Het spirituele effect van massagebeurtenissen

Vraag: Zijn grote bijeenkomsten waar duizenden mensen bij elkaar komen natuurlijk of dienen die meestal om onzichtbare destructieve krachten te dienen? Zijn gebeurtenissen voor persoonlijke ontwikkeling met tienduizenden mensen, grote festivals, sportwedstrijden, of zelfs wereldwijde meditaties constructief of dienen ze een destructief doel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Dat hangt helemaal af van hoe ze worden uitgevoerd, wat de bedoeling ervan is, wat de manier van denken van de mensen is. Je kunt aan onze leringen over ideologie zien dat mensen soms bij elkaar komen die een ideologische denkwijze hebben.

Het typische voorbeeld hiervan zijn de rally’s die Adolf Hitler in de jaren dertig van de vorige eeuw hield, waarbij tienduizenden mensen in een stadium werden gehypnotiseerd door de redes van Hitler en de energiestroom die door hem heen kwam en men uit één mond ‘Sieg Heil’ of ‘Heil Hitler’ schreeuwde en daardoor werd er een heel erg onevenwichtige energie geproduceerd die een vernietigd effect had. Nu zou je kunnen zeggen dat die mensen tijdens die gebeurtenissen wel een soort eenheid van geest hadden, maar omdat die werd beïnvloed door de ideologische denkwijze met een destructief doel, hielp dat niet om de planeet te verhogen.

Aan de andere kant kun je zeggen dat de beslissende factor bij massagebeurtenissen is of mensen bij elkaar komen in een gemoedstoestand van eenheid en harmonie, waarbij ze niet proberen om mensen tot iets te dwingen, in de betekenis dat zij geen ideologische benadering hebben. Zij richten zich misschien op een positieve gebeurtenis of een positief doel. En het kan zijn dat zij met elkaar genieten van een muziekuitvoering, een toneelstuk, en soms zelfs een sportgebeurtenis.

In het algemeen leveren sport gebeurtenissen geen hoge energie op, omdat die altijd wordt beïnvloed door de wens dat jouw team wint en het andere verliest. Sommige sportgebeurtenissen kunnen een verenigend effect hebben, in de eerste plaats de Olympische Spelen die niet zo competitief zijn als andere sporten. De beslissende factor is de mate van eenheid die bereikt wordt en ook de mate van harmonie, of de bedoeling positief is.

Nu kun je natuurlijk veel krachtiger gebeurtenissen organiseren. Als je bijvoorbeeld tienduizend mensen had die bij elkaar komen om decreten en invocaties op te zeggen, of naar dictaten te luisteren, dan zou je een heel krachtig effect krijgen. Bij de Summit Lighthouse waren soms drie- tot vierduizend mensen bij elkaar op een zomerconferentie, die zich allemaal verzameld hadden op één plaats en gezamenlijk decreten opzeiden en naar de dictaten luisterden die werden gegeven. Dit had natuurlijk enorm veel effect, omdat het effect wordt vermenigvuldigd door het aantal mensen; dit wordt in feite exponentieel vermenigvuldigd door het aantal mensen.

Daarom is de wake voor Moeder Maria door vijfhonderd mensen ook belangrijk, wanneer je die samen doet voor een zelfde doel, dan wordt het effect van wat je persoonlijk doet, exponentieel vermenigvuldigd door het aantal mensen dat eraan meedoet. Dat is ook zo op een conferentie als deze, waar jullie niet fysiek op één plaats zijn, maar jullie zijn verbonden en verenigd via het internet, en jullie hebben een gemeenschappelijk doel en dat is een positief doel en dat heeft ook een geweldig effect op de vermenigvuldigingsfactor.