Spirituele ervaringen zonder dramatiek of contrasten

Vraag: Ik heb de verwachting dat ik, wanneer ik contact maak met mijn IK BEN Aanwezigheid of een geascendeerde meester een spectaculair gevoel zal krijgen. Maar kan dit ook een onrealistische verwachting zijn? Dat dit contact subtieler is en niet zoveel verschilt van het dagelijkse bewustzijn? Is er een ervaring of algemene gemoedstoestand die we voelen als we steeds meer zelven loslaten of is het juist een individuele ervaring voor iedereen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Amerika

Je hebt het helemaal juist dat dit een onrealistische verwachting is. In zekere zin kunnen we zeggen dat alle verwachtingen onrealistisch zijn, maar in dit specifieke geval moet je begrijpen dat wij een aantal leringen hebben gegeven over de dualiteit en non-dualiteit. In de dualiteit bestaan twee tegenstellingen: zwart en wit, goed en slecht, goed en fout. Dat zijn absolute tegenstellingen en daar zitten geen nuances in. Daarom is er altijd een heel groot verschil tussen. Dit dualiteitsbewustzijn is op spirituele leringen geprojecteerd, op spirituele meesters, op spirituele ervaringen, en dat is zover gegaan dat veel mensen een bewustzijn in het leven hebben geroepen dat zij, als ze echt spiritueel zouden zijn, een dramatische ervaring moeten krijgen, het moet een dramatische ervaring zijn die heel anders is dan hun gewone bewustzijnsstaat.

En natuurlijk vind je mensen die dramatische ervaringen hebben gehad, maar die lijken dramatisch, omdat ze in contrast staan tot hun normale bewustzijnsstaat. Er zijn mensen die deze ervaringen hebben afgedwongen, bijvoorbeeld door drugs, of onevenwichtige spirituele oefeningen. Er zijn mensen die ze spontaan hebben gekregen, omdat dit een onderdeel was van hun Goddelijke plan.

Maar niettemin is de waarheid, zoals je correct hebt aangevoeld, dat jij, naarmate jij je bewustzijn verhoogt uit de dualiteit naar de non-dualiteit, ontsnapt aan de dualistische uitersten. Je ontsnapt aan de ‘paren’ zoals Gautama Boeddha dat noemde, en daarom zal er steeds minder contrast komen tussen je spirituele ervaringen en je ervaringen van iedere dag, omdat je dagelijkse ervaringen ook hoger zullen zijn, maar dit gebeurt zo geleidelijk dat je de tijd hebt om eraan te wennen. Er komt een moment dat je een veel kalmere gemoedstoestand hebt dan vroeger, maar je bent eraan gewend geraakt en het is je normale gemoedstoestand geworden.

Wanneer je de aanwezigheid van een meester voelt, dan zit dat gevoel dichter bij je normale staat, terwijl het wel veel verder af is van vroeger. Deze boodschapper had veel dramatischer ervaringen toen hij jonger was. Van tijd tot tijd zijn er mensen die denken dat hij wel voortdurend van die dramatische ervaringen moet hebben omdat hij met ons omgaat of een dictaat opneemt, maar zoals hij zelf heeft uitgelegd, is dat contrast er niet wanneer jij je bewustzijn hebt verhoogd. Hij streeft alleen maar naar een neutrale gemoedsgesteldheid waardoor hij onze aanwezigheid niet als heel dramatisch ervaart of heel erg verschillend van zijn normale gemoedstoestand. Natuurlijk is het wel anders natuurlijk; er zijn tijden dat zijn ervaringen intenser zijn dan anders, maar je moet begrijpen dat je naarmate je verder komt op het pad, minder drama, minder contrast hebt en minder ‘piekervaringen’, omdat je gewone bewustzijnsstaat een piekervaring wordt.