Alleen totale vergeving leidt tot totale vrijheid

Vraag: Hoe kunnen mensen die seksueel, fysiek, verbaal misbruik en andere dingen uit hun jeugd hebben overleefd, echt vorderingen maken om te genezen? Hoe kunnen ze voor eens en voor altijd het negatieve, de negativiteit, boosheid, een laag zelfbeeld, wraakgevoelens, haat, transcenderen en verder gaan met hun leven? Bestaat er zoiets als vergeven en vergeten in dit geval?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Als jij weet dat er geascendeerde meesters zijn, dan kun je natuurlijk alle leringen die we hebben gegeven over het helen van je psyche benutten, waaronder de gescheiden zelven en de trauma’s in het verleden, maar om het algemener te houden voor alle mensen: het is gewoon een feit dat je in het leven wordt blootgesteld aan misbruik, en daar kun je pas helemaal van bevrijd zijn als je de mensen vergeeft die jou hebben misbruikt en jij het jezelf ook vergeeft dat je op een bepaalde manier hebt gereageerd op dat misbruik. Totale vergeving leidt tot totale vrijheid, hebben we al eens gezegd. Dat kan niet anders.

We hebben leringen gegeven over het helpen van mensen om hun verleden te overwinnen, die ook nu kunnen helpen, maar in het algemeen kun je pas verder met je leven als je kunt vergeven, als je kunt vergeten. Dus hoe kun je vergeven? Je kunt alleen maar vergeven als je op het punt komt dat je het besluit neemt dat je het misbruik uit het verleden niet meer laat bepalen wie je tegenwoordig bent en wie je de rest van je leven wilt zijn. Je moet beslissen dat je niet wilt dat de mensen die jou hebben misbruikt nog invloed op je bewustzijn en je gemoedsgesteldheid hebben. Dat kan alleen wanneer je ze loslaat, wanneer je hen vergeeft en beseft dat zo deden vanwege het bewustzijnsniveau dat zij hadden en dat zij hun bewustzijnsniveau openbaarden, en het was eigenlijk niet persoonlijk op jou gericht en daardoor kun je geleidelijk aan zover komen dat je het niet meer persoonlijk opvat en dan kun je het allemaal loslaten.

Nu zeg ik niet dat dit gemakkelijk is, vooral als je geen leringen van de geascendeerde meesters hebt. Maar als je die leringen wel hebt, en de decreten en invocaties gebruikt om de energie te transmuteren die je ervan weerhoudt om los te laten, dan kun je op het punt komen dat jij je kunt bevrijden uit de energetische aantrekkingskracht die je meesleept in woede en haat. Dan ben je vrij om die beslissing te nemen dat je gewoon los wilt laten. Je moet misschien aan jezelf werken, aan je zelven werken en beseffen dat als je in dit leven werd misbruikt, dit waarschijnlijk niet de eerste keer is geweest. Het gaat waarschijnlijk terug op andere levens en misschien wel tot je kosmische geboortetrauma. Je moet de zelven opruimen voor je totaal vrij bent om de beslissing te nemen en te zeggen: “Ik laat dit los.”

Je kunt die beslissing niet met je gewone gedachten nemen. Maar als je het werk gedaan hebt, zal er een moment komen waarop je voelt dat het vanzelf weggaat. Je hebt het gevoel alsof er iets breekt, iets laat los en je beseft dan bewust dat je nu hebt vergeven, je hebt het nu losgelaten, en dan ben je echt vrij.