In het kort wat ideeën over relaties

 

Mannelijke en vrouwelijke relaties in de Gouden Eeuw
Waar bestaat de onderdrukking van vrouwen eigenlijk uit? Niet uit vrouwen echt onderdrukken. De manipulatoren, de elite, richten zich niet specifiek op vrouwen en proberen vrouwen niet te onderdrukken; hun doel is eigenlijk dat ze de mensen willen verdelen. Ze proberen mannen en vrouwen op de wereld te verdelen zodat ze niet de juiste polariteit kunnen vormen van de stroom in de vorm van een acht tussen bijvoorbeeld man en vrouw. Op grotere schaal willen ze alle mensen vanbinnen tegen zichzelf in verdeeldheid brengen.

Als man kun je geen eenheid zijn als je het model volgt dat de monotheïstische religies omarmen waardoor je het vrouwelijke aspect van je eigen wezen ontkent. Je kunt niet volledig een man zijn als je vrouwen neerhaalt in plaats van jouw potentieel te begrijpen dat je één kunt worden met een vrouw in een relatie. Natuurlijk kun je als vrouw niet heel zijn als je het mannelijke aspect van je eigen aard ontkent of als je – zoals sommige vrouwelijke leiders doen – het vrouwelijke aspect ontkent en in plaats daarvan het manlijke uitvergroot. Op die manier probeer je eigenlijk een einde te maken aan de onderdrukking van vrouwen door met geweld de macht van de mannen in de samenleving af te nemen. Dergelijke vrouwen kunnen zich niet heel voelen en kunnen dan geen relatie aangaan en daardoor ook geen evenwicht vinden.

Dit wil niet zeggen dat een man geen evenwicht kan vinden zonder een relatie met een vrouw te hebben of dat een vrouw geen evenwicht kan vinden zonder een relatie met een man. Veel mensen met een hoger bewustzijn hebben door de eeuwen heen bewezen dat dit mogelijk is, maar voor de meerderheid van de bevolking is dat niet mogelijk, zelfs niet wenselijk. Ze hebben een man-vrouwrelatie nodig om de balans in zichzelf te vinden. In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal men inderdaad begrijpen dat het primaire doel van een relatie is elkaar te helpen groeien, psychologische wonden en beperkingen te overwinnen, en de balans te vinden waardoor je elkaar uitvergroot en steunt, niet als perfecte wezens maar dat je elkaars groei ondersteunt. Een perfect mens bestaat niet en een perfect mens dat niet kan groeien, zichzelf niet kan transcenderen zolang hij geïncarneerd is, ook niet. Wezens met een hoger bewustzijn transcenderen zichzelf natuurlijk ook voortdurend.

Zelfs wezens met een hoger bewustzijn hebben dat evenwicht tussen manlijk en vrouwelijk nodig om hun missies op de best mogelijke manier uit te kunnen voeren. Zulke wezens zijn natuurlijk niet gebonden aan menselijke zorgen over eigendom. Ze hebben niet het gevoel dat op aarde bestaat dat je denkt dat jij je partner bezit. Dit wil niet zeggen dat je in een relatie op aarde zomaar van partner moet wisselen en van partner naar partner gaan. Dit is niet praktisch voor het leven op aarde. Degenen die een hoger bewustzijn bereiken, hebben echter het idee dat je iemand bezit, getranscendeerd.

Op aarde kun je ook situaties hebben, bijvoorbeeld in een werkrelatie, waarin een man een professionele relatie heeft met vrouwen en vice versa en dit niet ten koste gaat van de persoonlijke relaties van de mensen. Om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn echt te laten manifesteren is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen de vervorming van het manlijke en vrouwelijke begrijpen. Ze begrijpen dat het manlijke element wordt vervormd als je op zoek bent naar de allerhoogste en absolute waarheid die in woorden kan worden uitgedrukt. De allerhoogste en absolute waarheid is het hogere bewustzijn dat waait waarheen hij wil en daarom nooit een definitieve of ultieme vorm aanneemt.