Vraag over de studentengroep van de geascendeerde meesters in Korea

Vraag: Ongeveer zes jaar geleden hebben we een studentengroep opgericht en onze groep doet op dit moment diverse dingen. We communiceren met elkaar, op de website en social media, en we hebben veel boeken en recente boodschappen vertaald die in andere landen zijn gepubliceerd en hebben die bestudeerd. We nemen ook deel aan de wake van Moeder Maria. Elke dinsdagavond is er ook een bijeenkomst. Tot nu toe heeft onze groep getrouw haar rol vervuld om de leringen van de geascendeerde meesters te introduceren en de studenten die eraan toe zijn, komen in onze mandala. En nu denken we na over wat de volgende stap voor onze groep moet zijn. Wat is een wenselijke manier om onze gemeenschap in Korea te managen, inclusief de managementoperatie die bij het Aquariustijdperk past en welke richting we moeten opgaan met onze activiteiten om de mensen de leringen van de geascendeerde meesters te laten ontdekken. We zouden graag iets van de geascendeerde meesters willen horen over die zaken.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Mijn geliefden, laten we eerst eens erkennen hoeveel werk jullie al hebben gedaan en de vele mensen die jullie hebben aangetrokken op fysieke conferenties en door de publicatie van de boeken en websites. Het is heel transformerend werk voor jullie eigen natie Korea en de planeet als geheel met betrekking tot het verhogen van het collectieve bewustzijn.

Je moet echter voorzichtig zijn om niet al te hoge doelen te stellen voor jezelf, waardoor jullie jezelf en elkaar vermoeid maken. Jullie moeten je misschien gaan richten op meer gestage groei en dingen soms de tijd geven. Ik weet dat de wens altijd bestaat dat je meer mensen wilt aantrekken of meerdere activiteiten wilt hebben, maar misschien moet je jezelf iets meer tijd geven om naar binnen te gaan, je op je intuïtie af te stemmen en innerlijk de aanwijzingen te krijgen over wat je zou willen doen.

Het is niet zo dat wij willen dat jullie zoveel mogelijk mensen aantrekken. Traditioneel trekken de leringen van de geascendeerde meesters niet grote aantallen mensen aan, maar dit betekent niet dat het niet zou kunnen. Je moet ook begrijpen dat de leringen die we de laatste jaren door deze boodschapper hebben gegeven en zeker sinds jullie groep is gevormd, voor geavanceerdere studenten zijn. Degenen die nu deel uitmaken van jullie groep, zijn toe aan geavanceerdere leringen. En veel van jullie willen die graag krijgen om hogerop te komen. Maar als je een groot aantal nieuwe mensen wilt aantrekken, dan kun je niet verwachten dat zij in staat zijn om sneller te gaan en in het begin die leringen al te begrijpen. Slechts weinigen zullen dat kunnen, maar niet veel.

Als je een grotere groep wilt, dan moet je cursussen, materiaal, workshops, bedenken die vooral gericht zijn op nieuwe mensen. En dan moet je kijken wat er op spiritueel gebied in Korea gaande is. Welke bewegingen zijn er nog meer? Waar staan de mensen voor open? Zijn er bepaalde onderwerpen waarin ze vooral geïnteresseerd zijn, en dan maak je workshops, presentaties, of zelfs boeken, brochures of websites die berusten op het materiaal van de geascendeerde meesters.

Je hoeft je niet altijd druk te maken over het aantrekken van mensen tot deze specifieke leer, deze specifieke boodschapper. Je kunt het ook breder maken en spreken over algemene ideeën waarin jullie je niet in de eerste plaats richten op het aantrekken van mensen tot jullie organisatie, maar dat je ze ideeën geeft. En later gaan ze dan misschien meer openstaan voor een hogere leer. Deze verandering moeten jullie collectief ondergaan, of jullie hier wel aan toe zijn, of jullie hiervoor de middelen hebben, en hoe je dit kunt uitvoeren.

Wat betreft het managementstijl en de manieren om dingen te regelen. Het is wel duidelijk dat er een wankel evenwicht heerst. En dat geldt voor alle spirituele organisaties. Wij hebben dat in het verleden gezien, we zullen dat ongetwijfeld in de toekomst ook zien. Niet iedereen zit op hetzelfde niveau. Niet iedereen heeft dezelfde ervaring met het pad; niet iedereen heeft die volwassenheid of inzichten. Het is moeilijk om een organisatie te vormen die volledig democratisch is. Er moet centraal leiderschap zijn die een visie heeft op welke kant de groep moet opgaan en dan die visie doorvoeren. Anders verdelen jullie jezelf uiteindelijk vaak over te veel dingen of er kan interne verdeeldheid ontstaan.

Er moet een strakke managementstructuur komen die je groep op het pad houdt. Aan de andere kant moet je mensen hebben die dit uitvoeren als je wilt uitbreiden en nieuwe mensen aantrekken en je hebt mensen nodig die de expertise hebben op het gebruik van een workshop of seminar opzetten. En dan moet je bepaalde initiatieven toestaan aan de mensen die dat soort expertise hebben. Je kunt niet verwachten dat het leiderschap waar wij het over hebben, dat de groep stabiel moet houden, op alle terreinen de expertise heeft, of de energie heeft om alles zelf te doen. Je kunt eigenlijk alleen maar groeien als je de verantwoordelijkheid delegeert. Maar naast wat je wil dat de groep in het algemeen bereikt, gaat het er natuurlijk om dat jullie de mensen helpen om de leringen van de geascendeerde meesters te begrijpen.

Nu jullie een groot aantal boeken in het Koreaans hebben vertaald, kun je ook bekijken of er misschien boeken zijn die je niet beslist in het Koreaans hoeft te vertalen, omdat die het Koreaanse collectieve bewustzijn niet aanspreken op dit moment. Dan kun je selectiever worden en niet als doel hebben dat je alles moet vertalen maar iets wat realistisch gezien mogelijk is. Misschien ook iets meer tijd besteden aan het promoten van een of twee boeken, en die bij een breder publiek onder ogen brengen, omdat je denkt dat de mensen daar het meest in geïnteresseerd zijn.

Je begrijpt wel dat we niet proberen om jullie gedetailleerde instructies te geven, omdat jullie het tot dusver heel goed doen. Velen van jullie zijn in staat om impulsen van binnenuit te krijgen. Wij willen geen organisatie vormen die afhankelijk is van de boodschapper; dat hij alle problemen moet oplossen of de mensen vertellen wat ze moeten doen. We hebben dat wel in het verleden gezien. En dat heeft beperkingen laten zien met betrekking tot het bereiken van mensen. Wij willen dat jullie je eigen beslissingen nemen, en niet op de grootste democratische manier zoals de mensen laten stemmen over iets. Maar we hebben liever dat jullie in groepen iets bespreken en dan een bepaalde consensus bereiken. Het betekent niet dat iedereen het ermee eens hoeft te zijn, maar slechts een meerderheid. Dan zullen de anderen de beslissing van de meerderheid moeten accepteren.

Er is niet één juiste manier om een organisatie of een groep zoals jullie te beheren. Het is belangrijk dat jullie je gedachten er niet op vastpinnen dat er maar één manier is. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat de mensen die deel uitmaken van jullie groep tot het besef komen dat jullie tegenwoordig hier zijn gekomen, omdat er iets heeft gewerkt. Jullie hoeven niet alles uit te proberen wanneer er iets is wat niet werkt.

Aan de andere kant moet je ook openstaan voor nieuwe ideeën. Je moet het evenwicht vinden. We zeggen nu dat we in iedere groep hebben gezien dat er mensen geneigd zijn om alles op dezelfde manier te blijven doen en dat er mensen zijn die daar ontevreden over raken en dan kritisch worden en alles anders willen doen dan tot nu toe het geval is geweest. En die zijn allebei niet in evenwicht. En we weten dat jullie in staat zijn om een beter evenwicht te vinden dat stabiel blijft en doorgaat, de continuïteit van de groep blijft en toch open te blijven staan voor nieuwe ideeën en impulsen.