Het overweldigende verlangen om iets te bezitten

Vraag: Waarom kunnen we overweldigd worden door het verlangen om iets te bezitten, wat een object kan zijn of zelfs de wens om te ascenderen, en lijkt het of we er niet zonder kunnen? En hoe staat dit in verband met je wenslichaam?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Elke keer dat je een obsessief-compulsieve wens hebt, heb je een energetische vortex geschapen in je emotionele lichaam die aan je bewuste trekt, in feite aan al je vier lagere lichamen. En die vortex bindt je aan de planetaire beesten, de planetaire entiteiten en demonen die achter die wens zitten.

We hebben vroeger gezegd dat er mensen zijn die over een grens heengaan, die een maalstroom, een vortex, creëren. En dan krijgen ze een onverzadigbaar verlangen, en het is nooit genoeg. Je kunt je nooit echt tevreden voelen, behalve misschien even. Maar dan komt de wens al snel weer terug en de oorzaak daarvan is dat er entiteiten, beesten aan je trekken, die je energie opslurpen en weer willen worden gevoed.

Je moet dit herkennen, je moet weten hoe het werkt en de hulpmiddelen gebruiken die we hebben gegeven. In de eerste plaats de decreten voor bescherming, om je los te snijden aan Astrea, maar ook om de zelven op te ruimen die ervoor zorgen dat je die onevenwichtige, buitengewoon grote wens hebt waarvan de Boeddha heeft gezegd dat het de oorzaak is van al het lijden. Wij hebben je de hulpmiddelen gegeven om dit als student van geascendeerde meesters te bereiken.

Als je naar de geschiedenis van de planeet kijkt, dan zie je dat iets bezitten al een heel oud verlangen is en uiteindelijk komt dit van de gevallen wezens, zoals je uit de dictaten van Gautama kunt begrijpen. Zij willen het gevoel hebben dat zij het universum bezitten, dat zij deze planeet bezitten, alle mensen op die planeet bezitten, en daardoor alle macht hebben.

Veel mensen hebben natuurlijk bepaalde wensen overgenomen om iets te bezitten, omdat het je een veilig gevoel geeft wanneer je genoeg geld hebt, een huis hebt dat groot genoeg is, dat je alles hebt wat je denkt nodig te hebben. Daarom zie je ook dat veel rijke mensen niet genoeg geld kunnen krijgen, want wat is genoeg, wat als je het verliest, wat als er iets gebeurt dat je niet hebt voorzien, enzovoort.

Wanneer je een buitensporig groot verlangen hebt, dan is het geen rationele wens. Er zit geen logica in, het is totaal onlogisch, het is inconsistent, zelfs tegenstrijdig. Maar je kunt dat niet begrijpen wanneer je in die spiraal zit, maar je kunt er wel uitstappen als je jouw verstand gebruikt, naar jezelf kijken, naar de consequenties van die wens kijken en dan beslissen dat je geschikte maatregelen neemt om het los te laten.