Bewuste versus onbewuste Keuzes

 

IK BEN de Geascendeerde Meester de Grote Goddelijke Leider of zoals ik tegenwoordig liever zeg, de Goddelijke Leider, want waarlijk ‘Goddelijke leiding’ gaat al het onderscheid en de dualiteit te boven. Wat is de betekenis van onderscheid maken tussen groot en minder groot?

Bewuste en onbewuste stadia van je Goddelijke plan
Nu, mijn geliefden, we hebben jullie tot nu toe dictaten gegeven die verschillende aspecten van je Goddelijke plan naar voren hebben gebracht. Ten slotte heb je gehoord dat er punten komen waarop je bepaalde beslissingen moet nemen om op een hoger niveau van Christusschap te komen. Om jezelf open te stellen voor een revolutionaire verandering, moet je bepaalde beslissingen nemen.
In zekere zin gaat je Goddelijke plan, althans in de hogere stadia, alleen maar over de beslissingen die je neemt. Nu hebben we gezegd dat er een wérkfase is van je Goddelijke plan, een creatíéve fase van je Goddelijke plan, een évolutionaire fase van je Goddelijke plan en een révolutionaire fase. Om je nog meer in verwarring te brengen en je hopelijk in een staat van magnifieke verwarring te brengen, zou ik het concept willen introduceren dat er een bewúste fase is van je Goddelijke plan en een ónbewuste fase.
Daarmee bedoel ik dat je, als je terugkijkt op je leven, kunt zien dat je vaak in situaties bent gebracht waarin je zou kunnen zeggen dat je niet bewust de keuze hebt gemaakt om in die situatie te komen. Dat kwam gewoon door de omstandigheden en je had niet bewust in de gaten waarom je dit moest doen en dat dit ook een onderdeel van je Goddelijke plan kon zijn. Toch was het een onderdeel van jouw Goddelijke plan omdat je die ervaring nodig had. Je zou kunnen zeggen: “In die fase van mijn Goddelijke plan kies ik niet bewust wat ik doe en maak ik die keuzes niet bewust. Ik weet niet wat de opties en consequenties zijn. Je zou kunnen zeggen: “Kies ik eigenlijk wel in dat stadium?” De waarheid is natuurlijk dat je dit wel doet, je bent altijd aan het kiezen. Alle mensen op aarde maken voortdurend keuzes.
Je kunt naar mensen kijken die zich in een zeer lage bewustzijnsstaat bevinden, bij wie het lijkt alsof hun leven in een constante staat van beroering is. Er zijn altijd omstandigheden in de buitenwereld die deze mensen schijnbaar dwingen om het ene of het andere te doen of die hen dwingen om verlamd en schijnbaar machteloos te blijven. Je kunt zeggen: “Hoe maken die mensen dan keuzes?” Misschien kies je niet direct iets in die situatie, maar jouw situatie is wel het resultaat van keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Zelfs in de situatie van dat moment, hoewel je er niet voor kiest om bepaalde omstandigheden te manifesteren, kies je nog steeds hoe je erop reageert of niet.
Wanneer je van de onbewuste fase naar de bewuste fase gaat, is het niet zo dat je ineens keuzes gaat maken, maar kun je wel merken dat je ineens keuzes begint te maken. De reden is dat jij je steeds bewuster wordt van de keuzes die jij voortdurend maakt. Als je onze leringen volgt en toepast, word jij je in het begin bewuster van je reacties. Je begint je ervan bewust te worden dat jij, wanneer jij je in een bepaalde situatie bevindt, door die situatie wordt getriggerd tot een bepaald reactiepatroon. Je begint dit op te merken en dan word jij je er ook van bewust dat je in bepaalde situaties of wanneer je in de buurt bent van bepaalde mensen, altijd op één specifieke manier reageert. Toen hebben we je natuurlijk de hulpmiddelen gegeven om de vraag te stellen: “Toont dat niet aan dat ik een reactiepatroon heb en dat het reactiepatroon voortkomt uit een soort innerlijke geest of een soort zelf dat misschien wel helemaal teruggaat tot mijn oerzelf toen ik in de fase kwam waarin ik reageerde op de omstandigheden op aarde?” Je kunt de hulpmiddelen dus gebruiken om je ervan bewust te worden hoe je aan dit reactiepatroon komt. Als je ziet wat daarachter zit, kun jij jezelf ervan bevrijden en dan reageer je niet meer op die manier.
Natuurlijk kun je een ander aspect, een ander facet, van je Goddelijke plan zien en iedere keer dat je een reactiepatroon overwint, verruim jij je bewustzijn. Plots kun je bewuster beslissingen nemen, want in plaats van te worden getriggerd tot een reactie door een onbewust patroon, heb je dat patroon niet meer. Dan kun je kiezen: “Hoe wil ik reageren op deze situatie, hoe wil ik reageren op deze mensen? Wil ik eigenlijk wel op bepaalde soorten mensen reageren of wil ik ze niet meer in mijn leven tegenkomen?”

Creativiteit berust op keuzes
Als je in de creatieve fase van je Goddelijke plan komt, realiseer jij je waar creativiteit op berust. Die berust op het maken van keuzes! Onder filosofen en kunstenaars is al heel erg lang een discussie gaande over wat de bron van creativiteit is. Je zou kunnen zeggen – en veel kunstenaars, schrijvers, schilders zouden dat zeggen – dat ze inspiratie krijgen. Vroeger had men het over muzen die men beschouwde als niet-materiële wezens die bij hen naar binnen gingen en bijna als fee of engel op de schouder van de schrijver landden en hem of haar tot schrijven inspireerden. Natuurlijk hebben veel schrijvers ook echt een stroom van inspiratie door zich heen voelen gaan, zelfs de ware stroom van de Geest. In sommige gevallen was het ook een hogere Geest, net zoals je nu de stroom van een hogere Geest door het bewustzijn van deze boodschapper heen ziet komen; hij haalt dit niet uit zijn eigen bewustzijn.
Zou je kunnen zeggen dat er een of andere stroom van energie door jouw Wezen heengaat als je creatief bent, die de bron is van jouw creativiteit is? Ja, natuurlijk is dat zo – dit hebben we medescheppen genoemd. Je erkent dat je niet echt creatief bent als je alleen maar de energie die al in het materiële rijk is en de vermogens van je lagere geest gebruikt. Je bent echt creatief als jij je verbindt met iets hogers dan jezelf, daar de open deur voor bent en daardoor de energie naar je vier lagere lichamen laat stromen en die energie tot uitdrukking brengt in het fysieke octaaf. Natuurlijk is deze stroom van de Geest, als je het zo wilt noemen, of de stroom van inspiratie een integraal onderdeel van alle creativiteit.
Veel kunstenaars of filosofen begrijpen creativiteit desondanks niet helemaal omdat ze denken dat dit iets is wat wel of niet gebeurt en dat je er niets aan kunt doen. Bij schrijvers heb je het concept ‘writer’s block’, zoals dat heet, waardoor ze soms weken, maanden of jarenlang niet kunnen schrijven. De paniek om voor een wit vel papier te zitten waarop je van alles zou kunnen schrijven, maar je gedachten raken ineens verlamd en dan kun je niets meer opschrijven.
Ik wil hiermee onder jullie aandacht brengen dat creativiteit om beslissingen van jouw kant vraagt. Het is geen passieve ervaring waarin je passief wacht tot de inspiratie toeslaat. Je kunt veel doen om jezelf open te stellen voor de stroom van de Geest. Er wordt gezegd: “De Heilige Geest blaast waarheen hij wil” (Johannes 3:8) om aan te geven dat je de stroom van de Geest niet met je gedachten kunt sturen. Je kunt de stroom van de Geest met je gedachten en een menselijke ambitie niet tot iets dwingen. Als je probeert die stroom te forceren, dan stem jij je niet af op de Geest, de Heilige Geest, het spirituele rijk, de geascendeerde meesters. Je stemt je af op lagere geesten in het lagere identiteitsrijk, het mentale rijk of zelfs het emotionele rijk.
Door de hele geschiedenis heen zijn er schrijvers en kunstenaars geweest die zich hebben afgestemd op deze lagere rijken en een bepaalde stroom van een lagere geest door zich heen hebben voelen gaan die hen in sommige gevallen enorme hoeveelheden geschriften en informatie of enorme hoeveelheden schilderijen of muziek, of wat dan ook naar buiten liet brengen. Dit noemen we geen echte creativiteit, want het is geen medescheppen. Het is niet samen met het spirituele rijk iets scheppen, maar met een lager rijk dat nog steeds op deze wereld aanwezig is.
Je kunt de Heilige Geest niet forceren, maar desalniettemin kun je hem ook niet ontvangen als je passief blijft zitten te wachten. Je zoekt naar de middenweg, het rechte en smalle pad, waarop jij je persoonlijke trauma’s oplost, jouw innerlijke geesten, jouw innerlijke zelf overwint, en dit vergroot je openheid van geest. Je moet je ook bewuster worden van het feit dat je ervoor moet kiezen om de open deur te worden, je moet ervoor kiezen om de open deur ‘te zijn’ in bepaalde situaties. Dit vraagt om een bewuste keuze. Dat kunnen veel verschillende bewuste beslissingen zijn over waar je eigenlijk zit zoals andere meesters vanmorgen hebben gezegd of je wel bereid bent om de Christus te zijn in een bepaalde situatie. Je bent bereid om te erkennen dat je dit vermogen hebt, je bent bereid om naar een revolutionair idee te reiken of zelfs alleen maar een idee dat één stap hoger is dan je huidige bewustzijnsniveau of het bewustzijn van de mensen om je heen.
Je moet de beslissing nemen om je geest te openen. Wanneer jij je geest, je vier lagere lichamen, hebt gezuiverd, zodat er ruimte komt voor een idee, wanneer je bewust de beslissing neemt om de open deur te zijn, dan zal de Heilige Geest door je heen stromen. ‘De Heilige Geest blaast waarheen hij wil’ betekent dat de Heilige Geest er doorheen zal stromen wanneer er een opening is, en dat komt omdat wij zoveel vanuit het spirituele rijk willen uitdrukken dat we niet kieskeurig zijn en zeggen: “Ah, die persoon is het niet waard om de open deur te zijn.” Zodra er een open deur is, drukken we via die persoon iets uit dat past bij de situatie, bij het bewustzijnsniveau van die persoon, enzovoort.
Het is niet zo dat sommige mensen het waard zijn om een werktuig voor de Heilige Geest te zijn en andere niet omdat dit idee soms onder studenten van geascendeerde meesters leeft. Sommige mensen stellen zich misschien niet ópen, sommige mensen zijn daar misschien niet bewust toe beréíd, maar ze zijn het allemaal waard als je zegt dat je die open deur wilt zijn. Dit is geen exclusieve club.

De rest van dit dictaat staat samen met een invocatie in het boek ‘Je Goddelijke Plan ten Uitvoer brengen’.