De ervaring van eenheid

 

Vraag: Hoe verhouden de ervaring van ontwaken, de realisatie van iemands ware aard en de eenheid van Alles, die Eckhart Tolle, Ramana Maharshi en anderen ervoeren, zich tot de honderdvierenveertig niveaus van bewustzijn? Wat zijn de redenen voor deze ervaring?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2022 – Webinar voor Oekraïne

Dit is een moeilijke vraag om duidelijk antwoord op te geven, omdat er verschillende definities zijn van wat het betekent om verlicht te zijn. We hebben uitgelegd dat je door een proces gaat waarin je de verschillende illusies aanneemt die betrekking hebben op elk van de bewustzijnsniveaus van het honderdvierenveertigste tot het achtenveertigste niveau wanneer je op aarde incarneert.

Zoals ik zojuist in een ander antwoord heb uitgelegd, zou je op een eenvoudige manier kunnen zeggen dat het proces van spirituele groei is dat je ontsnapt aan de illusie dat jij een gescheiden lokaal zelf bent en dat je een sferischer bewustzijn krijgt van wie je bent. Vanuit dit perspectief zou je kunnen zeggen dat het bereiken van verlichting is dat je naar een steeds sferischer bewustzijn stijgt, waarin je jezelf niet ziet als een afzonderlijk lokaal wezen. Dan kunnen ervaringen ontstaan dat mensen een doorbraak krijgen en rechtstreeks voelen dat ze verbonden zijn met al het leven – dat alles door bewustzijn verbonden is. Je hoeft dit niet beslist op het honderdvierenveertigste niveau te krijgen. Je kunt het ook op lagere niveaus krijgen – in ieder geval gedurende een korte periode.

Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een groeiproces dat lineair is. Je gaat van de achtenveertigste naar de negenenveertigste trede, en van de zesennegentigste naar de zevenennegentigste, enzovoort. Dit is een lineair proces. Je ontsnapt aan bepaalde illusies waardoor je jezelf ziet als een lokaal, gescheiden wezen. Maar we hebben ook uitgelegd dat de Bewuste Jij zuiver bewustzijn is. Theoretisch gezien, ongeacht het niveau waarop jij je bevindt van de honderdvierenveertigste niveaus, heeft de Bewuste Jij het vermogen om op elk moment uit zijn huidige zelfgevoel te stappen en een grotere realiteit te ervaren. Je hoeft niet beslist de hoogste realiteit te ervaren, maar je kunt eruit stappen en begrijpen dat er een hogere realiteit is of die ervaren. Deze mogelijkheid bestaat altijd. Hoe lager je bent op de niveaus van de honderdvierenveertig stappen, hoe moeilijker de Bewuste Jij zichzelf hieraan kan onttrekken. Hoe hoger je komt, hoe gemakkelijker het is om los te komen van je normale zelfgevoel en dit soort ervaringen op te doen.

Op de lagere niveaus kun je deze ervaring korte tijd hebben en dan ga je terug naar je normale bewustzijnsstaat en dan heb je de taak om die ervaring vanuit dat bewustzijnsniveau te verwerken. Hoe verwerk je deze ervaring überhaupt en wat doe je ermee? Daarom zie je dat sommige mystici die een sferische ervaring, een universele mystieke ervaring, hebben gehad, maar die bijvoorbeeld stevig verankerd waren in het christelijk geloof, toen ze weer terugkwamen en de ervaring verwerkt hadden, redeneerden ze dat de ervaring hun christelijke overtuigingen bevestigde.

Natuurlijk was dat in veel gevallen niet zo, maar dat was de enige manier waarop de uiterlijke geest van mensen met die ervaring om kon gaan. Dan krijg je de terminologie die jullie hebben: christelijke mystici, soefi-mystici, hindoeïstische mystici, enzovoort. Wanneer je echt universeel bent – als je echt de universaliteit van je sferische ervaring begrijpt, zie je dat die niet kan worden beperkt tot welk geloofssysteem op aarde ook, en jij ook niet.

De reden voor deze ervaring is natuurlijk dat het mensen helpt beseffen dat er iets is buiten hun huidige bewustzijnsniveau en dit kan dan dienen als inspiratie voor anderen als mensen ervoor kiezen hun ervaring te delen. Dit is in wezen hoe de mensheid is vooruitgegaan – sommige mensen hadden een ervaring die hen erop wees dat er nog iets buiten het normale bewustzijnsniveau om was en door die ervaring te delen en andere mensen te helpen om soortgelijke ervaringen te krijgen, is er een geleidelijke vooruitgang geweest, geleidelijke verhoging van het collectieve bewustzijn. Om een van Lanto’s concepten te gebruiken, waardoor bepaalde dingen voor steeds meer mensen vanzelfsprekend zijn geworden.

En daarom zijn er tegenwoordig zoveel democratische naties, omdat bepaalde dingen duidelijk zijn geworden. Dit is in zekere zin ook een voorbeeld van hoe de Bewuste Jij uit zijn normale bewustzijnsstaat stapt en ervaart dat er een hogere werkelijkheid is, dat mensen bepaalde rechten hebben en dat geen enkel gezag op aarde die rechten mag schenden. Dit is geen intellectuele redenering, ook al kun je er een intellectuele redenering van maken, maar een ervaring, en doordat mensen deze ervaring hebben, gaan ze iets zien wat verder gaat dan iets wat ze daarvoor konden zien en ervaren ze de realiteit ervan, zodat het voor hen duidelijk wordt. Zo verschuift het individuele bewustzijn, maar omdat veel mensen dit doormaken, verschuift het collectieve bewustzijn ook.