Hoe kleine verschuivingen in het bewustzijn van mensen de koers van de mensheid kunnen veranderen

 

Het is belangrijk dat de mensheid de thema’s dictaturen, fanatisme en elitarisme begint te erkennen en ermee aan de slag gaat. Het decennium van de jaren 2020 zal echt worden gekenmerkt door de vraag of de mensheid als geheel zich zal beginnen te bevrijden van de invloed van de kleine machtselite, die voornamelijk uit manipulatoren bestaat. Dit betekent niet dat het grote publiek in de komende tien jaar het bestaan van manipulatoren zal begrijpen, maar ze zullen als het hoogste potentieel er komt, zeker de invloed beginnen te onderkennen die elites door de geschiedenis heen hebben gehad. Ze zullen beginnen te begrijpen dat er in elke samenleving een kleine elite is geweest die de bevolking heeft gedomineerd en dat de bevolking dit heeft laten gebeuren.

Een verschuiving in de economie
Naarmate steeds meer mensen dit beginnen te beseffen, zal er een reeks veranderingen komen die beginnen in de geavanceerdere moderne democratieën, zodat mensen bezwaar zullen gaan maken tegen de heerschappij van het elitarisme. Dit zal beginnen in de economie van de meer welvarende democratische landen, zodat mensen een economie zullen eisen die functioneert in het belang van alle mensen in plaats van wat je tegenwoordig ziet, een economie waar een kleine elite van profiteert.

Dit zal een behoorlijke uitdaging zijn voor veel economische theorieën die door de geschiedenis heen naar buiten zijn gebracht en die er tegenwoordig zijn. De mensen moeten gaan inzien dat deze theorieën feitelijk door de elite zijn bedacht om de bevolking te kunnen blijven domineren terwijl ze hun invloed verbergen. De mensen moeten zich bewuster worden van de verborgen invloed van de elite – het bedrog dat achter alle vormen van elitarisme zit. De bewustere mensen kunnen de impuls geven die het tij zal doen keren, die de stroom van de rivier zal veranderen, die de koers van het schip een heel klein beetje zal wijzigen zodat die in een andere richting wijst.

Hoe de wereld verandert
Er zijn veel situaties op de wereld waarin er geleidelijk energie, bewustzijn, wordt opgebouwd op het identiteitsniveau, het mentale niveau en emotionele niveau. Dit heeft geleid tot een scenario dat nog niet fysiek is geworden. En omdat dit nog niet fysiek is, kan het scenario alle kanten opgaan. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Dit loopt erg parallel met wat de kwantumfysica beschrijft, namelijk dat je de uitkomst op een gegeven moment niet met zekerheid kunt voorspellen. Je kunt alleen zeggen dat iets waarschijnlijk gaat gebeuren. Zo is het ook in veel van deze situaties in de samenleving.

Dan kan het werk van een relatief klein aantal mensen enorme invloed hebben, door de vergelijking/ de verhoudingen zodanig te veranderen dat iets wat misschien helemaal niet belangrijk lijkt, niet significant is, doorslaggevend wordt. En misschien wel niet meteen van doorslaggevend belang, maar alles wat die vergelijking verandert, zorgt ervoor dat het roer van het schip een beetje draait. Je weet dat als je het roer van een schip maar een heel klein beetje draait, er uiteindelijk een groot verschil ontstaat tussen waar het schip heen gaat en waar het naartoe zou zijn gegaan als het roer niet een heel klein beetje was gedraaid.

Het hogere bewustzijn heeft een perspectief dat je niet hebt wanneer je bent geïncarneerd. Dat kijkt naar een bepaalde situatie zoals het er nu in potentie voorstaat en dat er zich op de korte termijn bepaalde scenario’s kunnen openbaren. Stel dat de situatie in het laagst mogelijke scenario een oorlog is. De hogere uitkomsten zijn andere manieren om met het conflict om te gaan. Zelfs als die situatie op korte termijn een oorlog veroorzaakt, kan dit vanuit het perspectief van een hoger bewustzijn – ook al is de uitkomst nu een oorlog – op andere manieren gebeuren. Er kunnen diverse vergelijkingen zijn op identiteits-, mentaal en emotioneel niveau die door het perspectief voor de langere termijn, de situatie ingrijpend kunnen veranderen en samenlevingen op een nieuwe koers kunnen zetten, zodat we toch de koers van het schip kunnen veranderen waardoor er op lange termijn een hogere uitkomst is, zelfs als het op korte termijn lijkt alsof de hoogste uitkomst niet uitkomt.

Onderling afhankelijke oorsprongen
Er is niet veel voor nodig om de koers van een samenleving, een beschaving, de mensheid of zelfs de planeet te veranderen. Helemaal niet zoveel. Hoe komt dat? Omdat alles met elkaar verbonden is. Dit is de leer die de Boeddha vijfentwintighonderd jaar geleden gaf over de ‘onderling afhankelijke oorsprongen’, waarin alles voortdurend in een stroom is, een constante stroom. Er zijn geen afzonderlijke gebeurtenissen op de wereld. Wat zie je op planeet aarde door de geschiedenis heen? Je ziet dat vanwege de illusie die gemaakt is door het dualiteitsbewustzijn – de illusie van gescheidenheid – dat mensen, groepen mensen, landen, beschavingen, rassen, het gevoel hebben dat ze gescheiden zijn van andere mensen. Ze kunnen onafhankelijk van anderen leven zoals ze willen. Ze kunnen andere mensen, andere groepen mensen, iets aandoen wat die mensen benadeelt, maar dat zij hen geen last van hebben.

De realiteit is dat de hele planeet een onderling verbonden geheel is. Alle mensen zijn onderling verbonden door het collectieve bewustzijn. Wat een groep mensen beïnvloedt, zal het geheel beïnvloeden. En dat betekent dat wanneer een klein aantal mensen hun bewustzijn verhoogt, dit ook invloed heeft op het geheel. Daarom zie je dat zelfs een klein aantal mensen dat energiewerk doet en hun bewustzijn verhoogt, de hele vergelijking, alle verhoudingen op de planeet, zal veranderen.

Als je zou kunnen zien hoe dit eruitziet vanuit een hoger bewustzijn, dan zou je kunnen zeggen dat het lijkt op een heel ingewikkeld samenspel van lichtgolven, energiegolven. Het zijn geen afzonderlijke golven; ze zijn allemaal met elkaar verbonden. De enige vergelijking die je op fysiek niveau zou kunnen hebben, is dat van een oceaan, waarin alle golven vanuit een heel smal perspectief gescheiden lijken. Maar zodra je een klein stapje naar achteren doet, zie je dat ze allemaal deel uitmaken van de oceaan, dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn. Als er stroming in de oceaan zit, zoals het getij, die de oceaan in bepaalde gebieden hoger doet stijgen, dan gaan de golven daarin mee. In andere gebieden zakt het waterpeil en moeten de golven dat ook doen. Je ziet dus dat er voortdurend een samenspel is. Elke verandering die op de planeet plaatsvindt, zal dat samenspel veranderen, zal de vergelijking veranderen.

Er zijn natuurlijk veel situaties waarin een bepaalde uitkomst op het punt staat om door te breken naar het fysieke vlak, maar dat kan zich op verschillende manieren manifesteren. Dan kan het verschil tussen de ene en de andere manier heel erg klein zijn. In feite zo klein dat één persoon die in sommige gevallen alleen maar zijn of haar kijk op een situatie verandert, een ander fysiek resultaat kan veroorzaken. Als die persoon een bepaald niveau van hoger bewustzijn heeft, kan iemand de verhoudingen veranderen zelfs als hij niet in staat is om beslissingen te nemen. In andere gevallen kan iemand die zich in die cruciale positie bevindt een bepaalde beslissing nemen die een samenleving misschien op een heel andere koers zet. Alleen die ene persoon verandert van gedachten, kan hij daardoor de uitkomst veranderen, een andere uitkomst manifesteren.

In het komende decennium zullen de mensen zich bewuster worden van de keuzes die ze maken wanneer je bent geïncarneerd en de gevolgen daarvan. En dat een kleine verandering in jouw bewustzijn over een situatie ervoor kan zorgen dat je een hogere keuze maakt die tot een hogere uitkomst leidt.

Hoe bewust zijn de mensen zich van de keuzes die ze maken? Hoe bewust zijn zij van de keuzes, de opties, de gevolgen en het vaak zeer kleine verschil tussen de ene keuze en de andere. Ook al lijkt het misschien niet zo’n cruciaal verschil, toch kan die tot enorm veel verschillende uitkomsten leiden. Vooral de mensen in de democratische landen moeten zich hiervan het komende decennium bewuster worden.

Er is een bepaald element van hoger bewustzijn dat draait om bewustwording, je bewuster worden van de keuzes die je maakt. Je wordt je bewuster van je keuzes. Je wordt je er bewuster van hoe gemakkelijk jij je gedachten een klein beetje kunt switchen waardoor je een iets andere keuze maakt en misschien wel denkt: “Wat maakt het uit of ik het ene doe of het andere, of waar ik voor kies? Ze lijken bijna hetzelfde.” Maar een kleine ruk aan het roer kan de eindbestemming van het schip veranderen of de koers van het schip veranderen over grotere afstand. Die kleine verschuivingen in bewustzijn kunnen een enorm verschil maken in je persoonlijke leven, in de koers van naties of de mensheid als geheel. Daar moeten de mensen zich van bewust worden om hun hogere onderscheidingsvermogen te kunnen benutten.