In het kort wat ideeën over onze kijk op de materie

 

Hoe mensen naar de materiële wereld kijken
Het zou buitengewoon gunstig zijn voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn als de bewustere mensen opnieuw zouden nadenken over hun houding ten aanzien van het materiële rijk. Dit moet beginnen bij de bewustere mensen, want dit zijn de mensen met de grootste openheid. Dit zijn ook degenen die in veel gevallen voor een zeer subtiele uitdaging staan: hoe je aan de ene kant begrijpt dat je een bewust persoon bent, dat je een levensdoel hebt, maar aan de andere kant moet je dagelijks leven in een samenleving die ver van je visie verwijderd is. Hoe overbrug je die kloof?

Van oudsher zie je dat veel bewuste mensen zich uit de samenleving terugtrokken omdat ze hun gevoel van harmonie niet konden bewaren als ze in de samenleving leefden. Dit gebeurt niet in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. De bewustere mensen zullen een manier vinden om in de samenleving te leven en toch naar een hoger bewustzijn te streven. Als je dit kunt doen, dan kun je tot de voorlopers behoren die een verschuiving in het collectieve bewustzijn veroorzaken, omdat mensen beseffen dat het materiële rijk niet hun vijand is. Het materiële rijk is geen beperking van hun creatieve inzet.

Men moet begrijpen dat de manipulatoren er alles aan hebben gedaan om de haat tegen het materiële rijk te vergroten. Je haat het materiële rijk omdat je denkt dat dit je straft, beperkingen oplegt die het leven op deze planeet tot zo’n worsteling maken. Door aan jezelf te werken, kun je een nieuwe trend in het collectieve bewustzijn teweegbrengen waardoor mensen zich realiseren dat het materiële rijk een spiegel is.

De situaties in het materiële rijk zijn een spiegel van situaties in het collectieve bewustzijn. Als je ervaart dat het leven een strijd is, dan komt dat omdat er een strijd bestaat in het collectieve bewustzijn die bepaalde fysieke omstandigheden heeft veroorzaakt. De mensen moeten zich gaan afvragen of het mogelijk is om de omstandigheden te veranderen als je het bewustzijn verandert. De manipulatoren hebben er natuurlijk van alles aan gedaan om dat te voorkomen, zowel door middel van religie als door het materialisme, maar het begint uiteen te vallen.

Er zal een doorbraak komen door een nieuwe benadering van de wetenschap, omdat wetenschappers officieel de noodzaak begrijpen om het bewustzijn in alle wetenschappelijke theorieën mee te nemen. Ze beginnen bewustzijn te onderzoeken (zoals sommigen van hen al doen) en mensen beginnen te beseffen dat er al genoeg wetenschappelijk bewijs is om te bewijzen dat alles verband houdt met bewustzijn.

Een seculiere benadering kan geen betere tijd manifesteren
Het is moeilijker om dit op een volledig seculiere manier te doen, maar er kan wel vooruitgang worden geboekt. Er moet echter ook worden gezegd dat je het Tijdperk van Hoger Bewustzijn niet kunt manifesteren met alleen maar seculiere middelen en alleen maar een seculiere benadering. De reden hiervoor is heel simpel. Menselijke wezens op aarde hebben de energie gewoon niet om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren.

Er is behoefte aan een stroom energie vanuit het rijk van hoger bewustzijn. Daarom moet er een stroom in de vorm van een acht komen, een symbiotische relatie tussen mensen die zijn geïncarneerd en wezens met een hoger bewustzijn. Je doet iets voor het welzijn van het Al, want je vermenigvuldigt daardoor wat je hebt ontvangen, zodat het kan worden vermenigvuldigd. Wanneer deze stroom in de vorm van een acht wordt versneld tot een bepaald niveau, zal er voldoende energie vrijkomen om vrije energie eerder praktijk te laten worden dan een visie.

Dit betekent dat veel ziekten zullen beginnen te verdwijnen. Het zal betekenen dat natuurrampen in frequentie zullen dalen. Het zal betekenen dat er overal op aarde nieuwe hulpbronnen ontdekt zullen worden. Er zijn tegenwoordig middelen die de technologische vooruitgang bevorderen die vijfhonderd jaar geleden niet eens als bronnen werden beschouwd omdat men niet wist hoe ze in de praktijk moesten worden toegepast.

Naarmate je het collectieve bewustzijn verhoogt, naarmate je de vibratie van de materie verhoogt, ligt de materie ineens niet meer als zo’n sluier over de visie van de mensen. Ze zullen tal van grondstoffen gaan ontdekken die het mogelijk zullen maken om tienmiljard mensen op een hoog niveau van welvaart te onderhouden. Onder de huidige omstandigheden kun je zelfs niet eens geloven dat het mogelijk is om zoveel mensen op dit niveau te onderhouden. Zodra jij een betere visie krijgt en het collectieve bewustzijn verhoogt, is dit inderdaad mogelijk.