De dynamiek van het Goddelijke plan

 

Vraag: Door wie en hoe wordt de visie van je Goddelijke plan vastgehouden voor de incarnatie van een bepaalde levensstroom nadat deze is gemaakt en een levensstroom incarneert wanneer de volgende gelegenheid er is om op de materiële wereld te incarneren? Is het Goddelijke plan een impuls die wordt uitgedrukt in een geometrische vorm of in de vorm van een zaadje dat tijdens je leven ontkiemt en zich ontwikkelt? Kun je het vergelijken met een kompas dat de richting aangeeft en referentiepunten instelt? Kunnen de meesters ons hier meer over vertellen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Het Goddelijke plan wordt vastgehouden door de geascendeerde meesters die met die bepaalde levensstroom werken, maar ook door de IK BEN Aanwezigheid van de levensstroom. Het Goddelijke plan kan enigszins vergeleken worden met een energetische matrix, een bepaalde geometrische vorm. Maar dat is best ingewikkeld. Het is ook, zoals we eerder hebben gezegd, behoorlijk flexibel. Het is niet star; het is geen keurslijf waarin jij je strikt aan je Goddelijke plan moet houden of anders naar de hel gaat.

Het Goddelijke plan is dynamisch, meer iets van een kompas, een richtlijn, zoals je zei. En het is niet zo dat het Goddelijke plan specificeert dat bepaalde concrete fysieke dingen absoluut moeten gebeuren. En dat als dat niet zo is, die incarnatie dan mislukt is. Het belangrijkste doel van jouw Goddelijke plan is groei in bewustzijn. En dat kan op veel verschillende manieren.

Je zou kunnen zeggen dat je in je Goddelijke plan hebt staan dat je in een bepaalde streek, op een bepaalde locatie, geboren wordt en daar opgroeit bij bepaalde mensen. En daar kan iemand bij zijn die misschien jouw echtgenoot zou kunnen worden. Misschien omdat je karma hebt met die persoon, misschien omdat je een positiever potentieel hebt als jullie samen groeien. Maar wanneer je incarneert en de dichtheid van het fysieke octaaf en de dichtheid van je eigen vier lagere lichamen en karma ervaart, is het geen garantie dat je dit ook zult zien. Je kunt besluiten om iets anders te doen waardoor je die persoon niet ontmoet of weigert een relatie met aan te gaan. Misschien voel je je aangetrokken tot een ander en krijg je een relatie met die persoon. Maar je Goddelijke plan zal toch proberen om jou te helpen om te groeien. En er is nooit slechts één uitkomst: dat er maar één persoon de ideale partner is, dat er maar één persoon jou verder kan helpen, enzovoort. Dit is nooit het geval. Er kunnen zich altijd meerdere scenario’s ontwikkelen.

Het Goddelijke plan probeert je altijd te helpen, welke keuze je ook maakt. In welke situatie jij jezelf ook in je Goddelijke plan hebt gebracht, dient als richtlijn, als meetinstrument – die aangeeft hoe je vanuit die situatie kunt groeien. En als jij je afstemt op je Goddelijke plan en enigszins afgestemd bent, zie je altijd hoe je vanuit elke situatie kunt groeien. En je kunt jezelf in de gemoedstoestand brengen waarin je geen spijt hebt van het verleden, jij jezelf niet ergens de schuld van geeft, jij je niet schaamt en je verleden niet analyseert. Je zegt: Hoe kan ik me in deze situatie afstemmen op mijn Goddelijke plan en aanvoelen wat de beste stap is die ik kan nemen? Wat zal bij mij tot de meeste groei leiden?

Het Goddelijke plan zal veranderen. Je zou kunnen zeggen dat je op een weg staat, de weg beweegt, je gaat vooruit op die weg. Maar dan kom je op een plek waar een opening is, een open gebied. En bij dat open gebied kunnen er twee, drie of meer wegen zijn die naar buiten leiden; die keuzes vertegenwoordigen die je in de situatie zou kunnen maken. Nu kun je natuurlijk maar één van die wegen nemen, je kunt maar één keuze maken. Je loopt ergens heen, je neemt een van die wegen en dan loop je een tijdje die weg af en kom je bij een ander open gebied. En daar kun je weer meerdere keuzes maken. En dit kan zo door blijven gaan. En dit gaat je hele leven zo door.

Soms zie je globaal het perspectief en als je hiernaar kijkt als een boom die zich vertakt, dan zeg je bijvoorbeeld dat je bij de eerste vertakking, splitsing, kwam en naar de rechterkant van de boom ging. Maar toen kwam er nog een vertakking en maakte je nog een keuze, je kwam weer bij een andere splitsing en maakte weer een keuze. En ineens zit je weer op dezelfde weg als je zou hebben genomen wanneer je in het begin een andere keuze had gemaakt. Met andere woorden, net als takken van een boom, beginnen ze elkaar tegen te komen en elkaar uiteindelijk te overlappen. Het is nooit zo dat je maar één keuze had kunnen maken en dat je, wanneer je als het ware een ‘fout’ hebt gemaakt, nooit meer naar die positie terug kunt keren. Je kunt veel verschillende keuzes maken en toch de maximale vooruitgang boeken die jij in je leven had moeten maken.