Vraag en gij zult ontvangen

 

Vraag: Zou je alsjeblieft willen uitleggen hoe studenten van geascendeerde meesters hun verlangens om meer te worden in evenwicht kunnen brengen met hun verlangen om de wijsheid en de leiding van de hiërarchie van geascendeerde meesters te respecteren? Is het gepast als studenten van de geascendeerde meesters respectvol en neutraal vragen of ze iets mogen leren over specifieke goddelijke aspecten van God, zoals overvloed? Mogen studenten van geascendeerde meesters geen vragen stellen over specifieke onderwerpen die van belang zijn, maar wachten tot de hiërarchie van geascendeerde meesters de studenten vertelt over welke onderwerpen ze iets moeten leren? Is er een middenweg zoals de geascendeerde meester Gautama Boeddha heeft voorgesteld, zodat de hiërarchie de leiding heeft en de studenten begeleidt om neutraal en respectvol verzoeken in te dienen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Welnu, we hebben lang gezegd: “Vraag en gij zult ontvangen.” Dit heb ik tweeduizend jaar geleden gezegd. Het is heel gepast als je iets vraagt. Maar er bestaat natuurlijk een wisselwerking tussen ons. Wij geven jullie lessen die we belangrijk vinden. We staan jullie toe om vragen te stellen – iets wat overigens niet gebeurde in eerdere dispensaties – en je bent vrij om vragen te stellen over elk onderwerp. Het is beide, er is interactie.

Wanneer je een vraag stelt, krijg je natuurlijk de gelegenheid om te kijken waarom jij die vraag stelt, wat is jouw motief? Wat is jouw houding? Wat hoop je eruit te halen? Sommige mensen stellen niet echt een vraag, ze zeggen iets om aan anderen te laten zien hoe slim ze zijn, maar we laten iedereen de vragen stellen. Zoals we al eerder hebben gezegd, kun je alles vragen wat je wilt, maar wij zullen ook antwoorden wat we willen.