Een gevallen wezen – lid van de organisatie van geascendeerde meesters?

Vraag: Mijn moeder heeft mijn broer en mij zowel fysiek als psychologisch keihard opgevoed, maar ze heeft ons al heel jong door een opvoedkundig en spiritueel pad geleid, waaronder de leringen van de geascendeerde meesters via de I AM beweging in de jaren zeventig. Ze channelde dagelijks het commentaar van de geascendeerde meesters op ons en ze voorspelde veel situaties en de uitkomst daarvan als ziener. Nu is ze tweeënnegentig en heeft ze nog steeds een dominante, narcistische persoonlijkheid die nooit een fout toe zal geven. Ik idealiseer haar al lang niet meer. Zou ze ook een gevallen wezen kunnen zijn ondanks haar spirituele tendensen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Dat zou heel goed kunnen. Ik wil hier niet een definitief antwoord op geven, omdat het een persoonlijke vraag is. Je kunt dit antwoord van binnenuit wel krijgen. Omdat dit voor meer mensen geldt, wil ik in het algemeen wel zeggen dat er soms een naïef geloof is in vorige dispensaties van geascendeerde meesters dat als iemand lid is van die organisatie, hij of zij geen gevallen wezen kan zijn. Dat is natuurlijk niet juist.

De gevallen wezens zullen alles doen wat maar mogelijk is om een spirituele organisatie te vernietigen of te saboteren, vooral één die door de geascendeerde meesters wordt gesponsord. Ze sturen gevallen wezens naar zulke organisaties om zoveel mogelijk chaos te scheppen. In sommige gevallen is het ook zo dat een boodschapper of goeroe, gevallen wezens kan aannemen als student om hen een laatste kans te geven om zich om te keren en aan het opwaartse pad te beginnen. Dit was ook het geval bij de boodschapper van de Summit Lighthouse die een paar gevallen wezens als persoonlijke chela aannam omdat ze hen om diverse redenen een laatste kans wilde geven.

Ik moet zeggen dat de meesten deze kans niet hebben aangegrepen; zij zijn overleden met het gevallen bewustzijn of zij leven nog steeds in het gevallen bewustzijn. Zij zijn dus nog niet aan het opwaartse pad begonnen. Enkelen zullen door de tweede dood gaan omdat ze een gesponsorde boodschapper hebben afgewezen en anderen zullen opnieuw een kans krijgen in andere omstandigheden.

Het spreekt vanzelf dat een gevallen wezen dat bij een organisatie van geascendeerde meesters komt, zal proberen de leer te gebruiken om anderen in zijn macht te krijgen, of dat nu hun kinderen zijn of andere mensen. Er zijn gevallen wezens in organisaties van geascendeerde meesters die zichzelf hebben opgeworpen als een soort minigoeroe die probeert een gevolg te krijgen zodat die mensen hem/haar volgen in plaats van de boodschapper of de leringen van de geascendeerde meesters. Er zijn voorbeelden van mensen die beweerden dat zij geascendeerde meesters channelden of dictaten opnamen van geascendeerde meesters, en tegen andere mensen zeiden wat ze moesten doen.

En jij bent je ervan bewust dat dit in jouw geval gebeurde om de baas te kunnen blijven en dat die boodschappen niet kwamen van de geascendeerde meesters maar van de valse hiërarchie van bedriegers in het mentale, of zelfs het emotionele rijk. Dit is geen ongewoon fenomeen, maar iets is wat absoluut gebeurt in alle dispensaties van de geascendeerde meesters, inclusief deze.

Je moet je hier bewust van zijn, maar natuurlijk hoef je niet rond te lopen om iedereen te beoordelen: “Is dit een gevallen wezen? Is dat een gevallen wezen?” en loop vooral niet in de val waar een aantal mensen wel in gevallen zijn in vorige dispensaties, die dachten: “Iedereen die het niet met me eens is, is een gevallen wezen.” Dit is natuurlijk ook niet realistisch. Je moet hier zorgvuldig mee zijn.

Wanneer je lange tijd ziet dat iemand zich narcistisch gedraagt, probeert aan de macht te komen en bereid is om zelfs de geascendeerde meesters, of in ieder geval een versie van de geascendeerde meesters te gebruiken om macht over anderen te krijgen, dan kom je zover dat je in plaats van het in gedachten te beredeneren dat iemand een gevallen wezen is, ook intuïtief informatie van binnenuit kunt krijgen.

Wat dat dan betekent voor je relatie met die persoon is heel wat anders en daarom moet jij je afvragen: “Waarom wilde ik zo in de nabijheid van een gevallen wezen zijn, wat in mijn psyche wil ik naar buiten brengen opdat ik het zou kunnen zien en oplossen?”

Hier kun je toe geneigd zijn en dit is een heel gevaarlijke neiging, omdat er mensen zijn die dan tot de conclusie komen op grond van onze leringen over gevallen wezens dat ze een relatie hebben gehad met een gevallen wezen en dat dit dan wel moet betekenen dat alle problemen de schuld waren van die ander, omdat zij de psychologische problemen hadden van een gevallen wezen. Dan hoef ik niet naar mijn eigen psychische problemen te kijken. Dit helpt natuurlijk niet erg, omdat je een relatie bent aangegaan om iets te leren, om iets te overwinnen, om iets op te lossen in je eigen psyche. Je kan het ook gedaan hebben om het gevallen wezen een kans te geven, maar er was altijd iets in jou dat jij wilde leren en zien bij jezelf.

Dus schiet op en zie dat, los het op. En dan heb je de beste vooruitgang geboekt die je maar kon boeken door een relatie met een gevallen wezen. En dan moet je er niet meer aan gehecht zijn of zij die kans hebben aangegrepen door een relatie met jou te krijgen. Dat is niet jouw zorg, wanneer jij je les hebt geleerd, ben je vrij om verder te gaan, als je dat wilt. En jij hebt het recht om verder te gaan na een relatie met een gevallen wezen, wanneer je de psychologische problemen hebt opgelost die je wilde oplossen. Je hebt geen verplichting ten opzichte van het gevallen wezen zelfs al ze heel gehaaid en agressief zijn in het proberen om jou het gevoel te geven dat je hen iets verplicht bent.