Wanneer de realiteit slechts een idee wordt waar je argumenten voor en tegen voor kunt bedenken

Vraag: Wat zou Moeder Maria zeggen als iemand die zichzelf beschouwt als een student van de geascendeerde meesters het idee heeft om deze incarnatie te verlaten door middel van zelfmoord en dat te rechtvaardigen door te zeggen dat het leven hem verveelt en hoopt dat een volgend leven beter gaat? Welke consequenties zijn er voor die levensstroom wanneer hij op die manier een eind aan zijn leven maakt?

Het niveau van zelfmoord ligt erg hoog in het land waar de student woont. Er zijn veel gevallen van zelfmoord in de streek waar de student leeft en zelfs onder mensen die de student van nabij kent. Ik realiseer me dat het beest dat zelfmoord is in de streek van de student erg sterk is,. maar nadat ik met die student had gesproken, voelde ik dat het beest zelfs mij op de proef stelde. Oproepen te doen voor Christusonderscheid heeft mij geholpen om die banden te doorbreken en alle projecties op mij om zelfmoord te plegen. Toen ik met de student sprak, realiseerde ik me al gauw dat geen van mijn argumenten de student ervan zou overtuigen om niet zijn fysieke lichaam te verlaten door middel van zelfmoord. Ik zie dat deze intentie wordt veroorzaakt door de onopgeloste psychologische problemen van de student, door het oerzelf. De student wil niet de kost verdienen met wereldlijke activiteiten en zegt dat ze niet boeiend zijn. Maar het spaargeld van de student wordt minder en de beslissing om het fysieke lichaam te verlaten is een soort uitweg om niet met de situatie te hoeven omgaan. Ik realiseerde me dat het een vermijdingspatroon van de student is, maar ik heb het gevoel dat mijn pogingen om de student voor het LEVEN te laten kiezen min of meer mislukt zijn, omdat het huidige zelf van de student heeft zich ermee vereenzelvigd dat hij heel ontwikkeld is, omdat hij het oerzelf kent en eraan gewerkt heeft door alle nieuwste leringen over het oerzelf te bestuderen.

Die leringen hebben niet gewerkt in het geval van deze student, maar in mijn geval heel goed en ze hebben me heel goed geholpen om mijn oerzelf op te ruimen. En daardoor heeft het mij geholpen om de student los te laten en de student te laten doen wat hij wil zonder er een waardeoordeel over te geven en negatieve gevoelens van mijn kant. Ik ben er echt klaar mee. Maar omdat de student zijn beslissing met mij heeft gedeeld om het leven te verlaten, heb ik het gevoel dat daar een reden voor is. Ik heb besloten om mijn eigen vrije wil te gebruiken en de uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Moeder in actie te zijn. Ik ben begonnen om het Christusoordeel af te roepen over het zelfmoordbeest en de gescheiden zelven van de student en de geascendeerde meesters te vragen om de bewuste jij van de student te wekken uit deze illusie dat je de oneindigheid van zuiver gewaarzijn alleen kunt ervaren als je geen fysiek lichaam hebt.

Ik voel veel mededogen voor de student en ik houd heel veel van die levensstroom evenals mijn broeders en zusters op het pad, die momenteel moeilijke uitdagingen ondervinden in hun leven. Omdat ik mijn oerzelf in grote mate heb opgeruimd, heb ik over mijn eigen situatie verteld, dat mijn spaargeld ook op raakt en dat al mijn pogingen om de laatste drie jaar een baan te vinden ook tevergeefs zijn geweest. Maar die drie jaren zijn kostbare tijd geweest en het geschenk van mijn leven. Na dertien jaar geleid te zijn door de geliefde geascendeerde meesters, voel ik dat ik eindelijk thuis ben. Ik ben in het koninkrijk van mijn Vader, en dat betekent dat mijn Vader en ik één zijn. Sorry dat het zo lang is, maar ik voel een sterke impuls om het te doen nadat ik permissie van deze student had gekregen om deze vraag te stellen. Misschien wil Moeder Maria de student helpen om een levensbeslissing te nemen, want deze student heeft niet een van mijn argumenten geaccepteerd om het niet te doen. Wat zou Moeder Maria tegen zo iemand zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Ik zou niets zeggen, mijn geliefde. Wat voor zin zou dat hebben bij iemand die denkt dat hij het beter weet dan andere menselijke wezens en zelfs geascendeerde meesters. Wanneer mensen denken dat ze het beter weten, dan moeten ze de consequenties dragen van het denken dat zij het beter weten.

Je moet erkennen dat een van de dingen die gebeurt wanneer wij leringen geven door een gesponsorde boodschapper, is dat de mensen die leringen altijd zullen interpreteren door hun gescheiden zelven. Wij kunnen een lering geven over de gescheiden zelven of het oerzelf dat erop gericht is om de mensen te helpen om die gescheiden zelven te overwinnen. En die zullen voor veel mensen die ze toepassen ook werken, zoals jij beschrijft. Maar zij zullen niet werken voor mensen die niet bereid zijn om een stap naar achteren te blijven doen en zelfs naar de allersubtielste aspecten van die gescheiden zelven te kijken.

En er zijn mensen die heel geleerde gescheiden zelven hebben gevormd. Veel van hen zijn gevallen wezens, omdat alle gevallen wezens gescheiden zelven hebben gemaakt die er absoluut van overtuigd zijn dat zij beter dan God weten hoe de wereld moet worden geregeerd. Iemand met zo’n gescheiden zelf kun je niets vertellen. Je kunt hem niet overtuigen. En dat kan niet om de eenvoudige reden dat die mensen die alleen een gescheiden zelf hebben dat ervan overtuigd is dat hij het beter weet, maar daarnaast hebben zij nog een gescheiden zelf dat de absolute stelregel heeft dat het zelf dat het beter weet, nooit ongelijk kan hebben.

Sommige mensen met een dualistische polariteit hebben twee zelven: de ene denkt dat hij het beter weet dan alle anderen en de andere vindt dat het eerste zelf nooit ongelijk kan hebben. Als je probeert erover te praten en te bewijzen dat het eerste zelf het niet beter weet, dat er iets is wat hij niet weet, dat er iets tegenovergestelds is, dan activeer je slechts het tweede zelf, dat ronduit weigert om naar jouw argumenten te kijken.

Dit gescheiden zelf heeft één regel die al het andere teniet doet. Je kunt nooit gelijk hebben, wat je ook zegt. De argumenten maken niet uit, je hebt nooit gelijk. En daarom is het nutteloos om met zo iemand te praten of ruzie te maken.

Je zou kunnen zeggen dat de situatie van de mensen die zelfmoord plegen of hebben gepleegd, er nooit beter op wordt, want ze moeten opnieuw incarneren met de psychologische problemen die ervoor hebben gezorgd dat zij zelfmoord pleegden. Je zou dit tegen iemand kunnen zeggen, maar het zou niet binnenkomen, omdat het zelf van die persoon, dat zou blokkeren, het kan niet waar zijn.

Deze mensen moeten wel zelfmoord plegen, misschien wel in meerdere incarnaties, voor zij zich realiseren dat hun situatie nooit beter wordt. Zij kunnen niet ontsnappen aan datgene waaraan zij willen ontsnappen, omdat zij niet kunnen ontsnappen aan hun eigen psychologische problemen. Je kunt wel zelfmoord plegen en dan is hun fysieke lichaam dood. Maar je draagt je emotionele, mentale en identiteitslichaam wel bij je, ook al heb je jouw fysieke lichaam verlaten. Wat is er veranderd? Je ervaring van het leven beleef je met je drie hogere lichamen, niet het fysieke lichaam en je zit nog steeds in die drie hogere lichamen. Wat is er veranderd?

Je zou dit kunnen zeggen, maar het zelf van die persoon zou dat blokkeren; jij kunt geen gelijk hebben en daarom zie je dat zij in gedachten denken, en de gevallen wezens denken, dat alles wat hen wordt gepresenteerd, een idee is, niets meer dan een idee. En omdat zij in een dualistische bewustzijnsstaat zijn, kun je voor elk idee voors en tegens vinden.

Zij kunnen niet snappen dat iets de waarheid is, de realiteit, dat het gewoon zo is. Je zou misschien kunnen zeggen dat de aarde rond is, om extreem te zijn. Maar die persoon zal niet het feit accepteren dat de aarde rond is. Die persoon beschouwt dit als een idee. O dat is een interessant idee, de aarde is rond. Laten we eens naar de argumenten kijken dat de aarde rond is en de argumenten dat de aarde niet rond is. Dan zal het zelf van die persoon kunnen zeggen dat de argumenten niet kloppen dat de aarde rond is, en daarom blijven geloven dat de aarde plat is.

Dit doen de gevallen wezens al sinds de val uit de vierde sfeer. Sommigen zullen dit blijven doen tot aan de tweede dood wanneer ze de grootste realiteit onder ogen moeten zien en dan zouden ze nog met een argument aan kunnen komen om het pad te weigeren dat hen wordt geboden. Een geascendeerde meester kan niets zeggen, omdat wij hun vrije wil respecteren. Jij moet ook op het punt komen dat je ook hun vrije wil respecteert en zegt: “Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik moet het loslaten.”