Mannen die bang zijn als vrouwen gaan regeren

Vraag: Zullen vrouwen ook mannen helpen als die geboren zijn in een arm gezin? Is het mogelijk dat mannen vrouwen gewoon niet goed kennen en dat dit een kans is om te laten zien dat zij zorgzaam zijn en zowel mannen als vrouwen zullen helpen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor Christusonderscheid

Je zult zien dat vrouwen niet hetzelfde als mannen zullen handelen als ze leider zijn, omdat wij in onze leringen hebben gezegd dat vrouwen meer een soort moederinstinct hebben en het is vanzelfsprekend dat vrouwen gelijkere samenlevingen zullen scheppen en zichzelf niet als tiran opstellen.

Dit wil niet zeggen dat wij ons voorstellen dat er landen zullen komen die alleen door vrouwen worden geleid. In het ideale geval komt er een balans tussen mannen en vrouwen die elkaar kunnen aanvullen. Maar zelfs als vrouwen mogen regeren, dan zouden ze niet zo onevenwichtig zijn als de mannen zijn en nog steeds in veel naties zijn.

Je ziet dat mannen die bang zijn als vrouwen gaan regeren, vrouwen niet kennen, zoals je juist opmerkt. En de reden dat zij vrouwen niet kennen, is dat ze de mannelijke psyche op vrouwen projecteren. Zij denken dat vrouwen in principe dezelfde psyche hebben als mannen en dat vrouwen als ze in dezelfde positie komen als mannen, ook net zo zullen handelen als mannen. Nu weet ik dat je op een paar historische vrouwenfiguren kunt wijzen die wel tiran waren, maar die kom je in de moderne wereld niet tegen, zeker niet het democratische deel van de wereld.