Je angst voor de toekomst aanwakkeren of transcenderen

 

Hogere vreugde is niet hetzelfde als iets wat mensen vreugde noemen, want menselijke vreugde staat altijd in contrast met het tegenovergestelde van vreugde, of het nu droefheid is of depressie, of wat voor woorden je daar ook voor bedenkt. Hogere vreugde heeft geen tegendeel, heeft niet iets wat daarmee in contrast is. Sommige mensen zouden dan zeggen dat het dan geen vreugde is, want ze kunnen niet doorgronden dat een positief gevoel niet in contrast kan staan met een negatief gevoel. Ze denken dat een gevoel zonder contrast geen intensiteit heeft, niet echt is, geen perspectief heeft, geen waarde voor hen heeft. Ze zijn nog steeds niet zover dat ze genoeg hebben van wat het dualiteitsbewustzijn te bieden heeft, en dat is natuurlijk dat elk gevoel altijd een tegendeel heeft.

Het gevoel van vreugde kan intenser zijn wanneer je na een lange periode van verdriet en ineens iets ervaart wat je vreugde geeft. Het kan heftiger aanvoelen tegen de achtergrond van het verdriet. Je geluk kan intenser aanvoelen tegen de achtergrond van ongelukkig zijn. Er zijn heel veel mensen die zullen zeggen dat je niet gelukkig kunt zijn als je nooit ongelukkig bent, de mensen die nog steeds gehecht zijn aan het dualiteitsbewustzijn.

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat ze gelijk hebben, want als je in de dualiteit bent, kun je geen vreugde, geen geluk, voelen zonder dat er een contrast is. Je gevoelens zullen altijd worden gezien in tegenstelling tot hun tegenpool, en wat betekent dit? Het betekent dat je niet echt blij of echt gelukkig kunt zijn.

Je denkt misschien aan veel mensen die omstandigheden hebben meegemaakt die hen gelukkig zouden moeten maken. Als je ernaar kijkt, dan weet je dat mensen altijd de neiging hebben om bepaalde voorwaarden te stellen en denken: “Als ik in deze situatie ben, als ik de perfecte liefdespartner vind, als ik het perfecte huis heb, als ik kinderen heb, als ik geld heb, als ik kan reizen, als ik dit kan doen, als ik dat kan doen, dán zou ik gelukkig moeten zijn.”

In menselijk geluk zit ook de angst voor de toekomst ingebouwd
Er zijn vooral in het welvarender deel van de wereld inderdaad veel mensen die in een bepaalde periode van hun leven ervaren dat aan een van de belangrijkste voorwaarden die ze nodig hebben om gelukkig te zijn, is voldaan. Er zijn veel mensen die zich echt gelukkig hebben gevoeld in menselijke betekenis.

Als je dat niet zo is, dan heb je vast in een bepaald deel van je leven ervaren dat je de voorwaarden had die je dacht nodig te hebben om je gelukkig te voelen. Als je het gevoel van menselijk geluk nader bekijkt, dan zul je zien dat er ook altijd een element van ongeluk in het menselijk geluk zit.

Waarom is dit zo? Omdat het menselijke geluk in contrast staat met ongeluk. De meeste mensen hebben ervaren dat ze ongelukkig zijn, misschien wel het grootste deel van hun leven, en ervaren daarna de omstandigheden waardoor ze zich gelukkig zouden moeten voelen. Ze voelen zich wel gelukkig, maar hun geluk staat in contrast met zich ongelukkig voelen, en wat betekent dit? Het betekent dat in menselijk geluk altijd de angst zit dat het niet zo kan blijven, de angst voor de toekomst.

Er kunnen korte intervallen in de tijd zijn waarin je zo bijna overweldigd kunt raken door menselijk geluk dat jij je niet bewust bent van je angst voor de toekomst. Het is nog steeds op de achtergrond aanwezig en af en toe zal het zijn lelijke kop optillen en een steek van angst voelen. “Is dit geluk blijvend? Zou er iets kunnen gebeuren wat het van mij zou afpakken?”

Dan kun je in diverse spiralen van zorgen of angst terechtkomen die je vermogen kunnen weghalen om van je situatie te genieten, om te waarderen dat je een gelukkige tijd hebt. Je ziet veel mensen die in de omstandigheden zijn die ze nodig hebben om gelukkig te zijn, maar na een tijdje vervaagt de bedwelming van hun eerste geluk, en dan worden ze bang voor de toekomst.

Waarom hebben zoveel mensen het gevoel dat ze in moeilijke tijden leven? Dit heeft veel te maken met angst, de angst voor de toekomst. Een deel van de menselijke bevolking (en dat groeit) gaat steeds meer op in hun angst voor de toekomst, ook al gaat de wereld niet echt van kwaad tot erger.

Vanuit het gezichtspunt van hoger bewustzijn bevindt de aarde zich in een opwaartse spiraal en komt die steeds dichter bij het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. De aarde boekt ieder jaar vooruitgang omdat het collectieve bewustzijn wordt verhoogd. Dit is de realiteit, als je over de realiteit op aarde kunt praten.

De werkelijkheid vanuit een hoger bewustzijn zien
Wat is de realiteit? Een definitie van de realiteit zou zijn dat de werkelijkheid op aarde iets is wat wordt waargenomen door een hoger bewustzijn in tegenstelling tot wat mensen waarnemen vanuit het energetische systeem van de aarde, vanuit het collectieve bewustzijn.

Natuurlijk denken de meeste mensen dat zij de realiteit waarnemen, maar vanuit het perspectief van hoger bewustzijn kan geen mens op aarde zien wat je met het hoogste bewustzijn ziet. Je kunt niet geïncarneerd zijn (omdat je het leven op aarde door het waarnemingsfilter van je vier lagere lichamen ziet) en tegelijkertijd het perspectief van het hoogste bewustzijn zien.

Dit kan niet, ongeacht je bewustzijnsstaat. Zelfs een persoon op het hoogst niveau van bewustzijn op aarde dat mogelijk is, zelfs iemand die veel mensen verlicht zouden noemen, kan het niet vanuit het hoogste perspectief zien.

Wat is het nut van negatieve profetieën?
Veel mensen over de hele wereld, die spiritueel of religieus zijn, gebruiken verschillende middelen om met een nare profetie over de toekomst te komen. Het zou astrologie kunnen zijn. Het zou een paranormaal medium kunnen zijn. Het kunnen spirituele leringen uit het verleden zijn. Het kan zus of zo of nog iets anders zijn.

Wat heeft het voor zin om negatieve gebeurtenissen te voorspellen die zouden kunnen gebeuren als het slechts hobbels op de weg zijn en de afdaling van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn niet echt zal vertragen? De hobbels op de weg zijn alleen bedoeld om de ervaring die mensen hebben, heftiger te maken, zodat ze sneller het punt kunnen bereiken waarop ze genoeg hebben van het negatieve en de komst van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kunnen omarmen. Mensen die het negatieve willen, willen dit omdat ze een drama in hun bewustzijn hebben waar ze nog niet genoeg van hebben.

Profetieën als excuus om groei uit te stellen
Hoger bewustzijn ziet de realiteit dat de aarde in een opwaartse spiraal zit. Negatieve profetieën zijn voor velen een excuus om hun groei uit te stellen. Ze zeggen (onbewust) dat ze zich niet op hun groei kunnen concentreren als er zoveel negatieve voortekenen voor de aarde zijn. Wat is de essentie van hoger bewustzijn? Is dat niet dat je meesterschap over het materiële rijk krijgt?

Hoe kun je een hoger bewustzijn bereiken als je het materiële rijk je bewustzijnsstaat laat beheersen? Hoe kun je de negatieve voortekenen terugdraaien zonder hoger bewustzijn te manifesteren? Hoe kun je iets terugdraaien als jij je groei uitstelt omdat je denkt dat er negatieve gebeurtenissen zullen komen?

Je kunt in gedachten een omslag maken en dat kun je heel gemakkelijk doen wanneer je op het punt komt waarop je beseft dat de dualiteit tegenstrijdig is. Er zit altijd een tegenstrijdigheid ingebouwd, en wanneer je het punt bereikt waarop je bereid bent naar jezelf te kijken en te zien dat je bepaalde ideeën, bepaalde subtiele overtuigingen en houdingen hebt, die elkaar eigenlijk tegenspreken, dan kun je die omslag onmiddellijk maken.

Dan kun je een hoger bewustzijn krijgen en heb je geen waarnemingsfilter dat zegt wat jij wilt. Je komt niet met een vooropgezette kijk op het leven die je door een hoger bewustzijn wilt laten bevestigen. Je komt op het punt waarop je er open voor staat en zegt: “Ik wil gewoon de hoogste waarheid weten die ik kan begrijpen en dan ben ik bereid mijn bewustzijn te verhogen zodat ik een nog hogere waarheid kan begrijpen.”

Hoe de waarheid wordt gezocht om vooropgezette ideeën te bevestigen
Negenennegentig procent van de mensen op deze planeet benadert de waarheid als volgt: Ze hebben een vooropgezet idee van wat waarheid volgens hen is en ze zijn op zoek naar een bevestiging van die waarheid. Sommigen kijken naar de wetenschap. Sommigen kijken naar een politieke autoriteit. Sommigen kijken naar een religieuze autoriteit. Een klein maar groeiend aantal is op zoek naar hoger bewustzijn.

De bewustere mensen moeten de overstap maken omdat jullie je realiseren dat je niet wilt dat een hoger bewustzijn je vooropgezette idee van waarheid bevestigt. Je wilt dat het hogere bewustzijn je een hogere waarheid geeft dan jij je nu kunt voorstellen. Dit is groei. Daar draait het spirituele pad om. Op elk van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus die er op aarde mogelijk zijn, is er een bepaalde waarneming.

Wanneer jij je op een bepaald niveau bevindt, als je een bepaalde ervaring hebt, dan zal de ervaring die je hebt, jou volkomen echt lijken. Dit betekent dat jij, op welk bewustzijnsniveau jij je nu ook bevindt, een bepaald aspect van de waarheid kunt begrijpen, en dit aspect van de waarheid zal volkomen waar lijken.

Wanneer je naar het leven kijkt door het waarnemingsfilter van je vier lagere lichamen, dan zal de waarheid die je op je huidige bewustzijnsniveau kunt bevatten, voor jou volkomen waar lijken. Je zult denken dat dit de allerhoogste waarheid is. Dat zul je ervaren.

Je hebt een bepaalde beleving van de werkelijkheid. Hoe zul je ooit dat bewustzijnsniveau ontstijgen? Alleen als je bereid bent om jouw gevoel over wat waar is, in twijfel te trekken, de waarheid waarvan jij denkt dat die echt is, te onderzoeken en het hogere bewustzijn vraagt om je een hogere waarheid te geven. Hoe kun jij je geest openstellen voor een hogere waarheid als je er absoluut zeker van bent dat je nu al weet wat de allerhoogste waarheid is?

Dat kan niet, en veel mensen hebben een leer gebruikt om hun bevooroordeelde waarheid te bevestigen. In sommige gevallen hebben ze hem gebruikt om hogerop te komen en een hogere waarheid te begrijpen, maar ze hebben wel een leer gebruikt om hun bevooroordeelde waarheid te bevestigen, de hoogste waarheid die ze met hun huidige bewustzijnsniveau kunnen bevatten.

Op dat moment zetten veel mensen hun groei naar hoger onderscheidingsvermogen stop, omdat ze zich niet langer openstelden voor een hoger bewustzijn dat hen een hogere waarheid, een hogere waarneming van de waarheid, gaf. Je kunt nog wel blijven groeien als je spirituele leringen bestudeert, maar alleen als je op het punt komt dat je stopt met het zoeken naar bevestiging van je bevooroordeelde waarheid.

Je bent bereid om de waarheid die jij ziet in twijfel te trekken. Je bent bereid jouw gevoel over wat de realiteit is, in twijfel te trekken en je bent bereid je geest en hart direct open te stellen voor een hoger bewustzijn om jou van binnenuit iets hogers te geven. Als je dit kunt, maakt het niet uit welke leer je aanhangt. Er zijn christenen die de Bijbel bestuderen. Er zijn boeddhisten die de Dhammapada bestuderen. Ze staan open om steeds hogere openbaringen van de waarheid en inzichten van binnenuit te ontvangen en daarom groeien ze.