Woorden en concepten ontvangen tijdens de conferenties

Vraag: Tijdens de webinar over Christusonderscheid kreeg ik een bizarre ervaring, misschien kunnen de meesters daar hun licht op werpen. Tijdens de dictaten voelde ik dat de aanwezigheid van de meesters zeer nabij was en ik versmolt met een stroom bewustzijn die ik voelde. Wat me geschokt heeft, was dat ik woorden en openbaringen voelde in mijn gedachten. Tien seconden daarna zei Kim bijna letterlijk wat die stem had gezegd. Tussen de dictaten in, tijdens de pauzes, toonde die aanwezigheid me nieuwe openbaringen en wanneer we daarna weer een sessie deden, was het nieuwe dictaat precies hetzelfde als wat ik daarvoor had ontvangen; dit bleef de hele conferentie zo doorgaan. Het leek op een prachtige dans die mijn bewustzijn optilde en me met dankbaarheid vervulde. Kunnen de meesters deze ervaring bespreken, maar wat gebeurde er nu eigenlijk precies?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Wanneer we een dictaat door een boodschapper geven, hebben we een bepaalde matrix, een energetische matrix, een bepaalde matrix met ideeën die in het spirituele rijk bestaat. We duwen die eerst naar het identiteitsrijk, daarna naar het mentale, dan in het emotionele en vervolgens naar de fysieke gedachten van de boodschapper die ze in woorden vertaalt die door de boodschapper worden uitgesproken. Dat betekent niet dat de woorden in het spirituele rijk precies zo zijn als ze op het fysieke vlak worden gesproken, omdat de woorden langzaam worden gevormd als het dictaat door de vier niveaus heen wordt geduwd.

Wanneer je deelneemt aan een conferentie kun je – en dat moedigen we aan – je bewustzijn afstemmen op dat van de geascendeerde meesters. En dit betekent dat jij een dictaat, wanneer het wordt gegeven, kunt oppikken op het mentale niveau bijvoorbeeld, voor die er helemaal doorheen is geduwd, naar het fysieke vlak. Daardoor kun je de woorden horen voor ze worden uitgesproken. Je kunt ook tussen dictaten in je bewustzijn afstemmen op de meesters en niet per se de woorden ontvangen, hoewel dat wel zou kunnen, maar ook de concepten.

Het gebeurt heel vaak op een conferentie dat wij bepaalde onderwerpen waar wij over willen spreken en dat er dan al studenten zijn die naar de conferentie zijn gekomen, die zich hebben afgestemd op die ideeën. De boodschapper heeft al vaak meegemaakt dat er een of twee studenten bij hem komen en iets aan hem vertellen of hem iets vragen over een bepaald concept en dat wij dan dat specifieke concept zullen bespreken. Dit komt omdat de studenten zich hebben afgestemd op de ideeën die wij naar buiten willen brengen.

Wij moedigen jullie allemaal aan om dat ook te doen. Jullie kunnen dat allemaal, maar ik wil niet dat iemand zich ontmoedigd voelt als het niet gebeurt. Je concentreert je er eenvoudig op om je bewustzijn op ons af te stemmen, zo goed je kunt. Sommigen zullen het moeilijk vinden om woorden te ontvangen, er zullen ook een paar zijn die beelden of concepten ontvangen. Sommigen voelen alleen maar de stroom van energie die niet specifiek voor ideeën of concepten is. Wat het ook is voor jou, stem je zo goed mogelijk af en wees blij met het niveau van afstemming dat jij hebt, in wat voor vorm ook.