Hoe kunnen we een eind maken aan de verminking van vrouwelijke geslachtsdelen?

Vraag: Zal er een tijd komen waarin de verminking van vrouwelijke geslachtsdelen bij wet totaal verboden wordt op aarde? Wat kunnen we doen om dat tot stand te brengen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Zoals Portia al in haar dictaat heeft gezegd, zal er een moment komen waarop dit bij wet verboden wordt. Als jij je hier zorgen over maakt, kun je hier oproepen voor doen. Je kunt diverse oproepen doen, maar in ieder geval om de demonen te binden die hierachter zitten, de gevallen wezens die hierachter zitten en de collectieve beesten die in deze landen worden geschapen, omdat dit een praktijk is die al heel lang wordt uitgeoefend.

Het zijn niet beslist demonen in het collectieve bewustzijn, maar het zijn collectieve entiteiten die de mensen hebben geschapen omdat zij in die praktijken geloven, en zij voeding halen uit de negatieve energie die wordt geproduceerd wanneer jonge meisjes aan deze schadelijke, zeer traumatische, praktijken worden blootgesteld. En dan kun je oproepen doen dat ze worden gebonden, je kunt oproepen doen dat alles wordt blootgelegd, zodat de mensen het beginnen te zien.

Je kunt ook oproepen doen, zoals Portia heeft gezegd, dat vrouwen worden gewekt voor de basale menselijkheid en zeggen: “Dit was een van de meest traumatische ervaringen in mijn leven en als moeder kan ik mijn dochter hier niet aan blootstellen. Ik kan het gewoon niet, omdat het niet menselijk is om zoiets te doen. Het werd mij aangedaan, maar ik laat dit niet met mijn eigen dochter gebeuren.”