De belangrijkste oorzaken van angst en depressie

Vraag: Het lijkt of we in de laatste paar jaar een toename zien in mentale ziekten in het collectieve bewustzijn, vooral angst en depressie. Ik heb zelf de laatste drie jaar, veel spanning zien toenemen in mijn eigen wezen. Kunnen de meesters bespreken waarom dit zo is en nog belangrijker, hoe kunnen we ons hiervan verlossen en anderen helpen om hetzelfde te doen? Als de meesters ook de origine van angst en depressie zouden kunnen bespreken, dan zou dat fijn zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over het Bevrijding van Vrouwen

Zoals we meerdere malen hebben gezegd, is in de meer ontwikkelde naties in voldoende mate aan de materiële behoeften van de mensen voldaan. Als je kijkt naar Abraham Maslow’s ‘piramide van menselijke behoeften’, dan zie je dat er vier klassen lagere behoeften zijn en daarna ga je hogerop naar de behoefte aan zelfrealisatie. In de moderne democratieën zijn we nu zover dat een cruciaal aantal mensen toe is aan zelfrealisatie. Maar omdat die democratieën vastzitten in een niemandsland waarin zij het christelijke paradigma niet hebben losgelaten en nog niet eens begonnen zijn om het materialistische paradigma te onderzoeken, krijgen de mensen geen hulp om hun behoefte aan zelfrealisatie na te streven. Dit zorgt in veel gevallen voor diverse vormen van angst, depressie en onoplettendheid, omdat de mensen weten dat ze niet doen wat ze zouden moeten doen en dat voelen zij.

Een ander aspect is het feit dat er krachtige collectieve entiteiten zijn die zich over een heel lange periode hebben ontwikkeld, waardoor de mensen gevoelig zijn geworden voor het feit dat ze geen doel in het leven hebben. Dit zijn eigenlijk de twee belangrijkste oorzaken voor angst en depressie, omdat je de innerlijke drang hebt om jezelf te realiseren, je weet alleen niet hoe en daardoor heb je het gevoel dat je tijd verspilt, of dat je gevoelig bent voor die entiteiten. De waarheid is dat die moderne democratieën moeten veranderen om een manier te vinden om de mensen te helpen om met hun psychologische problemen om te gaan en hun psyche te verbeteren en hun bewustzijn te verhogen. Het betekent niet dat je de leringen van de geascendeerde meesters moet volgen of een andere spirituele lering in het bijzonder, maar je moet een nieuwe aanpak accepteren die het materialisme ontstijgt, anders zul je zien dat het toeneemt en dat zal de gezondheidszorg en de sociale vangnetten overbelasten, omdat de mensen zo degressief worden dat zij niet kunnen werken of misschien wel naar het ziekenhuis moeten, of naar een psychiatrische inrichting om hulp te krijgen. Het is gewoon het gevolg van de onwil van de moderne democratieën om de volgende logische stap te nemen om zich niet meer te richten op materiële welvaart maar op psychologisch welzijn.