In het kort wat ideeën over de dynamiek van de geschiedenis

 

Cruciale momenten in de wereldgeschiedenis
Denk eens na over een van de mysteries die de mensen vaak in verwarring brengen wanneer ze naar de aarde kijken. Je ziet bijvoorbeeld dat iemand op bepaalde cruciale momenten in de wereldgeschiedenis in staat is geweest om ofwel een nieuwe ontwikkeling tegen te houden, ofwel de vrede tegen te houden, ofwel een conflict te scheppen dat, als het eenmaal de grens naar het fysieke vlak had overschreden, lange tijd niet meer kon worden opgelost.

Dit is een extreme openbaring van de Wet van Vrije Wil. Hoewel één persoon soms degene lijkt te zijn die de macht heeft om de koers van de hele wereld te veranderen, is dit in werkelijkheid niet zo. Die ene persoon wordt het centrale punt voor een beweging in het collectieve bewustzijn.

Adolf Hitler, Joseph Stalin, voorzitter Mao hadden niet kunnen doen wat ze in hun naties deden, als er geen spiraal was geweest in het collectieve bewustzijn van die naties. Vladimir Poetin kan niet alleen op eigen kracht doen wat hij tegenwoordig doet. Hij gaat ook mee met een spiraal in het bewustzijn van het Russische volk, niet alleen in Rusland maar in andere landen, vooral op dit moment in Oekraïne.

Hoe het Tijdperk van Hoger Bewustzijn tot stand kan komen
Onder bewustere mensen wordt veel gesproken over de New Age of de Golden Age, een betere tijd, een verschuiving naar een andere dimensie of iets dergelijks. De meeste mensen hebben een totaal onrealistische verwachting van hoe die tot stand kan komen. Ze denken dat het momenteel erg slecht gaat en dat er daarom iets moet veranderen. Op een of andere manier zal er op magische wijze een kracht komen die een verandering teweegbrengt. De kracht die verandering teweeg kan brengen zijn echter geen hemelse wezens, jij bent hier geïncarneerd omdat jouw vrije wil de koers van de planeet aarde bepaalt.

Hoe kun je het Tijdperk van Hoger Bewustzijn tot stand brengen als je geen hoger bewustzijn krijgt? Denk je dat mensen in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn bang zijn voor de toekomst? Denk je dat ze bang zijn voor een of ander probleem, een of andere grote ramp of een ineenstorting? Nee, natuurlijk niet. Een Tijdperk van Hoger Bewustzijn is onder andere een tijdperk waarin mensen niet bang zijn voor de toekomst. Ze kijken naar de toekomst met hoge verwachtingen, anticipatie en wachten vol vreugde af wat het volgende wonder is dat zich op de wereld zal ontvouwen, niet de volgende ramp, maar iets geweldigs dat zich zal openbaren en hen een nog rijkere ervaring zal geven, een ervaring waarin je meer krijgt.

Wat is het Tijdperk van Hoger Bewustzijn? Is het iets wat tot stand zal komen door één grandioze gebeurtenis waarvan je kunt zeggen: “Twee minuten geleden was het Tijdperk van Hoger Bewustzijn er nog niet, maar nu is het er wel.”? Natuurlijk niet; het is een continu proces. Er zullen mensen zijn die niet eens beseffen dat er een Tijdperk van Hoger Bewustzijn is. In het verleden zijn er gouden tijden geweest, maar een bepaald percentage van de bevolking heeft zich echter nooit gerealiseerd dat het een gouden eeuw was. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat elk tijdperk op haar eigen manier een gouden eeuw is voor degenen die zich op het positieve richten.

Heb je al eeuwen en duizenden jaren geen groei in de samenleving gezien? Zou je niet kunnen zeggen dat er in elk tijdperk mensen waren die deel gingen uitmaken van de verandering en andere mensen deel bleven uitmaken van het probleem? Dit is altijd het geval en jij kunt deel uitmaken van die verandering en weten dat de dingen positief zijn, dat we omhooggaan, dat alles meer wordt. Hoe kun je dit doen? Je kunt dat natuurlijk niet doen door naar de huidige omstandigheden te kijken, maar wel als jij je afstemt op het hogere bewustzijn. Dat geeft je een referentiekader.

Hoe het Tijdperk van Hoger Bewustzijn door veel verschillende mensen wordt gemanifesteerd
Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn komt niet tot stand als dertig of veertig mensen een bepaalde leer aanhangen; zelfs niet eens als duizenden, tienduizenden of miljoenen mensen een bepaalde leer aanhangen. Dit gebeurt door miljoenen mensen die ontvankelijk zijn voor de ideeën die deel uitmaken van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Velen van hen hoeven niet te weten waar die ideeën vandaan komen. Ze hebben alleen maar de openheid nodig om dat ene idee te kunnen ontvangen dat zij naar buiten kunnen brengen en in daden omzetten, omdat zij in de positie zijn om een bepaald deel van de samenleving een stap vooruit te kunnen helpen.

Er zijn miljoenen van zulke mensen op de hele wereld en de bewustere mensen moeten het verlangen van hun ego loslaten om een van de weinige mensen te willen zijn die het nieuwe tijdperk brengen. Het gaat er niet om wie het Tijdperk van Hoger Bewustzijn brengt en wie met de eer gaat strijken. Het gaat erom dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn er komt voor iedereen.

Pas wanneer je het verlangen naar persoonlijke beloningen of persoonlijke eer loslaat en voor het welzijn van iedereen werkt, zul je merken dat je gedachten ineens, op magische wijze, bevrijd worden van veel van de psychologische problemen en kleine probleempjes. Het egoïstische verlangen om speciaal te zijn heeft ervoor gezorgd dat je in veel activiteiten werd meegesleept. Als je dat loslaat, dan zul je merken dat het een hele opluchting is om dit zomaar los te laten. Je bent niet op zoek naar wereldlijke beloningen, eer of glorie, je geniet er gewoon van dat jij in die stroom zit en je plaats daarin te vinden, je bijdrage te leveren om dit grootse universele plan van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren.

In het verleden hebben verschillende religieuze, spirituele of politieke groeperingen gedacht dat een paar honderd of een paar duizend mensen de Gouden Eeuw zouden brengen. Maar het gaat er alleen om wie misschien een bijdrage zou kunnen leveren. Als je het verlangen loslaat om speciaal te zijn, dan zul je merken dat je speciaal zult zijn omdat je vanuit een hoger bewustzijn precies het idee kunt ontvangen dat jij in potentie naar buiten kunt brengen. Dat zal je grootste vreugde zijn.

De kracht van collectieve beslissingen
Er zijn moderne naties die beginnen te beseffen dat de wereld, of in ieder geval het meer ontwikkelde deel van de wereld, in een tijdperk komt dat door sommigen de informatiemaatschappij wordt genoemd. De belangrijkste bron van de natie is niet steenkool of ijzer of zelfs land, maar informatie, knowhow, creativiteit. Hierdoor word je veel minder bedreigd door naties die fysieke middelen hebben die jij niet hebt. Ineens begrijp je dat je steeds minder nodig hebt van andere naties om je levensstandaard te behouden. Dit heeft te maken met hoe de dingen met elkaar verbonden zijn. Alles wat je op aarde ziet, is verbonden met dit energieveld. Je hebt een onderliggend veld van onbeperkte energie dat het potentieel heeft om veel dingen fysiek te manifesteren. Wanneer iets zich fysiek manifesteert, manifesteert het zich buiten het energieveld.

Wat zorgt ervoor dat de energie die specifieke vorm aanneemt? Welnu, dat is informatie; informatie die door een bewuste geest wordt toegepast op de basisenergie. De energie uit de bron manifesteert de vorm. Wanneer je dit op persoonlijk niveau begint te beseffen, kun je de noodzaak ervan inzien dat je om je bewustzijn te verschuiven, je bewustzijn moet zuiveren van informatie die je niet helpt om een hogere visie te manifesteren. Je moet ook je gedachten vullen met informatie die je helpt. Zet uit je hoofd wat je niet wilt en richt je op wat je wel wilt.

Zelfs naties kunnen gaan beseffen dat de groei in bewustzijn de drijvende kracht is geweest achter alle vooruitgang die er in hun samenleving komt. Zelfs technologie is gedreven door de groei in bewustzijn. De mogelijkheid bestaat dat je naar een nog hogere bewustzijnsstaat gaat waarin je niet op zoek bent naar mechanische oplossingen. Je bent op zoek naar creatieve oplossingen.

Je zou kunnen denken dat dit fantasievol is en te veel verder gaat dan wat de naties bereid zijn te accepteren. Toch hebben enkele meer ontwikkelde landen van Europa – waaronder Nederland, de Scandinavische landen, en tot op zekere hoogte ook Duitsland – een hoger niveau van overvloed laten zien. Ze hebben een hoger niveau van gelijkheid gemanifesteerd door een verhoging van het collectieve bewustzijn in hun land.

Je kunt manifesteren wat jij je kunt voorstellen
Als je naar de Verenigde Staten kijkt, dan zie je dat die er prat op gaat het rijkste land ter wereld te zijn, maar niet in staat is om alle burgers gratis gezondheidszorg te bieden. Veel landen in Europa kunnen dit wel, en hoe is dit mogelijk? Er zijn mensen in Amerika die zeggen dat het land failliet zal gaan als ze algemene gezondheidszorg zouden invoeren, maar in de Europese landen is dat niet gebeurd.

Waarom niet? Omdat die landen een magische, mechanische formule hebben gevonden? Nee, maar omdat het collectieve bewustzijn tot zo’n niveau was gestegen dat de meeste mensen vonden dat iedereen toegang zou moeten hebben tot gezondheidszorg. Iedereen moet gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg. Niemand zou failliet mogen gaan vanwege een gezondheidsprobleem. Niemand zou gedwongen mogen zijn om niet naar de dokter te gaan omdat ze bang zijn voor de kosten, zodat het gezondheidsprobleem erger wordt of dat ze sterven aan een geneesbare ziekte omdat ze het zich niet kunnen veroorloven om naar een dokter te gaan. Dit was een groei in mededogen, in gevoeligheid voor het leven. Doordat een natie collectief deze beslissing nam, werden de middelen gemanifesteerd.

Als je enkele naties analyseert die dit proces hebben doorgemaakt, dan zou je kunnen zien dat het eenvoudig niet mogelijk was om het geld te hebben om dit te doen. Zeker, sommige hebben zich een tijdje in de schulden moeten steken. Het verhogen van het collectieve bewustzijn heeft gewoon meer middelen voortgebracht dan er fysiek beschikbaar waren. Plots ontdekte het land dat wat ze op een of andere manier het geld vonden om uit te voeren wat ze collectief hadden besloten te manifesteren.

Collectieve beslissingen verhogen de economie
Dit kan worden overgezet op veel andere dingen. Er is collectief een besluit genomen om de levensstandaard te verhogen, de lonen te verhogen, zodat niemand echt arm is in een natie, omdat iedereen zou moeten delen in de overvloed en een fatsoenlijk leven zou moeten leiden. Wanneer een natie die beslissing collectief neemt, dan zullen de middelen er zijn. Ze zullen er komen omdat er door die collectieve beslissing meer energie vrijkomt voor die natie. Dit maakt het mogelijk dat mensen op een of andere manier een manier vinden om meer geld te verdienen, meer overvloed te produceren zodat ze meer belasting kunnen betalen. De hele economie van een natie wordt naar een hoger niveau getild.

Kijk naar enkele naties – Holland, de Scandinavische naties – en zie eens hoe hun economie vlak na de Tweede Wereldoorlog was, en kijk dan eens hoeveel meer rijkdom er tegenwoordig in die naties is. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door fysieke veranderingen, maar door een reeks collectieve beslissingen die ervoor hebben gezorgd dat er energie vrijkwam voor die naties. Dit heeft gezorgd voor de toename die het op een of andere manier fysiek mogelijk maakte, vaak op veel verschillende manieren, maar die de hele economie op een ander niveau heeft gebracht.

Neerwaartse spiralen in de geschiedenis
Er bestaat een concept dat de bewustere mensen vanaf het begin aan het winnen waren omdat de manipulatoren de stroom van het leven niet kunnen stoppen. Tegelijkertijd blijkt uit de geschiedenis dat mensen neerwaartse spiralen kunnen vormen die hun groei belemmeren, die hen en de samenleving gevangenhouden in zo’n spiraal.

Je kunt er profijt van hebben als je naar een rivier toegaat als er een is binnen redelijke afstand van waar je woont. Het hoeft geen grote rivier te zijn. Het kan een stroom zijn, maar die moet twee eigenschappen hebben. Er moeten een aantal stukken in zitten die kalm zijn en sommige die turbulenter zijn. Je kunt dit ook visualiseren.

Wanneer je naar een rivier kijkt, dan zie je dat er bijvoorbeeld plekken zijn waar de stroming van het water om een rots heen gaat. Dit betekent dat de waterstroom wordt samengedrukt en een richting opgaat die niet exact gelijk is aan de richting van de rivier. Die gaat opzij, die wordt samengedrukt, de snelheid wordt opgevoerd en ineens verschijnt er een draaikolk, een maalstroom in de rivier. Je hebt een kleine draaikolk waar het water in de rondte draait en die steeds smaller wordt. Alles wat voldoende dichtbij is, wordt erin gezogen en als je eenmaal in die draaikolk zit, draai je mee in de rondte, schijnbaar onbeheersbaar, en in je hoofd voelt het alsof je er geen controle over hebt. Dit is de illustratie van een neerwaartse spiraal.

In de geschiedenis zijn veel van deze neerwaartse spiralen geweest. Je ziet het vandaag de dag ook nog omdat een groep mensen zomaar meegesleurd kan worden in een maalstroom van emotionele energie, mentale energie, waarin ze ronddraaien en er geen controle over hebben. Het is alsof hun gedachten een massageest worden, zoals je zag in de bijeenkomsten van Adolf Hitler en tegenwoordig bijvoorbeeld bij een rockconcert ziet, omdat de gedachten van mensen hun individualiteit hebben verloren. Ze hebben zich overgegeven aan het groepsbewustzijn en ze worden hierin meegezogen.

Je kunt naar een rivier gaan die een stuk heeft met veel rotsen en bochten en afslagen en dan kun je zien dat er geen kalm gebied in die rivier is. Het is allemaal wervelende energie, snelstromende energie, een schijnbare chaos. Wat verder stroomafwaarts is een stuk waar geen rotsen zijn en waar de rivier recht loopt en het water ineens weer rustig stroomt. Dan kun jij je afvragen: “Is dit dezelfde rivier als de rivier met zoveel turbulentie?” En je realiseert je dat het dezelfde rivier is.

Wanneer je naar de aarde kijkt, dan kom je tot het besef dat je, als je in een van die neerwaartse spiralen, een van die vortexen komt, gemakkelijk het gevoel kunt krijgen dat de wereld achteruitgaat, dat het slecht gaat, dat er wel een ramp moet gebeuren. Als je hier afstand van neemt, dan realiseer jij je dat deze specifieke draaikolk, hoe krachtig hij van binnen ook kan lijken, in feite zelf wordt meegevoerd door de grotere stroom van de rivier. Dit wordt er bedoeld met de Rivier van Leven. Dit betekent dat een gebeurtenis op aarde niets meer is dan een gebeurtenis. Het houdt de rivier er niet van tegen om het collectieve bewustzijn te verhogen en het hele universum niet waardoor de aarde wordt meegezogen door de miljarden planeten die in een opwaartse spiraal zitten.

De waarheid onder de oppervlakkige verschijnselen
Als bewustere mensen, kunnen jullie je bij de rivier aansluiten. Richt je aandacht niet op alle wervelingen en ga er zeker niet in mee als je ze kunt vermijden. Wanneer je merkt dat je in één zit, doe dan wat je moet doen om eruit te komen. Concentreer je op de rivier en begrijp dat wat er ook gebeurt in de draaikolken die omhoogkomen, dit nodig is om een bepaalde bewustzijnsstaat fysiek uit te beelden opdat mensen die kunnen zien. Je hoeft je daar niet op te concentreren omdat jij dat bewustzijn al hebt overwonnen. Maar als dat niet zo is, dan kijk je naar jezelf en overwin je dat. Dan richt jij je op de rivier, de doorgaande stroom van de rivier, en sta jij jezelf toe om te ervaren en te voelen dat je in die rivier bent, dat jij door de rivier wordt meegevoerd.

Je weet heel goed dat je in een trein heen en weer kunt lopen en je kunt net zo gemakkelijk in de tegenovergestelde richting lopen van de richting waarin de trein rijdt als je kunt lopen met de beweging van de trein mee. Sterker nog, als de trein een van die moderne treinen is die stil is en als je niet uit het raam kijkt, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat je stilstaat. Zodoende kun je gemakkelijk de indruk krijgen dat je stilstaat of achteruitgaat omdat je gevangenzit in een draaikolk van energie. Een deel van onderscheidingsvermogen, een deel van het ontwikkelen van een hoger bewustzijn, is dat jij je bewust wordt van die stroom van de rivier die ten grondslag ligt aan alles wat er op aarde gebeurt.

Je zou zelfs kunnen zien dat de aarde door de ruimte beweegt, ondanks alles wat er op aarde gebeurt. De aarde beweegt zich niet in een stationaire baan rond de zon, want de zon beweegt zich door een grotere baan, en dat betekent dat de aarde in een spiraal rond de zon beweegt. De aarde komt nooit twee keer terug op dezelfde plek en dit is een onderdeel van de beweging waarbij de aarde en de zon (en het hele zonnestelsel en de hele Melkweg) in werkelijkheid worden meegetrokken in de richting die het materiële universum opgaat.

Wetenschappers hebben zich nog niet gerealiseerd, kosmologen hebben zich nog niet gerealiseerd, hoe richtinggevend het materiële universum eigenlijk is. Het geeft niet alleen de richting op een ruimtelijke manier aan, maar ook op een vibrerende manier. Dit is de manier om te begrijpen dat er meerdere dimensies zijn en dat het universum van de ene dimensie naar de andere kan gaan en dat het geleidelijk door verschillende frequentieniveaus heen zal gaan totdat het klaar is om naar een hoger bewustzijnsniveau te ascenderen. Het universum wijst de richting aan, niet alleen in fysieke zin, maar ook in energetische, vibrerende betekenis. Je kunt jezelf leren, ook al ben je geïncarneerd op een zware planeet als de aarde, om dit aan te voelen.