In het kort wat ideeën over spiritualiteit

 

De beperkingen van de ‘feel-good spiritualiteit’
Het internet is volledig overspoeld met allerlei soorten en typen spiritualiteit – allerlei soorten channelers, goeroes, en would-be boodschappers die hun waar aan het publiek tonen. Hoger bewustzijn ontmoedigt geenszins de vrijheid van meningsuiting. Toch is het op deze planeet een bewuste strategie van de valse hiërarchie om het internet te overspoelen met spirituele leringen, waarvan vele ofwel gebaseerd worden op het zwart-wit denken ofwel op het grijs denken.

Er zijn er natuurlijk diverse ideeën die net als de fundamentalistische christenen, berusten op het zwart-wit denken. Vaak zeggen de doemdenkers of de mensen die de samenzweringstheorieën aanhangen, dat er onheil over de mensheid komt, het zwaard van Damocles, dat al bijna op je valt en de wereld zal wegvagen of op zijn minst allerlei onheil zal brengen. Als je ziet hoeveel valse profeten er zijn, dan zul je raak je al snel in een toestand waarin je jezelf moet verdoven, want je kunt hier emotioneel niet mee omgaan.

Wat doen veel mensen? Ze gaan naar het tegenovergestelde uiterste, de tegenovergestelde polariteit van het grijs denken, iets wat je ‘feel-good spiritualiteit’ zou kunnen noemen. Alles is prima, alles is prachtig, en de aarde bevindt zich in deze opwaartse spiraal en verschuift naar de vijfde dimensie omdat er een welwillende kracht is – of het nu engelwezens zijn of ruimtebroeders of wat ook wordt genoemd – en die kosmische wezens laten prachtige energie los die de aarde automatisch naar een nieuwe dimensie of gouden tijdperk voeren.

Het enige wat je als spiritueel persoon hoeft te doen is gewoon je gang gaan en vriendelijk en positief zijn voor iedereen. Je hoeft geen moeilijke onderwerpen te bestuderen, je hoeft niet ijverig bepaalde technieken te beoefenen, want alles is heerlijk als jij je gewoon ontspant en op de stroom meegaat van die heerlijke liefde. Deze vorm van spiritualiteit, ‘feel-good spiritualiteit’, is een enigszins vertragende factor voor de plannen om hoger bewustzijn te krijgen. Je kijkt er misschien naar en zegt: “Wat kan daar schadelijk aan zijn? Die mensen zijn positief.” Zij proberen positieve vibraties te creëren en roepen positieve energie op om de opgehoopte negatieve energie van de mensheid tegen te gaan.

Nu volgt het subtiele onderscheid. Het zou gemakkelijk zijn om tot het zwart-wit denken te vervallen en te zeggen dat deze vorm van spiritualiteit helemaal niet goed is en geen enkel positief effect heeft, omdat het voortkomt uit de valse hiërarchie, of berust op illusies. De waarheid is natuurlijk dat iets nooit zwart-wit is. Er zijn veel mensen in deze nieuwe spirituele beweging die een positieve invloed hebben op planeet aarde. Als je in een vriendelijke, positieve en liefdevolle geestestoestand blijft, dan zul je ook positieve invloed hebben in tegenstelling tot mensen die in een negatieve, op angst of woede gebaseerde, gemoedsgesteldheid verkeren.

Dit wil niet zeggen dat de mensen die zich bezighouden met deze feel-good spiritualiteit geen positieve invloed hebben op de planeet. Sommigen zullen daarom zeggen: “Als dat zo is, laat ons dan gewoon met rust en laat ons voelen zoals we ons willen voelen.” Vanwege vrije wil zal het hogere bewustzijn allen die niet openstaan voor zijn boodschap natuurlijk met rust laten. Toch is het waardevol om op het fysieke vlak te stellen dat de feel-good spiritualiteit de vooruitgang van deze planeet vertraagt, ook al heeft die een positieve invloed op deze planeet. Als jij je auto aan een touw meetrekt, gaat de auto nog steeds vooruit, maar lang niet zo snel als wanneer je in de auto stapt, de motor aanzet, hem in de versnelling zet en het gaspedaal intrapt. Je auto gaat wel vooruit als je hem trekt, maar natuurlijk niet met de snelheid die hij werkelijk kan bereiken. Zo is het ook met deze brede, New Age, feel-good beweging.

Hoe de manipulatoren spirituele vooruitgang belemmeren
De manipulatoren op deze planeet, althans de meer ervaren onder hen, weten dat zij die voorwaartse beweging van de mensheid niet eeuwig kunnen traineren. Zij zijn tevreden als ze die zoveel mogelijk uitstellen. Om dit te doen, hebben ze drie strategieën. Je kunt de bevolking ruwweg verdelen in de bovenste tien procent, de laagste tien procent en de tachtig procent in het midden. De valse manipulatoren hebben afdelingen, departementen die werken met de laagste tien procent, die proberen zoveel mogelijk ravage en chaos te scheppen. Ze proberen zoveel mogelijk controle uit te oefenen.

Dan zijn er afdelingen die werken met de middelste tachtig procent en die proberen die tachtig procent in een toestand van inertie te brengen waardoor zij niet willen veranderen, maar gewoon een goed materieel leven willen leiden. Vervolgens hebben ze afdelingen die werken met de hoogste tien procent en hoewel die behoorlijk geraffineerd zijn, is een van hun belangrijkste afdelingen natuurlijk de afdeling die deze feel-good spiritualiteit probeert te bevorderen. Hierdoor komen veel spirituele mensen in een gemoedsgesteldheid waarin ze wel vooruitgang boeken en een positieve bijdrage leveren, maar niet hun volledige potentieel benutten. De planeet gaat dus niet alleen niet zo snel vooruit als zou kunnen, maar op veel terreinen gaat ze eigenlijk niet sneller vooruit dan de laagste tien procent die de voorwaartse beweging van de mensheid terugtrekt.

Jij doet misschien iets wat positief is, maar als iemand anders ergens iets doet wat negatief is, kan dat ingaan tegen wat jij doet. Als zij ijveriger of effectiever negatieve energie opwekken dan jij positieve energie opwekt, dan is het nettoresultaat voor de planeet geen winst. Als jij je heiliger voelt dan de paus vanwege je positieve houding en je gevoel dat ‘alles prima gaat’, dan houd je jezelf voor de gek, want je doet niet waarvoor je hier gekomen bent.

De bovenste tien procent zijn de enigen die het potentieel bezitten om open te staan voor deze boodschap. Zij hebben dat potentieel, maar heel veel van die mensen benutten dat hoogste potentieel niet. Zij zijn in slaap gesust door de houding dat alles prima is, waardoor zij denken dat het goed genoeg is om langzaam te lopen in plaats op je doel af te rennen. Toch zijn alle mensen van de top tien procent speciaal geïncarneerd om te helpen het collectieve bewustzijn te verhogen en de planeet aarde naar het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen. Dus wil je dat potentieel benutten of wil jij je goed voelen?

Over de grenzen heen van de wetenschap en spiritualiteit
De krachten die deze planeet willen beperken, die menselijke wezens in hun macht willen krijgen, gebruiken altijd alles wat in de samenleving naar voren komt. Zij hebben natuurlijk de wetenschap gebruikt, de kennis over DNA en de kennis over de evolutie, om te proberen duidelijk te maken dat je niet kunt ontsnappen aan het feit dat je in wezen een dier bent. Het hogere bewustzijn weet dat je in wezen geen dier bent; je bent in werkelijkheid een spiritueel wezen in een dierlijk lichaam. Het dierlijke lichaam is onderworpen aan je geest – als jij je geest beheerst.

Dit is een tijdperk waarin de grenzen die nog niet ter discussie zijn gesteld, ter discussie zullen worden gesteld. Dit komt omdat miljoenen mensen op de hele wereld (op veel verschillende terreinen) zich afstemmen op het hogere bewustzijn en op de ideeën die het voortbrengt. Hoger bewustzijn brengt deze ideeën niet voort via één bepaalde boodschapper, via één bepaalde organisatie of filosofie. Dat gebeurt via alle hoofden die ontvankelijk zijn om een nieuw idee te ontvangen. Dit geldt natuurlijk voor veel wetenschappers. Het geldt voor mensen in alle spirituele en religieuze tradities. De tradities uit het oosten en hun mindfulness, yoga en andere praktijken die naar het Westen zijn gekomen, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de vooruitgang van het collectieve bewustzijn.

Het is heel belangrijk dat de wetenschap wordt geïntegreerd en dat we de traditionele barrière tussen wetenschap en religie slechten, die in feite een van de belangrijkste dingen is die nieuwe ideeën beperkt, die de geest van mensen sluit voor nieuwe ideeën. Daarom is er behoefte aan mensen die de nieuwste ontdekkingen van de wetenschap gebruiken en deze proberen te combineren met spirituele tradities.

Het besef dat jij je DNA opnieuw kunt programmeren, dat je de diepste gedachtepatronen opnieuw kunt programmeren, is een belangrijke stap voorwaarts voor de mensheid. Het opnieuw programmeren van je neurologische patronen en je DNA is eigenlijk geen nieuwe uitvinding. Je beschrijft een eeuwenoud proces gewoon in wetenschappelijke termen. Traditioneel wordt dit proces het spirituele pad genoemd, een pad naar hoger bewustzijn. Als je het spirituele pad serieus neemt, programmeer je elk aspect van je fysieke, emotionele, mentale en identiteitslichaam opnieuw. Het is heel opwindend wanneer de wetenschap of andere terreinen vooruitgang boeken, zodat het hogere bewustzijn ideeën naar voren kan brengen die het voor de mensen gemakkelijker maken om te begrijpen en daadwerkelijk te geloven dat dit mogelijk is.

Jij, die het spirituele pad serieus neemt, moet je ervan bewust zijn dat er geen snelle oplossingen zijn. In deze tijd, waarin de tijd zo kort is geworden, is het heel gewoon om te denken dat er een gemakkelijke uitweg moet zijn. Er moet een snelle techniek zijn om het probleem snel op te lossen en verder te gaan met je drukke leven. Wie het spirituele pad serieus neemt, moet beseffen dat het niet gaat om een snelle oplossing.

Er komt een moment op het spirituele pad waarop het oké is om op zoek te gaan naar een snelle uitweg, maar er komt ook een moment waarop je beter moet beseffen dat als jij echt resultaten wilt boeken op het spirituele pad, dat niet kan door dezelfde levensstijl aan te houden als de meeste mensen in dit materiële tijdperk. Het gaat er niet zozeer om het veranderen van je dagelijkse gewoonten, maar om de manier te veranderen van hoe je denkt en naar jezelf kijkt. Je kunt je DNA of je diepste hersenpatronen niet kunstmatig of oppervlakkig opnieuw programmeren. Dit vereist een zeer diepe en zeer toegewijde bewustzijnsverandering.