Wat is het belangrijkste om voor te bidden bij Frankrijk en de Fransen?

Vraag: Wat zijn de belangrijkste punten waar wij voor moeten bidden voor Frankrijk en de Fransen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Frankrijk is een ingewikkeld land. Er bestaat een grote deling in de collectieve psyche omdat de katholieke kerk nog steeds grote invloed uitoefent op veel Fransen. Tegelijkertijd is Frankrijk een van de meest seculiere landen in Europa en dat houdt in dat er een grote groep mensen vast overtuigd is van de materialistische kijk op het leven en tegen alle religies is.

Het gevolg van die grote verdeeldheid en vijandigheid tussen die twee groepen, zouden we kunnen zeggen dat je ziet dat Frankrijk een lager niveau heeft van spirituele mensen, maar niet van religieuze mensen. Met andere woorden, mensen die openstaan voor een niet-standaard spirituele leringen of dit nu een lering is van geascendeerde meesters of iets anders. Op dit moment kun je het beste bidden dat steeds meer mensen losgesneden worden, zodat zij een spirituele lering kunnen omarmen, wat een alternatief is voor zowel de katholieke kerk als het materialisme.

In de Gouden Eeuw zal er, zoals ik heb gezegd, niet één religie zijn die de Gouden Eeuw zal domineren noch zal het wetenschappelijk materialisme de Gouden Eeuw domineren. Er zal een universele kijk, een universeel stel ideeën, komen die berusten op de eenvoudige neutrale objectieve erkenning dat menselijke wezens een hoger potentieel hebben, dat ze meer zijn dan materiële wezens. Mensen kunnen dit potentieel op verschillende manieren erkennen en proberen het te ontwikkelen. Maar het ontwikkelen van het hogere potentieel van de mensen zal een thema worden. En het zou iets moeten zijn wat ook veel mensen in de Franse natie zal aanspreken, en ook veel andere naties die in het proces zitten; de katholieke kerk, of de islam of een andere religie uitdagen die al heel lang in een land dominant is en die een wankel evenwicht moeten zien te vinden om de traditionele religie uit te dagen zonder over te slaan naar het ander dualistische uiterste, het wetenschappelijk materialisme. Veel naties staan voor die uitdaging en het is zeker iets waar je oproepen voor kunt doen, zowel voor Frankrijk als andere naties, opdat er een cruciaal aantal mensen losgesneden zal worden, opdat zij de middenweg tussen die twee uitersten kunnen omarmen.