Waarom is Kim Michaels boodschapper van de geascendeerde meesters?

ONDERWERPEN: Waarom schrijf ik dit? – Wat is een boodschapper? – Wie kan er boodschapper worden? – Idolaat van boodschappers – Soorten niet-fysieke wezens – Christusonderscheid

door Kim Michaels

Waarom schrijf ik dit?
Ik wil mijn ervaringen en inzichten doorgeven over wat het inhoudt als je boodschapper bent en wat er voor nodig is om je te kwalificeren (en te blijven kwalificeren) als boodschapper. Waarom wil ik dit doorgeven? Omdat de geascendeerde meesters naar mijn mening in dit nieuwe Aquariustijdperk willen dat er zoveel mogelijk mensen in staat zijn om iets – van ideeën tot dictaten – van hen te ontvangen en het aan de mensheid door te geven. Ik geloof daarom dat het nuttig is voor andere mensen om mijn inzichten te lezen die op eigen ervaring worden gebaseerd.

Waarom gebruik ik mijn eigen ervaring? Omdat dit het enige is wat ik ken. Ik zeg niet dat mijn ervaring de enig mogelijke is, maar ik geloof dat het bepaalde universele elementen bevat die de mensen kunnen helpen op het punt te komen dat ze openstaan om te voldoen aan wat al in hun goddelijke plan staat. Ik gebruik ook mijn eigen ervaring, omdat ik weet dat wij allemaal individuele personen zijn. Ik kan echt niets zeggen over hoe jij je leven moet leiden of hoe je misschien boodschapper kunt worden. Ik kan je alleen maar mijn eigen ervaringen en inzichten vertellen – het dan jou op je eigen situatie laten toepassen, zoals het jou geschikt lijkt.

Ik heb de leringen van diverse organisaties bestudeerd die de de laatste eeuw door de geascendeerde meesters werden gesponsord. Elk van die organisaties had een soortgelijk patroon. Op het laatst beweerden ze dat hun boodschapper de enig echte boodschapper in die tijd was en allemaal beweerden ze dat er, toen hun boodschapper niet meer actief was, geen progressieve openbaringen meer zouden komen. Met andere woorden, elke organisatie leidde niet een nieuwe boodschapper op die het over kon nemen als de vorige ermee ophield.

Mijn visie is duidelijker: Een boodschapper werkt voor de meesters en niet andersom. Dus geen één boodschapper of organisatie heeft patent gekregen op de geascendeerde meesters en niemand zal dat patent ook ooit krijgen.

De reden dat de geascendeerde meesters zo waardevol voor onze spirituele groei zijn, is juist dat ze niet ‘omkoopbaar’ zijn; ze kunnen niet door het menselijke ego en de verkeerde leraren op aarde worden omgekocht. De tragedie in het Vissentijdperk was juist dat de katholieke kerk beweerde het patent op Jezus te hebben en verdraaide zijn leringen naar het hun uitkwam. Wij hoeven niet in het Aquariustijdperk het patroon te herhalen door een boodschapper of organisatie te laten beweren dat zij exclusief zijn en de leringen van de geascendeerde meesters gebruiken om hun gevoel van superioriteit te ‘ondersteunen’.

Progressieve openbaringen zijn progressief, dat wil zeggen dat er op een bepaald ogenblik, maar op een bepaald niveau leringen kunnen worden gegeven. Als een kritieke massa mensen die lering gebruiken om hun bewustzijn te verhogen en het collectieve verheffen, kan er een hogere lering worden gegeven. En de meesters vinden altijd wel een manier om die hogere lering te geven, zelfs als een organisatie beweert dat die meesters geen echte boodschapper meer hebben. Daarom zegt Master MORE: “Als de boodschapper een mier is, sla er dan acht op.”

Volgens mij willen de geascendeerde meesters niet meer boodschappers die behoefte hebben aan exclusiviteit en ze willen ook geen organisatie die beweert dat de meesters nu zijn opgehouden met leringen geven (wat inhoudt dat de organisatie de meesters in hun macht kunnen krijgen). Het gevolg is dat ik geen exclusiviteit wil opeisen en ik ben bereid mijn ervaringen door te geven, zodat andere mensen die misschien kunnen gebruiken om hun eigen vermogen om als boodschapper te dienen, te ontwikkelen.

Denk erom dat het niet mijn rol is om andere boodschappers op te leiden of aan te stellen. Gebruik mijn ervaring voor je eigen ontwikkeling, maar verwacht alsjeblieft niet dat ik jou als boodschapper aanstel. Dat is niet mijn wens, noch mijn rol.

Wat is een boodschapper?
Als je boodschapper bent, betekent dat een handeling die uit twee dingen bestaat: Je ontvangt een boodschap uit een bron en je geeft hem door aan een ontvanger. Dit betekent dat je als boodschapper in staat moet zijn om twee dingen te doen die van nature met elkaar botsen. Om een boodschap te ontvangen, vooral van de geascendeerde meesters, moet je naar binnen gaan en je geest afstemmen op een hoger niveau van vibratie. Maar een boodschap doorgeven is een naar buiten gerichte actie, wat een bepaald kracht vereist en het vermogen tot communiceren.

Omdat die acties twee tegengestelde richtingen opgaan, kan het een uitdaging zijn om ze beide te beheersen. Je ziet bijvoorbeeld veel spirituele mensen die heel goed kunnen mediteren en naar binnen gaan, vaak spirituele ervaringen krijgen of zich afstemmen op hun hogere zelf of de meesters. Toch vinden ze het moeilijk om hun ervaringen en inzichten over te brengen. Aan de andere kant zie je dat sommige mensen geen enkel probleem hebben met communiceren, maar die er zo van overtuigd zijn dat zij weten wat mensen moeten geloven of zeggen dat ze maar zelden hun geest lang genoeg stilleggen om je in feite op de meesters af te stemmen en een echte boodschap van boven te ontvangen.

Dus je ziet de uitdaging. Als jij je kunt afstemmen maar dat naar niemand kunt communiceren, ben je geen boodschapper. Omdat je geen boodschapper wordt tot je de boodschap hebt doorgegeven. Aan de andere kant, als jij je niet afstemt op een hogere bron, ben je ook geen boodschapper, omdat jij als je vanuit jouw eigen onderbewustzijn of uit een lagere bron iets doorgeeft geen boodschapper van de geascendeerde meesters bent.

Om boodschapper te zijn, moet je zowel een echte boodschap kunnen ontvangen als hem door kunnen geven. En dit vereist evenwicht. Je moet de naar binnen gaande handeling om je af te stemmen in evenwicht brengen met de naar buiten gaande handeling van de boodschap doorgeven. Mijn punt is dat het sleutelwoord om een goede boodschapper te zijn evenwicht is – in alles evenwichtig zijn. Wanneer jouw geest in evenwicht is, ben je in staat aan de eis te voldoen om boodschapper te zijn, die door Jezus als volgt werd omschreven: “Ik ben de open deur die niemand kan sluiten.” Nogmaals het gaat twee kanten op.

Jij wilt een open deur worden opdat je een boodschap van de geascendeerde meesters kunt ontvangen die zo zuiver mogelijk is. Dit vereist dat je een aantal bevooroordeelde meningen en overtuigingen in je eigen geest moet overwinnen, wat de meesters jouw waarnemingsfilter noemen. Als je daar te veel van hebt en als je aan ze gehecht bent, zul je onbewust de boodschap die je ontvangt kleuren. Je kunt op die manier wel een boodschapper zijn en de meesters kunnen het wel een poos toelaten. Maar je bent maar gedeeltelijk de open deur. Met andere woorden, om de open deur te zijn die geen mens kan sluiten, moet je zo bevrijd zijn van bevooroordeelde overtuigingen en beelden dat een relatief zuivere boodschap door je geest heen kan gaan.

Het andere aspect is dat je een boodschap door wilt geven zonder gehecht te zijn aan hoe die wordt ontvangen. Je kunt geen andere mensen of hun meningen jou ervan laten tegenhouden die boodschap tot uitdrukking te brengen of de boodschap te kleuren. Boodschapper zijn is geen populariteitswedstrijd. In feite is een ware boodschapper altijd een bedreiging voor andere mensen, omdat de boodschapper boodschappen doorgeeft die het gevoel van het ego bedreigen dat hij de touwtjes in handen heeft. Met andere woorden, je kunt niet andere ‘mensen’ de deur laten sluiten van jouw boodschapper zijn.

Nu zullen niet veel mensen volledig open deuren zijn, maar ze zullen wel in staat zijn een idee of een impuls van de geascendeerde meesters te ontvangen. Maar hoe opener jij wordt, hoe duidelijker en krachtiger de boodschappen zullen zijn die de meesters door jou naar buiten kunnen brengen. En zuivere meesters zijn in evenwicht.

De boodschappen die je misschien ontvangt, kunnen een groot bereik hebben. Het kunnen praktische ideeën of uitvindingen zijn die gaan over hoe je een of ander aspect van het leven kunt verbeteren. Het kan de inspiratie zijn om andere mensen op persoonlijk niveau te helpen. Het kan de inspiratie zijn voor een boek. Of het kunnen directere boodschappen zijn, waarbij je zegt dat jij een meester door jou heen laat spreken. In een aantal gevallen hoef je niet te zeggen dat het idee of de boodschappen van de geascendeerde meesters komen en dit is duidelijk gemakkelijker. Maar wanneer je voor een groep mensen staat en een dictaat opneemt, kun jij je niet verschuilen.

Mijn punt is dat je een scala aan activiteiten kunt maken voor de activiteiten van een boodschapper, die reikt van de gemakkelijker te ontvangen ideeën tot de moeilijkere van rechtstreeks een dictaat opnemen. Om je te kwalificeren om rechtstreeks een dictaat op te nemen, moet je eraan werken dat je evenwicht krijgt, zodat je echt de open deur wordt.

Wie kan er boodschapper worden?
De geascendeerde meesters zetten geen advertenties op het internet, waar je kunt solliciteren om boodschapper te worden. Dus je kunt niet met je dagelijkse bewustzijn beslissen door te denken: “ja, dat boodschapper gedoe lijkt me wel wat, laat ik dat eens uitproberen.” Dus hoe werkt het dan wel?

Laat me in de eerste plaats zeggen dat er miljoenen mensen geïncarneerd zijn die vrijwillig hebben aangeboden onderdeel uit te maken van het proces om het collectieve bewustzijn te verhogen en de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren. Voor wij incarneren, ontmoeten wij onze geascendeerde meesters en we creëren een goddelijk plan voor dit leven. Bij het creëren van dit plan wordt rekening gehouden met je goddelijke individualiteit, onze ervaring, de persoonlijkheid in de buitenwereld en ons karma uit vorige levens. Daarin wordt een stel doelen gesteld die realistisch haalbaar zijn en wat wij in het komende leven willen bereiken.

Het allerbelangrijkste is hier dat elk van de miljoenen spirituele mensen een goddelijk plan hebben voor hoe wij de beste bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang van de mensheid. We hebben elk een missie en elk van die missies is belangrijk voor de vooruitgang van het geheel. Het ego is dol op het spelletje spelen om een waardeoordeel te vormen door te zeggen dat die en die missie belangrijker is dan andere. Maar dat is allemaal onzin. Iedereen is even belangrijk en elk goddelijk plan van elke persoon is net zo belangrijk als die van iemand anders.

De conclusie is dat als je een boodschapper bent het maar één van de vele manieren is om de geascendeerde meesters te dienen. Die is niet meer of minder belangrijk dan elke andere vorm van dienstbaarheid. Als je die belangrijker beschouwt dan andere vormen van dienstbaarheid, zit je gevangen in een egospelletje. En als je in dit spelletje gevangen zit, kunt je geen echte boodschapper voor de geascendeerde meesters zijn – want daar doen zij niet aan mee.

Het is ook niet nodig of opbouwend om de menselijke ambitie te gebruiken om boodschapper te willen worden. Wat je moet doen, is ontdekken of boodschapper zijn een deel van je goddelijke plan vormt. Als dat zo is, probeer je jouw vermogens te ontwikkelen om de best mogelijke boodschapper te zijn – wat dat ook voor jou inhoudt. Als dat niet zo is, probeer dan je vermogens te ontwikkelen om de diensten te verrichten die wel onderdeel van je goddelijke plan vormen.

Dus als je een grote wens hebt om boodschapper te zijn – vooral als je denkt dat boodschapper zijn je een of andere status geeft of je belangrijk maakt – dan moet je deze wens loslaten. Met andere woorden, de enige manier om het echt te weten te komen, is door neutraal te zijn. Dus geef je wens om boodschapper te zijn op. Laat het gewoon los en zie of er dan leiding van binnenuit komt. Je weet wat ze zeggen over de Heilige Graal: “Jij vindt de graal niet, de Graal vindt jou.” Om je door de meesters te laten vinden, moet je natuurlijk de open deur zijn, je moet ervoor openstaan om boodschapper te worden, zonder ernaar te smachten. Nogmaals evenwicht is de oplossing.

Idolaat van boodschappers
Laat me om dit verder te onderstrepen, het onderwerp idolatrie aansnijden, dat wil zeggen dat jij denkt dat een boodschapper heel belangrijk is en een of andere supermanstatus of gezag heeft. Ik was persoonlijk lid van een organisatie waarin de boodschapper duidelijk werd gezien als iemand met een superieure status. Aangezien de meesters zich niet meer tot specifieke organisaties richten, zal ik deze organisatie ‘The Church’ noemen.

In The Church werd gezegd dat de boodschapper twee en een half miljoen keer op aarde was geïncarneerd en dat zij in die tijd getraind was door de meesters om haar rol als boodschapper in dit, haar laatste, leven te vervullen. Er werd gezegd dat zij diverse beroemde mensen was geweest in de geschiedenis. Er werd gezegd dat ze speciale talenten had en diverse mantels, die ze van diverse meesters had gekregen, waarvan een aantal heel hoog in de hiërarchie van geascendeerde wezens stond aangeschreven. Met andere woorden, ze werd neergezet als iemand die de belangrijkste rol had gekregen om de planeet te redden en de Gouden Eeuw te brengen.

In de organisatie zelf was haar woord wet. Ze was de oppermachtige leider en ze werd door veel leden beschouwd als de uitdrukkingsvorm van God op aarde. Wat zij zei was onfeilbaar, om dat ofwel de Heilige Geest, of El Morya door haar heen sprak. Met andere woorden, in The Church had de boodschapper dezelfde soort status als de Paus in de katholieke kerk – met deze uitzondering dat zij nooit een opvolger zou krijgen.

De boodschapper sprak wel eens over het probleem idolatrie en de meesters hebben dictaten door haar over dit onderwerp gegeven. Maar toch zag ze dit niet of ze ontmoedigde de idolatrie niet die veel van haar volgelingen voor haar hadden. En dit is één van de elementen die aan het feit heeft bijgedragen dat zij geen opvolger heeft benoemd. Doordat zij zo bijzonder was, was het bijna onmogelijk dat iemand in haar schoenen zou kunnen staan. Mijn punt is dat de idolatrie rondom haar, het ambt van boodschapper zijn een speciale status in de ogen van veel mensen gaf. En dit betekent dat sommige mensen de menselijke wens ontwikkelden om de soort status en macht te krijgen die zij in de boodschapper van The Church zagen.

Ik zeg hiermee nu niet dat wat er in The Church gebeurde fout was. Ik heb begrepen dat The Church de laatste organisatie was die de geascendeerde meesters in het Vissentijdperk konden sponsoren. Zodoende waren de organisatie en haar leringen specifiek bedacht om mensen de soort testen te geven die zij nodig hadden, om te slagen voor de initiaties van Vissen en door te gaan met de denkwijze van Aquarius.

Eén van die initiaties was nu juist idolatrie. Het wezen van idolatrie is dat je een ander menselijk wezen tot een speciale status verheft, waardoor je automatisch zegt dat jij niet diezelfde status kan bereiken of hetzelfde werk doen. Dit geeft jou het waterdichte excuus om je eigen Christuspotentieel te ontkennen. Het wezenlijke voorbeeld is hoe de katholieke kerk Jezus verhief tot “God onder de Goden, eniggeboren, niet gemaakt’, waardoor zijn ware missie om als voorbeeld te dienen voor het potentieel dat wij allemaal hebben, werd overschaduwd. Dit heeft alle christenen het waterdichte excuus opgeleverd om niet hun eigen Christuspotentieel te ontwikkelen.

Ik ben ongeveer 15 jaar lid geweest van The Church en 10 jaar lang heb ik vlakbij het hoofdkwartier van die organisatie gewoond, ik heb vele diensten en conferenties bijgewoond, waaronder het luisteren naar honderden live dictaten. Al die tijd heb ik er nooit aan gedacht dat ik boodschapper zou kunnen worden, en ik wilde dat ook niet. Ik keek altijd naar de boodschapper als een volledig adequate boodschapper en ze nam heel krachtige dictaten op en tijdens die dictaten werden zowel immense hoeveelheden spiritueel licht als diepgaande leringen uitgebracht.

Maar al in een vroege fase werd ik mij bewust van de gevaren van idolatrie. Dit gebeurde toen ik een dictaat las van El Morya (nu Master MORE) over de noodzaak om idolatrie te vermijden, zelfs – of vooral – van de boodschapper. Ik heb het goed onthouden en daardoor kon ik zien dat de boodschapper haar ambt op een volledig adequate manier bekleedde, maar haar manier was niet de enige manier om boodschapper te zijn. Met andere woorden, er zijn veel manieren om boodschapper te zijn en ik besefte dat het belangrijk is dat je het voorbeeld van één boodschapper niet het patroon laat vormen voor alle boodschappers die erna komen. Per slot van rekening is het wezen van de activiteit van de geascendeerde meester progressieve openbaringen. En hoe kunnen openbaringen progressief zijn, als de nieuwe boodschapper de oudere boodschapper probeert te imiteren?

Ik zag ook dat de boodschapper van The Church bepaalde persoonlijke karaktertrekken had, waaronder de behoefte aan controle. Ik zag hoe dit bepaalde beperkingen aan zowel zichzelf als de organisatie oplegde, en ik zag duidelijk dat ik totaal geen verlangen had in haar positie te zijn. Ik had geen wens om macht over anderen uit te oefenen, en in feite had ik ook niet de wens om een organisatie te leiden. Ik had geen zin om mensen te vertellen hoe zij hun leven moesten leiden of hun spirituele pad bewandelen. Ik zag duidelijk hoe de tijd en aandacht van de boodschapper in toenemende mate werd verzwolgen door bezig te zijn met de organisatie, die haar steeds minder tijd en aandacht opleverde om boodschappen van de meesters aan te nemen. Naarmate de organisatie groeide, werd het in toenemende mate moeilijk om zowel een goede boodschapper als een goede leider voor de organisatie te zijn.

Dit heeft er bij mij toe geleid een vastberaden poging te doen boven de idolatrie uit te komen. Ik besefte dat als ik de boodschapper verafgoodde, ik mijn eigen Christusschap zou ontkennen. En tegen het eind van de jaren (19)90, werd ik mij er in toenemende mate van bewust dat ik moest ophouden mijn Christusschap te ontkennen, ophouden te ontkennen dat God het vermogen heeft door mij heen te werken, op te houden te beperken wat God door mij heen zou kunnen doen. Ik besefte dat ik – mijn lagere zelf en ego – de meester vrij baan moest geven. Ik had er nog steeds geen enkele notie van dat ik boodschapper zo worden, maar ik begon wel mij te openen voor het ontdekken van een nieuw niveau van dienstbaarheid dat boven de manier stond die in The Church was gedefinieerd.

Ik begon ook te beseffen dat mijn spirituele dienstbaarheid niet een kwestie was van wat ik zelf in de buitenwereld kan doen. Spirituele dienstbaarheid wil zeggen dat je God, de geascendeerde meesters en jouw IK BEN Aanwezigheid de doener in jou laat zijn. Als je zegt dat God door een speciale persoon heen kan werken, maar niet door jou heen, dan ontken je God in jou. Ik was vastbesloten dat niet te laten gebeuren. En natuurlijk, als God door jou heen werkt, wie zegt dan dat die zelfde God niet dezelfde werken door jou kan doen die hij door Jezus – of iemand anders – heeft gedaan?

Soorten niet-fysieke wezens
Hoewel ik het opnemen van een dictaat niet als hetzelfde beschouw als channeling, maken de meeste spirituele mensen er geen onderscheid in. Voor hen is iedere vorm van communicatie met een ander rijk channelen. Een paar jaar geleden heb ik een boek gelezen over channeling en daarin stond hoe mensen in Californië een cursus hadden ontwikkeld waarin je kon leren hoe je moest channelen. Hun motto was: “Iedereen kan channelen.” Vanuit mijn ervaring ben ik het er niet mee eens.

Een boodschap in woorden aannemen, wanneer je hem op een enigszins samenhangende manier uitspreekt, is niet gemakkelijk. Dus je moet goede communicatieve vaardigheden hebben en snel van geest zijn. Ik heb mensen ontmoet die de ambitie hadden om te channelen, maar de boodschap simpelweg niet hardop konden spreken. Enkelen van hen konden een boodschap opschrijven, maar spreken is complex. Dus niet iedereen kan channelen.

Toch ben ik het met hen eens dat veel mensen kunnen leren channelen. In feite kunnen veel meer mensen leren channelen dan het aantal mensen van wie het deel uitmaakt van hun goddelijke plan om boodschapper van de geascendeerde meesters te zijn. Dus dit is een belangrijk onderscheid. De geascendeerde meesters zullen NOOIT een boodschap geven door iemand van wie niet in hun goddelijke plan staat dat zij boodschapper zullen zijn. Met andere woorden, je kunt de geascendeerde meesters niet dwingen een dictaat door jou heen te geven. Dus als iemand besluit te channelen en succes heeft met het aannemen van een boodschap, waar komt die boodschap dan vandaan?

Welnu, zoals de meesters hebben uitgelegd, zijn er vier niveaus in het materiële universum. De hoogste is het identiteits- of etherische niveau, dan komt het mentale, dan volgt het emotionele en tot slot het fysieke. Laten we elk daarvan eens bekijken.

Vanzelfsprekend channel je geen wezens op het fysieke niveau, omdat je dan net zo goed de telefoon zou kunnen opnemen.

Er is een niveau dat heel dicht bij het fysieke niveau in vibratie zit. Sommige zielen verblijven daar een poosje nadat hun fysieke lichaam sterft en sommige zielen blijven daar langer vastzitten. Wanneer je een tv-show ziet, waarin een medium boodschappen aanneemt van dode verwanten, channelt dat medium hoofdzakelijk zielen in het emotionele rijk. Of in sommige gevallen channelt het medium wezens die beweren de ziel van een overleden geliefde te zijn.

Het emotionele rijk heeft vele lagen en een paar daarvan zijn laag in vibratie. In feite zijn sommige net de visioenen van de hel die mensen door de eeuwen heen hebben gezien. De geascendeerde meesters noemen dit het astrale vlak. Op de lagere niveaus van het astrale vlak vind je wezens die zo boos zijn dat ze hun woede en kwade bedoelingen niet kunnen verbergen. Dus kun je eigenlijk zulke wezens niet channelen, omdat het uiteindelijk meer op bezetenheid lijkt, waarbij de entiteit de geest van iemand overneemt en soms godslasterlijke taal of boze boodschappen schreeuwt. Sinds ik boodschapper ben, heb ik e-mails gekregen van mensen die duidelijk bezeten werden door zulke astrale entiteiten.

Maar er zijn hogere niveaus in het astrale rijk, waar je wezens vindt die hun woede beter kunnen verbergen. Het belangrijke punt in het astrale rijk is dat de wezens hier hun innerlijke contact met het spirituele rijk zijn kwijtgeraakt. Daardoor kunnen ze niet rechtstreeks licht van boven krijgen, wat inhoudt dat ze om te overleven licht moeten stelen van menselijke wezens. Ze doen dit op diverse manieren door mensen precies te vertellen wat hun ego wil horen.

Ik heb gehoord van channelers die naar grote macht verlangden en die channelden entiteiten die heel krachtige boodschappen afgaven, zelfs soms manifeste zichtbare fenomenen, zoals lichtflitsen of niet menselijke geluiden. Maar nadat ze een boodschap hadden opgenomen, waren de channelers uitgeput en konden een paar uur lang niet lopen. Voor mij is dit het bewijs dat de channeler met een lagere entiteit werkt. De geascendeerde meesters zijn in het spirituele rijk en zij kunnen alle energie die ze nodig hebben direct uit de Bron krijgen. Dus zij hebben totaal geen energie van jou nodig; in feite is een deel van hun missie energie aan menselijke wezens te geven.

Ik heb conferenties gedaan waarbij ik lang moest reizen om er te komen, niet genoeg slaap had gehad, een aantal dagen actief was, door lezingen te geven, met mensen te spreken en verscheidene dictaten op te nemen. In sommige gevallen meer dan een uur moest staan, een dictaat opnemend, waarbij ik mijn stem met meer kracht dan normaal moest verheffen. En ja, je kunt er zuiver fysieke moeheid aan overhouden. Maar ik heb me nooit van energie beroofd gevoeld na het opnemen van een dictaat. In feite voel ik na een dictaat niet eens de fysieke moeheid tot ik naar bed ga. Ik heb dictaten gegeven waarbij ik me niet meer van mijn lichaam bewust was, niet besefte dat mijn knieën en enkels pijn deden tot het dictaat klaar was. Soms voel ik zelfs zo’n opwaartse aantrekkingskracht van de meesters dat ik een poos op mijn tenen sta, iets wat ik gewoonlijk nauwelijks kan doen.

Wat ik wil zeggen, is dat de geascendeerde meesters NOOIT energie van jou afpakken tijdens een dictaat. Wat betekent dat als gechannelde boodschappen je fysieke energie uitputten, dat alleen maar komt omdat je een entiteit channelt die uit een niveau komt dat lager is dan het geascendeerde. Zulke entiteiten kunnen je tijdelijk energie geven, maar er komt altijd een laag energieniveau achteraan. Als ik ooit energie zou verliezen tijdens een dictaat zou ik me heel erg zorgen maken en ik zou óf een poging doen om mijn bewustzijn te verhogen, óf weigeren nog boodschappen aan te nemen.

Een ander belangrijk punt is dat entiteiten op het astrale vlak geen behoefte aan eerlijkheid hebben of eerlijk willen zijn. Ze zullen zichzelf neerzetten als geascendeerde meesters, wat de echte meesters de ‘valse hiërarchie van bedreigers’ noemen. Natuurlijk zal de valse hiërarchie van bedriegers een echte meester er botweg van beschuldigen dat zij vals zijn of een echte boodschapper ervan beschuldigen valse boodschappen aan te nemen. Ik heb dit bij diverse mensen ervaren.

Hoe zit het met de zogenaamde trance channelers, waarbij de persoon in trance is en niet weet wat er wordt gezegd en vaak met een andere stem spreekt? Opnieuw, de lagere wezens hebben geen respect voor Gods wetten, waar de belangrijkste de Wet van Vrije Wil van is. Wanneer je in trance bent, geef jij jouw vermogen op om bewust keuzes te maken, wat inhoudt dat jij je vrije wil opzij schuift en een andere entiteit je lichaam en geest laat gebruiken. Dit is een schending van het principe van vrije wil. Een lagere entiteit heeft daar geen probleem mee, maar een geascendeerde meester zal Gods wet niet overtreden. Daardoor kun je met absolute zekerheid zeggen dat een geascendeerde meester nooit een boodschap door iemand die in trance is, heen zal zeggen. Maar hoe lager de entiteit, hoe minder respect er is voor de vrije wil.

Op de hogere niveaus in het emotionele rijk, vind je een aantal, dat niet echt kwaadaardig of bedrieglijk is. Ze noemen zich geen geascendeerde meesters maar zullen onder een andere naam channelen of zelfs als groep wezens. Dergelijke wezens kunnen heel goedaardig zijn en zij geven mensen vaak boodschappen die mensen zich goed laat voelen. Je kunt een groot aantal channelers vinden die van dit niveau channelen.

Wanneer je hogerop gaat naar het mentale rijk, vind je ook diverse niveaus van wezens. Opnieuw zullen er wezens in het mentale rijk zijn die beweren dat ze geascendeerde meesters zijn en dus onderdeel van de valse hiërarchie vormen. Deze wezens kunnen heel slim intellectuele en logische argumenten presenteren en als je niet erg intuïtief bent, kan het moeilijk zijn dergelijke boodschappen te vermijden die je aan jezelf of aan de echte meesters laten twijfelen. Ik heb boodschappen van zulke wezens gelezen, waarbij ik moet toegeven dat ik met mijn uiterlijke geest geen reden had om tegen hun redenering in te gaan. Maar toch voelde ik duidelijk dat de vibratie van de entiteit lager was dan die van een geascendeerde meester. Deze entiteiten kunnen zo goed geascendeerde meesters imiteren, dat je het verschil niet kunt weten als je alleen naar de woorden kijkt.

In het mentale rijk vind je ook wezens die andere namen gebruiken en geen valse beweringen doen over hun identiteit. Sommige van hen presenteren zich als intergalactische wezens of ‘ruimtebroeders’. Sommige boodschappen die ik heb gehoord zijn goedaardig en je kunt niet echt zeggen dat ze iets zeggen wat fout is of de leringen van de geascendeerde meesters tegenspreekt. Maar toch, is de vibratie duidelijk lager. Dus hoewel zulke entiteiten niet proberen mensen te bedriegen, kunnen ze nog steeds energie van je afpakken door het feit dat jij aandacht aan hen schenkt.

Ongeveer hetzelfde kun je zeggen van entiteiten die in het lagere identiteits- of etherische rijk verblijven, hoewel ik channelers ben tegengekomen die van dit niveau channelen. Het belangrijkste van het etherische rijk is dat dit ook lagen heeft (33 om precies te zijn). De geascendeerde meesters hebben retraiteverblijven in dit rijk, maar zij liggen in de bovenste 22 lagen. Daarom kun je alleen op de laagste 11 lagen (een aantal dat naar beneden gaat als het planetaire bewustzijn omhoog gaat) wezens tegenkomen die nog niet geascendeerd zijn. Maar het punt is dat als een wezen energie van jou nodig heeft – zelfs op een schijnbaar goedaardige manier – dit bewijst dat het wezen niet het door de tijden heen uitgeteste pad volgt door energie vanuit een bron in zichzelf te zoeken. En het is moeilijk voor je om hoger dan je leraar te klimmen.

De geascendeerde meesters dalen niet af naar lagere niveaus dan de zuivere lagen van het etherische octaaf. Wat betekent dat om een boodschap van hen te krijgen je in staat moet zijn je bewustzijn op dat niveau af te stemmen. Er bestaat simpelweg geen vervanging hiervoor. Als je boodschappen aanneemt van een lager niveau, komen ze niet van geascendeerde meesters.

Christusonderscheid
Zoals ik heb gezegd, zijn een aantal hiërarchische bedreigers heel goed in het imiteren van de woorden van de geascendeerde meesters, zodat het moeilijk kan zijn het verschil met jouw uiterlijke, analytische, geest aan de weet te komen. Maar een bedreiger uit de valse hiërarchie kan de vibratie van een geascendeerde meester niet imiteren. Natuurlijk heb je hier niets aan als je nooit de vibratie van een geascendeerde meester hebt ervaren, want je hebt dan geen referentiekader, Dit verklaart waarom zoveel spirituele mensen elke boodschap bestuderen die ze zegt wat ze graag horen of hebben het gevoel dat alle boodschappen even waardevol zijn of echt.

Om een echte boodschapper van de geascendeerde meesters te worden, is er maar één manier en dat is je vermogen ontwikkelen onderscheid te maken tussen de vibratie van een geascendeerde meester en die van een lagere entiteit. Er bestaat eenvoudig geen vervanging voor onderscheidingsvermogen en dat krijg je alleen van de Christusgeest. Daarom benadrukken de geascendeerde meesters de noodzaak om je Christusschap te ontwikkelen, en als je het serieus meent, zou ik je willen aanbevelen om de cursus in Christusschap te volgen. Ik zeg niet dat het de enige manier is om Christusschap te ontwikkelen, maar het is een goede stap in de juiste richting.

Ik besef dat dit in het begin ietwat ontmoedigend klinkt, omdat het onmogelijk kan lijken om dit onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Maar de meeste spirituele/intuïtieve mensen hebben al wat onderscheidingsvermogen. Schenk, als je een boodschap bestudeert, aandacht aan je hartchakra en voel of wat je leest of hoort de energie in chakra verhoogt of afzwakt. Als de energie verlaagd wordt, is het heel erg waarschijnlijk dat de boodschap uit een lagere bron voortkomt, en als het verhoogd wordt, komt het waarschijnlijk van een geascendeerde meester. Vanzelfsprekend hangt deze vorm van onderscheidingsvermogen af van de totale zuiverheid van jouw bewustzijn en in mijn volgende artikel zal ik het hebben over hoe ik mijn bewustzijn heb verhoogd.

Als ik dat niet had gedaan, zou ik niet als boodschapper hebben kunnen functioneren. Ik geloof dat zelfs als het in je goddelijke plan staat om boodschapper te zijn, wij vanzelfsprekend niet opgevoed zijn om boodschapper te worden. Dus moeten we vaak ons bewustzijn significant verhogen voor wij kunnen beginnen boodschappen aan te nemen. En naar mijn ervaring moeten we ons bewustzijn blijven verhogen zolang we geïncarneerd zijn.

Ik heb mensen ontmoet die het beeld hebben dat jij als je eenmaal gezalfd bent of een mantel als echte boodschapper hebt ontvangen, je die nooit weer kwijt kan raken. Volgens mij is dit een gevaarlijke illusie en ik vind het veel opbouwender de houding te hebben dat boodschapper zijn iets is dat ik moet blijven verdienen door altijd mijn zelfgevoel te willen transcenderen. Ik persoonlijk heb mensen ontmoet die ten minste enigszins het niveau van sponsorschap van de geascendeerde meesters hadden, maar die dat zijn kwijtgeraakt doordat ze niet een bepaald niveau wilden transcenderen of besloten hun boodschapper zijn te gebruiken voor egoïstische doeleinden. Hier later meer over.