Hoe mensen met een lage bewustzijnsstaat beslissingen nemen over hun volgende incarnatie

Vraag: De meesters zeggen dat er mensen zijn die in een soort coma komen tussen levens in, maar hoe nemen ze dan beslissingen over hoe hun volgende leven eruit moet zien?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Er zijn veel mensen met een lagere bewustzijnsstaat die gewoon geen contact kunnen maken met de geascendeerde meesters om aanwijzingen te ontvangen tussen levens in. Er zijn mensen die in een soort coma raken, maar er zijn ook mensen die naar de lagere niveaus van het astrale vlak gaan en die mensen nemen eigenlijk geen beslissing, wat voor beslissing ook, over hun volgende leven. Zij worden bij wijze van spreken in hun volgende leven geworpen door hun karmische situatie. Wij hebben leringen gegeven over karma dat er verschillende niveaus zijn.

Wanneer je dit spirituele pad bewandelt, hoef je geen karma uit je vorig leven fysiek door te maken als je bereid bent om je bewustzijn te veranderen, zodat er niets in je drie hogere lichamen aanwezig is dat de karmische impulsen vermenigvuldigt wanneer die terugkeren. Het wordt je in ieder geval aangeraden door de geascendeerde meesters om dit al te bereiken voor je in een bepaalde incarnatie stapt. Maar als je deze aanwijzing niet kunt ontvangen en als je er niet voor openstaat om je bewustzijnsniveau te transcenderen, dan komt je karma naar het fysieke vlak en zal bepalen wat je volgende incarnatie wordt. Je karma beslist dat gewoon voor jou omdat je dit zelf niet kunt of wilt beslissen.