emotionele, mentale en identiteitsrijken. Dit maakt het mogelijk om bepaalde triggergebeurtenissen te voorkomen en een situatie van een neerwaartse in een opwaartse spiraal te brengen.