Een avatar en de zelven die op een natuurlijke planeet zijn geschapen

Vraag: Bij het vorige webinar noemde Saint Germain gescheiden zelven die door avatars op natuurlijke planeten zijn geschapen en die ze hebben meegenomen naar de aarde. Zouden de meesters dat kunnen uitleggen? Waar komen die gescheiden zelven vandaan vergeleken met de gescheiden zelven die worden geschapen naar aanleiding van het geboortetrauma? En hoe kunnen we die laten sterven op een onnatuurlijke planeet aangezien we ze op een natuurlijke planeet hebben geschapen? Kun je die taak wel uitvoeren, als je de radicaal andere omgeving in aanmerking neemt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 Webinar – De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

De zelven die je op aarde hebt geschapen ten gevolge van het geboortetrauma, waren een reactie op de omstandigheden waaraan je op aarde werd blootgesteld; de gevallen wezens, het dualiteitsbewustzijn en het collectieve bewustzijn op aarde, dat natuurlijk veel lager is dan op een natuurlijke planeet.

De zelven die je op een natuurlijke planeet hebt geschapen, waren geen antwoord of reactie op iets en zeker niet op dualistische of lagere omstandigheden, maar je moet begrijpen dat je ook moet groeien op een natuurlijke planeet en hoe doe je dat dan? Hoe begin je met een identiteitsgevoel dat in één punt wordt samengebald en vergroot jij je zelfbewustzijn? Dat doe je door eerst één zelf te scheppen dat berust op het in één punt samengebalde zelf of identiteitsgevoel, dan begin je met medescheppen door middel van dat zelf totdat je eraan toe bent om dat zelf uit te breiden. Dit proces blijf je doen. Je schept voortdurend zelven en daardoor kun jij jezelf in relatie tot je omgeving zien. Zelfs wanneer je de meer volwassen aspecten bereikt van wat je kunt ervaren op een natuurlijke planeet, dan heb je nog steeds van die zelven.

De vraag is of je op een natuurlijke planeet bent gebleven om daar de zelven los te laten of heb je om diverse redenen besloten om naar een onnatuurlijke planeet toe te gaan? In veel gevallen ging je naar een onnatuurlijke planeet omdat je zelven had geschapen die jij nog niet wilde loslaten of waar je nog niet aan toe was om ze los te laten. Het zou misschien een zelf kunnen zijn dat het gevoel had dat het de bedoeling was om andere mensen te helpen. Wanneer je zag dat die leden, wilde je hen helpen. Het had ook een zelf kunnen zijn dat je liet denken dat je in staat was om te beslissen wat er op een planeet moest wel of niet mocht gebeuren. En toen je naar de aarde keek en dingen zag die daar volgens jou niet mocht gebeuren, besloot je om hier te komen om daar iets aan te doen.

Die zelven waren geen reactie op iets. Zij werden geschapen als onderdeel van je eigen groeiproces; hoe je naar jezelf keek naarmate je volwassener werd, en steeds bewuster werd, steeds meer in staat om te scheppen wat jij wilde. Hoewel die in een heel andere omgeving werden geschapen, heb jij ze, in je psyche geschapen en je nam je psyche mee naar een onnatuurlijke planeet.

Je kunt ze heel goed overwinnen op een onnatuurlijke planeet. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het gemakkelijker is om ze op een onnatuurlijke planeet te overwinnen, omdat er een veel groter contrast is tussen de omgeving hier en wat je op een natuurlijke planeet ziet en daardoor wordt het gemakkelijker om ze los te laten als je bereid bent om ernaar te kijken in plaats van ze te ontkennen. Om die zelven die je op een natuurlijke planeet hebt geschapen te overwinnen, moet je eerst het oerzelf overwinnen, want zolang je vastzit in de reactiepatronen of dingen op aarde, ben je niet in staat om de zelven te zien die je hebt meegenomen.