Hoe jij je bevrijdt van het gevoel dat je waardeloos bent als je arm bent

Vraag: Ik ben arm opgegroeid. Ik herinner me niet dat ik een probleem had als ik bij kinderen was die rijker waren dan ik. Toen ik opgroeide, begon het me op te vallen dat volwassenen me het gevoel gaven dat ik minder was dan andere kinderen, omdat ik arm was. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik het gevoel kreeg dat ik minder was dan mijn leeftijdgenoten. Ik accepteerde helaas, omdat ik minder materiële bezittingen had, dat ik ook niets waard was. Ik lijd nog steeds aan dat gevoel van waardeloosheid. Hoewel ik de leringen bestudeer, geloof ik nog steeds dat ik niet waardevol ben als ik niet veel geld bezit, en niet de duurste dingen heb. Ik zou graag niet meer willen geloven dat arme mensen niets waard zijn en dat rijke mensen superieur aan hen zijn en dat je alleen maar gelukkig kunt zijn als ik al het geld op de wereld bezit en ik me iemand kan voelen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Welnu, het antwoord – dat bijna standaard het antwoord is – is dat deze overtuiging natuurlijk van een gescheiden zelf komt. En je moet onze hulpmiddelen gebruiken om dat gescheiden zelf bloot te leggen en los te laten. Je moet besluiten dat je deze overtuiging gewoon niet accepteert. Maar op een planeet als deze bestaat de heel oude traditie dat de gevallen wezens willen dat de meerderheid van de bevolking zich arm voelt, dat zij alleen maar arm kunnen zijn, en het gevolg is dat zij niet evenveel waard zijn als de elite, die rijk zijn en macht hebben en gezag dragen. De gevallen wezens hebben dit heel grote collectieve beest, die entiteit, geschapen dat op de mensen projecteert dat je waarde wordt bepaalt door je macht op de wereld, je uiterlijke bezittingen, hoeveel geld je hebt, de mooie huizen, de mooie sportauto’s, de juwelen, enzovoort.

Nu zijn er mensen die in relatief arme omstandigheden zijn opgegroeid die deze overtuiging niet hebben geloofd. Deze boodschapper was daar één van. Zijn ouders hebben hem vanaf zijn vroegste jeugd de indruk gegeven dat je waarde wordt bepaald door hoe jij je gedraagt en hoe je als mens bent, niet je wereldlijke bezittingen of je positie in de samenleving. Als je bent opgegroeid in een omgeving waarin je dit geloof bent gaan accepteren, dan komt het omdat het een deel van jouw Goddelijke plan is dat je demonstreert hoe je dat kunt overwinnen. Je moet gewoon de hulpmiddelen gebruiken die we hebben gegeven opdat je die overtuiging kunt loslaten en dan aan andere mensen die in dezelfde situatie zitten demonstreren dat het inderdaad kan, en dat je het op die manier moet doen.

We hebben duidelijk gemaakt dat je, wanneer je Christusonderscheid bezit, beseft dat de waarde van iemand niet wordt bepaald door de wereldlijke, uiterlijke bezittingen, de hoeveelheid geld of iets anders op aarde. Je ras niet, je nationaliteit niet, niet waar je geboren bent. Het doe er niet toe. Het enige wat ertoe doet, is het innerlijke gevoel over wie je bent. Alle mensen zijn evenveel waard in de ogen van God, in de ogen van Christus. Het is een onderdeel van Christusonderscheid om die overtuiging te overwinnen.