In het kort wat ideeën over de dynamiek van verandering

 

De manipulatoren proberen nieuwe ideeën tegen te houden
Hoe komt het dat de manipulatoren zo vaak schrikken van een nieuw idee? Hoe komt het dat ze niet eens konden voorkomen dat het op het fysieke vlak terechtkwam? Omdat ze hun geest hebben afgesloten voor afstemming op een hoger bewustzijn. Ze kunnen bijvoorbeeld bepaalde trends zien, ze kunnen begrijpen dat er steeds meer nieuwe ideeën komen en proberen die tegen te gaan door verkeerde ideeën naar buiten te brengen. Ze kunnen niet voorspellen met welk idee we daarna zullen komen, want ze hebben dat vermogen niet.

Ze hebben zichzelf afgesloten van het vermogen om verder te kijken dan wat zich momenteel manifesteert. Daarom lopen de manipulatoren altijd achter op de creatieve groei in de samenleving. Ze proberen altijd hun macht en privileges te behouden op grond van wat er nu is. Zo zijn ze aan hun huidige positie gekomen en ze denken dat dit de enige manier is om die te handhaven. Ze zijn altijd bang dat er iets nieuws komt dat als het ware het vloerkleed onder hen vandaan zal trekken. Plots vallen hun grote tronen in duigen en verliezen ze hun grip op de samenleving waarvan ze dachten dat die er altijd zou zijn.

Jullie, die de bewustere mensen zijn, kunnen jullie bewustzijn verhogen zodat jullie nieuwe ideeën kunnen begrijpen. Jullie hoeven niet beslist wetenschappers, uitvinders of iets dergelijks te worden. Jullie kunnen je geest openstellen voor het onderzoek dat wordt gedaan op de meest geavanceerde terreinen van de wetenschap. Selecteer een of twee ideeën die je na aan het hart liggen en roep vervolgens op dat die ideeën worden geïmplementeerd; dat er mensen zijn die in staat zullen zijn om steeds verfijndere blauwdrukken te ontvangen van hoe je deze ideeën kunt implementeren, bijvoorbeeld een nieuwe vorm van energie. Doe de oproepen, houd die visie vast, bewaar het evenwicht om dit te laten gebeuren en wees er totaal gelukkig mee dat iemand anders die uitvinding zal doen, het patent zal ontvangen, het geld zal verdienen en de glorie of de Nobelprijs zal ontvangen. Jouw prijs zul je in een hoger rijk ontvangen en zal voor jou van veel grotere waarde zijn dan welke eer je op aarde zou kunnen ontvangen.

De machtselite ontmaskeren
Er zijn veel terreinen in de samenleving die moeten veranderen om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren. Het is niet alleen een kwestie van onbeperkt energie hebben, maar het bewustzijn van de bevolking moet ook verschuiven opdat een kleine elite nieuwe technologie niet tegenhoudt omdat ze de macht willen behouden die ze hebben omdat ze de huidige technologie en huidige middelen in handen hebben.

Er is een machtselite die bijvoorbeeld de controle heeft over olie. Ze willen die controle liever niet opgeven en daarom zouden ze er alles aan willen doen om nieuwe technologie tegen te houden, vooral technologie die niet op geweld berust. Technologie die niet op geweld berust, kan niet worden gepatenteerd of gemonopoliseerd door één enkele entiteit op aarde. De manipulatoren kunnen vrije energie niet monopoliseren en manipuleren – die is gratis. Die is overal vrij beschikbaar voor iedereen en er is niet slechts één technologie die er gebruik van kan maken.

Je moet ook de visie voor ogen houden dat de mensen bewust worden gemaakt van het bestaan van de machtselite en dat die elk aspect van het leven op aarde probeert te manipuleren en dat de mensen dit gewoon niet meer kunnen laten gebeuren. De manier om iets te veranderen is dat de mensen zichzelf onderwijzen, hun mening geven en een verandering eisen. Daar is geen gewelddadige revolutie voor nodig. Het is niet nodig om concentratiekampen te bouwen en de manipulatoren daarin te zetten. Het is gewoon een kwestie van de mensen bewust maken en dan zullen zij hun grip op de samenleving verliezen, zoals dat ook al eerder is gebeurd.

Sommige mensen raken verstrikt in een of andere samenzweringstheorie die beweert dat er een machtselite is die op het punt staat het leven op aarde af te sluiten en de controle over alles over te nemen. Stel jezelf één simpele vraag: “Als er altijd een machtselite is geweest die de vooruitgang wilde stoppen, hoe komt het dan dat die machtselite de opkomst van democratie heeft toegestaan?” Ze stonden het niet toe; ze konden die niet stoppen. Daarom, wanneer het collectieve bewustzijn tot een bepaald niveau wordt verhoogd, kan de machtselite de vooruitgang nooit stoppen. Ze kunnen die vooruitgang wel enige tijd uitstellen, maar ze kunnen hem niet stoppen als genoeg mensen uit de illusie ontwaken.

Laat je niet meeslepen door dit gevoel van hopeloosheid of wanhoop, het gevoel dat het zo slecht gaat en dat de machtselite alles zo in haar macht heeft dat je er niets aan kunt doen. Je kunt er iets aan doen en je hebt de kennis en de hulpmiddelen gekregen om te doen wat je kunt doen. Dus doe het! Doe het!

Verander het collectieve bewustzijn opdat de fysieke manifestatie van die verschuiving in bewustzijn wel moet volgen. De fysieke wereld zal altijd een verschuiving in bewustzijn volgen. Accepteer dat het mogelijk is om het bewustzijn te verschuiven. Geloof het! Accepteer het! Weet dat het niet alleen mogelijk is, het gebeurt ook! Maak deel uit van wat er gebeurt in plaats van deel uit te maken van de mensen die toekijken wat er gebeurt. Daarom zeg ik tegen jou: “Doe mee met het hogere bewustzijn in de opwaartse beweging om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren!”

Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal zich geleidelijk manifesteren
Hoger bewustzijn kijkt naar het totaalbeeld; waar de meeste bewustere mensen zitten. Welke naties hebben het potentieel om enkele complexe matrices voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren?

Je zou kunnen denken dat dit de ongelijkheid tussen bepaalde naties alleen maar groter zal maken, en dit klopt, tijdelijk wel. Sommige naties moeten als eersten de matrix voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn beginnen te manifesteren. Als ze dat doen, zullen ze vooruitgang boeken tot ver buiten de naties die er nog niet klaar voor zijn. Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kan zich echter niet in één keer over de hele wereld manifesteren. Dit moet ergens beginnen zodat je door de barrière heen kunt breken, door de sluier heen kun breken, en de matrices van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn naar het fysieke octaaf begint te brengen.

Wanneer er naties zijn die dit fysiek manifesteren, dan heb je het fysieke bewijs dat dit mogelijk is. Ineens kan er een verschuiving plaatsvinden in het collectieve bewustzijn omdat steeds meer mensen beginnen te accepteren dat die mogelijkheid bestaat. Jullie, de bewustere mensen, nemen de ideeën over het Tijdperk van Hoger Bewustzijn als vanzelfsprekend aan, denkend dat dit alle mensen duidelijk zou moeten zijn. Maar er zijn veel landen waarin de overgrote meerderheid van de mensen gewoon niet het bewustzijn heeft dat nodig is om dergelijke ideeën te accepteren. Ze zouden die beschouwen als pure fantasie, of ze zouden kijken naar het feit dat ze verder gaan dan hun religie en dan zouden ze die ideeën ronduit afwijzen; zelfs als het werk van de duivel beschouwen.

Hoe mensen kunnen helpen om hun samenleving te veranderen
Voordat er iets kan veranderen, voordat er iets meer kan worden, moet je de wilskracht tonen dat je iets meer wilt. Vanuit een bepaald perspectief zou je kunnen denken dat je, als je altijd meer wilt, nooit tevreden bent met wat er al is. Dit is niet het geval. Wanneer je naar de wereld kijkt, zie je heel vaak dat mensen een ongelooflijk aanpassingsvermogen hebben. Dit is zowel goed als niet zo goed. Het is goed in die zin dat het hen in staat stelt om zeer moeilijke omstandigheden te overleven die misschien slechts tijdelijk zijn. Ze kunnen wel iets overleven, ze kunnen geïncarneerd blijven, ze kunnen een soort kalmte bewaren. Wanneer de omstandigheden op de wereld veranderen, kunnen ze doorgaan met leven, er kan wat continuïteit zijn.

De keerzijde van dit vermogen is dat ze ook zo gewend kunnen raken aan de huidige omstandigheden dat ze niet langer meer willen, omdat ze zich zo goed hebben aangepast dat ze ofwel denken dat dit de enige manier is waarop iets kan, dat dit is zoals het is hoort te zijn of dat ze echt niet het risico willen lopen om de boel te verstoren omdat je nooit weet hoe het afloopt. Sommige dingen kunnen snel veranderen. Mensen zijn bang om de status quo te verstoren en klampen zich daaraan vast omdat voor veel mensen de ellende die ze kennen, beter is dan onzekerheid.

Hoe kan er een positieve verandering komen als mensen vasthouden aan de status quo? De natuurwet is dat alles zichzelf overstijgt. Verandering is geen verandering als die negatief uitpakt en minder creëert, een verandering creëert meer. Elke echte verandering is een verandering naar meer en dit kan geen verlies zijn. Het kan voor niemand een verlies zijn, behalve misschien voor de mensen die een machtselite vormen en speciale privileges en bevoegdheden hebben gepakt door de mensen te beperken en de energie van de mensen te stelen. Zij zijn degenen die iets kunnen verliezen als de status quo verandert, maar de meerderheid van de mensen op aarde verliest niet als er een verandering is die meer voortbrengt.

Hoe verandering plaatsvindt
Er zijn twee manieren waarop verandering tot stand kan komen. Een daarvan is de tweede wet van de thermodynamica en het feit dat een gesloten systeem zichzelf vernietigt. Als er weerstand is tegen verandering, als je vasthoudt aan de status quo, kom je inderdaad in een neerwaartse spiraal terecht. Het is slechts een kwestie van hoe moeilijk, hoe disfunctioneel, de omstandigheden moeten worden voordat mensen wakker worden en besluiten dat de dingen nu zo slecht zijn dat ze er niet mee kunnen leven en daarom willen veranderen. Dit is natuurlijk niet de meest wenselijke manier om een verandering tot stand te brengen. Wanneer mensen hun geest sluiten, moet de spiraal zich ontvouwen totdat ze op het punt komen waarop ze weer iets anders willen.

Dit is de lagere manier waarop verandering tot stand kan komen. Je wilt eerst de status quo niet veranderen omdat jij je vastklampt aan de status quo en wanneer het te erg wordt, breekt er eindelijk iets en dan wil je wel veranderen. Het probleem met dit proces is dat mensen, wanneer ze op deze manier veranderen, niet echt een visie hebben dat ze iets beters willen dan wat ze al hebben. Het is meer dat het zo erg is geworden dat ze uit de ellende willen komen die ze meemaken.

Waarom werd het zo erg, waarom ging de neerwaartse spiraal zo ver naar beneden? Omdat de mensen niet de visie hadden dat er meer was en daardoor konden ze er niet eens naar verlangen, ze konden het niet manifesteren. Wanneer ze op een dieptepunt komen en alles uiteindelijk kapotgaat, hebben ze nog steeds geen visie op wat ze in plaats van hun ellende willen. Ze willen gewoon geen ellende meer.

Dat is precies wat de manipulatoren willen, want dan kunnen ze ingrijpen en de mensen iets beters beloven, als ze maar iets willen opgeven, zoals hun vrijheid, zoals de controle over hun eigen leven. Dit zie je in verschillende totalitaire staten waar de mensen een mythische, magische staat is beloofd als ze hun vrijheid maar opgaven aan die totalitaire regering. Kan de totalitaire regering dat dan ook waarmaken? Natuurlijk niet. Zoals we in de vorige eeuw hebben gezien, toen verschillende totalitaire regeringen instortten, weet je dat ze het beloofde land nooit kunnen geven.

Alles kan veel beter
Het alternatief is bewustwording waardoor je een positieve manier vindt om naar verandering te verlangen. Natuurlijk zijn de bewustere mensen al met dit proces begonnen. Houd de visie voor ogen dat veel meer mensen de mogelijkheid van een positieve verandering zien. Het gaat er niet om dat je iets zover laat komen dat het kapotgaat; het gaat er niet eens om dat je zegt dat de huidige omstandigheden slecht zijn, maar het gaat erom dat je de visie krijgt dat er iets meer is, dat er iets hogers is.

Sommige mensen zitten vast in een modderpoel en ze lopen rond in de modder, helemaal bedekt met modder en komen nergens. Veel moderne naties zijn al uit de modderpoel van voorgaande eeuwen geklommen. Je hebt een toestand waarin veel mensen niet alleen een aanvaardbaar leven leiden, maar ook een zeer welvarend leven. Ze hebben grote economische vrijheid om veel dingen te doen waar hun ouders en grootouders niet eens van konden dromen. Het gaat er niet om dat de mensen gaan inzien dat de huidige omstandigheden slecht zijn.

Het gaat erom dat ze gaan inzien dat de huidige omstandigheden een springplank kunnen zijn, een springplank naar iets wat zelfs nog beter is, eigenlijk veel beter. Zoveel beter dat hun ouders er niet eens van konden dromen en dat ze er zelf tot nu toe nog niet echt van durfden dromen. Het wordt tijd dat ze erover dromen, durven dromen over hoe de samenleving werkelijk zou kunnen zijn wanneer we niet al te veel de problemen hebben die we een generatie of twee geleden zagen, zoals een wereldoorlog of twee, of wijdverspreide armoede, ziekten of vele andere aandoeningen.

Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is nu
Wanneer zal het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich manifesteren? Wanneer je accepteert dat het nu manifest is, is het manifest voor jou. Dan heb jij jouw bijdrage geleverd en kun je een voorbeeld worden voor anderen zodat ook zij kunnen gaan accepteren dat het, ongeacht hoe de dingen er nu uitzien, mogelijk is om een Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren. Laat de problemen die je nu ziet, je er niet van weerhouden te accepteren dat een Tijdperk van Hoger Bewustzijn mogelijk is. Deze site presenteert geen utopische droom, maar de absolute werkelijkheid. Die manifesteert zich al op het vlak van je identiteit, voor een groot deel op het mentale, voor een groot deel op het emotionele en tot op zekere hoogte ook al op het fysieke vlak. Accepteer dat. Ga mee met de stroom. Heb er vrede mee in de wetenschap dat je deel uitmaakt van het manifesteren van de werkelijkheid, een nieuw en beter tijdperk op deze planeet. Laat niets wat gebeurt ervoor zorgen dat je in een spiraal van angst of ontmoediging terechtkomt, maar zie altijd dat wat er ook gebeurt, het gewoon een openbaring is van een bepaalde bewustzijnsstaat. Het heeft alleen maar tot doel om het zichtbaarder te maken, zodat mensen op het punt kunnen komen om te zeggen: “Genoeg is genoeg. Het is tijd om verder te gaan.”

Je gaat verder en laat alle negativiteit, alle lasten, alle problemen achter. Je richt je op het positieve. Wat deed je besluiten, omdat je ergens zoveel van hield, dat je deel wilde uitmaken om een manifestatie naar het fysieke vlak te brengen? Wat was dat voor ieder van jullie? Richt dan al je energie en aandacht erop om dat te manifesteren; doe wat je kunt op het fysieke vlak. Concentreer je daarop als een levende realiteit en laat je er niet van afbrengen door negativiteit. Laat wat op aarde aanwezig is je er niet van weerhouden om iets te accepteren wat niet alleen mogelijk is, maar al bezig is zich te manifesteren op het fysieke vlak.

Je kunt de visie hebben dat degenen die in staat zijn om bepaalde ideeën met een hoger bewustzijn naar buiten te brengen en te implementeren, daartoe in staat zullen zijn. Je kunt ook deel uitmaken van het naar buiten brengen van die ideeën. Laat je door niets wat gebeurt ervan afbrengen om aan de hoogste visie vast te houden. Alles zal niet van een leien dakje gaan. Wat er ook gebeurt, je houdt vast aan die beslissing en bewaart de vrede met jezelf.

Veranderingen in de samenleving beginnen in het hoofd van mensen
Hoe kon een samenleving die zo zwaar werd gecontroleerd als de Sovjet-Unie eigenlijk in een andere fase komen? We kunnen altijd discussiëren of dit een verbetering is of niet, maar er is een ommezwaai geweest, er is verandering gekomen. Er is niet meer zoveel controle als in het stalinistische tijdperk. Hoe gaat dit? Dit komt omdat er een verschuiving was in het collectieve bewustzijn van de burgers van de Sovjet-Unie, zodat ze zich mentaal niet overgaven aan de machtsspelletjes van de elite.

Hetzelfde is in het westen gebeurd. Waarom leven jullie niet meer in feodale samenlevingen? Waarom zijn jullie niet meer zo in de macht van bepaalde industriëlen als honderd jaar geleden? Waarom is de welvaart onder de algemene bevolking verhoogd, terwijl de machtselite er in feite alles aan zou doen om dit te voorkomen?

Er zijn fysieke machtsmiddelen. Als jij je hierop concentreert, zoals ze doen in de samenzweringstheorieën, raak je ontmoedigd. Dan denk je dat er niets aan te doen is. Dit is precies wat de machtselite wil, precies wat de manipulatoren willen, want dit vertraagt het onvermijdelijke, namelijk dat mensen niet meer meedoen aan die machtsspelletjes. Dit wordt vooral vertraagd omdat het de bewustere mensen in de negatieve houding trekt dat er niets aan kan worden gedaan; dat de omstandigheden zo ernstig zijn, dat er een grote crash of instorting aankomt en het daarom geen zin heeft om iets te doen.

Dit is geen mentale vrijheid. De waarheid is: “Bewustzijn gaat altijd vooraf aan een fysieke manifestatie.” Wanneer het bewustzijn van de mensen opschuift, zullen fysieke controle-instrumenten niet meer op dezelfde manier werken. In de meeste gevallen kan de gevestigde machtselite zich niet snel genoeg aanpassen omdat ze altijd achterloopt. In de meeste gevallen zal de gevestigde elite instorten.

In veel gevallen heeft dit ertoe geleid dat een andere elite opkwam en de macht overnam, maar die had nooit dezelfde macht als de oude elite (als het bewustzijn was verschoven). Zelfs dit heeft tot enige vooruitgang geleid, maar als de verschuiving naar mentale vrijheid echt kan plaatsvinden, zal er geen nieuwe machtselite komen. Je krijgt een staat waarin een machtselite gewoon niet kan bestaan; die kan geen greep op de mensen krijgen. Hoe komt dat? Omdat de greep die de machtselite heeft, op het fysieke vlak kan worden uitgedrukt door middel van fysieke controle-instrumenten, maar de echte greep die ze hebben, zit in het hoofd van de mensen. Als die wegvalt, hebben de fysieke instrumenten geen nut meer.

Een vreedzame revolutie in bewustzijn
Het is mogelijk om een vreedzame revolutie te creëren die geen fysieke opstand en bloedvergieten vereist en de machtselite omverwerpt. Het is een revolutie in het bewustzijn. Dit is echte alchemie. De echte alchemisten uit de middeleeuwen (en er waren er maar weinig die echte alchemisten waren, maar er waren er wel enkele) wisten dat ze alleen de steen der wijzen konden vinden als ze hun bewustzijn tot een zodanig niveau verhoogden dat ze de open deur konden worden voor een instroom van energie en bewustzijn vanuit het rijk van hoger bewustzijn. Deze instroom zou de toename brengen die een basissubstantie niet alleen in goud zou kunnen veranderen, maar ook in een hogere substantie.

Er zijn natuurlijk veel modaliteiten voor hoe psychologie kan worden getransformeerd. Er zijn al veel modaliteiten naar het fysieke vlak gebracht. Er zal geen nieuwe modaliteit komen die alle andere zal vervangen. Ze kunnen allemaal worden gebruikt voor verschillende mensen in verschillende stadia van ontwikkeling. Andere zullen natuurlijk worden gebracht door mensen die daar gevoelig voor zijn.

Wanneer het bewustzijn wordt verhoogd, wanneer het bewustzijn verschuift en mensen mentale vrijheid beginnen op te eisen, dan zullen de middelen er komen om dit tot stand te brengen. Jullie, als de bewustere mensen, kunt die visie hebben. Jullie kunnen eisen dat dit gebeurt en dan zul je zien dat de verschuiving eigenlijk al begonnen is.

Het is alleen zo dat bijna niemand de visie heeft begrepen, namelijk dat de volgende logische stap voor de meer ontwikkelde samenlevingen is dat ze zich niet alleen concentreren op het materiële, maar op psychologisch welzijn en mentale vrijheid. Dit is het nieuwe doel. Dit is het doel voor de meest geavanceerde landen ter wereld, namelijk hun burgers meer dan fysieke vrijheid geven, hen ook mentale vrijheid geven of hen in ieder geval in staat stellen om naar mentale vrijheid te streven.

Alle mensen willen hun leven verbeteren
Wanneer steeds meer mensen bewust worden gemaakt van de mogelijkheid om hun psychologische wonden te helen – zelfs de wonden te genezen waarmee ze incarneren – dan zal de andere reden voor escapisme verdwijnen. Ze proberen niet voor zichzelf weg te rennen, ze proberen niet weg te rennen voor hun situatie en ineens zijn er mensen die zich steeds beter gaan voelen over zichzelf.

Kan er echt een natie op aarde zijn waarin de mensen geen beter materieel leven willen en geen beter innerlijk leven willen omdat ze zich beter voelen over zichzelf? Kan er werkelijk een regering op aarde zijn die niet wil dat haar eigen volk een steeds beter materieel leven krijgt en die niet wil dat haar eigen volk zich steeds beter voelt wanneer je dit logisch bekijkt? Wel als een regering wordt gecontroleerd door de manipulatoren en hun egocentrische manier van denken, maar naarmate we het Tijdperk van Hoger Bewustzijn binnengaan, zal dit ook vervagen.

Plotseling zullen er regeringen komen die misschien zelfs naar hun verleden kijkend zeggen: “Waarom zaten we zo lang vast in deze patronen? Waarom zaten we gevangen in machtsspelletjes, een volkomen onnodig conflict met andere naties of zelfs met ons eigen volk? Waarom hebben we ons niet gewoon gericht op het verbeteren van het materiële leven en het verbeteren van hoe mensen over zichzelf en over hun samenleving denken? Waarom zaten we hier zo lang in vast?” Eigenlijk zouden ze kunnen zeggen: “Het maakt niet eens uit waarom we er zo lang in vastzaten, want nu zien we het en nu zitten we er niet in vast, en we gaan onze aandacht richten op het manifesteren van een betere samenleving.”

Gesloten samenlevingen zullen door de geschiedenis worden omvergeworpen
Als je naar de Sovjetsamenleving kijkt, dan kun je zien dat, hoewel er wel zekere vooruitgang was, die vooruitgang veel langzamer ging dan in andere landen. De reden is dat er zelfs in het Sovjetsysteem veel meer groei had kunnen zijn, en als die groei er was geweest, dan zou zelfs de Sovjet-Unie het misschien langer hebben overleefd. Omdat men niet met de tijd mee wilde gaan, kwam er een moment waarop de enige realistische uitkomst een ineenstorting van het systeem was.

De reden waarom er geen groei was, was dat er te veel mensen die verandering niet wilden doorvoeren. Het gaat niet over het systeem zelf in twijfel trekken. Het gaat erom dat je op het punt komt waarop je zegt: “We doen de dingen nu al heel lang op een bepaalde manier. Waarom doen we die steeds op dezelfde manier? Waarom proberen we niet een andere manier te vinden die betere resultaten zal opleveren?” Als meer mensen bereid waren geweest om deze vraag te stellen, dan zouden er op veel niveaus veranderingen zijn geweest. Dit is geen kwestie van het systeem omverwerpen; het is gewoon een kwestie van beseffen dat elke samenleving moet veranderen of sterven.

Dit bewijst de geschiedenis. De enige waarde voor het concept historische noodzaak, is natuurlijk dat elke samenleving die een gesloten systeem wordt, zal worden omvergeworpen door de geschiedenis. De geschiedenis zal ermee op de loop gaan en de Sovjet-Unie is daar een van de vele bewijzen van. Er waren veel mannen in de Sovjet-Unie die zich in een positie bevonden waarin ze ergens verbetering hadden kunnen brengen, en als veel mannen kleine verbeteringen hadden aangebracht, zou dat gevolgen hebben gehad voor het hele systeem.

Wanneer je in een positie bent waarin je de mogelijkheid hebt om verbeteringen aan te brengen, en je doet dat niet, dan voel je dit onbewust. Je voelt onbewust dat je een kans hebt gemist. Daarom zag je zoveel mannen in de Sovjet-Unie die ontevreden waren over hun leven, ontevreden over zichzelf. Ze hadden het gevoel dat het leven niet echt de moeite waard was, omdat ze niet konden leven met het gevoel dat ze iets hadden gemist, een kans hadden gemist. Sommigen gaven het systeem de schuld. Anderen wisten niet eens wie ze de schuld moesten geven en wilden dus gewoon weg van dat alles en de enige ontsnapping die ze konden zien was een doorzichtige fles met een heldere vloeistof.

Manipulatie stoppen door hoger bewustzijn
De geraffineerdere leden van de machtselite zijn manipulatoren. Een bankier in de Verenigde Staten zag bijvoorbeeld het potentieel voor een revolutie in Rusland en zocht de persoon die het zou kunnen uitvoeren en gaf Lenin vervolgens de aanzet, de financiën, om het proces daadwerkelijk op te starten. Morgan en andere bankiers wisten natuurlijk niet of hun poging zou slagen. Ze konden zich zelfs niet voorstellen dat dit zou leiden tot de oprichting van de Sovjet-Unie, en hoe machtig die zou worden.

Niettemin laat het zien dat de mensen die behoren tot de machtselite die is geïncarneerd, zelfs zonder de volledige omvang te kennen van wat ze doen, het werktuig worden voor de krachten van een lager bewustzijn die zelfs nog meer negatief potentieel ziet dan de mensen die geïncarneerd zijn. Daarom is er maar één kracht die dit kan tegengaan en dat is dat steeds meer geïncarneerde mensen een hoger onderscheidingsvermogen krijgen. Jullie kunnen dan de open deur zijn voor een hoger bewustzijn, wat de enige kracht is die de krachten van een lager bewustzijn en de geïncarneerde machtselite echt kan tegengaan die probeert de aarde in een zichzelf vernietigende spiraal te brengen.

De aarde bevindt zich in een opwaartse spiraal, maar alleen omdat sommige mensen op aarde de open deur voor een hoger bewustzijn durfden te zijn. Veel mensen hebben dit gedaan, maar nog veel meer mensen zijn in dit tijdperk eraan toe om te ontwaken voor hun potentieel om de open deur te zijn, om een verhoogd bewustzijn te krijgen dat hen in staat stelt om elke expertise die ze hebben, te benutten. Of misschien zelfs een expertise die ze niet bezitten, maar plotseling de vastberadenheid voelen: “Ik moet dit terrein bestuderen. Ik moet begrijpen hoe de economie werkt, hoe de politiek werkt, hoe het onderwijs werkt.” Dan geven ze hun mening daarover en gaan vragen stellen in het openbaar.