De immigratiecrisis in de Verenigde Staten

Vraag: Hoewel de Verenigde Staten een natie is die uit immigranten bestaat, kunnen de politieke partijen in het Congres het niet eens worden over de wetgeving bij immigratieproblemen. Trump trok een harde grens om de immigrantenstroom te beperken langs de zuidelijke grens. Biden heeft gezegd dat hij dat terug wil draaien, maar de omstandigheden blijven heel uitdagend voor de mensen die nog steeds binnenkomen. Veel mensen komen uit Midden-Amerika om aan extreem geweld en armoede te ontsnappen, te wijten aan natuurrampen. Wat kan de Verenigde Staten beter doen om immigranten te steunen, zowel bij het immigratieproces als de omstandigheden in de thuislanden van de immigranten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Amerika

We hebben al vaker gezegd dat de rijke naties op de wereld de verantwoordelijkheid hebben om hun welvaart te gebruiken, zelfs als ze denken dat ze niet genoeg welvaart hebben, om andere naties te helpen. We hebben gezegd dat je de keuze hebt, zoals we hebben gezegd over Europa die vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten krijgt, dat je mensen helpt in hun thuisland door de omstandigheden daar te verbeteren omdat ze anders zullen proberen om naar jouw land te komen. Die dynamiek speelt ook in de Verenigde Staten. Nu realiseer ik me, zoals we hebben gezegd, dat dit een fijngevoelig proces is, omdat je niet landen in Midden-Amerika wilt bezetten en proberen om daar een natie op te bouwen zodat de immigranten niet naar de Verenigde Staten komen.

We hebben ook gezegd dat de Verenigde Staten is opgebouwd door immigranten en dat het een groot en welvarend en machtig land is geworden, omdat heel veel mensen kwamen die de wens hadden om een beter leven te krijgen dan ze in hun eigen land konden krijgen. Er is een houding, een denkwijze, in de Verenigde Staten in het leven geroepen dat immigranten een bedreiging voor de Amerikaanse manier van leven is. Heel veel gewone, normale mensen denken dat immigranten hun baan komen afpakken of voor lager loon gaan werken en de banen van de Amerikanen in gevaar zullen brengen. Dat is alleen maar wat de elite wil dat de mensen geloven. Wij hebben de oude elite in de Verenigde Staten besproken, die haar macht over de natie niet wil verliezen en die heeft zich gerealiseerd dat zij har macht zal gaan verliezen omdat de meerderheid van de immigranten niet meer witte Europeanen zullen zijn, maar mensen met diverse kleuren. Dit bedreigt hun geval van orde, hun machtsgevoel.

Helaas zijn veel mensen, leden van een bepaalde politieke partij, daarin getuind, overgehaald, letterlijk om de tuin geleid, door de retoriek en ideeën die zijn verspreid; dat Amerika geleid moet worden door witte mannen, bij voorkeur christenen, witte mannen. Saint Germain heeft gezegd dat die oude orde moet sterven, opdat dit land op een hoger niveau kan komen. Het zal pas op een hoger niveau komen wanneer die hele manier van denken is getranscendeerd.

Op korte termijn kan er niets worden gedaan, omdat je in een politieke impasse zit. Maar op lange termijn zal de Verenigde Staten ervan profiteren als ze een groter aantal immigranten toelaat dan tegenwoordig het geval is. Alleen dat kan de economie in Amerika laten groeien, een groeiende economie leidt tot meer welvaart voor alle mensen, vooral wanneer je tegelijkertijd iets doet aan de concentratie van de welvaart in handen van de elite, iets waar we het al een aantal keren over hebben gehad.