Hoe je haat en verlies van vertrouwen tijdens een oorlog kunt voorkomen

 

Vraag: Mijn vraag en verzoek is aan de Aartsengel Michaël. Ik woon in Oekraïne in de stad Charkov. Vanaf de eerste dagen van de oorlog heb ik Aartsengel Michaël gevraagd om mijn stad Charkov en het hele land Oekraïne te beschermen. Op een conferentie in Oekraïne in 2019 zei Aartsengel Michaël dat hij een vuurlinie langs de grens van Oekraïne had getrokken. En ik dacht dat mijn land veilig zou zijn. Ik ken de wegen van de Heer niet, maar ik heb je gevraagd om mijn land Oekraïne en mijn stad Charkov te beschermen tegen de nazi’s uit Rusland. Aartsengel Michaël geef ons kracht in dit moeilijke uur en geef ons advies over hoe we kunnen voorkomen dat we in een reactionair gedragspatroon worden meegesleept wanneer mijn stad wordt gebombardeerd en mijn landgenoten worden gedood.

Antwoord van Geascendeerde Meester Aartsengel Michael, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap.

Ik begrijp de gevoelens en gedachten die je hebt in een situatie als deze volledig. Ik ben, zoals je misschien wel weet, de aartsengel die belast is met het beschermen van het vertrouwen van mensen. En in de lange tijd dat ik me met de aarde bezighoudt, heb ik mensen vaak hun vertrouwen zien verliezen in situaties als deze. Mensen hebben door de eeuwen heen om een hogere autoriteit gevraagd, of dit nu God of engelen of wat ook waren, om hen te beschermen tegen het kwaad. En als het dan niet werkte en ze toch nog werden aangevallen door het kwaad in het fysieke rijk, verloren ze vaak hun geloof en hebben gedacht dat het een valse belofte was, of dat God misschien niet bestaat, enzovoort.

Ik begrijp je gedachten en gevoelens. Maar ik moet je er ook van bewust maken dat het komt omdat je onze leringen niet voldoende hebt bestudeerd. Want we hebben heel duidelijk via deze boodschapper verklaard dat wanneer je ons aanroept, ons machtigt om te handelen in het identiteitsrijk, het mentale rijk en het emotionele rijk. Maar er is altijd een grens geweest aan wat we kunnen doen in het fysieke rijk. Omdat de vrije wil zichzelf moet kunnen uitbeelden op een planeet als de aarde.

Je hebt het helemaal juist dat ik een vuurlinie heb getrokken rond de grenzen van Oekraïne, specifiek om de situatie die er nu is, een Russische invasie, te voorkomen. Dit vuur bevond zich echter in het emotionele, mentale en identiteitsrijk. Het kan mensen er niet van weerhouden om hun vrije wil te misbruiken en fysiek daden te plegen. Het kan het wel minder waarschijnlijk maken om fysiek handelingen te verrichten, maar het kan niet volledig worden voorkomen. Wanneer je de geascendeerde meesters aanroept, dan moet je begrijpen dat alles wat er op aarde gebeurt onder de Wet van Vrije Wil valt. Wij weten dat, we respecteren die. Mensen weten het vaak niet of respecteren die niet of ze begrijpen niet helemaal wat het in feite betekent.

Laten we de situatie nu nemen. In 2019 hadden we een heel belangrijke en heel mooie conferentie in Oekraïne met veel mensen uit Oekraïne, Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken en ook westerse landen. En dit was een kans voor zowel de Oekraïense natie als de Russische natie om naar een hoger niveau op te klimmen. Voor Rusland betekende dit dat het Russische volk zou gaan luisteren naar de retoriek van Poetin, zou erkennen wat hij eigenlijk zegt en hun stem laten horen om duidelijk te maken dat ze het hier niet mee eens waren. De mogelijkheid bestond dat een cruciaal aantal mensen dit deed. Maar dat gebeurde niet.

Neem nu de situatie in Oekraïne, omdat het ook een kans was voor Oekraïne. En het grootste probleem in Oekraïne in die tijd was de verdeeldheid in Oekraïne, tussen mensen, voornamelijk in het oostelijk deel, die sympathie hadden voor Rusland en degenen die meer tegen het westen aanleunden. Dan had je nog de Russisch sprekende Oekraïners die misschien geen deel van Rusland wilden worden, maar nog steeds loyaal waren aan de Russische taal en misschien aan Rusland als natie of het idee dat er een heel nauwe band bestond tussen Rusland en Oekraïne. Het was ook een kans voor Oekraïne om meer haar best te doen om een modernere natie te worden.

Dit gold ook voor de verkiezing van Volodymyr Zelensky tot president, een kans voor het Oekraïense volk om resoluut een nieuwe richting in te slaan.

Om in de eerste plaats de corruptie te overwinnen, corruptie als een groot probleem te zien en afstand te nemen van die corruptie. Nu weet je natuurlijk dat corruptie ook in Rusland een groot probleem is. En daarom bestaat er een zekere overeenkomst tussen de mensen in Oekraïne die Russisch zijn, naar Rusland leunen, er sympathie voor voelen of zelfs Russisch spreken; die meer verbonden zijn met het collectieve bewustzijn dan Rusland en daarom verbonden zijn met de systematische corruptie die je in Rusland ziet. Het ontbreekt hen ook aan menselijkheid, gevoeligheid voor andere mensen, het ontbreekt hen aan bereidheid om bijvoorbeeld democratische rechten en principes te erkennen.

Je ziet dat Oekraïne in 2019 een zeer verdeelde natie was. Die hele conferentie was een kans voor Oekraïne om die verdeeldheid te overwinnen en veel vooruit te gaan. Maar dit gebeurde niet echt in de mate waarin het had kunnen gebeuren. Het ging de goede richting op; daarover bestaat geen twijfel, maar de fundamentele verdeeldheid werd niet overwonnen. Als dat wel zo was geweest, dan was er geen Russische invasie gekomen.

Hoor je wat ik zeg, ik kan een vuurlinie trekken rond de grenzen van Oekraïne, maar als er verdeeldheid is binnen Oekraïne, dan zal de vrije wil van de mensen in Oekraïne mijn bescherming op het fysieke vlak uitschakelen. Dit betekent niet dat mijn bescherming volledig is uitgeschakeld. Ik kan je verzekeren dat de situatie in Oekraïne veel erger zou zijn geweest dan nu als Oekraïne geen bescherming had gehad, op emotioneel, mentaal en identiteitsniveau. Om eerlijk te zijn zouden de Russische strijdkrachten meer militair succes hebben gehad dan nu. Ze zouden Kiev nog steeds bedreigen als ze geen delen van Kiev hadden overgenomen. En dan hadden ze lang geleden al de Donbas-regio overgenomen.

Die vuurlinie heeft een bepaald effect in het fysieke rijk. Maar de vrije wil van de mensen kan het effect in het fysieke rijk tenietdoen. In principe kun je zeggen dat oproepen en gebeden de vrije wil in het fysieke niet teniet kunnen doen. Het kan wel minder waarschijnlijk worden dat mensen de beslissing nemen om agressief te worden. Maar als ze toch die beslissing nemen, dan kunnen gebeden en decreten het op fysiek niveau niet stoppen.

Nogmaals, als er in Rusland grotere groei in het collectieve bewustzijn was geweest, dan zou Poetin die beslissing niet hebben genomen. Ik kan je vertellen dat hoewel Poetin deze invasie al enige tijd had gepland en voorbereid, hij pas na de Olympische Winterspelen definitief de beslissing nam om niet alleen binnen te vallen, maar ook voor een totale invasie te gaan, zelfs Kiev te bedreigen in plaats van zich te concentreren op het oosten. In zijn gedachten bestond een zeer wankel evenwicht tussen wel en niet binnenvallen en het was geen erg grote factor die hem zover heeft gebracht. Het had ook kunnen zijn dat hij zich had teruggetrokken en vasthield aan de bewering dat het allemaal een militaire oefening was en dat alleen de westerse hysterie hen liet denken dat hij zou binnenvallen. Dit had voor hem ook een soort overwinning kunnen zijn; in zijn beleving.

Je begrijpt nu dat de oproepen van de studenten van de geascendeerde meesters in Oekraïne, buiten Oekraïne en in Rusland wel degelijk effect hebben. Maar ze kunnen mensen er niet van weerhouden om bepaalde keuzes te maken en bepaalde fysieke acties te ondernemen. Ze kunnen die verminderen maar niet stoppen. En dit komt omdat de vrije wil zichzelf moet kunnen uitbeelden. En mensen die alleen iets kunnen leren op de harde leerschool, moeten de situaties kunnen scheppen die hen de harde klappen zullen geven, omdat dit hun enige kans is om op een hoger niveau te komen.

Je kunt zeggen dat de Russen duidelijk de harde klappen nodig hebben die ze door deze situatie zullen krijgen, wil er verandering komen in Rusland. Maar ik moet ook zeggen dat zelfs de Oekraïners, in ieder geval veel van hen, ook de harde klappen van deze situatie nodig hadden. Oekraïne heeft nu de kans om verder te komen dan de verdeeldheid die er vroeger heerste; om, zoals andere meesters hebben gezegd, een duidelijkere nationale identiteit te smeden en het verlangen om een moderne natie te worden, zelfs het verlangen om te zeggen: “We kunnen de oligarchen en de corruptie de vooruitgang van de natie niet laten ondermijnen”.

Om dit als hoogste potentieel te laten gebeuren, is het erg belangrijk dat het Oekraïense volk zich niet volledig laat overvallen door het spirituele gif van woede en haat waar Jezus over sprak. Hoe meer woede en haat het Oekraïense volk voelt jegens de Russen, hoe meer dit de vooruitgang van Oekraïne zal vertragen. We begrijpen als geascendeerde meesters dat jullie in een zeer moeilijke positie zitten. Jullie hebben je hele leven in een stad gewoond die vredig en relatief welvarend was. Nu zie je hoe je stad tot een ruïne wordt gebombardeerd door de Russische artillerie, je ziet dat je vrienden, misschien familieleden, worden vermoord, jullie eigen huizen of appartementsgebouwen verwoest zijn, de openbare gebouwen waar je vroeger zo van hield en waardeerde, vernietigd zijn. We begrijpen dat dit een moeilijke situatie is.

Maar zeg ik alleen dat je een keuze moet maken. Hoe toegewijd ben je aan de toekomst van Oekraïne als een vrije, onafhankelijke natie die een moderne natie wordt die deel kan gaan uitmaken van de Europese gemeenschap? Hoe graag wil je dat? Je moet begrijpen dat hoe meer haat je jegens Russen voelt, hoe meer je de groei van Oekraïne zult vertragen. Je moet nu erkennen dat het niet in het belang van de Russen is dat je haat moet vermijden. Het is voor je eigen bestwil.

Je moet nu erkennen wat de toekomst van Oekraïne is. De meeste mensen in Oekraïne, althans degenen die niet in het oosten zijn of vrijwillig naar Rusland zijn gevlucht, begrijpen nu dat hun toekomst in Oekraïne ligt, dat ze bevrijd zijn van Rusland en de Russische dominantie en invloed en agressie. De toekomst van Oekraïne is bevrijd te zijn van Rusland. Maar mijn geliefde, je kunt niet vrij zijn van Rusland als je Rusland en Russen haat. Dan zul jij je karmisch aan hen binden en dit zal de groei van Oekraïne als een vrije onafhankelijke natie vertragen.

Je zult je vrijheid van Rusland beperken door je te laten overweldigen door dit spirituele gif van haat. Dit kan niet anders. Je kunt heel veel voorbeelden in de geschiedenis zien waarbij hetzelfde is gebeurd, dat er karmische banden zijn gesmeed tussen twee groepen mensen. De Joden en de Arabieren, de Joden en de Palestijnen. En vaak zie je dat de mensen die vandaag in Israël geïncarneerd zijn, in hun vorige leven geïncarneerd waren in Arabische naties of in een Palestijnse groepering. Sommige Palestijnen van tegenwoordig waren in hun vorige leven Jood. En ze blijven dit karma versterken, dus ze blijven zichzelf aan elkaar binden.

Hoe word je vrij van Rusland? Door alle gevoelens los te laten: haat, woede, gehechtheid, de zucht naar wraak, het verlangen om te bewijzen dat ze ongelijk hebben, het verlangen om Rusland te vernederen; al die gevoelens en hoe meer je die kunt loslaten, hoe vrijer je zult zijn, en hoe sneller je vrij zult zijn. Dit is gewoon nog een aspect van de wet van vrije wil. Door andere mensen te haten gebruik jij je vrije wil om je aan hen te binden. Ik weet dat het moeilijk is. Ik weet dat het buitengewoon onmenselijk is wat de Russen in Oekraïne doen. Ik weet het, ik zie het. Maar mijn geliefde, voor je eigen bestwil, voor je eigen vrijheid, geef die haat op. Doe wat je moet doen, maar laat de haat los. Haat jegens anderen is geen goede basis voor het opbouwen van een vrije, onafhankelijke en welvarende natie. Het is ook geen goede basis om de trauma’s te helen die mensen als gevolg van deze oorlog hebben opgelopen.

Dus in het belang van iedereen, laat het verleden los om de toekomst te kunnen omarmen.