Poetin en de dreiging van een nucleaire oorlog

 

Vraag: President Biden heeft verklaard dat de wereld nu dichter bij een nucleair Armageddon is dan ooit tevoren sinds de Cubaanse rakettencrisis. Vladimir Poetin houdt de nucleaire dreiging als een pistool tegen het hoofd van de westerse leiders. Is dit nu een geval waarin de meesters zouden moeten overwegen om Poetin niet meer geïncarneerd te laten blijven?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Zoals we al hebben opgemerkt, is de kans klein dat Poetin kernwapens zal gebruiken. En zelfs als hij die beperkt zou gebruiken, zou dat zeker een reactie bij de wereld oproepen die hij waarschijnlijk niet graag wil. Zoals we hebben uitgelegd, zoals Portia heeft uitgelegd, zit hij gevangen in een bepaald waarnemingsfilter, maar hij denkt nog steeds dat hij eruit kan komen, dat hij een manier heeft om zijn positie in Rusland te behouden en de fouten te verdoezelen. We hebben ook gezegd dat hij denkt als een maffiabaas die intimidatie gebruikt, terwijl hij niet echt letterlijk bedreigd wordt.

Je moet begrijpen dat president Biden en veel mensen in de regering Biden, in het leger en de CIA de tijd van de Koude Oorlog hebben meegemaakt; ze begrijpen enigszins hoe de Sovjet-Unie, het volk en Poetin denkt. Ze beseffen dus dat zijn dreigementen over een nucleaire oorlog eerder een poging tot intimidatie zijn. Hij test dit als het ware uit en zegt zoals we hebben uitgelegd: “Wat kunnen de westerse naties anders doen dan toegeven? Wat kan hen ertoe brengen om de Oekraïners te dwingen om een schikking te treffen, zodat zij een deel van Oekraïne krijgen?” En hij test dus gewoon hoe naties reageren op die nucleaire dreiging. Er zijn mensen in Amerika die zich hiervan bewust zijn en daarom paraderen ze dit gewoon. Met andere woorden, bij elk dreigement dreigen ze met ernstige gevolgen, omdat ze beseffen dat Poetin zo denkt.

Er telt echter nog een ander aspect mee bij de westerse reactie op deze dreigementen. Er zijn nu nogal wat naties in het westen die erg vastzitten in een zeer lineaire, intellectuele, analytische manier van denken. Maar er zijn veel andere culturen, vooral in het oosten of de Spaanse culturen, waarin ze niet op dezelfde lineaire manier denken.

Met andere woorden, iemand uit een andere cultuur kan iemand uit een westerse cultuur tegenkomen en de westerling zegt: “Zou je dit voor mij willen doen?” En de ander zegt: “Oh zeker, ik zal het doen.” In gedachten is hij niet van plan het te doen, maar dat wil hij niet rechtstreeks zeggen. Dus zegt hij gewoon dat hij het zal doen. En vervolgens gaat hij zijn eigen gang en denkt dat hij wel een manier kan vinden om dat te vermijden.

Met andere woorden, er bestaat verschil tussen hoe mensen kijken naar wat ze zeggen. Als je iets zegt met een westerse lineaire geest, dan meen je het. Voor de westerse geest is het dreigen met een nucleaire oorlog zo ernstig dat je dit alleen zou doen als je het ook absoluut meent. En daarom denken sommige mensen dat Poetin net zo is als zij; hij moet net zo zijn als wij. Als hij iets zegt, dan meent hij het ook. Maar zoals ik over Poetin zei, bestaat er niet beslist een direct verband tussen wat hij zegt en wat hij bereid is te doen. Hij gooit gewoon iets op tafel om te zien wat voor effect dat heeft.

Poetin heeft in de loop der jaren veel van dit soort uitspraken gedaan. Hij zegt iets om te zien wat het effect is. Soms zegt hij iets omdat hij weet dat dit hen zal provoceren en wil hij gewoon dat mensen erop reageren. Hij wil ze dwingen om te reageren.

Als hij serieus een grootschalige nucleaire oorlog zou beginnen, dan zouden wij hem excarneren, maar op dit moment denken we nog steeds dat het waardevoller is dat hij geïncarneerd blijft, omdat hij zoveel fouten maakt dat hij het Russische volk dwingt om te zien wat ze niet willen zien. Ook in de rest van de wereld dwingt hij mensen daartoe en je ziet dat zelfs de Chinezen zich zorgen maken over de oorlog en liever hebben dat deze niet verder escaleert.

Dit zijn dus belangrijke ontwikkelingen in deze tijd waar de aandacht op gericht moet worden, zodat er meer een eensgezinde reactie of eensgezinde tegenstand komt tegen de agressie van Rusland, en vooral tegen de wreedheid en onmenselijkheid die ze aan de wereld demonstreren.