Moeten we het verleden veranderen?

Vraag: Ik weet dat ons universum een multidimensionaal universum is, waarin het verleden, het heden en de toekomst zich tegelijkertijd ontvouwen. Als dat zo is, is het dan ook mogelijk om naar het verleden te gaan en karma te corrigeren door toegang te krijgen tot de bandbreedte waarop het multidimensionale universum vibreert om zo dingen te corrigeren die ons in het heden beïnvloeden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2021 Webinar – De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Je moet in de eerste plaats begrijpen dat mensen in de moderne tijd op een bepaalde manier denken. Wij hebben dit de analytische, lineaire geest genoemd. Zij zijn geneigd om ieder idee te bekijken met die geest (gedachten) en ze willen die op een manier interpreteren die deze geest kan begrijpen. Dit heeft ertoe geleid dat er mensen zijn die hebben gedacht, gebaseerd op spirituele leringen en op bijna-doodervaringen en dergelijke, dat je in een multidimensionaal universum leeft waarin het verleden, het heden en de toekomst zich tegelijkertijd ontvouwen. Wat houdt dat in, als je hier een beetje kritisch naar kijkt?

Het verleden, het heden en de toekomst ontvouwen zich tegelijkertijd. Maar is dat niet het idee dat de tijd ervaringen verdeelt in verschillende stadia: verleden, heden en toekomst? Hoe kan de tijd zich tegelijkertijd ontvouwen als tijd een lineair proces is? Je begrijpt wel wat ik nu probeer te doen: ik probeer deze lineaire geest te neutraliseren.

Het is correct dat je meer te weten kunt komen over het universum dan de lineaire geest kan bevatten, maar veel mensen op het spirituele pad proberen de lineaire geest te gebruiken om verder te kijken dan de lineaire geest. Zij proberen iets in woorden uit te drukken wat je niet in woorden kunt uitdrukken maar alleen ervaren. Er zijn mensen die spirituele ervaringen krijgen; er zijn mensen die bijna-doodervaringen hebben en wanneer ze dan terugkomen, hebben ze een sterk verlangen om die ervaringen te delen met anderen. En hoe doen ze dat? Met woorden. En hoe worden woorden gebruikt op de moderne wereld? Met de lineaire geest. Zij proberen iets in woorden uit te drukken wat de lineaire geest niet kan: een ervaring die de lineaire geest overstijgt.

Om concreet je vraag te beantwoorden, of het mogelijk is om naar het verleden toe te gaan en je fouten te corrigeren? We hebben dit al eerder uitgelegd door middel van een tijdmachine: als je een tijdmachine had om fysiek in de tijd terug te kunnen gaan om die fout te corrigeren. Maar dit is ook een zinloos idee. Het verleden is niet relevant. Wat er in het verleden is gebeurd, is in het heden niet meer relevant. Wat je met je meedraagt uit het verleden is relevant. Dat is deels energie van een lagere kwaliteit die we meestal karma noemen, en bepaalde overtuigingen, bepaalde gescheiden zelven in je vier lagere lichamen.

Je hoeft niet naar het verleden om het karma te transformeren te transmuteren. Je hoeft alleen maar oproepen te doen in het heden. Je hoeft niet naar het verleden terug om je psychologische problemen op te ruimen. Je hoeft er alleen maar naar te kijken. Gebruik de hulpmiddelen die we hebben gegeven om ze op te lossen en laat de gescheiden zelven sterven. Waarom zou je naar het verleden teruggaan? Dat is helemaal niet nodig.

Je zou beter kunnen zeggen dat je op dit moment je verleden met je meedraagt in de betekenis dat je het karma en de gescheiden zelven en de trauma’s en illusies die je bezit, in het verleden toegestaan hebt om in je drie hogere lichamen te komen en als je niet verandert wat zich daar bevindt, wat je bij je draagt uit je verleden, niet alleen het heden, maar ook je toekomst zal beïnvloeden. Je kunt nu op dit moment de tendensen die je in het verleden had op je toekomst projecteren, omdat je dezelfde patronen zult blijven herhalen totdat je de gescheiden zelven hebt overwonnen. In dat opzicht zou je wel kunnen zeggen dat je het verleden bij je draagt. En als je dat niet verandert, dan zul je dat meenemen naar de toekomst. Daar zal het je net zo beïnvloeden als nu in het heden.

Ik begrijp dat het voor veel mensen nogal moeilijk is om deze concepten te bevatten maar zoals ik al zei, komt dat omdat ze proberen iets te begrijpen met de lineaire geest wat de lineaire geest niet kan begrijpen. En dit is waarschijnlijk de grootste obsessie in de moderne naties. Heel veel mensen richten zich nog op het mentale niveau die er al aan toe zijn om de stap omhoog te doen naar het identiteitsniveau, maar dat niet kunnen omdat ze nog zo vastzitten in, zo gehecht zijn aan, de lineaire geest, de analytische geest. Zij willen een rechte lijn voor alles in het leven roepen en alles op die lijn uitzetten. Alles moet zo perfect werken dat het ene leidt tot het andere, en weer tot het volgende en op het eind hebben ze het juiste resultaat, net zoals bij een wiskundige vergelijking.

Ondanks het feit dat er bepaald wiskunde in het leven zit, er zijn bepaalde getallen in het leven, is het spirituele pad geen wiskundig proces. Het is een creatief proces. Er is geen formule voor. Er is geen formule. Er zijn formules die mensen beperken. Je kunt zeggen dat je karma en psychologische problemen in vorige levens een formule zijn en als je niet iets aan de vergelijking verandert, dan zal de uitkomst op een bepaald moment hetzelfde zijn als in het verleden.

Op elk moment in het verleden, kun je naar dat moment kijken en zeggen dat als je nu niet iets verandert, dit de uitkomst zal worden over tien jaar. Je hebt echter altijd de optie om de vergelijking op een creatieve manier te wijzigen. Dan verandert ook de uitkomst. Dat is de enige manier waarop iets kan veranderen, want anders zou het universum de machine zijn die fysici voor zich zagen in vorige eeuwen, waarbij de eerste condities in de machine beslisten wat de uitkomst uiteindelijk zou worden.