De identiteit van een spirituele groep

Vraag: Omdat de studentengroep in Korea is gegroeid, zijn er ook mensen bijgekomen met een andere spirituele achtergrond. Soms is er geen consensus over hoe je die groep moet regelen. En af en toe komen we niet tot een consensus over het feit of we boodschappen accepteren uit diverse andere spirituele kringen naast de leringen van de geascendeerde meesters. Dit zijn bijvoorbeeld problemen: Kunnen we samen verder als we iemand als lid van onze Koreaanse studentengroep accepteren of zullen we dan bepaalde boodschappen introduceren die lijken gechanneld vanuit het mentale rijk. Naarmate de Koreaanse groep zich verder ontwikkeld, lijken deze problemen vaker voor te komen, wij vragen de geascendeerde meesters om advies over hoe wij die problemen moeten aanpakken.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 Webinar – De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Elke groep heeft een identiteit. Jullie groep berust op de leringen die via deze boodschapper komen. We hebben er geen problemen mee als jullie leringen gebruiken uit vorige dispensaties die we hebben erkend als dispensaties van de geascendeerde meesters als je dat relevant vindt, maar we raden je niet aan om op jullie bijeenkomsten leringen uit andere bronnen te gebruiken, vooral niet uit het mentale rijk.

We begrijpen wel dat er mensen komen met een andere achtergrond en het is niet zo dat je niet met die mensen mag praten over andere zaken. Maar niet in jullie officiële bijeenkomsten, want jullie officiële bijeenkomsten richten zich op een specifieke leer.

Jullie kunnen een sociale setting kiezen waarin de mensen vrijer kunnen spreken en over diverse andere leringen kunnen praten als ze dat willen; je kunt ook sessies geven waarin mensen vragen kunnen stellen over de leringen, en je kunt ze bespreken op grond van de kennis die jullie hebben over de leringen van de geascendeerde meesters, maar je hoeft niet zo open te zijn tegen iedereen die binnenkomt die zegt: “Je moet dit dictaat of deze boodschap of channeling lezen op de bijeenkomst.” Dat is niet de bedoeling van jullie groep.

Als er mensen zijn die dit niet accepteren, dan kan het soms zijn dat je hen moet laten vertrekken. Maar zoals ik zei, dat betekent niet dat zij deel moeten uitmaken van de groep zolang ze niet de bedoeling van de groep en de identiteit van de groep respecteren.