Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn als normaal beschouwen

 

Veel van de bewustere mensen zijn zowel in deze incarnatie als in veel vorige levens, in zeer extreme, zeer onevenwichtige, zeer moeilijke situaties op deze planeet geweest. Dit betekent dat je in de loop van de tijd, tijdens veel incarnaties, een bepaald gevoel hebt opgebouwd over op wat voor soort planeet je bent, wat je hier kunt verwachten, wat je hier niet kunt verwachten. Dit heeft je een bepaald gevoel gegeven over wat hier normaal is, waardoor je een gevoel van veiligheid hebt kunnen opbouwen dat ‘ik hier kan functioneren’.

Als je de grootst mogelijk invloed wilt hebben op het manifesteren van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, dan moet je verder gaan dan het niveau waarop je alleen maar goed functioneert. Je kunt een heel wankel evenwicht bewaren omdat je aan de ene kant begrijpt dat je hier niet vandaan komt. Je bent uit een hoger bewustzijn gekomen waar de meeste dingen die op aarde gebeuren, niet normaal zijn, niet natuurlijk, en daardoor weet je dat er iets beters is. Dan moet je erkennen dat jij je op een moeilijke planeet bevindt en dus niet kunt verwachten dat deze planeet is zoals jij gewend bent. Evenmin mag je een negatieve of kritische houding aannemen.

Je moet kijken naar: Hoe heb ik mijn gevoel voor wat normaal is, aangepast aan wat ik heb ervaren op deze planeet met al die abnormale, onnatuurlijke, disharmonische manifestaties. Dan moet jij een hogere visie op het leven in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn krijgen en hoe jij je zou voelen als je in de gouden eeuw zou leven, hoe jij je over jezelf zou voelen als je een hoger bewustzijn had. Geef jezelf dan een nieuw besef van wat normaal is dat niet berust op de werkelijke situatie op aarde, maar gebaseerd op de hoogste visie die jij kunt bevatten over het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Je moet op het punt komen waarop je het Tijdperk van Hoger Bewustzijn als normaal beschouwt en je gaat voelen zoals jij je zou voelen als dit jouw norm was en wat jou een gevoel van veiligheid zou geven.

Je kunt op het punt komen waarop je bewust accepteert: “Ik leef in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn in het bewustzijn van de Gouden Eeuw.” Dit betekent niet dat je doet alsof bepaalde manifestaties niet op aarde zijn, maar het betekent wel dat je in gedachten zo leeft; je voelt, je denkt, je ervaart jezelf al in het bewustzijn van de Gouden Eeuw en je leeft in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn.

Misschien zal het in het begin gemakkelijker zijn om het gevoel op identiteitsniveau te accepteren dat je in het Tijdperk van Hoger Bewust bent; op mentaal niveau accepteer je dat je in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn bent en op emotioneel niveau accepteer je het ook. Op fysiek niveau kan het misschien wat langer duren, maar toch heb je het vermogen om je aan te passen aan het gevoel dat je leeft in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Wanneer je dit accepteert, kun je een situatie aantrekken, of jezelf in een situatie brengen, waarin je volledig kunt leven alsof je in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn bent.

Er zijn naties, er zijn situaties op aarde, die al zijn begonnen in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te komen en degenen onder jullie die daar leven, kunnen zeker een stap verder gaan. Degenen onder jullie die niet op zulke plaatsen wonen, kunnen misschien een stap verder gaan op de plek waar ze wonen of misschien zelfs een andere locatie vinden wanneer ze hun bewustzijnsniveau aanpassen.