Moeder Maria

 

De geascendeerde meester Moeder Maria incarneerde tweeduizend jaar geleden als moeder van Jezus.  Zij had daarvoor ook andere incarnaties, maar ze is aan het eind van dat leven geascendeerd.

Moeder Maria bekleedt het ambt van Goddelijke Moeder voor de aarde samen met Kuan Yin en andere vrouwelijke meesters.

Moeder Maria is heel actief in deze dispensatie en heeft talloze dictaten, veel rozenkransen en invocaties gegeven om ons te helpen om de beperkingen in onze psyche los te laten en de wereldomstandigheden te veranderen.