Het spirituele perspectief op hongersnood en de hongerdood sterven

Vraag: Wat weerspiegelt fysieke verhongering over de toestand in de drie hogere lichamen? 3,1 miljoen mensen, of 5% van de zestigmiljoen doden per jaar, komt door slechte voeding voor kinderen. Wat zorgt ervoor dat de ziel in een situatie incarneert waarin het waarschijnlijk de hongerdood zal sterven? Wordt verhongering meestal door de hebzucht van de gevallen wezens veroorzaakt; wat is de spirituele component? Verhongeren die vele zielen om een soort verbinding te krijgen met hun hogere zelf?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Het probleem met verhongering is complex en er zijn verschillende oorzaken, maar een van de belangrijkste redenen is natuurlijk de ongelijkheid die door de gevallen wezens is geschapen. Zij hebben altijd geprobeerd om zich als de bevoorrechte elite te vestigen die de meerderheid van de bevolking inlijft als slaaf. Nu zijn de gevallen wezens zich aan het terugtrekken in die zin dat veel mensen in moderne landen niet meer de hongerdood sterven, omdat zij iets meer rijkdom aan die algemene bevolking moesten geven. Maar die onevenwichtigheid bestaat nog wel op wereldschaal, omdat er landen zijn die bij anderen achterop zijn. Je moet weten dat er in de feodale samenlevingen van het middeleeuwse Europa een bevoorrechte elite bestond en een arme meerderheid van de bevolking. Nu zijn er landen die een bevoorrechte positie op de wereld hebben en andere landen waar nog steeds mensen van de honger sterven. Dit komt gedeeltelijk door de manipulatie van de gevallen wezens. Het is ook gedeeltelijk het gevolg van het feit dat de mensen in moderne democratieën zichzelf nog niet bewust zijn van iets wat ik basale menselijkheid noem en zei: “Zouden we in ons land accepteren dat er kinderen stierven van de honger? Waarom accepteren we dan wel dat mensen in India of Bangladesh van de honger sterven?”

Je kunt er ook naar kijken vanuit het perspectief van de ziel. Sinds de gevallen wezens op aarde begonnen te incarneren, hebben ze al chaotische situaties veroorzaakt. Er zijn oorlogen geweest, oorlogen hebben hongersnood veroorzaakt, zij hebben voor onevenwichtige emoties gezorgd die het weer hebben beïnvloed en daardoor hongersnood hebben veroorzaakt. Er zijn veel toestanden geweest die er voor hebben gezorgd dat de mensen of in armoede leefden of zelfs verhongerden of hebben gezien dat hun kinderen verhongerden. Soms werd dit opzettelijk gedaan; zoals je weet heeft Stalin een hongersnood in Oekraïne veroorzaakt.

Je ziet dus dat een groot aantal zielen die omstandigheden in vele levens hebben ervaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij gedeeltelijk haat tegen de Moeder hebben ontwikkeld, maar zelfs het wantrouwen of de Moeder hen wel wil voeden. In gedachten hebben ze dit schisma, die kloof, geschapen waardoor ze er niet op durven te vertrouwen dat de Moeder hen wil voeden. Zij durven er niet op te vertrouwen dat zij in een vriendelijk universum leven, omdat zij al heel vaak hebben ervaren dat zij niet op een vriendelijke planeet leven. Door al die manipulaties van de gevallen wezens zijn er veel epochen geweest waarin de aarde geen vriendelijke planeet was. Het is dus begrijpelijk dat mensen dit in hun psyche, in hun drie hogere lichamen, hebben zitten en helaas kun je dit niet gemakkelijk corrigeren. Het zou kunnen beginnen als mensen in andere landen voor hen zouden zorgen en hen zouden willen helpen. Het zou ook kunnen worden gecorrigeerd wanneer de economie in die landen wordt verbeterd, opdat de mensen gaan geloven: “Ja, ik heb een baan, ik hoef nooit meer te verhongeren, en mijn kinderen hoeven niet op te groeien met te weinig voedsel, ondervoed te zijn.”

Dus geleidelijk aan kan dit gebeuren, en dit is ook al enigszins gebeurd in wat derdewereldlanden werden genoemd, maar er is nog een lange weg te gaan.

Wij hopen oprecht dat de mensen in de westerse landen worden gewekt en zich realiseren dat het hun verantwoordelijkheid is om hun overvloed te gebruiken, hun welvaart te gebruiken, om te reiken naar deze mensen. Het is helaas een feit dat hetgeen je projecteert, wordt versterkt en steeds extremer wordt, totdat jij je realiseert dat je jouw houding moet veranderen voor de omstandigheden in de buitenwereld kunnen veranderen. Daarom zie je dat de Goddelijke Moeder tegenwoordig wordt gedwongen om die heel onaangename situaties uit te beelden totdat de mensen eindelijk een omslag maken waardoor ze naar zichzelf beginnen te kijken en wat zij zouden kunnen doen ongeacht de omstandigheden. Als studenten van geascendeerde meesters kunnen jullie deze visie hebben, jullie kunnen er oproepen voor doen als jij je daartoe geroepen voelt, maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere dingen waar je oproepen voor kunt doen. Wij willen niet dat jullie je overweldigd gaan voelen.