Het dilemma als je op aarde bent

 

IK BEN de Dhyani Boeddha die bekend staat als Vairochana. IK BEN natuurlijk ook, vanuit jullie perspectief, de Geascendeerde Meester Vairochana. Ik kom wat perspectief bieden op hoe je dichter bij de Boeddha in actie kunt komen op een planeet die zo dicht is als de aarde. Voor dit doel hebben wij, de Dhyani Boeddha’s, eerder het concept gegeven dat bepaalde spirituele vergiften je ervan weerhouden om de Boeddha in actie te zijn. Het tegengif voor die vergiften zijn de specifieke vlammen van wijsheid die wij vertegenwoordigen. Dit is natuurlijk op geen enkele manier niet verenigbaar met de leer die je nu hebt gekregen over het oerzelf en de vele andere gescheiden zelven die daaruit voortkomen. Je zou vanzelfsprekend kunnen zeggen dat elk zelf berust op één of misschien wel meer dan één van die spirituele vergiften.

Onwetendheid over wie je bent
Sommigen zullen weten dat het gif waar ik het tegengif voor ben, onwetendheid is en dat mijn tegengif, mijn wijsheid, de Allesdoordringende Wijsheid is. Wat is onwetendheid? Die neemt natuurlijk talloze vormen en gedaanten aan en we kunnen die op veel manieren in woorden uitdrukken. Een van de manieren om onwetendheid te beschrijven is natuurlijk zeggen dat je onwetend bent van het zelf, dat je niet weet wie je bent.
Dit is natuurlijk enigszins een paradox. We hebben jullie leringen gegeven over de Bewuste Jij die afdaalt naar de vier niveaus van deze niet-geascendeerde sfeer. Dit is een zeer diepgaande lering. Sommigen hebben die zo goed bestudeerd dat je het gevoel hebt dat je het verstandelijk begrijpt en die lering bijna als vanzelfsprekend aanneemt. Je bent je er niet helemaal van bewust hoe diepgaand deze lering is, hoe revolutionáír die in feite is in vergelijking tot de meeste leringen die door de geschiedenis heen op deze planeet tot jullie beschikking hebben gestaan.
Het lijkt bijna of je een spirituele lering kunt gebruiken om een nieuwe vorm van onwetendheid in het leven te roepen omdat je in gedachten het idee hebt dat je die lering al kent. Daarom zoek je niet naar een dieper inzicht, of liever een diepere erváring. Het is alsof de Bewuste Jij voor jou gewoon weer een concept is geworden.
Als je de lering over de Bewuste Jij goed bekijkt, als je hem echt vat, als je de realiteit ervan ervaart, dan besef je, dan vóél je, dat de Bewuste Jij niet zomaar een concept is, maar meer is. Je kunt de lering niet volledig internaliseren als je met je gedachten naar de Bewuste Jij kijkt, vooral jouw intellectuele, analytische gedachten. Je kunt de lering pas waarderen als jij jezelf als een vormloos wezen erváárt. Als je die ervaring krijgt, dan waardeer je hem, dan heb je hem volledig geïnternaliseerd en de leer benut. Zolang je gedachten een concept van de Bewuste Jij hebben geformuleerd en jij die van een afstandje beziet, heb je geen gebruik gemaakt van de lering.
We zouden kunnen zeggen dat als je elke leer die ooit door de geschiedenis heen is gegeven, inclusief de leringen die Gautama vijfentwintighonderd jaar geleden heeft gegeven, gebruikt om een concept te creëren dat je gevoel van afstand ook bevestigt, misbruik hebt gemaakt van die lering – als je tenminste niet naar meer streeft.

Van lering naar ervaring
Wat zou de zegswijze, het motto, de slogan, moeten zijn van een echte spirituele student? Allereerst moet je weten dat het niet genoeg is om een lering te begríjpen, je moet vóélen dat de lering juist is. Een lering die in woorden wordt uitgedrukt, is natuurlijk in zekere zin slechts een wegwijzer, een symbool dat de weg wijst naar een ervaring die verder gaat dan woorden. Pas als je die ervaring krijgt, heb je de lering volledig benut. Dit is misschien wel het grootste probleem met onwetendheid onder spirituele studenten. Ze denken dat het voldoende is dat je de wereldlijke lering met je gedachten begrijpt. Ze gaan niet verder naar de ervaring. Het eerste spreekwoord is: Ga verder dan de les naar de ervaring.” De echte slogan die je als spirituele student zou kunnen nemen, is deze: Je kunt altijd méér ervaren. Je kunt altijd meer erváren!
IK BEN de Dhyani Boeddha die het tegengif heeft, in feite het tegengif ís, tegen het gif van onwetendheid. Als jij je op mij afstemt en mijn Aanwezigheid voelt, dan kun jij alle onwetendheid overwinnen. Theoretisch zou jij je op mij kunnen afstemmen, één met mij worden en dan zou al je onwetendheid in een fractie van een seconde door mijn Aanwezigheid kunnen worden weggebrand. We bevelen dit niet aan omdat je hier bent om een ervaring, een verscheidenheid aan ervaringen, te krijgen.
We hebben de lering gegeven dat jij, wanneer je voor het eerst naar de aarde afdaalt, in de onderdompelingsfase komt waarin jij jezelf onderdompelt in dit rijk. Daarna ga je door de fase van ontwaken heen en de ervaring die je hier op aarde moet krijgen, is dat je geleidelijk afdaalt, je geleidelijk onderdompelt en vervolgens geleidelijk ontwaakt. Je bent hier niet om te ervaren dat je in een fractie van een seconde ontwaakt. Je bent hier om de ervaring te hebben van geleidelijk ontwaken, in stappen te ontwaken door op te klimmen naar het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau.
We zouden kunnen zeggen dat de fase van ontwaken begint op het achtenveertigste niveau en dat je geleidelijk aan steeds meer ontwaakt totdat je op het honderdvierenveertigste niveau bent. Het is niet zo dat je volledig ontwaakt bent op het honderdvierenveertigste niveau, maar je hebt het hoogste niveau van ontwaken bereikt dat op aarde mogelijk is. Dan kun je vanaf de aarde ascenderen en als geascendeerde meester in een nieuwe spiraal komen van ontwaken op steeds hogere bewustzijnsniveaus. Wij als geascendeerde meesters groeien voortdurend in bewustzijn. Zelfs op het niveau van de Dhyani Boeddha’s is groei. Daarom zeg ik dat als je een belangrijke stap wilt zetten om onwetendheid te overwinnen, heel goed moet onthouden dat je altijd meer kunt ervaren, welke ervaring je op dit moment ook hebt.

Onwetendheid definiëren
Wat is onwetendheid? Is er onwetendheid op een natuurlijke planeet? Ja, er is onwetendheid omdat jij, als je als nieuw wezen begint op een natuurlijke planeet, begint met een bewustzijnsgevoel dat in één punt lijkt samengebald. Je breidt dat gevoel van bewustzijn geleidelijk uit. Je zou kunnen zeggen dat er zelfs in het geascendeerde rijk onwetendheid bestaat omdat ik zelfbewustzijn heb op het niveau van een Dhyani Boeddha, want ik ben niet de Schepper. Ik ben niet op het niveau van zelfgewaarzijn van een Schepper, dus ik ben onwetend van wat je ervaart op het niveau van zelfgewaarzijn van een Schepper. Maar je moet wel begrijpen dat je in het geascendeerde rijk, en zelfs op een natuurlijke planeet, niet de barrières naar kennis hebt die er op aarde zijn.
In het geascendeerde rijk zijn er eigenlijk geen belemmeringen om kennis te vergaren. Je kunt gaan waar je wilt. Daarom riep Mark Prophet toen hij als de geascendeerde meester Lanello ascendeerde, als eerste: “Ik ben overal in het bewustzijn van God. Hij realiseerde zich toen dat hij, omdat hij niet meer geïncarneerd was op een dichte planeet, overal naar toe kon gaan in het bewustzijn van God. Er zijn geen belemmeringen om ergens heen te gaan. Natuurlijk is er ook een proces in het geascendeerde rijk om geleidelijk aan jouw zelfgewaarzijn te verhogen. Niemand kan zomaar in één stap omschakelen van het geascendeerde meesterniveau naar het Schepperniveau.
Op een natuurlijke planeet heb je ook meer toegang tot kennis, tot ervaring, tot informatie. Je kunt alles gaan verkennen op het bewustzijnsniveau van een natuurlijke planeet. Op aarde, die een onnatuurlijke planeet is geworden, zijn echter veel barrières om iets aan de weet te komen, zelfs voor wat je kunt ervaren. We zouden kunnen zeggen dat er een groot scherm achter mij is. Hoe creëer je onwetendheid op aarde? Welnu, we hebben gezegd dat je, als je afdaalt naar het achtenveertigste bewustzijnsniveau, een illusie aanneemt voor elk bewustzijnsniveau dat je afdaalt, te beginnen met de illusie die overeenkomt met het honderdvierenveertigste niveau, het honderddrieënveertigste, enzovoort. Bij elk van deze illusies lijkt het of je een scherm ophangt zoals het scherm achter mij.
Wat doet dit scherm? Als je aan deze kant van het scherm staat, kun je niet zien wat erachter zit. Dit is in zekere zin de hele functie van een planeet met dichte materie. Het stelt je in staat om een zelfgevoel te krijgen waardoor jij bepaalde dingen niet kunt zien. Wat is de bedoeling hiervan? Dat het je in staat stelt om het volledige scala te verkennen van wat je met het bewustzijn van jezelf en vrije wil kunt doen.
Vrije wil geeft je het recht om elke ervaring te krijgen die je maar wilt. Hoe krijg je een ervaring? Door een zelf te creëren en met dat zelf de wereld, het leven en jezelf te ervaren. Op een natuurlijke planeet kun bepaalde soorten zelven niet creëren omdat op een natuurlijke planeet je een hoger bewustzijn hebt. Je kunt bijvoorbeeld niet geloven dat je een volledig gescheiden wezen bent dat wordt omringd door andere gescheiden wezens.
Je kunt niet geloven dat het jezelf niet zal beïnvloeden als je een ander wezen benadeelt. Op een natuurlijke planeet ervaar je dat je onderdeel bent van een geheel en dat alles wat je ook doet, ook het geheel beïnvloedt. Wat iemand anders ook doet, heeft invloed op jou. Bepaalde ervaringen van jezelf kun je op een natuurlijke planeet niet krijgen. Daarom is het perfect dat er binnen de reikwijdte van de vrije wil ook onnatuurlijke planeten zijn waar degenen die een beperkter zelfgevoel willen ervaren, naar kunnen afdalen en incarneren.
In de meest algemene zin kunnen we zeggen dat onwetendheid een barrière vormt voor wat je kunt zien, wat je kunt weten, wat je kunt ervaren. Je schept een beperkt zelf door illusies te geloven, barrières in je geest op te werpen, zodat er bepaalde dingen zijn die je niet kunt zien. De is de onderdompelingservaring. Vrije wil stelt je in staat om zover te gaan als jij je maar kunt voorstellen op het pad van beperking van je zelfgevoel. We hebben echter tot nu toe gezegd dat je de gevolgen van je keuzes zult ervaren omdat het Ma-terlicht vergroot uitbeeldt wat jij erop projecteert met jouw zelfgevoel. Ja, dat klopt inderdaad, maar er zit ook een andere kant aan. Je zult ook jezelf gaan ervaren.

De rest van dit dictaat staat samen met een invocatie in het boek ‘Je Hoogste Spirituele Potentieel bereiken’.