Hoe je een evenwichtiger gemoedstoestand krijgt

Vraag: Is er een fase op het pad waarin wij ervaren dat ons uiterlijke leven en onze normen vernietigd worden, omdat ons leven ondersteboven wordt gehaald en wij verliezen meemaken en dat er van ons wordt afgestroopt waar wij op vertrouwen om continuïteit in ons dagelijks bestaan te voelen, waardoor we gedwongen worden om totaal op ons Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid te vertrouwen om de volgende stappen te kunnen nemen? En ook waarom hebben sommigen van ons zulke extreme ervaringen op het pad, zoals een depressie of een mentale breakdown, en grote moeite moeten doen om verder te kunnen? Waarom krijgen sommigen van ons ervaringen tijdens een spiritueel ontwaken waar we eigenlijk nooit overheen komen en die we met ons mee moeten dragen in de rest van ons leven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Welnu, nog, je moet begrijpen dat je op een heel erg moeilijke planeet woont. Het spirituele pad bewandelen, vooral het pad van Christusschap, is een heel moeilijke taak op een planeet als de aarde. Je hebt veel levens gehad waarin je bent blootgesteld aan traumatische ervaringen en je hebt meerdere zelven geschapen als reactie hierop. We kunnen zeggen dat hoe meer trauma’s je nog over hebt van dat verleden, hoe meer onevenwichtigheid je geneigd bent te hebben in je vier lagere lichamen, hoe meer je geneigd bent tot extreme ervaringen op het pad. Depressie en mentale ziekten zijn zeker een teken dat je heel erge trauma’s en wonden in je vier lagere lichamen hebt overgehouden, maar ook dat je jouw gevoel van continuïteit volledig bent verloren. Dit is bij diverse mensen gebeurd, in sommige gevallen als gevolg van het opstijgen van de Kundalini, in andere gevallen om andere redenen. En wij hebben geprobeerd, vooral in deze dispensatie, om je een evenwichtig pad te bieden en een heel evenwichtige aanpak, waardoor je kunt voorkomen dat je die extreme ervaringen krijgen.

Je kunt heel goed het pad van Christusschap bewandelen terwijl je een evenwichtiger ervaring daarvan hebt. Er zullen wel wat schommelingen zijn, bepaalde initiaties die je moet doen en je moet natuurlijk de initiatie ondergaan dat je bereid bent om dingen op te geven om de volgende stap te kunnen doen. En er komt een moment waarop je moet laten zien dat je bereid bent om alles op aarde op te geven om de volgende stap te kunnen doen naar een doorslaggevend hoger niveau. Toen deze boodschapper boodschapper werd, moest hij mij tonen dat hij bereid was om alles op aarde op te geven, zelfs zijn leven, om op een hoger niveau te komen. Maar dit vernietigde niet zijn normen en gevoel van continuïteit, omdat hij al een hoge mate van evenwicht in vorige levens had bereikt.

Degenen die dit evenwicht nog niet hebben bereikt in vorige levens, hebben we al onze leringen gegeven over het helen van de spirituele trauma’s om je te helpen om in een evenwichtiger toestand te komen. Het is begrijpelijk dat mensen bijvoorbeeld traumatische ervaringen kunnen krijgen, of een mentale breakdown, of een depressie, en dat zij het gevoel hebben dat zij dit in dit leven nooit kunnen overwinnen. Dit is echter een illusie die de gevallen wezens en het collectieve bewustzijn bevorderen.

Er is niets op aarde wat je niet kunt overwinnen, als je bereid bent om de hulpmiddelen te benutten en de leringen die wij hebben gegeven. En ook de bereidheid om beslissingen te nemen die je moet nemen om bepaalde zelven te laten sterven. Er zijn mensen die diverse traumatische ervaringen hebben meegemaakt, of dat nu ervaringen op de wereld zijn of psychologische toestanden, mentale ziekten, en die een bepaald zelf hebben opgebouwd op het identiteitsniveau dat zij het slachtoffer zijn van omstandigheden, die zelfs bepalen wie ze zijn op grond van die omstandigheden. En het is begrijpelijk dat mensen die zelven hebben geschapen, maar ik moet je recht op de man af zeggen dat er een moment komt dat je niet verder kunt als je die zelven niet onder ogen ziet, ziet dat het een gescheiden zelf is en besluit dat het moet sterven opdat jij naar een hoger identiteitsgevoel kunt opklimmen waarin de omstandigheden niet meer bepalen die je bent.

Je kunt alles uit je verleden overwinnen. Ik probeer geen druk te leggen op mensen, omdat ik heel goed weet dat veel mensen erg zwaar verwond zijn en dat er tijd nodig is om te helen. Maar je moet weten dat niets wat er met jou op aarde is gebeurd, je IK BEN Aanwezigheid kan beïnvloeden, jouw Bewuste Jij kan beïnvloeden, en daardoor kan jouw Bewuste Jij er vrij van zijn, wanneer hij in staat is om de beslissing te nemen om het los te laten. Maar zoals we hebben gezegd, moet je in de meeste gevallen de confrontatie aangaan met vele zelven die je moet laten sterven, één voor één, juist om je gevoel van continuïteit niet te verliezen. Je doet dit geleidelijk aan, maar je moet goed onthouden dat de Bewuste Jij niet wordt gedefinieerd door iets wat op aarde is gebeurd, je kunt terugkeren naar een staat van zuiver gewaarzijn, maar je kunt dat alleen maar als je de gescheiden zelven opgeeft die je daarvan afhouden.